Dossier

Interim-management

De eerste groep zelfstandige professionals die zich structureel en in grotere aantallen op de markt aanboden in de jaren 70 van de vorige eeuw waren interim-managers. Nederland is de bakermat van het vak dat zich sindsdien goed ontwikkeld heeft. Een vakgebied dat ook nauw verbonden is met de roots van ZiPconomy. Maar ook een vakgebied waarin stelselmatig de vraag opduikt of er nog toekomst voor is. Wij denken van wel, het vakgebied is een vaste rubriek in onze publicaties met tientallen artikelen over interim-management en interim-managers en zelfs een eigen e-Magazine.

De toegevoegde waarde van interim-management

Met terugkerende regelmaat komen vragen of discussies op over interim-management. Vaak zijn het aloude thema’s die aanleiding geven om de positie van de interim-manager kritisch onder de loep te nemen: tarifering, integriteit of de poging het vak te duiden. Is het een vak? Als de meningen al verdeeld zijn over de toegevoegde waarde van de interim-manager, wat is die dan van een bureau? Veelbelovend zijn de vijf V’s, die een viertal directeuren van interim-management bureaus vaststelden.

Verandermanagement is in iedere organisatie een constante factor geworden. Dat maakt dat de competenties om veranderingen vorm te geven, te begeleiden en succesvol af te ronden bij iedere (lijn)manager thuishoren en niet meer voorbehouden zijn aan de interim-manager. Tot zover niets nieuws. Wat verandert is de diepgang waarmee een interim-manager zich presenteert en acteert. Auteur en expert in strategie-uitvoering Jos Claessens schreef daar een treffend boek over: Dagboek van bewust leiderschap.

Interim-management in beweging

In 2019 is wel gebleken dat de markt van interim-management nog springlevend is. Het jaarlijks onderzoek van Schaekel & Partners, de Interim Index, onder hoogopgeleide interim-managers leverde opnieuw mooie inzichten. De eerste marktmonitor onder interim-managementbureaus werd uitgezet door ZiPconomy in opdracht van en in samenwerking met ABN Amro. Ook de Raad voor Interim Management (RIM) zette een beknopte survey uit onder haar opdrachtgevers.

Bureaus voor interim-management

De klantvraag verandert, dus de positie van bureaus ook. Bureaus zijn allang niet meer alleen de bemiddelaar. Waar in het verleden veel bureaus zich richtten op puur interim-management laat het onderzoek zien dat momenteel veel bureaus zich ook richten op andere vormen van dienstverlening, met name executive search.  Het bevestigt het beeld dat interim-management meer onderdeel is geworden van een breder palet aan dienstverlening.

Om als opdrachtgever of als interim-manager een weg te vinden in het woud van bemiddelaars, hebben in onze ZiParena (zie hier ) een overzicht gemaakt van de betere bureaus.