"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Banner

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

De Wet “allocatie arbeidskrachten door intermediairs” (Waadi) is van toepassing op alle werkgevers die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Het voornaamste doel van de Waadi is het beschermen van uitzendkrachten tegen malafide uitzendbureaus. De wet regelt onder andere gelijke beloning, aansprakelijkheid voor loonbetaling en beperking van de uitzendduur.

De wet heeft niet alleen betrekking op uitzendkrachten, maar op alle werknemers waar sprake is van leiding en toezicht door de opdrachtgever, gedetacheerde medewerkers kunnen hier ook onder vallen.

De Waadi bestaat uit aantal onderdelen:

Voor arbeidsbemiddeling mag van de werkzoekende geen vergoeding gevraagd worden. Ook mag er niet bemiddeld worden bij bedrijven waar sprake is van een staking.

De wet bepaalt dat ter beschikking gestelde arbeidskrachten recht hebben op hetzelfde loon (en arbeidstijden) als werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de inlener. Zie ook: inlenersbeloning

Werkgevers hebben de plicht om de ter beschikking gestelde arbeidskrachten te informeren over de arbeidsvoorwaarden, zoals loon, werktijden en arbeidsomstandigheden. Deze informatie moet voorafgaand aan de plaatsing worden verstrekt. Dit wordt de informatieplicht genoemd.

Werkgevers hebben een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel.

Als de werkgever het loon niet betaalt, kan het inlenende bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van het loon aan de ter beschikking gestelde arbeidskracht.

De Waadi legt aan werkgevers een belemmeringsverbod op, dat inhoudt dat de degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt niet kan tegenhouden dat de arbeidskracht in dienst treedt van de inlener. Van de inlener die een werknemer in dienst wil nemen mag wel een ‘redelijke vergoeding’ voor kosten die te maken hebben met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding gevraagd worden. Zie ook: belemmeringsverbod

Lees voor meer actualiteiten over deze wet dit overzicht.
Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht