SLUIT MENU
starten als interim professional

Vrijdagondernemerstip: De grootste 6 valkuilen van de startende interim professional

De overstap van een baan naar de rol van interim professional is soms groter dat hij lijkt. Er liggen in elk geval genoeg valkuilen op de loer. We noemen er 6.

Een succesvolle carrière als zelfstandig interim professional? Daarvoor ligt de basis veelal in de ervaring die iemand heeft opgedaan in loondienst. Zeker in het begin liggen de interim opdrachten die iemand gaat doen vaak in het verlengde van die eerdere baan (of banen).

Maar een interim opdracht of een baan, dat vraagt toch wel even wat anders van iemand. Juist omdat ze vaak qua inhoud zo op elkaar lijken is het van belang om je rol steevast in het oog te hebben en te houden. En die is bij een interimmer toch echt anders dan bij iemand in loondienst. Zes valkuilen waar je als startende zp’er voor moet waken:

Zes valkuilen

  1. Starten met een opdracht bij je laatste baas

Het is natuurlijk aanlokkelijk, maar probeer te verleiding te weerstaan je interim-loopbaan te starten bij je laatste werkgever.

Nog veel meer dan bij banen, zullen recruiters en opdrachtgevers in een cv van een interimmer op zoek gaan naar specifieke kennis, ervaring en behaalde resultaten. Een rijk en gevarieerd portfolio opbouwen (een beter woord dan: cv) is zeer belangrijk voor een verdere carrière als zelfstandige. En zo’n portfolio opbouwen kan op vele manieren. Maar een opdracht bij je oude baas voegt dan – zeker in het begin – meestal weinig toe.

In een dergelijk situatie is het trouwens ook lastig om de specifieke rol aan te nemen die bij een externe interim professional hoort. Ze zien je ook in het bedrijf dan eerder nog als collega dan als de externe, die toch echt een andere rol heeft.

  1. Starten zonder contract

Vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt zeggen ze wel: geen contract is het beste contract. Als er geen overeenkomst ligt, gaat bij een conflict het voordeel van de twijfel altijd naar de individuele opdrachtnemer (of werknemer). Maar je wilt natuurlijk niet dat het ooit zover komt. Zonder contract werken getuigt van weinig professionaliteit, van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

  1. Te gretig aan de slag gaan

Vanaf het moment dat je het pand van de opdrachtgever binnenloopt, wil je meteen duidelijk maken dat je het geld dat je gaat factureren ook waard bent. Het is een begrijpelijke reflex. Toch is het vaak goed om juist als interim-professional in het begin ‘op je handen’ te gaat zitten. Kijk eerst even goed wat er aan de hand is. Als interimmer heb je de scherpe blik van een buitenstaander. Die moet je koesteren. Je wordt al snel genoeg ingezogen in de opdracht. Houd die frisse blik nog even vast door juist wat afstand te bewaren en niet meteen in de uitvoering te schieten.

  1. Werken zonder duidelijke opdracht

Je opdrachtgever is enthousiast over je. Zelf weet je nog niet echt wat er van je verwacht wordt. Maar ja, wie ben jij om daar moeilijk over te doen? Toch is onduidelijkheid over wat van je verwacht wordt een van de grootste valkuilen van een interim professional. Het leidt steevast tot frustratie, aan beide kanten.

Hard werken is zelden een factor om stress van te krijgen. Onduidelijkheid over wat er van je verwacht wordt des te meer. In de snelheid waarmee interim opdrachten ontstaan en worden ingevuld door een geschikte kandidaat, is er maar zelden tijd om een goede opdracht te formuleren. En als die er al is, dan zal vaak na 1 à 2 weken blijken dat die niet volledig voldoet.

Natuurlijk mag je van een opdrachtgever verwachten dat hij helder voor ogen heeft wat hij van je verwacht, zowel qua harde output als qua input (je stijl, rol). Maar zorg als interim professional ook dat je die verwachting expliciet krijgt. Zet hem op papier en gebruik dat in je voortgangsgesprekken. Niet om je in te dekken, wel om elkaar scherp te houden.

  1. Te snel ja zeggen tegen een nieuwe opdracht

Natuurlijk, de kachel moet roken. En ja, je bent geknipt voor die opdracht, je hebt het immers al vaker gedaan. Maar blijf je immer bewust van de keuzes die je maakt en de invloed die dat heeft op je carrière. Blijven hangen in dezelfde type opdrachten is een valkuil van zowel starters als meer ervaren interim-managers. Opdrachtgevers willen immers graag vastigheid en voorspelbaarheid.

Denk aan de carrière van een filmacteur. Die worden ook vaak ‘getypecast’. Een slimme acteur doet dan ook met regelmaat een dergelijk rol, voor een flinke fee. Maar daarnaast zorgt hij ervoor dat hij ook andere rollen doet; rollen die goed zijn voor zijn portfolio. Of gewoon omdat hij het leuk vindt. En daar vraagt hij dan vaak een heel ander tarief voor.

  1. Te weinig zicht op de rollen van een interimmer

In een baan zit je meestal in een uitvoerende rol. Je was (afdelings)baas, projectmanager of vakspecialist. Als interim professional zit je natuurlijk ook vaak in zo’n primaire, uitvoerende rol. Maar daarnaast heb je, meestal informeel, ook andere rollen. Die van vertrouwensman, de externe expert, de procesbegeleider, de coach. Rollen die je juist als externe, met minder belangen en meer afstand tot de organisatie, goed kunt invullen en die je meerwaarde tonen. En, minstens zo belangrijk: het zijn de rollen die bij je opdrachten nu juist ook vaak het zout in de pap vormen.

Luister ook terug naar Werkverkennersuitzending: Welke valkuilen moet je vermijden aan het begin van je carrière?

Een goed ingericht inhuurproces kan naast tijd- en kwaliteitswinst ook forse kostenbesparingen opleveren. Bij strategische personeelsplanning hoort een professioneel ingerichte flexibele schil. Magnit (voorheen: Brainnet) adviseert organisaties bij het inrichten van hun flexibele schil. Wij ontzorgen organisaties volledig als het gaat om het zoeken en vinden van de juiste professionals, het opstellen en beheren van inhuurcontracten, de facturatie, realtime management informatie, leveranciersmanagement en het minimaliseren van inhuurrisico’s. Wij geloven in transparante samenwerkingsverbanden waarbij talent waarde toevoegt aan ondernemingen. Bekijk alle berichten van Magnit