"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Bryan Peña: Inkoop moet het dossier ‘inhuur’ overdragen aan HR. Maar pakken die het ook aan?

bryan pena staffing industry
Bryan Peña op de SIA conferentie in Amsterdam

“De wereld is fundamenteel aan het veranderen. De manier waarop we werken en werk organiseren is fundamenteel aan het veranderen. Dus verandert de manier waarop we de inhuur van flexibele arbeidskrachten organiseren ook fundamenteel. We zitten in een ongekende transitie met ongekende mogelijkheden om als inkoop- en HR-professional  rond het dossier ‘inhuur’ het verschil te maken. Pak je die kans niet, dan word je irrelevant en word je zelf geoutsourct”.  Passie en gedrevenheid kan je Bryan Peña niet ontzeggen. Hij spreekt de woorden met gevoel voor urgentie uit.

Bryan Peña is een van de kopstukken van Staffing Industry Analists (SIA), een Amerikaanse organisatie die wereldwijd actief is in het onderzoek en advies voor zowel organisaties die flexibel personeel inhuren als leveranciers van flex. SIA streek de afgelopen dagen neer in Amsterdam voor hun jaarlijkse Europese conferentie waar een kleine driehonderd inhuur-, inkoop- en HR- professionals uit Europa bij elkaar kwamen.

Van anarchie naar orde en overzicht

Peña gaf dinsdag de aftrap van die conferentie met een keynotespeech, waarna ik hem kon interviewen over wat hij ziet gebeuren in de VS en elders in de wereld.

Peña staat bekend als een autoriteit als het gaat om trends en ontwikkelingen hoe organisaties omgaan met hun inhuurproces van extern personeel. In de breedste zin van het woord, van uitzendkrachten tot de zwaardere zelfstandig professionals, een groep die wereldwijd hard groeit. Zelfs Peña heeft het over de zieziepie’er.

In de tien jaar dat Peña actief is bij SIA heeft hij de manier waarop inhuur van flexibele arbeid georganiseerd worden, flink zien evolueren. Die evolutie plus wat volgens hem gaat volgen heeft Peña vertaald naar een model (zie hieronder) dat we hier op ZiPconomy vorig jaar al eens bespraken.

slide pena

Veel organisaties hebben de afgelopen jaren de focus gehad om uit een fase van anarchie te komen. Orde, overzicht, grip op leveranciers en niet te vergeten grip op de eigen organisatie.  Ze gingen van heel veel leveranciers naar een paar. Van een paar leveranciers naar een MSP of een ander programma om inhuur te organiseren. Een ‘inkoopfeest’.

Doorontwikkeling van inhuur blijft hangen

Een feest met wel vooral een focus op de beheersing van kosten. Dat is hard nodig, stelt Peña. Maar het is niet genoeg. “De inkoopbenadering is als suikerwater. De eerste slokken smaken geweldig. Maar al snel kom je erachter dat je op suikerwater alleen niet kunt overleven. Uitsluitend focussen op kosten is geen duurzame oplossing. Het geeft ook geen antwoord op de demografische en technologische veranderingen op de arbeidsmarkt.”

Peña wijst op de afnemende rol van de intermediairs en het groeiend aantal mogelijkheden dat nieuwe technologieën geeft om als organisatie zelf freelancers te benaderen en te volgen. In het rijtje afkortingen VMS, MPS en ATS kan dan ook FMS toegevoegd worden: een ‘freelance management systeem’. Systemen met zowel inkoop- als HR-functionaliteiten. Het zijn veranderingen en nieuwe mogelijkheden die het inhuren van human resources volgens Peña wel razend complex maken.

Ondertussen merkt Peña dat het doorontwikkelen van de manier waarop de inhuur van flexwerkers en externen georganiseerd wordt, blijft hangen. Er is een beleid rond inhuur ontwikkeld, daar wordt op gestuurd, maar daar blijft het bij. Niveau III in het onderstaande plaatje. Inhuur van mensen blijft te veel een transactie.

volwassenheidsmodel inhuur

“De volgende stap wordt niet gemaakt, al loopt Europa hierin wel wat voor op de VS. De volgende stap gaat om het verder optimaliseren van processen, meer inzicht, meer oog voor kwaliteit. Arbeidsmarktcommunicatie en aandacht voor betrokkenheid. Dat vraagt een strategische verandering in hoe je aankijkt tegen inhuur en de mensen die niet bij je op de payroll staan. Daarna kan je je visie en beleid op flexibiliteit en inhuur ook in zetten om een concurrentievoordeel te behalen. Dat vraagt om een veel meer holistische benadering van inzet van personeel, in vaste dienst én tijdelijk. Professionals die hiermee bezig zijn moeten een diep inzicht hebben in de drijfveren van de eigen organisatie. Daar moet je bij weten aan te sluiten”.

Van inkoop naar HR

Het wordt volgens Peña hoog tijd dat inkoop het stokje overdraagt aan HR. De fase van ‘total talent management’ is veel meer een HR-onderwerp dan inkoop. Maar ook die omslag ziet Peña nog niet gebeuren. Sterker nog, hij ziet dat HR zelfs eerder nog wat afstand neemt van het dossier inhuur, dan dat het wordt omarmt. In de zaal die hij toespreekt is 85 procent van de aanwezigen inkoopprofessional.

Toch denkt hij over vijf jaar een zaal vol HR-professionals toe te spreken. Dat hoopt hij niet alleen, het moet volgens hem ook.  Alles wijst er op dat het percentage medewerkers met enige vorm van een flexibel contract allen maar doorgroeit. Als je daar je ogen voor sluit, als je dat niet meer, kwalitatieve en duurzamer aandacht geeft, dan mis je de boot. Zowel in het aantrekken van de beste mensen als in de slag met je concurrenten. “Hoe groter het belang, hoe groter de kans dat we die stap gaan maken.”

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

2 reacties op dit bericht

  1. Het statement dat het ïnhuurproces van Inkoop overgedragen moet worden aan HR is een “zwart-wit” scenario.
    Mijn ervaring is dat de beste resultaten worden bereikt voor inhuur raamcontracten, indien het gehele inhuurproces van strategic sourcing/tender fase en de contractmanagement fase door een cross functional team wordt gerealiseeerd, bestaande uit vertegenwoordiging van de eindgebruikers samen met Inkoop en HR professionals (flexcentre).
    In de tenderfase voor een raamcontract heeft veelal de inkoop professional de lead in het cross-functional team, In de operationele contractfase (contract management) is de HR professional in de lead.

  2. Nick.

    Je maakt natuurlijk een goed punt. Om een statement te maken is het soms wel verhelderend de nuance wat weg te laten. Punt van Bryan is dat naar mate je meer naar rechts opschuift de rol van HR groter moet worden. Hij ziet veel organisaties blijven hangen op het punt van MSP’s juist omdat HR zijn rol niet pakt. En laten we de rol van managers niet vergeten te benoemen als partij. Inhuur moet geen ‘staff- ding worden. http://www.zipconomy.nl/2014/03/inhuur-flex-externen-hr-is-wakker-nu-de-managers-nog/