Download icoonZiP papers

Een overzicht van de gratis e-publicaties van ZiPconomy, gerangschikt op datum (meest actueel staat bovenaan).

 

Interim managementbureaus in het oog van de storm

Hoe ziet de interim-managementmarkt er anno 2019 voor de bureaus uit? Dat is de kern van het onderzoek dat ZiPconomy in opdracht van en in samenwerking met ABN AMRO heeft uitgevoerd. Het rapport bevat een marktmonitor met tal van cijfers over de bureaumarkt plus een uitgebreide duiding van die cijfers door insiders en outsiders.

Download icoonDownload nu
De weg naar een Total Talent Acquisition Architectuur
Total Talent Acquisition (TTA) is ondertussen vaak gehoord begrip. De tools zijn hier alleen nog niet klaar voor. We schreven samen met #HRTech Review een  whitepaper om 22 soorten tools voor TTA in een logische architectuur te plaatsen. Voor organisaties die op zoek zijn naar de juiste mensen.
Download icoonDownload nu
Wet Zelfstandigenverklaring en de webmodule uitgelegd

De huidige Wet DBA gaat plaats maken voor nieuwe wetgeving. Op 28 oktober 2019 zijn de conceptwetsvoorstellen gepubliceerd. Dat is aanleiding voor ons om met een volledige update te komen van de whitepaper over de nieuwe regels.

In dit document laten we zien wat – voor zover nu (dec 2019) bekend is – opdrachtgevers en zelfstandige professionals kunnen verwachten.

  1. Aanpassing handboek Loonheffingen. De verduidelijking van de term ‘gezag’. Deze aanpassing is ingegaan op 1 januari 2019
  2. De webmodule. Die moet zekerheid geven over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zzp’er. Geplande invoering: medio 2020
  3. Wet Minimumbeloning en Wet Zelfstandigenverklaring. De uitzonderingsregels voor zelfstandigen met een laag tarief (minimumtarief van 16 euro) en hoog tarief (=zelfstandigenverklaring, een opt-out voor tarieven van boven 75 euro per uur). Geplande invoering: 2021
Download icoonDownload nu
HR & TOTAL TALENT ACQUISITION. 10 do’s en don’ts (Editie 2020)

Door flexibilisering, schaarste aan talent en tegelijk druk op de kosten overwegen steeds meer organisaties een integrale benadering van al hun personele vraagstukken. Maar hoe krijgt dat in de praktijk vorm?

In deze Compagnon & ZiPconomy co-productie laten – aan de hand van de praktijk – 10 do’s and don’ts zien.

Download icoonDownload nu
Candidate Experience & de Zelfstandige Professional

Dit onderzoek richt zich op de vraag op welke manier Nederlandse opdrachtgevers op dit moment bezig zijn met de candidate experience voor zelfstandigen. De resultaten bevestigen het beeld dat de candidate experience veel meer voor vast dan voor flex is ontwikkeld en dat er nog een flinke stap gezet moet worden. Naast een onderzoek bevat dit rapport een aantal ‘best pratices’.

Een ZiPconomy onderzoek in opdracht en in samenwerking met Brainnet.

Download icoonDownload nu
Nieuwe privacy richtinglijn AVG en effecten op inhuur externe talent.

Inhuren van extern talent, met oog voor de nieuwe privacyregels. De AVG (of GDPR op zijn Engels), die vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd wordt, stelt nieuwe eisen aan de inhuurprocessen van opdrachtgevers en bemiddelaars.  Dat kan een flinke impact hebben. In dit ZiPconomy eMagazine zetten wij de meest recente en relevante informatie op een rij. Met feiten, checklists, opinie artikelen en met een podcast van een interview met Aleid Wolfson (Autoriteit Persoonsgegevens en verantwoordelijk voor die controle) over de impact van de AVG op de arbeidsmarkt & HR.

Download icoonDownload nu
1 2 3