"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
tarief interim management

Markt top interim professionals nog nooit zo goed, maar tarieven dalen.

Onderzoek Schaekel & Partners toont een opmerkelijke ontwikkeling: de arbeidsmarkt voor top-interim managers viert hoogtij, terwijl de tarieven dalen.

De arbeidsmarkt voor hoogopgeleide interim managers is bijzonder goed te noemen, zo blijkt uit de 14e editie van de Interim Index van Schaekel & Partners. Het aantal interim managers in opdracht is naar een recordhoogte van 79% gestegen en de gemiddelde duur van de opdracht overschrijdt ruim de 12 maanden (13,1 maand). De enige tegenvaller is het doorzetten van de daling van het gemiddelde tarief.

In het onderzoek geven 550 interim managers -actief op management- en directieniveau- hun visie op hoe de markt zich in de tweede helft van 2017 ontwikkelt. Zij zijn gemiddeld tien jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Optimisme en dalende tarieven

Hoogopgeleide interim managers zien de toekomst zonnig tegemoet. 54% verwacht dat de vraag naar interim management het komende halfjaar gaat toenemen. ‘Slechts’ 9% verwacht een daling van de vraag.

Bron: Schaekel Interim Index 2017

Vanaf 2013 ontwikkelt de vraagverwachting zich positief, geleidelijk, in kleine stapjes. De toename van de positieve vraagverwachting die wij dit jaar zien, is een grote stap te noemen. Tegelijkertijd zien wij dat interim managers relatief snel aan een volgende opdracht komen. De periode tussen twee opdrachten is afgenomen tot 7,5 week.

De duur van een opdracht is gestegen  naar 13,1 maanden en de bestede tijd aan acquisitie is significant toegenomen tot 5,7 uur per week. Voor wat betreft het gemiddelde uurtarief zien wij een daling ten opzichte van voorgaande jaren.

Bron: Interim Index 2017

Deze daling lijkt ingegeven te zijn door een tweetal factoren. Ten eerste is er een groter aanbod op de markt.

“Voor opdrachtgevers is dat goed nieuws, zij hebben meer keuze en kunnen scherper inkopen. Voor de interim manager betekent dit dat er meer uren gemaakt moeten worden om op eenzelfde omzet uit te komen. En dan is exact wat wij zien”, aldus Piet Hein de Sonnaville en Marleijn de Groot, partners bij Schaekel & Partners. Ten tweede neemt de duur van een opdracht nog steeds toe. Ervaring leert dat de lengte van een opdracht, het tarief beïnvloedt.

Leeftijd

Bron: Schaekel Interim Index 2017

Het onderzoek laat verschillende zien tussen ‘jong’ en ‘oud’.

Wanneer we focussen op de jongeren zien we het volgende. 94% van de jongere interim managers (35-44 jaar) is in opdracht ten tijde van het onderzoek. Zij zijn optimistischer dan oudere interim managers over de vraagverwachting naar interim management.

Jongeren geven aan na 5,8 weken een nieuwe opdracht te hebben gevonden. De gemiddelde opdrachtduur 12,1 maanden. Ook valt op dat zij vaker 2 tot 3 dagen per week in opdracht zijn. Zij geven minder vaak aan 4 tot 5 dagen per week te werken.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie