Code Goed Opdrachtgeverschap moet helderheid geven in relatie opdrachtgevers en zelfstandigen

De ABU en PZO-ZZP hebben gezamenlijk een Code Goed Opdrachtgeverschap ontwikkeld. Voor hen de eerste stap naar breed gedragen spelregels over hoe opdrachtnemers en opdrachtgevers met elkaar om moeten gaan.