Monthly Archives: september 2015

Wiebes standvastig. Wil VAR weg per 1 januari. ** UPDATE: Eerste Kamer houdt bezwaren. **

eric-wiebes-220Staatssecretaris Wiebes ziet geen aanleiding om de invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) uit te stellen. Zijn Belastingdienst ligt op koers om de wet, die de VAR moet gaan vervangen, per 1 januari in werking te laten treden. Dat heeft de staatssecretaris vol overtuiging geantwoord op kritische vragen uit de Eerste Kamer.

** UPDATE  (30 sept):  Eerste Kamer heeft als reactie op deze antwoorden van Staatssecretaris Wiebes te kennen gegeven eerste nog een tweede ronde met schriftelijke vragen te willen houden voordat een plenaire behandeling en stemming volgt. De plenaire behandeling staat vooralsnog gepland op 27 oktober; de volgende vergadering van de commissie Financiën is op 6 oktober

** UPDATE (1 okt): de Belastingdienst heeft ondertussen de eerste goedgekeurde modelovereenkomsten gepubliceerd. zie hier  Ze zijn tamelijk simpel, nadere analyse volgt

Wiebes ziet geen aanleiding tot uitstel

De senatoren hebben een lange lijst met vragen ingediend, voordat ze het wetsvoorstel morgen verder gaan bespreken. Belangrijk zorgpunt van de senatoren is de snelheid van invoering. Wiebes weerspreekt die zorgen. In het antwoord (zie hier, met highlights) dat hij vrijdag naar de senatoren stuurde verklaart hij dat er grote voortgang is in het beoordelen van voorgelegde modelovereenkomsten.

Die vooraf goedgekeurde overeenkomsten vormen de kern van de nieuwe systematiek. Wiebes verklaart nog in september de eerste overeenkomsten op de website van de belastingdienst te gaan publiceren (dat is dus binnen twee dagen). In oktober volgen dan nog een groot aantal (voorbeeld)overeenkomsten. Er zijn er nu 190 ingediend ter beoordeling. Wiebes belooft elke ingestuurde overeenkomst binnen zes weken te kunnen beoordelen.  Volgens Wiebes hebben opdrachtgevers ruim de tijd om een van die gepubliceerde overeenkomsten te gaan gebruiken, of alsnog een eigen overeenkomst voor te leggen.

Deze mededeling van Wiebes staat wel wat haaks op de geluiden uit de markt. Op bijeenkomsten van Harvey Nash en Nétive de afgelopen week, waar veel grote opdrachtgevers aanwezig waren, kon desgevraagd geen van de aanwezige organisaties melden dat ze zo goed als klaar waren met een modelovereenkomst. Ondertussen verklaarden de nodige organisaties op die bijeenkomsten sterk te overwegen om per 1 januari te stoppen het inzetten van zzp’ers. Het grote overleg tussen werkgeversorganisaties, zzp-vertegenwoordigers en brancheorganisaties als de Bovib, ABU en Nbbu wil nog maar heel moeizaam vorderen.

Intermediairs

Naast de haast is ook het punt van de intermediairs een belangrijk punt voor de senatoren. Volgens de branche zelf werken ongeveer 100.000 zzp’ers via een bemiddelingsbureau. De bureaus zorgen voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, maar handelen ook de administratie af (broker functie). Kunnen zij nog wel hun werk blijven doen, zo vragen de bureaus zichzelf af? En zo niet, dan vrezen ze dat hun klanten geen zzp’ers meer inzetten. Veel (met name grote) opdrachtgevers besteden namelijk momenteel de administratie (en risico’s) uit aan intermediairs.

Intermediairs werken soms volgens het bemiddelingsmodel, maar veelal via het tussenkomstmodel.

Bij het bemiddelingsmodel is er een overeenkomst tussen de zzp’er en de organisatie waar hij/zij de opdracht doet. Het bureau bemiddelt, en mag wat Wiebes betreft ook de facturatie verzorgen. Mits de juridische betalingsverplichting maar bij de opdrachtgever ligt.

Voor het tussenkomstmodel, waar het bureau tussen de inlener en de zzp’ers in staat, ziet Wiebes eigenlijk geen oplossing binnen de nieuwe wet. De scheidslijn tussen een zelfstandige (zonder een arbeidsrelatie) en een uitzendkracht (met een arbeidsrelatie) is voor hem te dun om vooraf zekerheid te geven via een modelovereenkomst. Wiebes vindt dat de intermediairs zelf prima kunnen beoordelen of de zzp’er wel of geen ondernemer is en of er wel of geen arbeidsrelatie is tussen die bureaus en de zzp’ers. De Belastingdienst komt dat dan achteraf controleren bij de bureaus. Een ‘ruling’ vooraf, via een modelovereenkomst, is wat Wiebes betreft niet verenigbaar met het tussenkomstmodel.

Alle risico’s liggen zo bij de bureaus.

Brokers, die sec de zzp-contracten beheren voor organisaties, zullen zich afvragen welke risico’s ze willen dragen indien dat risico daadwerkelijk bij hen komt te liggen. Vaak ontvangen ze minder dan een euro per uur voor het beheren van de contracten. Niet veel ten opzichte van een veel groter risico dat ze nu mogelijk gaan lopen.

De bemiddelingsbranche blijft een harde lobby voeren om meer ruimte te krijgen om via de bestaande manier te blijven werken.

Mocht Wiebes voet bij stuk houden en de senatoren niet dwars gaan liggen, dan is het opletten geblazen voor zowel opdrachtgevers als zzp’ers die via bureaus werken. Of wel die bureaus gaan (raam)overeenkomsten ombouwen richting het bemiddelingsmodel (waarbij risico’s anders komen te liggen) of wel ze zullen scherp bekijken welke risico’s ze zelf lopen bij het inzetten van zzp’ers.

Echte ondernemers

Wiebes verklaart in zijn antwoord ook nog maar eens dat de Wet DBA alleen bedoeld is om vooraf zekerheid te geven over de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer indien er twijfel is of er wel of geen werkgever/werknemer relatie is. Voor de echte ondernemer, dat is voor Wiebes iemand met veel verschillende opdrachten en veel verschillende opdrachtgevers, is het gewoon duidelijk. Dat zijn ondernemers, en dus is er voor hen geen modelovereenkomst nodig.

Feit is dat ongeveer dertig tot veertig procent van alle zzp’ers langdurig voor één opdrachtgever werkt. De helft daarvan via een intermediair of broker. Denk aan mensen in de bouw of vervoerssector, maar ook al die interim professionals die een fulltime opdracht doen bij een en dezelfde opdrachtgever. Voor die grote groep is het dus nog even afwachten hoe dit voorstel hun positie mogelijk aantast.

Wordt vervolgd.

** UPDATE  (30 sept):  Eerste Kamer wil als reactie op deze antwoorden van Staatssecretaris Wiebes eerste nog een tweede ronde met schriftelijke vragen voordat een plenaire behandeling c.q. stemming volgt! **

U kunt de actualiteit rond de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties volgen via deze speciale pagina. Daar treft u ook een overzicht van columns en  opinies plus verwijzingen naar meer informatie en betrokken belangenorganisaties. 

wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie

Geplaatst in Professioneel inhuren, ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags | 1 Reactie

SER congres flex en medezeggenschap. Iedereen betrokken?

SERDe commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER organiseert op 15 oktober  het symposium “Iedereen betrokken? Flexwerkers en medezeggenschap.”

Er komen steeds meer flexwerkers, zoals werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten, oproepkrachten en zzp’ers. Uit een inventarisatie ontvingt de commissie van de SER opmerkingen als ‘Sommige flexwerkers werken al jaren voor mijn organisatie maar hebben desondanks geen enkele inspraak’ of ‘Flexwerkers werken flexibel, projectmatig. Ze moeten geen lid van de OR worden, maar je kan ze als OR het beste inzetten door een beroep te doen op hun expertise en ervaringen elders’ en ‘Betrokkenheid van flexwerkers via bijvoorbeeld een klankbord is wel het minimum’

Wat betekent dit voor de medezeggenschap binnen de organisatie? Moeten flexwerkers meer worden betrokken? Houdt de organisatie voldoende rekening met de belangen van flexwerkers? Hoe kunnen flexwerkers meer betrokken worden bij medezeggenschap? Welke knelpunten doen zich daarbij voor en wat zijn mogelijke oplossingen?

Om antwoorden op deze vragen te vinden organiseert de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER het symposium: ‘Iedereen betrokken? Flexwerkers en medezeggenschap.’ . 

Dit symposium vindt plaats op donderdagmiddag 15 oktober in het SER-gebouw. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Programma

Onder leiding van een professionele dagvoorzitter gaan we actief aan de slag met bovenstaande vragen. Deze keer is het gehele symposium interactief: in kleine groepjes en met de hele zaal gaan we in discussie over óf en hóe flexwerkers betrokken kunnen worden bij medezeggenschap. SER-voorzitter Mariëtte Hamer heet u welkom, gedurende de middag zal Evert Verhulp (voorzitter CBM) zorgen voor inhoudelijke bijdrage. Deelnemers gaan naar huis met concrete handvatten over óf en hóe flexwerkers betrokken kunnen zijn bij medezeggenschap in de eigen organisatie.

Het symposium is vooral gericht op mensen die kennis en ervaring hebben met flexwerkers in een organisatie, zoals OR-leden, bestuurders van bedrijven en leden van RvT of RvC. Ook flexwerkers zelf, waaronder zelfstandige professionals, worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.

U kunt zich aanmelden via deze link.

Geplaatst in Professioneel inhuren | Reacties uitgeschakeld voor SER congres flex en medezeggenschap. Iedereen betrokken?

Groot freelancers onderzoek in VS: Meer mensen, meer jongeren, meer inkomsten, meer vertrouwen.

cijfers VS freelancersHet aantal zelfstandigen in de VS blijft groeien en die trend zet door. In totaal zijn het er al meer dan 40 miljoen. Ze worden jonger en het aantal grootverdieners neemt toe. Ook het optimisme onder deze groep groeit.

Dat zijn zo wat uitkomsten uit het grote jaarlijkse onderzoek van MBO partners naar de “staat van zelfstandigheid” in de VS. Het onderzoek is een van de grootste jaarlijkse  onderzoeken naar zelfstandigen en is nu voor de vijfde keer gehouden.

Nu zijn er in de VS nog al wat verschillende interpretaties over wat nu wel en geen ‘zelfstandige’ is (independent worker). Het Bureau of Labor Statistics komt steevast op veel lagere aantallen, de Government Accountability Office komt op 40,2, maar telt daar ook alle flexwerkers bij op.

De Freelancers Union wil graag zo veel mogelijk mensen vertegenwoordigen en heeft het over bij 54 miljoen en meer. Maar zij hanteren een wel hele brede definitie (zo beetje iedereen die ‘iets’ doet buiten een vast dienstverband), zie hier hun onderzoek 2015 met Upwork

Wat MBO partners in ieder geval goed doet is een splitsing maken tussen fulltimers en de zelfstandigen die af en toe een klus doen. Het combineren van een baan met een andere baan dan wel een opdracht komt in de VS immers veel vaker voor van bij ons.

Kerncijfers

Een paar kerncijfer uit het rapport, dat voor de liefhebbers hier in zijn volledigheid op te vragen is.

 • Er zijn nu 30,2 miljoen zelfstandigen in de VS, waarvan 17,8 fulltimers (bijna 60% fulltimer dus, in Nederland ligt dat getal op 67%).
 • Daarnaast werken er nog eens 11,9 miljoen mensen af ten toe als freelancers.waarom ben je zzp'ers
 • Alles bij elkaar opgesteld zijn het er dus 42,1 miljoen.
 • 16% van die groep heeft een jaarlijkse omzet van meer dan $100,000, 45% meer dan in in het onderzoek uit 2011.
 • 9% van de fulltime zelfstandigen voelt zich gedwongen zelfstandigen. In 2011 was dat nog 15%.
 • De belangrijkste factor (61%) om als zelfstandige te werken is het zelf kunnen plannen van je werk.
 • Bijna de helft (45%) zegt nu meer te verdienen dan toen ze nog in loondienst waren.
 • In 2014 verdienden de zelfstandigen een bedrag dat neer komt op 7% van het BBP van de VS (dat is hogere dan in NL); 26% meer dan in 2011.
 • 16% van de zelfstandigen verwacht binnen 2 tot 3 jaar uit te groeien tot een bedrijf met personeel.
 • Het aantal zelfstandigen (full- en parttimers) zal in 2020 gegroeid zijn tot 37,9 miljoen.
 • 43% van de fulltimers voelt meer zekerheid als zelfstandige; in 2011 was dat nog 33%. De groep die zich zorgen maakt over de toekomst ligt nu op 27% en dat was in 2011 40%.
 • De ‘Millenials’ (leeftijd tussen de 21-34) maken nu 30% uit van de fulltime zelfstandigen. In 2011 was dat nog maar 12%. (in Nederland is volgens het CBS 21% van de zzp’ers jonger dan 35; vier jaar geleden was dat 20%).

Zorgen over het groeiend aantal mensen dat niet in een dienstverband werkt, en met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, is ook in de VS onderdeel van de politieke debat. Het begint in toenemende mate een onderwerp te worden in de voorverkiezingen voor het presidentschap.

 

The_Present_and_Future_of_Independent_Work_In_America

Geplaatst in Professioneel inhuren, ZP en Ondernemen | Tags , | 2s Reacties

Selecteren? Dat is moeilijk joh!

CV-schuiverOnlangs luisterde ik naar een uitzending van BNR werkverkenners over serious gaming en selectie. Het selecteren van mensen is moeilijk en twijfel ligt op de loer. Iedereen die ooit een vacature heeft gehad weet dat. Het blijkt ook uit diverse analyses over de tevredenheid met een nieuwe baan. Ongeveer 25% is na 1 jaar min of meer teleurgesteld over de nieuwe baan en 50% is na 2 jaar al weer (latent) zoekend. Deze getallen zijn door de jaren heen vrij consistent. We worden er blijkbaar niet veel beter in en ook niet veel slechter.

Het voordeel van serious gaming, althans lijkt mij, kan zijn dat je met serious gaming in staat bent om meer concreet te worden. Concretiseren helpt bij elke keuze die je moet maken. En dus ook bij het selecteren van mensen.

Maar dat iets kan helpen betekent niet dat het de oorzaak van het probleem echt gaat aanpakt.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet.

Er is een experiment gedaan met, als ik mij niet vergis, leerlingen in het voortgezet onderwijs, waarbij een klas werd opgedeeld in 17 koppels. Deze werden tegenover elkaar gezet aan een tafel met in het midden een mandarijn. Met de vraag of ze even de tijd wilde nemen om die mandarijn en wat die oproept te beschrijven. Daarna werden de verhalen opgelezen. Slechts een aantal verhalen, stuk of 4, kwamen overeen. De rest niet of nauwelijks.

Wat dit experiment laat zien is dat een simpel en ogenschijnlijk overduidelijk voorwerp als een mandarijn een wereld aan verschillen oplevert. Misschien niet op het eerste gezicht, maar wel als je er wat langer bij stil staat. Het verschil ontstaat niet omdat je er langer bij stilstaat. Het verschil was er al. We zijn er ons alleen niet altijd van bewust. Veel opvattingen, gedragingen, emoties die we tonen worden gevoed door ons onbewuste brein. Terwijl we communiceren, denken en doen met ons bewuste brein die dat uiteraard niet doorheeft. En dat is ‘tricky’. Zeker bij selectie.

It takes 2 to tango.

Vaak wordt bij selectie vergeten dat het proces van selecteren niet alleen op de kandidaat van toepassing is. Het is minstens zo van toepassing op de selecteur en de organisatie of afdeling waar hij/zij voor selecteert. Elke organisatie die niet voor ogen heeft waarom die bestaat, en dat is niet hetzelfde als wat doe je of hoe doe je dat, kan in essentie niet goed selecteren. Als de waarom vraag niet beantwoord wordt, hoe weet je dan wie je nodig hebt? Elke afdeling die het doel van de organisatie niet echt begrijpt en dat niet kan doorvertalen naar een doel voor de afdeling, kan niet goed selecteren. Elke vacaturehouder / selecteur die een doel niet kan doorvertalen naar zijn / haar team in relatie tot de vraag, wie hebben we nodig, kan niet goed selecteren.

And last but not least. Iedere selecteur die zich niet bewust is van zijn/haar onbewuste sturing en/of weet hoe daar mee om te gaan, kan niet goed selecteren. Daarbij komt dat de kandidaat ook ‘last’ heeft van die onbewuste sturing en vragen wat wil ik nou echt en waarom wil ik dat? Eigenlijk vallen die 25% en 50% nog best mee!

Meten is niet altijd weten.

Toen ik me wat meer in het onderwerp selectie ging verdiepen kwam ik diverse wetenschappelijke onderzoeken tegen waarin de validiteit (voorspelbaarheid) van diverse selectie methoden onderzocht zijn. Als 0 gelijk staat aan totaal niet voorspelbaar en 1 aan volledig voorspelbaar, dan blijkt uit onderzoek dat de maximaal voorspelbare waarde 0.67 is. Je moet dus rekening houden met 33% missers. Hoe goed je ook ‘meet’.

Investeren in serious gaming?

Selecteren is moeilijk en er is veel te vertellen en te leren over selectie. Het helpt als je een basis begrip hebt van ons brein en hoe dat werkt in relatie tot selectie. Dit alles is niet in een blog te vatten. Of je wel of niet moet investeren in een selectie tool is situationeel en van meer afhankelijk dan wat er in dit blog staat. Maar als ik mij even beperk tot dit blog dan zou een antwoord er zo uit kunnen zien.

Als je een reden hebt om beter te selecteren concentreer je in eerste instantie niet te veel op ‘het selecteren’. Een goede selectie is meer een (logisch) gevolg dan een doel. Begin bij de basis, het doel van de organisatie, laat dat doel ‘leven’ en vertaal dat naar houding, gedrag en kennis dat daarbij nodig is. Creëer een cultuur waarin je over dit soort zaken ook echt met elkaar in gesprek bent. Laat het niet iets zijn wat alleen van belang is als je een profiel opstelt voor een nieuwe collega. De collega die je zoekt zegt veel over jezelf.

Als je besluit om te investeren in een selectie tool probeer dan de juiste verhouding te vinden tussen gewenste voorspelbaarheid en de waarde die een tool kan toevoegen aan het laten leven van de cultuur. Want selectie heeft alles te maken met de cultuur van een organisatie. Mocht je dan tot de conclusie komen dat serious gaming voor jouw situatie het beste is dan zou ik het zeker doen. Lijkt me namelijk erg leuk om uit te proberen!

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , | Reacties uitgeschakeld voor Selecteren? Dat is moeilijk joh!

Inhuur: Sturen op kwaliteit. Wordt inhuur van extern personeel een specialistisch vak?

18405831_s-300x300Afgelopen vrijdag waren een 150 professionals bij elkaar op het Harvey Nash seminar Inhuur: Sturen op kwaliteit’. Alle 150 (vrijwel) dagelijks bezig met thema’s rond de inhuur van extern personeel. Vanuit een inkoop-, HR-, recruitment- of managementrol.

De rode draad door de verschillende presentaties en discussies was hoe de inhuur van extern personeel zich meer en meer ontwikkelt. Wordt het een apart specialisme op het snijvlak van HR en inkoop? De sprekers vertelden hun verhaal vanuit verschillend perspectief, namelijk onderzoek, theorie en de (inter)nationale praktijk. In de twee weken dagen zullen op ZiPconomy verslagen volgen van die presentaties.

Een thema dat in die presentaties terugkwam, is hoe de inhuur van extern personeel evolueert. Dat is niet vreemd gezien de groei van de flexschil bij veel organisaties. Bij een meerderheid van de organisaties vormen externe professionals al meer dan 10 procent van het totaal aantal mensen dat daar werkt. Een percentage dat in de komende jaren verder zal stijgen. Dit werd duidelijk in het onderzoek  dat ZiPconomy deed onder inhuurprofessionals.

Van inkoop, naar inhuur, naar inzet

De terminologie is ook aan het verschuiven. Waar we het voorheen hadden over ‘inkoop’ gaat het nu over ‘inhuur’. Een subtiel, maar belangrijk verschil. De aandacht verschuift verder richting ‘inzet’. Aandacht voor de effectiviteit van de inzet van externen staat hoog op de prioriteitenlijst van veel organisaties, zo blijkt uit dat zelfde onderzoek. Daarmee krijgt HR ook een grotere rol, of althans, die zou HR moeten claimen.

Bryan Peña, van Staffing Industry Analist dat wereldwijd onderzoek doet naar trends rond inhuur, herkent de discussie.  Inhuur wordt langzaam maar zeker ‘volwassen’. En naar mate die volwassenheid toeneemt, groeit ook de inbreng van HR. Althans, zo zou het volgens Peña moeten zijn.  Europa, met wat meer aandacht voor human capital en samenwerking, loopt daarbij volgens Peña voorop.  Daarbij pleit hij voor een professionalisering van het vak van ‘inhuurprofessional’ en droomt hij hardop over een eigen afstudeerrichting op universiteiten.

De praktijk

Jan Karel Sindorff (voorheen Ziggo, nu interim-manager bij ASML) en Maarten van Til en Kay Woesthuis (respectievelijk teammanager HR en strategisch inkoper bij TenneT) lieten zien hoe belangrijk de samenwerking tussen HR en Inkoop in de praktijk is. Kennis van beide vakgebieden is nodig om waarde te kunnen toevoegen en relevant te zijn voor de eigen organisatie.

Maar er is meer nodig. HR, recruitment en inkoop moeten loskomen van de vaste reflexen die ze vaak nog hebben als het gaat om inhuur, zo stelde Sindorff. Omarm de nieuwe realiteit van de arbeidsmarkt. Professionaliseer en innoveer. Alleen dat ben je als ware inhuurprofessional relevant voor je eigen organisatie.

De komende twee weken volgt op ZiPconomy een reeks van verdiepende blogs naar aanleiding van de verschillende presentaties tijdens het seminar van Harvey Nash. Het onderzoeksrapport Inhuur: HR of Inkoop? is hier gratis te downloaden. 

 

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Inhuur: Sturen op kwaliteit. Wordt inhuur van extern personeel een specialistisch vak?

Dit blogje is op tijd want ik draag geen horloge. Dankzij Ricardo Semler #ConsultancyConference Liveblog #6

semler noordwijkDe Internationale Consultancy Conference sluit af met een sprekers waar velen naar uitgekeken zullen hebben: Ricardo Semler. Beroemd geworden met zijn ‘Semco style

De zaal is open en het hoogtepunt van de dag is daar : Ricardo Semler.  Toen ik in 2008 van Siebren Houtman het boekje Semco-Stijl (Turning the tables) kreeg, wist ik niet dat het lezen van dit boekje mij zo aan het denken kon zetten. Innovatie door vast geroeste zekerheden op zijn kop te zetten is de gedachte.

Vandaag sta ik nog geen 15 meter van Ricardo vandaan.

Why

De vraag “waarom?” helpt om tot de kern te komen. Waarom vaste salarissen, waarom managers die beslissen, waarom vaste werktijden of -plekken of parkeerplaatsen?  Vragen en als er geen goed antwoord komt niet doen. Hoe mooi is het als je kunt zeggen “ De sleutel om zaken op tijd voor elkaar  te krijgen is, stop met het dragen van een horloge.”.

In levende lijve en op tijd.  Werk verandert volgens Semler en nog geen 10 procent hoeft hij in vaste dienst : de rest, hoe fijn voor dit platvorm, zijn passanten. Verandering komt van buiten of niet?  Volgens Ricardo  “Slechts 1,1% van alle innovatie komt van binnen het bedrijf.”   Ricardo vertelt op toneel  dat mensen ondanks alle veranderingen door de eeuwen nog steeds met elkaar op de zelfde manier omgaan. Het nieuws over Volkswagen is vandaag de sleutel om zijn verhaal te vertellen. Veel wat we doen is gebaseerd op “Wishfull thinking” zeker de business adviezen. Zo laat Ricardo zien hoe het komt dat allen auto’s er het zelfde uitzien. Een andere auto zal van buiten komen.

Hoe mooi hoor ik om mij heen zeggen, bewondering alom. Organisaties zonder managers. Is Nederland op de goede weg? Volgens het CBS wel.  Het CBS zegt nu  “Managementlaag wordt dunner”  en Nederland doet het goed zeker als Henk Volberda’s punten worden opgepakt.

Bang

En toch ben ik bang. Bang dat het niet lukt. Bang dat ik mijn zekerheden mis. Bang dat ik niet gelukkig word. Niemand om mij heen zal het toegeven maar van al dat veranderen kan ik erg bang worden. Wie valt er uit de boot en waarom moeten we alles veranderen. Het verandert vanzelf wel.

Het is de democratie die ervoor zorgt dat de boel bij elkaar blijft. Bij Ricardo hoef je niet bang te zijn wat de democratie bepaalt. Zou Semco ook vluchtelingen opnemen vanuit andere bedrijven. De inburgering of recruitment bij Semco is zeker niet vanzelf  of vrijblijvend. Democratie is zeker niet zacht. Ricardo gebruikt zijn angst voor doodgaan om een keer per week iets van zijn bucketlijst af te strepen.

Ik kan gelukkig een punt van mijn lijst afhalen en dat is Ricardo Semler zien.

Voor wie Semler in beweging wil zien, hier zijn TedX talk van vorig jaar. Radical wisdom for a company, a school, a life. 

banner cmc deel

 

Alle liveblogs vanaf het Internationale Consultancy Conference  van vandaag en gisteren zijn te vinden via deze link 

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , | Reacties uitgeschakeld voor Dit blogje is op tijd want ik draag geen horloge. Dankzij Ricardo Semler #ConsultancyConference Liveblog #6

Innovatie en flexibiliteit. Hoe leren adviesbureaus nieuwe business modellen te gebruiken. #ConsultancyConference Liveblog #5

Erim - 12 Foto's nasnijden_ERIM_Afbeeldingen website NasnijdenInnovation in Consultancy is het thema van de Internationale Consultancy Conference . ZiPconomy brengt u live blogs vanaf de conferentie. Op de tweede dag opent Henk Volberda, Hoogleraar Strategic Management & Business Policy,  het middagprogramma.  

Een aantal jaren geleden kreeg ik college van prof. dr. Henk Volberda. Hij gaf toen een raamwerk waarbinnen we als manager konden innoveren. Innovatie is de motor van de continuïteit leerde hij ons. Wie innoveert blijft. Ook vandaag belooft Henk Volberda, opnieuw de nieuwe business modellen met ons uit te vinden.

Henk  Volberda neemt ons mee door een overzicht van de innovatieve bedrijven. De monitor waar hij hard aan meewerkt  geeft niet altijd een rooskleurig beeld over de innovatie kracht van bedrijven. Ondanks dat we het op de wereldranglijst best aardig doen waarschuwt Henk Volberda ons om al te veel achterover te leunen. (volledig rapport zie hier) Helemaal met de consultants in de zaal die het best lastig vinden om een keuze te maken of we in een stabiele markt of in een hyper competitie markt zitten.

Businessmodel innovatie matrix

Flexibiliteit is de sleutel voor innovatie. Niet de flexibele schil zoals hij al eens eerder op dit platform schreef. Natuurlijk gaf dat commentaar. Hier op het congres is de focus op de vraag “hoe bedrijven hun businessmodel innoveren?”  

Volberda komt in zijn presentatie (en boek)  op basis van onderzoek tot vier verschillende aanpakken.

volberbaNaast niets doen (‘fixatie’) onderscheidt Volberda in zijn presentatie twee vormen van businessmodelinnovatie: het bestaande businessmodel steeds verder verbeteren en verfijnen (‘replicatie’, waar McDonald’s en IKEA meesters in zijn) of daadwerkelijk nieuwe businessmodellen lanceren (‘vernieuwing’, denk aan Apple en Google). Als vierde het duale model. Innovatieve modellen naast de bestaande business. 

De meeste bedrijven doen van alles wat en zijn volgens Volberda niet heel bewust bezig met dit proces, De consultants in de zaal vinden het ook best lastig om te kiezen. Uiteindelijk maken de managers volgens Volberda het onderscheid bij de verschillende aanpakken daarnaast wordt bij vernieuwing techniek steeds belangrijker. Wat als we de managers straks allemaal kwijt zijn als we Ricardo Semler en de trend van minder managers in een organisatie doorzet?

Mijn horloge dat ik al in geen maanden meer draag is geen product meer van een stabiele markt. Misschien straks bij Ricardo Semler blijk ik toch op tijd te kunnen komen.

9789023251460-240x300

 

Prof Henk Volberda schreef samen met Frans van den Bosch en Kevin Heij het boek “Re-inventing business – Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren’ dat o.a. hier verkrijgbaar is.

 

 

Alle liveblogs vanaf het Internationale Consultancy Conference  zijn te vinden via deze link 

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , | Reacties uitgeschakeld voor Innovatie en flexibiliteit. Hoe leren adviesbureaus nieuwe business modellen te gebruiken. #ConsultancyConference Liveblog #5

Leadership and diversity – Fons Trompenaars over hoe dilemma’s ons verder helpen. #ConsultancyConference Liveblog #4

fons tompenaarsInnovation in Consultancy. Dat is het centrale thema van de Internationale Consultancy Conference dat vandaag en morgen gehouden wordt in Noordwijk. ZiPconomy brengt u live blogs vanaf de conferentie. Direct na de lunch staat Fons Trompenaars op het programma met Leadership & Diversity. Met aangename zelfspot op het consultancy vak brengt Trompenaars de zaal in beweging.

Fons Trompenaar, schrijver van het in 15 talen vertaalde boek ‘Riding the Waves of Culture’, neemt ons mee op reis in zijn verhaal over diversiteit, creativiteit, innovatie en leiderschap. Moraal van zijn verhaal: zorg voor verzoening van creativiteit en aanpassingsvermogen en je krijgt innovatie!

Gebruik je hoofd en je hart!

Trompenaars laat ons stilstaan bij een reëel vraagstuk. Je zit bij je beste vriend in de auto en hij rijdt 20 km te hard. Even later botst hij een voetganger omver. Jij bent de enige ooggetuige en je vriend vraagt je te getuigen. Wat doe je? Je hebt een dilemma. Ga je je vriend steunen en liegen, of blijf je eerlijk en zet je daarmee je vriendschap op het spel?

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat sommige nationaliteiten eerlijkheid boven alles stellen. Andere nationaliteiten verkiezen de relatie. ‘Connect your friend with the truth’, is de enige weg. Mister Diversity laat met veel voorbeelden zien dat hoe je relaties bouwt of feedback geeft – alles wat je doet of zegt – het is cultureel bepaald. Bekijk vraagstukken daarom altijd van twee kanten. Recognize en respect; hoofd en hart.

trompenaars

De verzoening van creativiteit en aanpassingsvermogen

Niemand is tegen innovatie. Echter de meest succesvolle wijze om te komen tot innovatie is om creativiteit met aanpassingsvermogen te verzoenen. De beste definitie van innovatie, aldus Trompenaars, is:

To innovate is to combine values

Not easily joined

Therefore scarce

Therefore profitable

Dus wat houdt een waarde als integriteit dan precies in? Waarom moet dit gedefinieerd worden als kernwaarde, met de wetenschap dat alles wat wij doen en zeggen cultureel is bepaald? Wat organisaties nodig hebben voor een groter innovatief vermogen is creatieve mensen, die werken vanuit gedeelde waarden die het team – en dus elkaar op vruchtbare wijze – versterken.

Trompenaars stuurt ons op weg met twee opgaven:

 1. Vind business modellen die nieuw zijn en passen in de digitale wereld
 2. Ga zaken doen, samenwerken met mensen buiten je eigen netwerk.

Zo zorg je voor het openbreken van je eigen culturele waarden (die ons zo vaak ook beperken).

Alle liveblogs vanaf het Internationale Consultancy Conference  zijn te vinden via deze link 

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , | Reacties uitgeschakeld voor Leadership and diversity – Fons Trompenaars over hoe dilemma’s ons verder helpen. #ConsultancyConference Liveblog #4

Gamechangers in consultancy? Veranderingen uit onverwachte hoek. Liveblog #3 #ConsultancyConference

IMG-20150922-WA0000Innovation in Consultancy. Dat is het centrale thema van de Internationale Consultancy Conference dat vandaag en morgen gehouden wordt in Noordwijk. ZiPconomy brengt u live blogs vanaf de conferentie. Vanuit de grote zaal discussiëren Rob Wagenaar en Ard Pieter de Man samen met een internationaal gezelschap over de Gamechangers in Consulting. Consultants uit Griekenland, Letland en met name China zetten de discussie op scherp. 

Ard Pieter de Man gaat in zijn whitepaper De vijf gamechangers voor consulting in op de ontwikkelingen die het standaard business model van consulting hebben ondergraven. Deze whitepaper is het vertrekpunt van de discussie. De Man zoomt in op trends als de veranderende rol van kennis in het advies vak, de nut en noodzaak van tools en technieken en de wijze hoe consultants onderscheidend kunnen blijven zijn voor de markt.

De gamechangers – de oplossingen op die veranderingen – zijn voor De Man nieuwe diensten als instant consulting, advies-non-advies integratie, abonnement gedreven advies en netwerkvorming.

Ondernemerschap, nieuwe toetreders en de concurrentie

Er is een gestage trend naar nieuwe business modellen, vertelt De Man. Het traditionele uurtje/factuurtje staat onder druk. Wat adviseurs moeten ontwikkelen is ondernemerschap. Ontwikkel abonnementen, bespreek risicodeling en ga voor prestatiebeloning.

Bedrijven die over veel klantendata beschikken, zoals payrollers of uitzendbureaus, geven op basis van die data steeds vaker advies aan organisaties. Kijk bijvoorbeeld naar de jaarlijkse Werkpocket van uitzendgigant Randstad. De door hun verzamelde specifieke data maakt dat zij een veel dieper inzicht hebben in hun klant dan adviseurs.

Veranderen is een gegeven. Dus investeren organisaties zelf in de opbouw van kennis, in het opzetten van een eigen adviseurspools en in de vaardigheden van hun managers op het gebied van verandermanagement. Daarmee worden er steeds minder adviseurs ingehuurd. Behalve wanneer adviseurs een continue betrokkenheid bij de verandercapaciteit bij hun klanten weten te realiseren. Externen worden ingehuurd voor de meer specifieke problemen. De externe (zelfstandige) adviseur moet op basis van gelijkwaardigheid samenwerken met werknemers van de klant.

Griekenland, Letland en China

fan yu hejunTijdens deze discussie kwam de ‘wisdom of the crowd’ mooi naar voren. Het was een consultant uit Griekenland die de indringende vraag stelde ‘Can we change the game?’ Aangevuld door een consultant uit Letland die zich afvraagt waarom met de komst van zoveel online services de consultancy branche nog geen gebruik maakt van bitcoins en crowd consulting?

Fan Yu, consultant bij Hejun Group uit China zette de twee heren flink aan het denken. Zij stelde dat consultants zich moeten afvragen wat Innovation, Internet, Big Data en Industry 4.0 voor ons vak kan betekenen?

Met grote trots sprak ze over het business model van de Hejun Group, het grootste adviesbureau van China. Ze verzorgen Management Consulting & Financial Advisory, Fund Management en hebben hun eigen Business School. De academie werkt met toptalenten van hogescholen en universiteiten over de hele wereld. Focus binnen de business school is praktijkervaring opdoen in plaats van kennisontwikkeling. Bedrijven hebben veel profijt van het jonge talent! Met een netto omzet van maar 1 miljoen USD heeft de academie een marktwaarde van 150 miljoen USD.

Wat Yu verder bedoelt met de ‘China Style’ is het integreren van waarden die over de hele wereld gelden – mensen en hun bedrijven gezond houden. Yu ziet dat menig consultant te weinig moeite doet om de eigen kennis te vernieuwen: “We houden ons gevangen in ‘the way we think’ of de wijze waarop we service verlenen. Juist in een opkomende markt zoals China is het gebruikelijk om risico’s maar ook winst (door groei) te delen met je adviesbureau.”

Alle liveblogs vanaf het Internationale Consultancy Conference  zijn te vinden via deze link 

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , | Reacties uitgeschakeld voor Gamechangers in consultancy? Veranderingen uit onverwachte hoek. Liveblog #3 #ConsultancyConference

It’s all about just right. Fiona Czerniawska over de consultancymarkt van de toekomst Liveblog #2 #ConsultancyConference

Fiona CzerniawskaFiona Czerniawska is de volgende keynote spreker op de Internationale Consultancy Conference in Noordwijk vandaag. Czerniawska is mede-oprichter van Source, een onderzoeksbureau op het gebied van management consulting en staat te boek als een toonaangevende expert op het gebied van management consulting. Ze heeft een aantal boeken op haar naam, zoals: The Intelligent Client en Business Consulting: A Guide to How it Works and How to Make it Work.

Fiona is programmadirecteur bij het Centre of Management Development aan de London Business School en geeft daarnaast les aan de Kingston Business School in Londen en de Haarlem Business School for Advanced Management Studies in Nederland. Niet de eerste de beste, dus. Ze gaat ons vertellen over de kansen en bedreigingen voor adviesbureaus. De groei is weergekeerd en de vooruitzichten voor de consulting branche zien er goed uit. Maar de behoeften van klanten zijn veranderd. Wat zijn de kritische succesfactoren in de toekomst?

De afgelopen jaren en de nabije toekomst

Wereldwijd is de totale waarde van de consultancysector 150 miljard dollar, al heeft hij de afgelopen jaren tijdens de crisis natuurlijk wel klappen opgelopen. We beginnen dus met de vraag hoe de sector na de crisis is opgekrabbeld. De snelheid waarmee dat verloopt, is wisselend. In Europa loopt de groei uiteen van 2% tot 7%, waarbij Duitsland en vooral de UK de meeste groei laten zien. Daar verloopt het snel en steil. In Nederland gaat het vooral de laatste zes tot acht maanden opeens een stuk beter. Een aparte ontwikkeling hier is de switch die veel bedrijven hebben gemaakt van de grote firma’s naar zzp’ers en andere ‘independent contractors’. Hoe dan ook, de markt hier zou goed moeten zijn, de komende jaren.

Wat de rest van de wereld betreft: Rusland laat flinke daling zien en de Golfregio is, zeker voor internationale firma’s, de snelstgroeiende markt met 15%. Daar bevinden zich veel klanten die veel te doen hebben, veel geld, veel projecten en maar weinig aanbod vanuit de eigen bevolking. Een andere grote groeier is de VS, waar sowieso al 45% van de wereldomzet wordt gemaakt, maar die elke twee jaar groeit met de omvang van de totale Duitse markt… Het inhuren van consultants is er echt ‘part of the business’.

Wat is er in de tussentijd gebeurd?

Voor de adviessector is een aantal ontwikkelingen aan te wijzen die invloed hebben op de markt. Fiona noemt er vier:

 1. Veel bedrijven zijn bezig met kostenoptimalisatie. De productiviteit moet omhoog en de (vaste) kosten moeten omlaag, want de volgende crisis is waarschijnlijk nog maar een paar jaar hiervandaan en dan wil je niet wéér aan de slag met al die reducties.
 2. Nieuwe mogelijkheden zijn er te over, maar het is voor bedrijven niet altijd goed in te schatten waar die mogelijkheden precies zitten. Waar zijn nieuwe markten, hoe benut je nieuwe technologieën, hoe zorg je dat je je deel krijgt?
 3. Inschatting van risico’s en het moeten voldoen aan allerlei vormen van regulering roepen vragen op. Dat is met name financieel, maar kan ook gaan over zaken als arbeidsomstandigheden. Bedrijven kunnen (nog) niet altijd goed inschatten wat de consequenties zijn.
 4. Digitale transformatie. Businessmodellen veranderen en digitalisering is zo populair dat het waarschijnlijk weer een bubbel is. Niettemin maakt bijna iedereen zich er veel zorgen over en is de behoefte aan advies groot.

84% van de bedrijven denkt in 2015 met dergelijke ontwikkelingen te maken te krijgen en ruim de helft ziet het als reden om meer consultants in te huren dan twee jaar geleden. Volgens Fiona gaat dat nog wel door tot 2016 en wellicht tot 2017, maar in elk geval tot de volgende crisis.

Veranderingen als gevolg van de vraag van klanten

d349672e-96d6-474a-9249-0c5edb6069e6-S320x480Als we kijken hoe consultants op dit moment worden ingezet, ziet Fiona twee typen, eigenlijk zijn het twee uiteinden van een spectrum:

 • low cost: voor bekend en relatief simpel werk, werk dat niet per se moeilijk is, maar waarvoor tijd en/of capaciteit ontbreken.
 • high value: voor innovatie, als even niet duidelijk is hoe iets moet worden aangepak, als er nieuwe ideeën moeten worden ontwikkeld of nieuwe manieren van denken.

Advies- en implementatiewerk vinden we aan beide zijden, maar klanten laten meer en meer weten dat de twee uiteinden elkaar feitelijk uitsluiten. Dat maakt de positionering van traditionele firma’s lastig, ze vallen namelijk niet netjes op één plaats en klanten weten ook niet altijd precies welk type ze nodig hebben. Daar komt bij dat veel firma’s zich de afgelopen jaren noodgedwongen hebben gericht op (kosten)efficiency. Daardoor zijn ze aan de low cost-kant terechtgekomen.

Misschien kijken we aan tegen twee verschillende consultancytypen en is de markt bezig met een splitsingsproces; tussen ‘commodity firms’ en ‘luxury firms’; en van een paar grote naar een heleboel kleintjes. Anderzijds: tussen beide uiteinden in lijkt ruimte te zijn voor wat Fiona noemt ‘transformation firms’. Lage kosten, maar een hoge toegevoegde waarde.

Uitdagingen en kansen

De uitdaging wordt: het geven van het juiste antwoord op het juiste moment. Door de digitale ontwikkelingen in de business is een grote markt ontstaan, maar die is voor kleine consultancyorganisaties niet goed te behappen. Er is veel expertise en technologie nodig en een multidisciplinaire benadering. Aan de andere kant is er aan de klantzijde sprake van een enorme hoeveelheid ‘ruis’. Verschillende firma’s lopen rond met allerlei projecten op het gebied van strategie, HR, verandermanagement, financieel, operatie, technologie… Wie doet nu precies wat? Dat is niet altijd duidelijk en dat geldt ook voor de geleverde kwaliteit. Het maakt potentiële klanten onzeker en aarzelend: krijg ik wel wat ik nodig heb?

Meer samenwerking

De juiste keuze maken is dus belangrijk. Voor klanten én consultants. De grote firma’s met hun internationale aanwezigheid, sterke brands, technische expertise en brede aanbod, staan tegenover de niche aanbieders, de superspecialisten, met hun grote commitment naar klanten. Wat is dan ‘just right’? Waarschijnlijk de combinatie van specialistische expertise en commitment, internationale aanwezigheid en een breed aanbod.

Het lijkt er sterk op dat de markt voor de komende jaren vraagt om samenwerking: internationaal, met andere, kleine én grote firma’s en vergeet daarbij ook de ‘independent contractors’ niet.

ZiPconomy verzorgt vandaag en morgen liveblogs over het Internationale Consultancy Conference  . De andere liveblogs zijn te vinden via deze link  

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , | Reacties uitgeschakeld voor It’s all about just right. Fiona Czerniawska over de consultancymarkt van de toekomst Liveblog #2 #ConsultancyConference