Monthly Archives: december 2017

Het beste uit 2017 over zelfstandige professionals en ondernemerschap

Op de valreep van het oude jaar een overzicht van de best gelezen en meest relevante artikelen op ZiPconomy over het thema ‘zelfstandige professionals & ondernemerschap’. Over politiek en regelgeving, marktontwikkelingen en tips voor zelfstandig ondernemers.

(Zie ook onze andere overzichten van 2017:  Top 10 artikelen over z(z)p & politiek en De 12 beste artikelen uit 2017 over ‘professioneel inhuren’. ) 

Politiek & Regelgeving

Rutte III en de definitieve plannen voor zelfstandige professionals op een rij. Met vooral: de ‘nieuwe Wet DBA’

9 tips voor het ideale intakegesprek tussen de zelfstandig interim professional en een opdrachtgever

Maken nieuwe kabinetsplannen de BV aantrekkelijker?

Ga je als zelfstandige meer belasting betalen door aftoppen zelfstandigenaftrek?

Marktontwikkelingen

De 4e industriële revolutie: einde van of nieuwe kansen voor de (interim) manager?

Onderzoek: de Nederlandse interim-management markt in Europees perspectief

Markt top interim professionals nog nooit zo goed, maar tarieven dalen.

Tips voor zelfstandig ondernemers

Vrijdagondernemerstip: De grootste 6 valkuilen van de startende interim professional

Vrijdagondernemerstip: In je eentje is kansloos. 4 redenen om op zoek te gaan naar partners

9 tips voor het ideale intakegesprek tussen de zelfstandig interim professional en een opdrachtgever

Vrijdag ondernemerstip #4: ‘Als je nog nooit op je tarief bent afgewezen, dan ben je te goedkoop’

De 3 belangrijkste lessen om meer geluk uit je onderneming te halen

De 5 beste factuurprogramma’s uitgelicht

Geplaatst in ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags , | Reacties uitgeschakeld voor Het beste uit 2017 over zelfstandige professionals en ondernemerschap

Het echte nieuws: aantal zelfstandigen met ‘zzp-inkomen als neveninkomen’ daalt.

Het CBS komt met nieuwe cijfers over hoeveel zzp’ers er zijn die hun inkomen volledig halen uit het ondernemerschap en voor hoeveel het een bijverdienste is. Dit nieuws krijgt in verschillende media flink de aandacht. Met soms het commentaar dat dit een nieuwe kijk op ons zzp-landschap geeft.

Zzp’ers zijn er in vele soorten en maten. Zo ook in hoeverre dat inkomen uit zzp-schap het ‘hoofdinkomen’ is of een ‘neveninkomen’.  Zeker voor zzp’ers in de publieke sector is het zzp-schap veelal een bijverdienste. Vooral onder starters (zie cijfer KvK) zijn er veel ‘hybride’ zzp’ers. Niet zelden met als argument om zo even de teen in het water van het ondernemerschap te steken.

De suggestie dat ‘zzp’ers moeten bijklussen in loondienst’ zoals het AD schrijft, lijkt me wat al te kort door de bocht. Motieven om inkomensbronnen te mixen zijn even divers als dat er zzp’ers zijn.

Aantal zzp’ers met neven-inkomen gedaald

Nieuw is het inzicht dat er veel zzp’ers zijn die ook via andere bronnen inkomen genereren overigens niet.

In het SER rapport over de zzp-markt uit 2010 wordt al melding gemaakt dat “bijna de helft van alle zzp’ers (45 procent) hybride ondernemer is en behalve inkomsten uit de onderneming ook inkomsten uit loon of pensioen heeft”. In het IBO-zzp rapport uit 2014 staat: “Er zijn ongeveer 800 duizend zzp’ers die als zelfstandige hun hoofdinkomen verdienen. Tevens zijn er circa 600 duizend personen die als zzp’er bijverdienen maar een ander hoofdinkomen hebben”.

In het WRR rapport ‘Voor de Zekerheid’ zet Monique Kremer de CBS cijfers over de verdeling naar het belang van inkomen onder de zzp’ers centraal om de diversiteit van deze groep te laten zien (zie afbeelding hieronder).

Kremer gebruikt cijfers van 2014. De nieuwe cijfers van het CBS zijn over 2016. Aardig om die twee naast elkaar te leggen. Dan zien we dat die de groep ‘zzp-inkomen is neven inkomen’ gedaald is. In absolute zin en al helemaal als percentage.  Ook het aantal zzp’ers met ‘hoofdinkomen als zzp’er, met aanvullend neveninkomen’ is gedaald.

Situatie 2014 

Bron: CBS cijfers 2014, uit WRR rapport ‘Voor de zekerheid’

 

Situatie 2016 zzp verdeling hoofdinkomen neveninkomen

 

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , | 6s Reacties

De 12 beste artikelen uit 2017 over ‘professioneel inhuren’.

Een overzicht met de meest relevante en best gelezen artikelen uit 2017 over ‘professioneel inhuren’, in enigszins een willekeurige volgorde.

(Binnenkort komen ook overzichten met de top artikelen over andere thema’s op ZiPconomy: “Zzp, politiek & beleid’, ‘De Toekomst van Werk & Organiseren’ en ‘Zelfstandig & Ondernemen’).  

Inhuur, politiek, wet- en regelgeving

Rutte III, het regeerakkoord en de gevolgen voor opdrachtgevers van zelfstandigen en flex-inhuurders.

13 vragen – en antwoorden – over GDPR en de inhuur van extern personeel

DAS blijft toch gewoon mogelijk om zzp’ers in te huren

Vakontwikkelingen professioneel inhuren

“De kennis over een professioneel inhuurproces blijft in publieke sector achter”

Statement-of-Work als inhuurstrategie. Het kan, maar gaat niet vanzelf. Drie tips.

Waar blijft toch de branding van de opdrachtgever?

4 vragen die je moet stellen als je de beste freelancers wilt inhuren

Dit leerden we in de 5 webinars over professioneel inhuren van zelfstandige professionals

Trend: Total Talent Acquisition

De 6 stappen op weg naar Total Talent Management, stap 1: Orde in de chaos

Hoe een ‘bumpy road’ tot een reis naar Total Talent Management kan leiden

 

Goed opdrachtgeverschap

‘Goed opdrachtgeverschap is: geen onderscheid maken’

Code Goed Opdrachtgeverschap moet helderheid geven in relatie opdrachtgevers en zelfstandigen

 

Geplaatst in Professioneel inhuren | Reacties uitgeschakeld voor De 12 beste artikelen uit 2017 over ‘professioneel inhuren’.

Top 10 artikelen over z(z)p & politiek

De verkiezingen, de formatie, het nieuwe kabinet, een zich voortslepende discussie over de Wet DBA. Meer dan genoeg stof om over te schrijven rond het thema “zelfstandige professionals & politiek het afgelopen jaar. Hierbij een top 10 van de best gelezen of meest relevante artikelen uit 2017 rond dat thema.

(Binnenkort komen ook overzichten met de top artikelen over andere thema’s op ZiPconomy, namelijk ‘Professioneel Inhuren’, ‘De Toekomst van Werk & Organiseren’ en ‘Zelfstandig & Ondernemen’).  

Rutte III

Min. Koolmees over vervanging DBA: “Opdrachtgeversverklaring en opt-out regeling invoeren per 1 januari 2020”

Rutte III, het regeerakkoord en de gevolgen voor opdrachtgevers van zelfstandigen en flex-inhuurders.

Webinar over Rutte III en wet DBA: ‘Waarschijnlijk constructiever, maar niet meteen makkelijk en snel’

 

Opinie

Hoofdredactioneel commentaar: Vertrouwen in Rutte III en zzp-plannen. Maar alertheid geboden.

Het probleem is niet flexibilisering. Het probleem is slechte flexibilisering!

Kan het poldermodel nog overleven? (En hoe moet het er dan uitzien?)

Achtergrond & Onderzoek

“Helft zzp’ers is geen zzp’er”. Waar of niet waar? Een discussie.

Hoogleraar: ‘Schijnzelfstandigheid een groot probleem? Daar zijn geen aanwijzingen voor’

Aantal gedwongen zzp’ers: niet overdrijven, niet negeren.

“Er zitten 1,4 miljoen zelfstandigen in de flexschil”. Lariekoek?

Nog meer lezen over thema ZP & Politiek kan via dit overzicht.

Geplaatst in ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags | Reacties uitgeschakeld voor Top 10 artikelen over z(z)p & politiek

Premiedifferentiatie WW: kijk naar het hele plaatje

Vorige week presenteerde de linkse oppositie een plan om flexibele arbeid flink duurder te maken dan vaste arbeid. Als sociale marktdenkers bepleiten ze het principe ‘de vervuiler betaalt’ voor de arbeidsmarkt. Meer instroom in de WW moet ook leiden tot een hogere premie. Niet alleen voor de eerste zes maanden van werkloosheid, maar ook voor de AWf. Rechttoe-rechtaan redenering zo lijkt het. Ook het nieuwe kabinet heeft de ambitie om premiedifferentiatie in de WW in te voeren.

Een paar dagen later kwam het UWV met de factsheet Uitzendwerk. Een bundeling van feiten en cijfers over uitzendwerk. Met veel aandacht voor de rol van de branche als het gaat om de uitstroom vanuit de WW. Het UWV stelt vast dat 32% van de werkhervatters vanuit de WW aan de slag gaat op een uitzendcontract. Ruim 90% van de WW’ers die aan de slag gaat als uitzendkracht weet langer dan zes maanden aan de slag te blijven en de helft meer dan een jaar.

Er is meer dan de uitzendsector alleen af te rekenen op de instroom in de WW

Uit eerder onderzoek van UWV bleek ook al dat uitzendkrachten sneller uit de WW naar werk uitstromen. 49% doet dat binnen één jaar, voor mensen met een tijdelijk of vast contract ligt dat percentage op respectievelijk 71% en 81%. Veel snellere werkhervatting dus.

Natuurlijk, uitzenden zorgt ook voor veel instroom in de WW. Niet zo vreemd voor een branche die zo conjunctuurgevoelig is. Overigens zorgt de branche per saldo gemiddeld voor meer uitstroom dan instroom in de WW. Laten we ook niet vergeten dat een groot deel van de werkhervatters die de uitzendbranche weer aan het werk helpt daarvoor de WW ingestroomd zijn vanuit een andere sector. Zo zorgt de allocatieve rol van de branche voor lagere uitkeringslasten van andere sectoren.

Er valt het nodige te zeggen over premiedifferentiatie WW. Voor een transparant en gelijk speelveld voor alle flexibele contracten is het geen gek idee. Maar laten we wel naar het hele plaatje blijven kijken. Er is meer dan alleen afrekenen op de instroom in de WW

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , | 2s Reacties

“Helft zzp’ers is geen zzp’er”. Waar of niet waar? Een discussie.

Ongeveer 1 op de 2 zzp’ers is eigenlijk geen ondernemer, maar een verkapte werknemer. Schijnconstructies met zzp’ers – al dan niet bewust – komen veel vaker voor dan gedacht. Met deze flinke uitspraken in de Telegraaf zorgde Evert Verhulp, hoogleraar Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en kroonlid van de SER, vorige week voor heel wat verontwaardiging op sociale media. En een aantal vragen. Waar baseert hij zijn uitspraken bijvoorbeeld op?

Het vraag-en-antwoordspel met prof. Verhulp leverde een interessante discussie op.

Werknemer, ondernemer

In de Telegraaf lees ik dat uw inschatting is dat “ongeveer één op de twee zzp’ers eigenlijk werknemer is.” Kunt u toelichten op basis waarvan u die inschatting maakt? U verwijst naar het feit dat de helft van de modelovereenkomsten Wet DBA zijn afgekeurd, maar die Wet gaat toch maar over een beperkt deel van alle zzp’ers?

‘Zoals wel vaker is de krantenkop veel minder genuanceerd dan wat ik werkelijk heb gezegd. Mijn punt is dat naar mijn inschatting ongeveer de helft van alle zzp’ers onder de arbeidsrechtelijke regelgeving valt. Daarvoor hoeven ze geen werknemers te zijn. Denk aan de WAADI, die ook van toepassing is op zzp’ers.

Daarbij heb ik ook gezegd dat ik me zorgen maak over het deel van de zzp’ers dat te weinig verzekerd is en te weinig zelfverzekerd op de arbeidsmarkt staat.

Evert Verhulp: mijn inschattingen gaat over het aantal zzp’ers dat in juridische zin recht heeft op bescherming als werknemer

Ik heb gezegd dat mijn inschatting is dat ongeveer de helft van de zzp’ers onder de arbeidsrechtelijke regelgeving valt en overigens geen kansrijke of echte ondernemer is en niet de kans of de ambitie heeft om de voordelen van ondernemerschap goed vorm te geven.

Prof E. Verhulp

Het aantal, de helft, dat is tamelijk arbitrair geschat. Het hangt onder andere samen met het percentage zzp’ers dat winst voor belastingen maakt. Dat ongeveer 60%. Dus 40% van de zzp’ers maakt geen fiscale winst. Dat gecombineerd met de cijfers over de wet DBA, en mijn inschattingen van het aantal zzp’ers dat in juridische zin recht heeft op bescherming als werknemer (dus als werkende, en ook dat is een grove schatting), maakt dat mijn totale inschatting rond de helft van alle zzp’ers ligt.

‘Ik begrijp uw zorgen over zzp’ers met een gering inkomen en zonder verzekering wel. En misschien zijn dat niet allemaal succesvolle ondernemers. Maar dat is op zich toch geen indicatie dat het dan wel een verkapte werknemer moet zijn? Daarnaast zijn er veel parttime zzp’ers, net als onder werknemers ook veel vrouwen, die bewust ervoor kiezen om bijvoorbeeld twee dagen per week te werken. Als ondernemer.

Maar belangrijker vind ik misschien nog wel het punt dat er de groep zzp’ers toch wel heel divers is. Bij heel veel zzp’ers kan er toch nauwelijks sprake zijn van schijnconstructies, simpelweg omdat er geen of nauwelijks een discussie is over of er al dan niet een werkgever-werknemer-relatie is.

Hugo-Jan Ruts: al die zzp’ers die producten verkopen, voor particulieren werken, veel opdrachtgevers hebben. Zo kom je toch nooit op de helft.

Neem de laatste cijfers uit de Zelfstandigen Arbeid Enquête het CBS. 17,3% van alle zzp’ers verdienen een inkomen uit het verkopen van producten en goederen; 29,4% van alle ‘zzp’ers eigen arbeid’ werkt uitsluitend voor particulieren; en 33,7% van alle zzp’ers van ‘eigen arbeid’ heeft volgens die ZEA meer dan 20 verschillende opdrachtgevers per jaar. Geen garantie, maar wel een sterke indicatie dat dat dus geen schijnzelfstandigen zijn. Als je dat bij elkaar opstelt dan kan je toch nooit op ‘de helft is werknemer’ komen? Mede op basis van deze cijfers komt Prof Wendy Smits tot de rekensom dat slechts 6 procent van de zzp’ers “te maken heeft met economische en organisatorische afhankelijkheid van een enkele opdrachtgever.’

Het klopt: dé zpp’er bestaat niet. Remplacanten bijvoorbeeld zijn voor het kleine deel van hun werk dat ze remplaceren werknemer, namelijk voor zover ze iemand in een orkest vervangen, maar daarnaast zijn ze naar ik aanneem veelal werkelijk zelfstandig (in hun eigen orkestje, of als docent van leerlingen die ze zelf hebben geworven). Dienen deze mensen dan als zpp’er of als werknemer te worden geteld?

Zzp’er en toch soms ook werknemer

De toepassing van het arbeidsrecht is heel ruim en wordt  beoordeeld per werkrelatie. Dat maakt dat heel veel mensen die zich zzp’er voelen, soms ook in een arbeidsrechtelijke relatie werken zonder die zo te duiden.

Maar ook zonder die echte arbeidsovereenkomsten te tellen, geldt het arbeidsrecht voor meer dan alleen werknemers. Zo geldt de WAADI ook voor echte zzp’ers van wie de arbeid wordt bemiddeld. Ongeacht de vraag of iemand als zzp’er of als werknemer werkt. Dat geldt ook met betrekking tot  regels met over  gelijke behandeling en de verplichting letselschade die in de arbeid is ontstaan te vergoeden.

Uw voorbeeld van de remplacant is interessant. Maar het feit dat een zzp’er bij één van zijn vele opdrachtgevers feitelijk als werknemer aangemerkt zou moeten worden, dan maakt toch niet dat dezelfde zzp’er in algemene zin geen ondernemer is maar een verkapte ‘werknemer’?  

Daar ben ik het wel mee eens. Een zzp’er die naast ‘echte’ opdrachten in een of meerdere opdrachten eigenlijk als werknemer moet worden beschouwd, kan je niet zonder meer in zijn geheel als werknemer beschouwen.  De meeste werkers zullen zich in dat geval eerder zzp’er dan werknemer voelen.

Het lastige is wel dat het recht niet naar de persoon van de werker kijkt maar naar de verschillende relaties die hij of zij aangaat. We zouden dus anders moeten tellen. Niet de mensen maar de overeenkomsten die hij/zij sluit. Dat lijkt alleen een schier onmogelijke opdracht. Meten is weten, maar dat meten is tamelijk lastig.

Terug naar het begin: ik heb dus geen harde cijfers om die helft te bewijzen. Voor het zijn van werknemer in de zin van arbeidsrechtelijke regelingen – en dat is echt veel ruimer dan werknemer in de zin van het Burgerlijk Wetboek – weet ik het wel tamelijk zeker. Maar als het gaat om werknemer in de zin van het BW, en dus ook voor de belastingdienst, dan ben ik veel minder stellig.

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , | 14s Reacties

Kamer maant Kabinet snel duidelijkheid te geven rond opdrachten met hoog tarief (WetDBA)

De Wet DBA moet van tafel, daarover zijn vrijwel alle partijen het eens. En zo staat het ook in het regeerakkoord. Maar een alternatief is ingewikkeld. Dat vraagt zorgvuldigheid en overleg met het werkveld. Nieuwe regels kunnen mede daarom pas op zijn vroegst in 2020 in werking treden. Dat standpunt herhaalde D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nog eens in een debat met de Tweede Kamer.

De VVD- en D66-Kamerfracties willen dat de minister, samen met staatssecretaris van Financiën Snel, toch al eerder enig licht in de duisternis schept. Bijvoorbeeld voor interim opdrachten met een hoog tarief, de zogenoemde opt-out optie.

Van complex tot complexer

Voormalig staatssecretaris Wiebes introduceerde de Wet DBA als een kleine, technische ingreep.

Hoe langer dit dossier zich voortsleept, hoe groter het besef in Den Haag dat duidelijkheid geven vooraf aan opdrachtgevers van zelfstandigen een onderwerp is dat een aantal fundamentele principes raakt van (met name) het arbeidsrecht. Wat bepaalt nu eigenlijk een gezagsrelatie? Welke rol moet iemands eigen, bewuste keuze voor het zzp-schap spelen? Hoe om te gaan met het verschil tussen een fiscale en arbeidsrechtelijke beoordeling?

De keuze voor het kabinet om eerst het arbeidsrecht te verduidelijken en te verruimen en daarna duidelijk te maken hoe een opdrachtgever een zzp’er kan ‘kwalificeren’ (wel/niet zelfstandig) is niet onlogisch. Maar juist dat gaat wel een paar jaar juridisch gepuzzel en een modderig polderoverleg vergen.

“Voor dergelijke grote aanpassingen zijn wijzigingen in de wet en aanpassingen in de uitvoering en handhaving nodig. Het is al een ambitieuze doelstelling om te mikken op 1 januari 2020”, aldus de minister.

Geen sneller duidelijkheid voor laag/hoog tarief

Rond de lancering van het regeerakkoord werd aangekondigd dat het kabinet een oplossing van het vraagstuk rond de Wet DBA in twee snelheden voorstond. Er zou een versneld traject komen voor zowel de lage tarieven (de facto een minimumtarief, onder tarief van 15/18 euro: geen inhuur zzp) als de hoge tarieven (opt-out voor boven 75 euro per uur; door dat tarief is dan duidelijk dat iemand sowieso zelfstandig is). Daarnaast zou dan een wat langer traject beginnen voor de opdrachten tussen die twee tarieven in, voorafgaande aan die aanpassing van het arbeidsrecht (zie hier voor uitgebreidere uitleg van deze plannen uit regeerakkoord).

Van dat idee lijkt ondertussen niet zo heel veel over.

Ook de opt-out-optie en het minimumtarief zijn volgens Koolmees namelijk ‘complexe opties’. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met ‘stukloon’, iets dat met name aan de onderkant van het tarievengebouw in de zzp-markt veel voorkomt? Koolmees gaf in het debat weinig hoop dat hierover sneller dan voor 2020 duidelijkheid komt.

Het idee van het minimumtarief kan overigens op brede steun rekenen. Al verschillen vooral de linkse partijen met het kabinet over de hoogte van dat tarief. “Een vrije keus voor het wel/niet verzekeren voor arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een zzp’er alleen doen als het tarief hoog genoeg is”, stelt bijvoorbeeld Zihni Özdil (GroenLinks). Hij heeft duidelijk een ander tarief in zijn hoofd dan de 15 tot 18 euro waar het Kabinet aan denkt.

Kom sneller met helderheid voor opdrachten met hoog tarief

In een motie roepen Kamerleden Wiersma (VDD) en Van Weyenberg (D66) de minister toch op een een aantal onderdelen van de discussie rond de vervanging van de Wet DBA naar voren te trekken.

In de motie – die met algemene stemmen is aangenomen – staat dat de minister voor eind 2018 inzicht moet geven hoe en wat er gemoderniseerd wordt aan de term ‘gezagsverhouding’. En hoe invulling gegeven gaat worden aan het idee dat er een opt-out-regeling komt voor interim opdrachten met een uurtarief van boven de 75 euro per uur. Dat geeft dan op zijn minst voor een deel van de zp-markt sneller duidelijkheid.

Dat de minister in zijn beoordeling van alle moties juist dit punt niet van commentaar voorzag, geeft aan hoe lastig hij dit punt waarschijnlijk vindt.

Eind januari duidelijkheid over ‘niet-handhaafbeleid’ Wet DBA

Een nieuwe wet gaat dus een paar jaar duren. Ondertussen zitten we met een Wet DBA die is mislukt. Lastige vraag is wel: wat dan nu?

De Wet DBA is ondertussen namelijk gewoon van kracht. Voormalig staatssecretaris Wiebes kwam met de truc om handhaving van de Wet op te schorten, tenzij het gaat om ‘kwaadwillenden’. Dat handhaafmoratorium geldt tot 1 juli 2018.

Duidelijk is dat in juli komend jaar nog niet een begin van een alternatief voor de Wet DBA gereed is. Dat het niet-handhaafbeleid wordt verlengd ligt dan ook in de lijn van verwachting.

Ondertussen speelt ook de discussie rond de inzet van zzp’ers als koeriers bij maaltijdbezorger Deliveroo. Het gaat maar om een heel klein deel van de zzp-markt, dat echter wel buitensporig veel aandacht krijgt. Kamerbreed is er onvrede over hoe Deliveroo de zzp-constructie inzet.

Zeggen dat de Wet DBA tot 2020 niet gehandhaafd wordt kan een verkeerd signaal zijn aan Deliveroo c.s.. Zeggen dat de Wet DBA wel gehandhaafd wordt, is weinig consequent met de eerdere beoordeling door de Kamer dat de Wet  mislukt is.

Koolmees wil hierover zorgvuldig communiceren. “Ik wil hier geen nieuwe onrust creëren in de zzp-markt”. Samen met staatssecretaris van Financiën Snel komt hij daarom eind januari met een brief.

Daarin zal ongetwijfeld herhaald worden dat de Wet DBA niet breed gehandhaafd wordt, maar zal hij tegelijk duidelijker moeten maken hoe de ‘kwaadwillende opdrachtgevers’ daar niet mee wegkomen.

Geplaatst in ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags , , | Reacties uitgeschakeld voor Kamer maant Kabinet snel duidelijkheid te geven rond opdrachten met hoog tarief (WetDBA)

Zzp’ers beter beschermen? Ook de Europese Commissie komt er niet uit hoe dat moet

‘Meer helderheid en meer voorspelbaarheid’. Dat zijn de doelen van de nieuw aangekondigde richtlijn voor ‘atypische arbeidsvormen’, die de Europese Commissie 21 december deed uitgaan. ‘De moderne economie vraagt om flexibilisering, maar niet zonder minimale bescherming van de werkende’, zei de Belgische EU-commissaris Marianne Thyssen (Werk en Sociale Zaken) bij de presentatie van de plannen.

Meer rechten flexwerkers

Werken op een nulurencontract? Of als oproepkracht? Als de plannen doorgaan, krijgt elke werknemer in de Europese Unie voortaan bij indiensttreding onder meer recht op een geschreven document waarin de arbeidsomstandigheden klip en klaar staan opgesomd. De werkplek, de duur van het contract, het salaris, de opzegtermijn: het moet er allemaal in staan. Volgens Thyssen zijn er nu zo’n 2 tot 3 miljoen Europeanen die door de nieuwe regels beter beschermd worden.

De Europese Commissie wil verder onder meer vastleggen dat een proeftijd niet langer dan zes maanden mag duren. Elke medewerker krijgt dan bovendien recht op hetzelfde opleidingsaanbod van een bedrijf. En werkgevers mogen medewerkers met weinig werkuren ook niet beletten elders werk aan te nemen.

Werknemers krijgen daarnaast het recht te vragen naar vast werk als dat beschikbaar is, en werkgevers moeten daar dan schriftelijk op antwoorden. En mensen met een nulurencontract of oproepkrachten moeten een ‘redelijke’ termijn krijgen waarbinnen ze worden opgeroepen, dus niet meer op de dag zelf.

De Europese Commissie zwijgt over zzp’ers

Allemaal nieuwe rechten dus voor mensen die nu nog minder rechten hebben dan de vaste werknemers. Maar over zzp’ers zwijgt de Europese Commissie. Althans, nieuwe voorstellen voor zelfstandigen worden uitgesteld tot in elk geval het komende voorjaar. Dan zou Thyssen willen komen met een richtlijn waarmee overheden de sociale zekerheid van zzp’ers beter kunnen borgen.

Teleurstellend, vindt Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) het uitblijven van die maatregelen voor zelfstandigen. Al toont ze daarvoor in het FD () ook begrip. ‘Het is voormalig staatssecretaris Eric Wiebes ook niet gelukt met zijn wet DBA. Dus ik kan me er iets bij voorstellen dat het helemaal moeilijk is om het voor 28 landen te regelen.’

De nieuwe regelgeving gaat overigens wel gelden voor de meeste ‘nieuwe’ vormen van werk. Ook Deliveroo-koeriers of Uber-medewerkers vallen er straks onder, zei Thyssen. Zij zijn volgens haar geen echte zelfstandigen en moeten dus op hun eerste dag al te horen gaan krijgen hoe lang de proefperiode duurt, hoe hun verzekering geregeld is, wanneer hij of zij (minimaal) kan worden opgeroepen en wat hij of zij daarbij zal gaan verdienen. Thyssen: ‘We laten alle flexibiliteit toe, maar dat wil niet zeggen dat werknemers niet beschermd moeten worden. Van verhoogde transparantie en voorspelbaarheid profiteren overigens zowel werknemers als bedrijven.’

Hoe ver strekken werknemersrechten?

Bij de aankondiging van de richtlijn, die op z’n vroegst in 2019 in werking komt, stelde de Europese Commissie tegelijk voor om een Europese definitie van het begrip ‘werknemer’ in het leven te roepen. Die definitie moet dan in lijn liggen met uitspraken van het Europees Hof. Dat betekent dat wie een bepaalde periode diensten verleent aan iemand anders, de facto in dienst is van iemand anders en daarvoor ook een loon krijgt, als werknemer kan worden beschouwd – ook al is hij op papier een zelfstandige.

Net als nu in Nederland is op dit moment echter nog onduidelijk hoe ver dat precies gaat reiken. Al zei Thyssen er wel meteen bij dat ook Europees ‘gekeken wordt naar het feit of er leiding gegeven wordt’. Is dat het geval, dan is van een ware zelfstandige een stuk minder snel sprake, zo verwacht ze.

Het is het principe van de gezagsverhouding – een principe wat in Nederland de afgelopen jaren nooit helemaal helder geworden is. Als je een visitekaartje hebt, heb je dan ook meteen een gezagsrelatie? En mag je als zelfstandige nu wel of geen vergaderingen bijwonen? Waar ligt precies de grens tussen een projectvoorstel en een werkinstructie?

Zulke vragen leidden de afgelopen jaren eigenlijk het begin van de ellende rond de Wet DBA in, omdat de Belastingdienst er een zeer strenge definitie van een gezagsrelatie op nahield. En de wetgever kwam er niet uit hoe het anders kon, maar dan op een manier die beter aansloot bij de praktijk van alledag. Zou nu de Europese Commissie daarin wel slagen? In het voorjaar weten we hopelijk meer…

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , | Reacties uitgeschakeld voor Zzp’ers beter beschermen? Ook de Europese Commissie komt er niet uit hoe dat moet

“Security rond inhuurproces al lang niet meer optioneel”

`Security is voor professionele bedrijven niet langer optioneel. Zeker niet als wie met gegevens van personen omgaat. Dit ISO 27001 certificaat bevestigt onze informatiebeveiligingscapaciteiten. Voor ons, maar nog belangrijker voor onze veelal ‘enterprise’ opdrachtgevers en natuurlijk voor MSP Partners die hun dienstverlening vaak aan grote ondernemingen aanbieden` aldus Patrick Tiessen, algemeen directeur van Nétive, de Nederlandse marktleider in HR vendor management systemen. `Deze certificering is een belangrijk bewijs om ook op lange termijn samen te kunnen blijven werken.`

Er is dan ook bijna een jaar lang hard aan gewerkt, vertelt Bart Goossens de Directeur Sales en Delivery. ‘Superbelangrijk zo’n certificaat. Nu kunnen  klanten er dus wel vanuit gaan dat de kandidaatgegevens bij hen in goede handen zijn. `Dat konden klanten natuurlijk al`, zegt Goossens, `maar het ISO 27001-certificaat maakt het nog eens extra officieel.`

Ons uitgangspunt bij elk proces is: security en privacy by design.

De wetgeving op het gebied van dataprivacy en security was de concrete aanleiding om aan dit traject te beginnen’, aldus Goossens. ‘Al onze klanten moeten zich vanaf mei volgend jaar aan de GDPR houden, of de AVG, zoals de wet in het Nederlands heet. Als dataprocessor van onze klanten hebben wij daarin ook een verantwoordelijkheid. Daarin zijn we nu geaudit en akkoord bevonden. Daar zijn we erg trots op. Deze certificering is een belangrijk middel om ook op lange termijn met onze klanten te kunnen blijven samenwerken.’

Een goed signaal

Deel Nétive-team met hun certificaat

De dienstverlening wordt niet echt veranderd, zegt hij. Er zullen ook geen nieuwe bewerkersovereenkomsten met klanten worden gesloten. Als het goed is, merkt de klant dan ook weinig van het nieuwe kwaliteitsstempel, zegt Goossens.

Wel vindt hij de certificering ‘een goed signaal’ naar de markt. ‘Iedereen is nu erg met privacy en security bezig. Het is niet zo dat klanten ons hebben gedwongen dit certificaat te halen, omdat ze anders zouden afhaken of zo. Maar we krijgen wel veel vragen over dit onderwerp, op meerdere fronten. En we willen zelf natuurlijk ook zorgen dat we voorbereid zijn, en niet het risico lopen dat klanten misschien weglopen als we dit niet op orde zouden hebben. Gelukkig kunnen we nu dus zeggen dat we hiervoor gecertificeerd zijn.’

Continu verbeteren

Het SaaS-platform van Nétive (Salesforce.com) had het bewuste ISO- certificaat al langer. Maar nu is ook het bedrijf zelf gecertificeerd. ‘Dus de organisatie waar onze applicatie wordt ontwikkeld, in productie wordt gehouden en onderhouden’, aldus Goossens.

Het ISO 27001-framework bevat strikte regels en maatregelen voor elk organisatieonderdeel. De methodiek is gebaseerd op het principe van Plan–Do–Check–Act, oftewel: de zogeheten ‘kwaliteitscirkel van Deming’. Het proces is ontwikkeld om het niveau van informatiebeveiliging in een organisatie continu te verbeteren.

De certificering geldt voor de komende 3 jaar. ‘Ons uitgangspunt bij elk proces is: security en privacy by design. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de software, het opbergen van de laptops en het behoud van een clear screen en clean desk policy.

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , , , | Reacties uitgeschakeld voor “Security rond inhuurproces al lang niet meer optioneel”

Zelfrijdende auto’s: Pas de wegenbelasting vast aan

Future-technology-Concept-of-the-car-with-the-autopilot-GoogleDat de zelfrijdende auto er aan komt is geen nieuwtje meer. Dat die veel veranderingen met zich mee gaat brengen ook niet lijkt me. Ik schreef daar eerder al dit (op basis van waardebepaling achteraf te downloaden) e-boek over: de maatschappelijke impact van de zelfrijdende auto.

Een onderwerp waar het in dat boek nog niet over gaat (tijd voor een nieuwe versie) is de impact van deze ontwikkeling op wegenbelasting. Want deze ontwikkeling maakt ineens een nieuw fenomeen mogelijk: wegenbelastingontwijking.

(meer…)

Geplaatst in Beleid | Reacties uitgeschakeld voor Zelfrijdende auto’s: Pas de wegenbelasting vast aan