"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

SER congres flex en medezeggenschap. Iedereen betrokken?

SERDe commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER organiseert op 15 oktober  het symposium “Iedereen betrokken? Flexwerkers en medezeggenschap.”

Er komen steeds meer flexwerkers, zoals werknemers met een tijdelijk contract, uitzendkrachten, oproepkrachten en zzp’ers. Uit een inventarisatie ontvingt de commissie van de SER opmerkingen als ‘Sommige flexwerkers werken al jaren voor mijn organisatie maar hebben desondanks geen enkele inspraak’ of ‘Flexwerkers werken flexibel, projectmatig. Ze moeten geen lid van de OR worden, maar je kan ze als OR het beste inzetten door een beroep te doen op hun expertise en ervaringen elders’ en ‘Betrokkenheid van flexwerkers via bijvoorbeeld een klankbord is wel het minimum’

Wat betekent dit voor de medezeggenschap binnen de organisatie? Moeten flexwerkers meer worden betrokken? Houdt de organisatie voldoende rekening met de belangen van flexwerkers? Hoe kunnen flexwerkers meer betrokken worden bij medezeggenschap? Welke knelpunten doen zich daarbij voor en wat zijn mogelijke oplossingen?

Om antwoorden op deze vragen te vinden organiseert de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER het symposium: ‘Iedereen betrokken? Flexwerkers en medezeggenschap.’ . 

Dit symposium vindt plaats op donderdagmiddag 15 oktober in het SER-gebouw. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Programma

Onder leiding van een professionele dagvoorzitter gaan we actief aan de slag met bovenstaande vragen. Deze keer is het gehele symposium interactief: in kleine groepjes en met de hele zaal gaan we in discussie over óf en hóe flexwerkers betrokken kunnen worden bij medezeggenschap. SER-voorzitter Mariëtte Hamer heet u welkom, gedurende de middag zal Evert Verhulp (voorzitter CBM) zorgen voor inhoudelijke bijdrage. Deelnemers gaan naar huis met concrete handvatten over óf en hóe flexwerkers betrokken kunnen zijn bij medezeggenschap in de eigen organisatie.

Het symposium is vooral gericht op mensen die kennis en ervaring hebben met flexwerkers in een organisatie, zoals OR-leden, bestuurders van bedrijven en leden van RvT of RvC. Ook flexwerkers zelf, waaronder zelfstandige professionals, worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie.

U kunt zich aanmelden via deze link.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie