Rutte III, het regeerakkoord en de gevolgen voor opdrachtgevers van zelfstandigen en flex-inhuurders.

Dit zijn de meest relevante passages uit het regeerakkoord, waarbij voor opdrachtgevers de aanpassing van de Wet DBA het meest in het oog springt, met een differentiatie naar tarief, zowel hoog als laag.