"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gedragscode artikelen en reacties

ZiPconomy is een onafhankelijke kennisplatform en community met als doel eigenzinnige meningen over de flexibilisering van organisaties & de markt voor interim professionals bij elkaar te brengen. Online & offline. 

Artikelen

De artikelen op onze website zijn gericht op het delen van kennis, informeren over ontwikkeling op het terrein van flexibilisering, anders organiseren, de markt voor zelfstandige interim professionals, individueel ondernemerschap, nieuws rond die thema’s en het voeren van discussies. Artikelen worden vooraf beoordeeld door de redactie op basis van kwaliteit en relevantie. De redactie van ZiPconomy bepaalt in hoeverre een artikel geschikt is voor publicatie en bepaalt datum plaatsing.

Disclaimer

De auteurs van de artikelen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Deze artikelen vertegenwoordigen niet de mening van ZiPconomy en/of haar partners, noch is ZiPconomy en/of haar partners op enigerlei wijze aansprakelijk voor de inhoud of gevolgen daarvan. Naast de artikelen van de auteurs, publiceert ZiPconomy zelf nieuws en artikelen onder de naam van ‘ZiPredactie’.

Reacties op artikelen

Het is vrij reacties bij artikelen te plaatsen. ZiPconomy moedigt een (kwalitatieve) uitwisseling van ideeën en meningen aan, doch bewaakt  dat de discussie op niveau gevoerd wordt.  Het modereren van reacties vindt plaats door de redactie van ZiPconomy. Om dit blog informatief, beschaafd en interessant te houden, zijn een aantal gedragsregels opgesteld waar iedereen die reageert zich aan moet houden.

Gedragsregels reacties blog

  • Reacties dienen te gaan over de inhoud van een artikel (‘on topic’)
  • Reacties met een nadrukkelijke commerciële boodschap en/of verwijzingen naar eigen websites met als doel diensten aan te bieden is niet toegestaan
  • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken. Agressieve, onwettelijke, smadelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
  • Discussie is prima, ZiPconomy is terughoudend in het toelaten van eventueel belastende beweringen en/of (negatieve) opmerkingen ten aanzien van partijen of personen (we zijn geen klachtensite). Ze dienen relevant te zijn in het kader van een artikel, altijd te worden onderbouwd, persoonsnamen dienen in dat kader te worden vermeden plus de partij dient een redelijk kans te krijgen op wederhoor.
  • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en privé-adressen) van anderen in bijdragen te vermelden.
  • Reacties dienen onder eigen naam (niet anoniem) geplaatst te worden. Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan.
  • Het is niet toegestaan reacties te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
  • Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.

Modereerbeleid

ZiPconomy voert een eigen modereerbeleid. Dit beleid is er in eerste instantie op gericht om alle reacties en inhoud te laten staan. Een (scherpe) discussie moedigt ZiPconomy alleen maar aan. Echter indien blijkt dat een bezoeker zich niet aan de bovenstaande gedragsregels en/of algemene fatsoensnormen houdt, dat behoudt ZiPconomy zich het recht voor om reacties te verwijderen.

Contact

Contact over bovenstaande punten kan via het dit info [at] zipconomy.nl