"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Banner

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft als doel de arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en zelfstandigen te verduidelijken en schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Deze wet verving de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Het huidige wetsvoorstel VBAR dient ter vervanging van de Wet DBA.

Voor de beoordeling van een arbeidsrelatie kijkt de Belastingdienst naar de criteria: werkgeversgezag; de verplichting tot het leveren van arbeid; en beloning. Zie ook Arbeidsovereenkomst.

Onder de VAR kon men een verklaring overleggen aan de Belastingdienst waarin de opdrachtgever en de opdrachtnemer verklaarden dat er geen sprake was van loondienst. 

Nu kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Deze beoordeelt vervolgens of er sprake is van zelfstandigen of werknemers. De goedgekeurde overeenkomsten kunnen openbaar gemaakt worden en worden dan modelovereenkomsten genoemd. Men is overigens niet verplicht deze modelovereenkomsten te gebruiken.

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een modelovereenkomst, die niet op een manier is aangepast dat de arbeidsrelatie erdoor verandert, biedt deze zekerheid over de arbeidsrelatie. Zolang de daadwerkelijke werkzaamheden overeenkomen met de modelovereenkomst is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen en premies in te houden.

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de duiding van arbeidsrelaties en voor de handhaving van de wet. Op dit moment is er nog sprake van een handhavingsmoratorium, dit vervalt per 1 januari 2025. De Belastingdienst handhaaft nu alleen als er sprake is kwaadwillendheid. Daar is sprake van als men opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat partijen weten – of hadden kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.

Het huidige wetsvoorstel VBAR dient ter vervanging van de Wet DBA. Belangrijk in dit kader is ook het Deliveroo-arrest.

Lees voor meer actualiteiten over deze wet dit overzicht.
Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht