Monthly Archives: februari 2014

Gezag of macht? Word geen Bokito!

Gorilla_zoo-leipzigEigenlijk zou iedere manager een cursus psychologie moeten volgen. Want waarom doet de mens zoals ‘ie doet? Waarom de ene keer ja zeggen en de andere keer nee? Waarom volgen we de ene leider en werken we de ander tegen? ‘Leiden’ en ‘volgen’ zijn, evolutionair gezien, natuurlijke gedragingen voor de mens. Miljoenen jaren is ons brein hiermee geprogrammeerd, wat resulteert in natuurlijk gedrag. Instinctief volgen we ons natuurlijke mechanisme.

Om het beste uit mensen te halen heb je als leider gezag nodig. Gezag betekent dat mensen naar je luisteren omdat ze daar zelf voor kiezen, niet omdat het moet. Maar in moderne organisaties zijn er machtsverschillen en tegengestelde belangen die dit in de wielen rijden. Tijdens de druk bezochte workshop van netwerkorganisatie AIM4 in Leusden legt Max Wildschut uit hoe deze mechanismen werken.

De werking van macht, gezag en leiderschap.

Een charismatisch leider weet gezag te vestigen door zijn/haar gedragingen. Daarvan kennen we voorbeelden genoeg: van Pim Fortuyn tot Nelson Mandela. Mensen, leiders, aan wie we ons graag spiegelen. We luisteren en volgen. Deze leiders hebben één kenmerk gemeen: het vermogen mensen te inspireren hen te volgen. Waarom luisterde je vroeger ademloos naar de leraar Geschiedenis en trapte je lol bij Maatschappijleer? Of bleef je keurig in het gelid bij die strenge docent Wiskunde omdat hij je anders een extra bulk huiswerk gaf?

Als je afhankelijk bent van wat de ander van jouw inspanningen vindt, kun je dus maar beter volgen, lijkt de gedachte. Op die wijze werkt leiderschap dominantie in de hand en remt het sociaal gedrag. Maar leiderschap op basis van gezag is iets heel anders. Gezag is niet gebaseerd op macht en controle… Nee, gezag gaat over invloed en inspiratie.

Alle gedrag, inclusief denken, voelen en bewustzijn, vindt zijn oorsprong in ons brein. Psychologische mechanismen vormen de basis voor onze keuzes, bijvoorbeeld welk voedsel we lekker vinden, maar ook welke leider we willen volgen. Dit wordt instinct genoemd, een bekende term uit de dierenwereld. De uitdagingen voor dieren in hun omgevingswereld (voedsel vinden, bescherming zoeken) werken bepaald gedrag in de hand. Het brein krijgt daardoor geleidelijk een programmering mee die de basis vormt voor keuzes, een soort beslisregels. In de dierenwereld is de sterkste de alfa-leider waarvan het lijkt alsof hij zich sterk maakt voor de groep. Niets is minder waar, de alfa-leider staat alleen voor zichzelf. Hij is dominant, gehoorzaamheid wordt afgedwongen en volgers worden gedreven door agressie en angst. Wat te denken van Bokito? Toonde hij dominantie of was er sprake van gezag?

Ons instinct bepaalt welke leider we volgen

Met het voorbeeld van Bokito worden de onderliggende principes van dominantie duidelijk. Bij mensen is de werking van dominantie en gezag evolutionair gezien langs dezelfde lijnen ontwikkeld. Beiden dus een product van evolutie, maar met compleet verschillende processen en onderliggende mechanismen. De leider met gezag dient de groep; volgers worden gedreven door respect en waardering. Niet gek dus dat deze leider door de groep gekozen en daarmee vrijwillig gevolgd wordt. De leider met gezag hoeft niet per definitie de sterkste, de grootste of de slimste te zijn. De sleutel ligt in de relatie en de samenwerking.

Vanuit de evolutie is ons menselijk brein geprogrammeerd op hoe en wanneer wij samenwerken. Een leider is eigenlijk alleen maar nodig om het initiatief te nemen, inzicht en ervaring te delen en zaken te coördineren. Ons instinct besluit deze leider te volgen als het positief antwoord heeft op drie vragen:

 1. Heeft het toegevoegde waarde? Een voorbeeld: de instructies die we krijgen op een zeilboot (doe dit of ga daar staan) volgen we op, zeker als we onervaren zijn. Dezelfde instructies in een café zijn van het type initiatief dat wordt ervaren als dominantie.
 2. Wie heeft toegevoegde waarde? We maken een inschatting die situationeel gebonden is en afhankelijk is van competenties en kennis. Je verliest gezag als je iets niet kan waar de groep dat wel van je verwacht.
 3. Is hij/zij betrouwbaar? Dit gaat in essentie over eerlijkheid en integriteit. Iemand volgen betekent altijd een risico nemen, want er kan misbruik van je gemaakt worden.

Gezag is schaars maar wel te ontwikkelen

In de dagelijkse praktijk reageert ons brein nog altijd op de wijze waarop het ooit geprogrammeerd is. De natuurlijke context was daarbij bepalend voor de vraag of we leiders volgden of niet. In de moderne context van organisaties zijn leiders van bovenaf aangewezen, beoordelen ze je en zijn ze, onder kantoortijd, onder alle omstandigheden je baas. Los van de natuurlijke context dus. Dit werkt macht in de hand. De kunst van de leider is weg te blijven van macht en te streven naar gezag. Simpel gesteld: zorg dat je JA krijgt op de drie bovenstaande vragen.

Er zijn zeven sleutels voor het ontwikkelen en vergroten van gezag:

 • Empathie: lever een gerichte inspanning; begrijpen ze dat jij het begrijpt?
 • Waarde: waar ligt jouw waarde? Blijf bij jezelf en laat zien dat je weet waarover je het hebt.
 • Timing: weet wanneer je moet optreden (en wanneer dus niet), respecteer autonomie.
 • Dienen: waar liggen je prioriteiten en weten ze dit?
 • Zelfvertrouwen: ben je wel zeker van je zaak, welke competenties breng je mee?
 • Bescheidenheid: voel je niet beter dan de ander, maak jezelf onderdeel.
 • Integriteit: kunnen ze jou vertrouwen? Wees eerlijk en oprecht, meet met één maat.

Gezag stimuleer je onder andere door omgekeerde beoordeling toe te passen (360 ̊ feedback), vaardigheden te ontwikkelen op basis van (deze) feedback en zelfreflectie te organiseren.

In feite komt het erop neer dat je jezelf continu moet blijven ontwikkelen op de zeven sleutels van gezag. Met elke stap in je ontwikkeling grijp je minder naar macht en ontstaat er meer gezag. Maar minstens net zo belangrijk is waar dit artikel mee begon: leer de uitdaging van leiderschap begrijpen door psychologische kennis en inzicht te vergaren over hoe gedrag van mensen werkt. En vergeet dan niet ook je eigen gedrag te analyseren….

Dat relatie en samenwerking de sleutel vormen tot gezamenlijk succes, weten de netwerkleden van AIM4 als geen ander, besluit Hans Bos, partner van AIM4, de workshop. Volgens hem ligt de kracht van AIM4 in de persoonlijke netwerkaanpak van elkaar door en door kennen, elkaar vertrouwen en iets gunnen. Hij constateert dat de community van AIM4 al meer dan 11 jaar bestaat en veel trouwe ‘volgers’ kent. Onafhankelijke professionals die ervoor kiezen hun toekomst zelf vorm te geven, maar die tegelijkertijd beseffen dat je samen sterker staat. Want ook dat heeft de evolutie ons geleerd.

Meer weten?

Max Wildschut (www.nimep.nl) is evolutionair psycholoog, wat inhoudt dat hij menselijk gedrag bestudeert vanuit het perspectief van de evolutie van het brein. Zijn passie is het vertalen van solide wetenschap naar praktische en effectieve toepassingen voor professionals. Met als doel: hogere prestaties en meer werkplezier. Zijn meest recente boek over dit onderwerpen is ‘Gezag’. AIM4 (www.aim4.nl)is een innovatieve netwerkorganisatie die zich richt op het verbinden, ontwikkelen en bemiddelen van (interim) professionals op tactisch/strategisch niveau in de profit en de non profit sector.  AIM4 organiseert regelmatig inspirerende workshops voor haar netwerkleden.

(tekst: Joke Twigt)

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , | Reacties uitgeschakeld voor Gezag of macht? Word geen Bokito!

D66 en CDA grote winnaars bij gemeenteraad onder zzp’ers

D66 en CDA zouden de grootste winnaars zijn, als er nu gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden onder de meer dan 1 miljoen zzp’ers, freelancers en interim professionals in Nederland. D66 is zelfs de grootste partij met 43 zetels.

Dat blijkt uit de ZZP Barometer, de onafhankelijke onderzoeksmonitor die deze maand is afgenomen onder 631 zzp’ers in Nederland. “Regeringspartijen VVD en PvdA verliezen procentueel het meest, net als de SP, vergeleken met onze zzp-peiling in 2012,” aldus initiatiefnemer Jeroen Sakkers.

D66 wordt met 43 zetels (+6) de grootste partij, als het aan de zzp’ers in Nederland ligt. VVD volgt met 38 zetels, 10 minder dan de zzp-peiling uitwees vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Op enige afstand volgen GroenLinks met 15 zetels (+1), CDA met 10 zetels (+7), PvdA met 10 zetels (-4), PVV met 9 zetels (+3), SP met 8 zetels (-3) en ChristenUnie met 7 zetels (+3). Een opvallende stijger is 50Plus met 5 zetels (+3), wellicht vanwege het feit dat ook de zzp’ers in Nederland langzaam vergrijzen.

Uit deze zzp-peiling van de gemeenteverkiezingen blijkt dat het zzp-beleid van de afgelopen jaren geen vruchten heeft afgeworpen voor regeringspartijen VVD en PvdA: in totaal verliezen zij 23% van hun zzp-kiezers. Discussies rond het al dan afschaffen van de zelfstandigenaftrek en het doorvoeren van het sociaal akkoord hebben daar hoogstwaarschijnlijk aan bijgedragen. De winst van het CDA is wellicht te verklaren door hun hernieuwde focus op ondernemers.

Geplaatst in ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags | Reacties uitgeschakeld voor D66 en CDA grote winnaars bij gemeenteraad onder zzp’ers

PZO sluit aan bij werkgeversorganisaties. ZZP-belangenbehartigers in beweging.

PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers) gaat nauwer samenwerken met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Deze samenwerking zat er al langer aan te komen. Vandaag is hij officieel bekendgemaakt en hebben de drie voorzitters een overeenkomst getekend.

Afbeelding ondertekening transitie 1
Voorzitters Esther Raats-Coster (PZO), Michael van Straalen (MKB-Nederland) en Bernard Wientjes (VNO-NCW) bij ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

Zo is al gevestigd in het ‘ondernemershuis’ van beide ondernemingsorganisaties, ‘De Malietoren’ in Den Haag. De samenwerking tussen de clubs moet de belangenbehartiging en de dienstverlening van het zzp-platform effectiever en efficiënter maken. PZO blijft een zelfstandige vereniging, maar de beleidsmedewerkers van PZO worden wel opgenomen in het team van VNO NCWen MKB

Wie vertegenwoordig ‘de’ zzp’er?

PZO is met 20.000 leden een van de grotere belangenbehartigers van de zzp’ers in Nederland. PZO neemt ook een van de twee SER-zzp stoelen in. Maar PZO is zeker niet de enige belangenbehartigers van zzp’ers. PZO heeft – net als FNV Zelfstandigen – maar beperkt kunnen profiteren van de groei aan zzp’ers in de afgelopen jaren. Daar waar PZO ontegenzeggelijk haar invloed heeft kunnen uitoefenen in politiek Den Haag, groeiden andere, nieuwe, verenigingen – met veelal een heel andere propositie naar haar leden – veel harder. Ook in het afgelopen jaar kwamen er weer nieuwe clubs bij.

Het heeft zowel PZO als FNV Zelfstandigen, de twee ‘gevestigde belangenorganisaties’, er toe gebracht de afgelopen jaren druk op zoek te gaan naar wat nu precies haar dienstverlening naar ‘de’ zzp’er is en op welke groep zzp´ers ze zich richten. De 800.000 zzp’ers zijn – als onafhankelijken – sowieso lastig te vangen. Daarbij kan je gezien de diversiteit aan achtergronden en vooral ook belangen moeilijk spreken over ‘de’ zzp’er.

In een recentelijke bestuurswisseling kwam er binnen het PZO bestuur al meer ruimte voor de ‘non-white colar’ zelfstandigen. Met de samenwerking met VNO/NCW en MKB is in ieder geval een stuk continuïteit in leden ondersteuning gewaarborgd. De vraag is in hoeverre de eenpitter zich voldoende zal blijven herkennen nu PZO zo dicht aanschuift bij de lobby van het groot bedrijf. PZO voorzitter Ester Raats geeft desgevraagd aan niet bang te zijn dat de belangen van zzp’ers ondergesneeuwd raken onder die van de grote broers, meestal ook de opdrachtgevers van haar achterban: „De afspraak is dat in de thema’s die ons aangaan, wíj leidend zijn.”

Kersverse FNV Zelfstandigen interim directeur Henk Wesselo heeft ondertussen de opdracht om te beoordelen of een plek binnen de FNV familie nu een vloek of een zegen is voor die andere belangenbehartiger van zzp’ers die in de SER zit.

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , , | Reacties uitgeschakeld voor PZO sluit aan bij werkgeversorganisaties. ZZP-belangenbehartigers in beweging.

Zzp’er bespaart steeds meer op arbeidsongeschiktheid

Steeds meer zzp’ers besparen op hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Eind 2012 beschikte 50,8% over een AOV. Eind 2013 was dat aantal met 9,1% gedaald tot 46,2% en nu beschikt nog maar 39,4% een verzekering voor arbeidsongeschiktheid.

Dat blijkt uit de ZZP Barometer, de onafhankelijke onderzoeksmonitor die deze maand is afgenomen onder 631 zzp’ers in Nederland. “Een zorgelijke ontwikkeling, want 17,3% heeft zijn AOV stopgezet in de afgelopen maanden,” aldus initiatiefnemer Jeroen Sakkers.

Naast AVO valt op dat de zzp’er jaarlijst achtereenvolgens het meest besteed aan hypotheek of huur (€ 8.659), pensioen (€4.711), kinderopvang (€4.367), vervoer en mobiliteit (€4.065), arbeidsongeschiktheid (€3.839) en vakantie ( 3.446). De  zzp’ers besteedt jaarlijks het minst aan software(€1.141), juridische dienstverlening €1.048), gezondheid (€926)  en rechtsbijstand,

Uit deze ontwikkeling blijkt dat er een rol voor verzekeraars is weggelegd om arbeidsongeschikt-heidsverzekeringen (AOV) betaalbaar(der) te maken. Zzp’ers haken nu af, omdat zij het afdekken van de risico’s van arbeidsongeschiktheid niet  meer op vinden wegen tegen de kosten van deze verzekering.

Deze ontwikkeling zorgt voor een latent risico voor de overheid, mochten deze zzp’ers uiteindelijk (onverzekerd) toch arbeidsongeschikt raken.

Geplaatst in ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags | 6s Reacties

Persbericht: Nétive en FastFlex breiden samenwerking uit

Nétive en FastFlex versterken per 1 februari 2014 hun samenwerking en trekken samen op om het begrip cloudsourcing in Nederland vol op de kaart te zetten.

Om dit vorm te geven zal FastFlex op korte termijn starten met de uitrol van communities, waarmee de professional meer en meer centraal zal komen te staan in de dienstverlening van FastFlex.

“In schaarse markt moet professional meer centraal staan”

“Wij zien al enige tijd een trend in het decommoditizen van de inzet van flexibele arbeid. De afgelopen periode kenmerkt zich door een kopersmarkt, waarmee de inhuur meer en meer als commodity werd gezien. Door de aantrekkende markt zien we op korte tot middellange termijn weer schaarste ontstaan en om je in een schaarse markt te kunnen onderscheiden zul je de professional meer en meer centraal moeten stellen, aldus Chris Neddermeijer, Product Architect van Nétive,  de grootste onafhankelijke leverancier van VMS software in Nederland

“Nétive faciliteert dit door middel van een op professionals gerichte community, waarbij de inhurende partij de community gebruikt om professionals te vinden, te volgen en te verbinden door middel van on- en offline activiteiten.” 

Bouwen communities

Clemens Huis in t Veld, directeur FastFlex (MSP op het gebied van resource management): “Wij wil ons in deze markt onderscheiden door vanuit de professional de dienstverlening op te zetten. Dat kan enerzijds door voor organisaties binnen de flexibele schil communities van professionals op te bouwen of vanuit de professional een community op te zetten.  FastFlex kan door haar jarenlange ervaring in het werken met professionals ze ondersteunen in het vinden van de juiste opdracht of opleiding. Natuurlijk hoort daar ook bij het op orde hebben van een digital dossier. Organisaties krijgen grip op hun flexibele schil en kunnen daardoor efficiënter en effectiever reageren op een sourcing vraag vanuit de organisatie. Doordat het hele platform in de cloud wordt geserviced hebben we dit concept “cloud sourcing” genoemd”

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , , , | 1 Reactie

Hoe kom je als interim-manager aan opdrachten? Tien tips van ervaren headhunters.

7922685_sIn een recente discussie schreef een interim-manager:  “Ik probeer al een tijdje een leuke opdracht te krijgen als interim changemanager. Ik heb ruime leidinggevende ervaring, heb de bedrijfsvoering altijd klant- en resultaatgerichter gemaakt, met dalend ziekteverzuim en verbeterde motivatie bij mensen. Wat ik leuk vind is; mensen ontwikkelen en verbeteren, met minder middelen meer bereiken. Hoe kom ik met deze kenmerken door de selectie?”

Herken jij je ook in de volgende valkuilen?

 • Veel interim managers dragen allemaal dezelfde USP’s uit. Klantgerichtheid verbeteren, betere resultaten realiseren met minder mensen…. waar, maar niet onderscheidend genoeg. Ga op zoek naar wat jou uniek maakt en waar je het verschil mee maakt.
 • Ook getalenteerde ervaren professionals hebben moeite zichzelf zelfbewust te profileren wanneer zij op zoek zijn naar een nieuwe opdracht.
 • Veel interim-managers hebben onvoldoende in beeld waarin zij zich onderscheiden: zij vinden die dingen waarin ze goed zijn eigenlijk maar heel gewoon.
 • Anderen hebben door hun brede ervaring moeite om een focus aan te brengen, waarmee zij herkenbaar worden voor de markt.
 • De gemiddelde professional is vaak behoorlijk terughoudend in het uitdragen van zijn/haar talenten. Daarin mogen we gerust wat meer zelfbewust zijn.

Hoe zorg je voor onderscheidend vermogen in een overvolle markt?

Zeker in de huidige markt waar de concurrentie hoogtij viert, moet je liefst zelf in staat zijn de juiste opdrachten te verwerven. Wanneer je reageert op opdrachten bij bureaus komt jouw CV vaak op de stapel, samen met minstens 50 andere gegadigden voor de job. De kans dat jij bovenop die stapel belandt, is helaas over het algemeen bijzonder klein. Dat is geen onwil bij de bureaus, maar omdat ze worden overstelpt met kandidaten is de keuze meer dan ruim. Je moet echt naadloos matchen met de opdracht en dan nog…

Tien adviezen om aan nieuwe opdrachten te komen

 • Ontwikkel een sterke personal brand, want als zelfstandige ben jij je eigen merk.
 • Vraag je eens af voor welke ideeën jij staat als professional.
 • Wat is daarbij jouw stijl? Jouw signatuur?
 • Ga voor wat je raakt. Dan straal je passie uit en speek je mensen aan.
 • Zorg voor een onderscheidend ‘branded’ CV dat maakt dat men jou graag wil spreken.
 • Ontwikkel uitstekende salesvaardigheden zodat je aan tafel komt bij de beste opdrachtgevers.
 • Zorg dat je glashelder kunt aangeven waar jouw toegevoegde waarde ligt, zonder in algemeenheden te vervallen.
 • Denk en communiceer vanuit het belang van de klant.
 • Zorg voor een overtuigende presentatie zodat je met de opdracht naar huis gaat.
 • Werk actief aan je expertstatus, je kunt dan betere tarieven vragen.

Vanuit meer dan dertig jaar ervaring als headhunter, weten wij hoe bureaus en opdrachtgevers denken en werven. Wij hebben onze ervaring op het vlak van Personal Branding en Sales daarom voor jou gebundeld in een effectief programma, speciaal voor interim-managers.

Kom eens kennismaken

Wil je daar meer van weten? Kom dan eens kennismaken op 28 februari of 13 maart. Het verplicht je nergens toe. Er worden die middag ook een tweetal korte intensieve workshops over personal branding en sales gegeven die je direct al een stap verder brengen in jouw ondernemerschap. Voor meer informatie: thewhygeneration.nl/consultants

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , | Reacties uitgeschakeld voor Hoe kom je als interim-manager aan opdrachten? Tien tips van ervaren headhunters.

Hoe er in de wereld aangekeken wordt tegen interim-management (en andere flex vormen).

Interim management is een integraal onderdeel van de wereldwijde arbeidsmarkt en wordt gewaardeerd door de meerderheid van de bedrijven over de hele wereld als een snelle en flexibele personeelsoplossing.” Dit is de wat ronkende conclusie van een onderzoek van Page Personnel, gehouden onder bedrijven en professionals in 17 landen.

Nu moet je onderzoek van dit soort belanghebbenden naar trends in de arbeidsmarkt natuurlijk altijd met een korreltje zout nemen. De titel van het rapport ‘How the World Views Temporary Employment and Interim Management’ is – vanuit de Nederlandse context – ook wat bevreemdend. De wereld van een uitzendkracht en die van zelfstandig gevestigde interim manager worden op één hoop gegooid. Maar goed, interim management als fenomeen is, buiten de UK, elders een tamelijk nieuw fenomeen.

De breedte van het onderzoek, het aantal landen plus het feit dat interim management zo specifiek uitgewerkt wordt, zijn voldoende redenen om de resultaten van dit onderzoek toch eens door te nemen.

Belangrijkste cijfers

infografic pageEen paar hoofdpunten uit het rapport :

 • Meer dan 77 procent de ondervraagde bedrijven heeft (zeer) positieve ervaringen met het inzetten van interim-managers. Belangrijkste redenen om interim-managers in te zetten zijn het snel invullen van een vacante managementfunctie of het binnenhalen van specifieke nieuwe kennis. Interim-management is vooral een fenomeen dat te vinden is in de gevestigde markten Noord-Europa (lees Nederland en Duitsland), UK en USA.
 • Het invullen van een vacature was voor 41,8 procent belangrijkste reden voor het gebruik van interim-managers, gevolgd door de leiden van ontwikkelingsprojecten (38,4%) en herstructureringsprojecten (36,8%). Bijna de helft van het bedrijven stelt dat het de inzet van interim-managers heeft geleid tot een versnelling van het invoeren van veranderingen of herstructurering. 47% van de bedrijven heeft door het inhuren van interim-managers geschikte kandidaten gevonden voor het invullen van permanente posities (dat cijfers ligt m.i. binnen Nederland een stuk lager).
 • Wereldwijd is iets meer dan 50 procent van de interim-professionals tevreden over hun positie. Nederland zit ruim boven die norm (tegen de 70%), wat in lijn is met andere onderzoeken onder interim professionals.
 • Belangrijkste motieven om als interim-managers te werken zijn het uitbreiden van het professionele netwerk, persoonlijke ontwikkeling en de mogelijkheid om via een interim positie een vaste baan te verwerven.
 • De ondervraagde bedrijven gebruiken verschillende kanalen voor het werven van interim managers. 60 procent van de bedrijven zet een bemiddelingsbureau in(dat is hoger dan in Nederland), 54,8% gebruikt de persoonlijke netwerken. De werven via het internet speelt in de meeste regio’s tot nu toe een ondergeschikte rol. Mexico is een uitzondering: Bijna 30 procent van de bedrijven daar maakt gebruik van online jobboards om aan interim-managers te komen (het wordt niet echt duidelijk waarom en om wat voor soort opdrachten het gaat).
 • 3 van de 5 professionals en 1 op de 3 werkgevers verwacht een wereldwijde groei in de behoefte aan tijdelijke werknemers/interim professionals (in de Zuid-Europese landen liggen die verwachtingen duidelijk hoger).
 • Groei wordt zeker ook verwacht buiten de meer traditionele groot gebruikers van flex (zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, techbedrijven). Daarbij zal de groei vooral zitten in hoger opgeleide professionals, naast de meer traditionele marktsegmenten van uitzendkrachten.
 • In landen waar het inzetten van interim professionals geen ingeburgerde activiteiten is, begint dat meer op te komen.
 • De onderzoekers zien ‘sterke aanwijzingen’ voor een groeiende integratie van interim professionals met de bedrijven waar ze tijdelijk actief zijn. “ 83.6% of professionals feel integrated during most of their assignments, whatever the reasons for their short-term recruitment”.
 • Een op de vier van de tijdelijk ingehuurde krachten kreeg na afloop van hun opdracht een vaste baan aangeboden (in Nederland stroomt 15% van de uitzendkrachten door naar een vaste baan; cijfers over zzp’ers zijn er – naar ik weet– niet).

Rode draad

Aardig rijtje aan cijfers. En wat zeggen die nu eigenlijk?

Ten eerste dat, zoals we hier al eens eerder constateerden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een ZiPconomy diner met Kevin Wheeler) veel trends, ontwikkelingen én dilemma’s rond een flexibele arbeidsmarkt wereldwijd spelen.

Daarbij ook de constatering dat de ‘volwassenheid’ van die flexmarkt in Nederland veel groter is. Daar waar het werken als interim professional, of het bemiddelen van die professionals, in veel landen nog in de kinderschoenen staat, met alle kansen voor pioniers van dien, zitten we hier in een heel andere fase. Met de zorg dat het gebrek aan innovatie in de flexmarkt een teken zou kunnen zijn van de wet op de remmende voorsprong.

Een tweede punt is dat ‘Flex’ als sourcingkanaal voor vaste functies een aantal keren terug komt in het rapport. Dat is zeker in de VS eerder regel dan uitzondering. Zowel voor ‘uitzendposities’ als voor hogere opgeleide professionals. Zoals gezegd ken ik geen harde cijfers van percentages zelfstandige professionals die weer in loondienst gaan. Maar als je ‘uitstroomcijfers’ ziet van zzp’ers, dan komt dat natuurlijk vaak genoeg voor dat een zp’ers ergens blijft ‘hangen’. Daarbij is (nog?) wel een verschil dat het in de VS er vaker al bij het begin een wederzijdse intentie is om – na een tijdje – een vastere relatie met elkaar aan te gaan. Dat zie ik in Nederland nog minder structureel gebeuren (met wellicht de IT-sector als uitzondering). Het percentage zelfstandigen dat aangeeft liever een vaste baan het willen, ligt in Nederland ook duidelijk lager dan de in dit rapport genoemde internationale cijfers. Mogelijk dat het in elkaar schuiven van afdelingen recruitment (vaste functies) en inhuur (flex/interim) – zoals een aantal grote organisaties momenteel doen of recentelijk gedaan hebben – er voor gaat zorgen dat we een stukje die internationale trend achter na gaan.

(Link naar het volledige rapport van Page)

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , , | 2s Reacties

Wapen je als zzp’er tegen het faillissement van je broker. Deel II: Negen adviezen.

In het eerste deel van dit artikel werd de rol van een broker bij het inhuurproces besproken en hoe deze zijn geld verdient. Vervolgens is beschreven wat er gebeurt bij een onverhoopt faillissement van een broker. In dit tweede deel gaan we in op wat je als ZZP’er kunt doen om financiële schade te voorkomen. Het grootste deel van onze adviezen is preventief van aard, in het kader van ‘Voorkomen is beter dan genezen’ en een deel is gericht op de aanwezigheid dat er financiële problemen lijken te zijn. ‘Redden wat er te redden valt’ is dan het devies.

Negen adviezen

  1. Vraag de jaarrekening op

De meeste brokers zijn vanwege hun rechtsvorm wettelijk verplicht om hun jaarrekening jaarlijks bij de Kamer van Koophandel aan te deponeren. Deze jaarrekeningen zijn eenvoudig op te vragen en je komt veel te weten over de onderneming; wie het bestuur voert, hoe de organisatie is opgebouwd en inzicht in cijfers. Misschien taaie kost, maar zeker de moeite waard. Ondanks dat een jaarrekening niet alles zegt, aangezien de gepubliceerde cijfers betrekking hebben op het voorgaande jaar, geeft het wel een indruk van de solvabiliteit van de onderneming. De mate waarin een organisatie aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. En dus het te verwachten beeld of, in geval van liquidatie, de broker aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.

   1. Vraag collega-ZZP’ers naar hun ervaringen

Vraag aan ZZP’ers die via deze broker werken, wat hun ervaringen zijn. Of Google eens op klachten of betalingsachterstanden met de naam van de broker. Betaalt de broker binnen de afgesproken betalingstermijn de facturen of wordt regelmatig de betalingstermijn overschreden?

   1. Beoordeel de kredietwaardigheid van de broker

De kredietwaardigheid van een broker wordt uitgedrukt in een credit rating. Een broker is niet verplicht een credit rating te hebben maar een dergelijke rating wordt afgegeven aan een bedrijf dat erom vraagt. Deze credit ratings zijn niet openbaar maar het lijkt logisch dat een broker met een goede rating geen bezwaar heeft om deze openbaar te maken. Wat niet automatisch betekent dat een broker zonder een rating geen goede broker is. Er zijn verschillende bureaus die zich met credit ratings bezig houden, twee bekende zijn Dun & Bradstreet en Graydon. Het is bij D&B mogelijk om één rapport ter kennismaking gratis op te vragen. Dit kan via: www.dnb-nederland.nl.

Waar op te letten in een credit rating rapport? Allereerst de rating zelf. Dit is een score die toekomstige liquiditeitsproblemen voorspelt. Deze rating bestaat uit de ‘financiële sterkte’ (gebaseerd op het netto eigen vermogen) en de ‘Risicofactor’ om het risico weer te geven. Vervolgens kun je letten op de faillissementenscore. Een lage faillissementenscore van 1 geeft aan dat er een relatief grote kans is dat een bedrijf failliet wordt verklaard en een faillissementenscore van 100 geeft aan dat de kans daartoe klein is. Tot slot geeft de betalingsscore een objectieve beoordeling van de snelheid waarmee een bedrijf haar facturen betaalt. Veranderingen in het betalingsgedrag is vaak één van de eerste tekenen van financiële moeilijkheden en geldt als één van de meest voorspellende elementen van een faillissement.

   1. Maak goede afspraken

Maak goede afspraken over de betaling van je facturen. Door de betalingstermijn terug te brengen van 30 naar 14 dagen verklein je het financiële risico. Het aantal uren dat je hebt doorgewerkt – in geval van non-betaling van je factuur – is namelijk kleiner dan bij een betalingstermijn van 30 dagen of meer.

   1. Vraag meer zekerheid over de betaling facturen

De meeste brokers zullen direct zeggen dat ze een goede financiële positie hebben en je niet bang hoeft te zijn dat je facturen onbetaald blijven. Beding een boete in het contract voor elke dag dat de factuur te laat betaald wordt. Ondanks dat dit geen garantie is maakt deze afspraak het onaantrekkelijk voor een broker om jouw facturen te laat te betalen.

   1. Vraag de broker om een toelichting op de jaarrekening

Er zijn brokers die dit klaar hebben liggen en bereid zijn je inzage te geven of zelfs aan je mee te geven. Het zegt veel over de broker als dit goed geregeld is.

   1. Is de broker onderdeel van een grote onderneming 

Bedrijven die onderdeel zijn van een beursgenoteerde onderneming of een groot concern, hebben over het algemeen een sterk eigen vermogen en zijn gebonden aan stringente regels en publiceren hun cijfers doorgaans elk kwartaal. Bovendien zijn ze gevoeliger voor slechte publiciteit en dus gebaat bij het nakomen van de gemaakte afspraken.

   1. Reageer direct op eerste signalen en wacht niet af

Ontvang je signalen dat er mogelijk iets aan de hand is, zoals facturen die niet binnen de afgesproken betalingstermijn worden betaald of geruchten, doe er dan direct wat mee. Neem contact op met de broker en vraag om uitleg of confronteer ze met de geruchten. Trek niet meteen conclusies want er hoeft niks aan de hand te zijn. Krijg je geen bevredigend antwoord of vertrouw je de broker niet meer, bekijk dan hoe je het risico kunt verkleinen. Neem contact met de opdrachtgever op en vraag of je kunt overstappen naar een andere broker of het werk tijdelijk te stoppen om druk op de broker te leggen om zo de betalingen te voldoen.

   1. Tijdelijk arbeidscontract of een payrollcontract?

Ben je als kandidaat tijdelijk in loondienst bij de broker dan word je beter beschermd dan de ZZP’er. In de regelgeving staat dat werknemers worden beschermd tegen een faillissement of betalingsonmacht van hun werkgever. Het UWV neemt de betaling van 100% van het achterstallige salaris over (tot 13 weken terug) en betaalt daar bovenop 6 weken 100% van het salaris vanaf de opzegtermijn. Wordt de broker dus als werkgever gezien, dan ben je als kandidaat buiten de gevarenzone. In dit geval komen we in de praktijk helaas de nodige problemen tegen. Het UWV kan het payrollcontract achteraf verwerpen en niet uitbetalen door te stellen dat de kandidaat eigenlijk in dienst was (‘is’) bij de opdrachtgever. De kandidaat eist vervolgens bij de opdrachtgever zijn geld. De kans is groot dat de opdrachtgever de factuur van de broker al heeft betaald en het resultaat laat zich in dat geval raden.

Voorkomen is beter dan genezen

Let goed op met welke broker je in zee gaat, want voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Er zijn gelukkig meer dan voldoende goede en financieel stabiele brokers in de markt. Met wat voorbereiding kan een hoop financieel leed worden voorkomen. Dit geldt voor zowel kandidaten als voor opdrachtgevers. Zij hebben er ook belang bij dat ze zaken doen met een financieel stabiele broker. Helaas valt er meestal niet te kiezen bij welke broker je je contract onderbrengt. Die keuze heeft de opdrachtgever gemaakt. Dat neemt niet weg dat het belangrijk is om je bewust te zijn van het risico dat je loopt.

Garantiefonds?

Met de bovenstaande adviezen zijn risico’s nooit helemaal weg te nemen. Faillissement hoort nu eenmaal bij ondernemerschap. Voor wie dit geen tevredenstellende constatering vindt, hebben we nog een idee. Een oplossing om leed in de toekomst te voorkomen, is de oprichting van een garantiefonds waar alle aangesloten brokers een bijdrage in stoppen om de schade te vergoeden als een van hen in financiële problemen komt. Het is ook in het belang van opdrachtgevers dat zij van hun brokers eisen dat deze zijn aangesloten op het garantiefonds. Vergelijk het met de reisbranche, waar je met hun garantiefonds als consument toch op vakantie kunt als je reisbureau opeens failliet is.

We hebben getracht een aantal zaken op een rij te zetten, maar zijn ook benieuwd naar jouw ervaringen en suggesties om jezelf te beschermen tegen financiële schade als gevolg van een faillissement van een broker. En brokers met andere oplossingen of ideeën lezen we ook graag! Laat gerust een reactie achter.

Auteurs: Peter Bargon (Director Managed Services Yacht) & Mark Bassie (Zelfstandig Professional Flex-Beheer)

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , | 24s Reacties

Polare en de ondergang van groot

Polare-300x169Polare, de opvolger van Selexyz en De Slegte, heeft uitstel van betaling gekregen. De winkelketen van de meest bekende, grootste, beroemdste boekwinkels van Nederland is niet meer. Donner in Rotterdam, Gianotten in Breda, Scheltema in Amsterdam en Broese in Utrecht. Stuk voor stuk waren het bekende namen, stuk voor stuk iconen van de stad. Om het failliet van Selexyz of Polare zal niemand malen, maar Donner, Broese en Scheltema zijn een heel ander verhaal.

Wat er nu precies gebeurd is en waarom… daar is al veel over geschreven en die beerput is nog lang niet helemaal open denk ik. Marcel van Driel schreef er al enkele stukken over, zoals de PR ramp Polare en de ondergang van Polare komt door ontlezing. De directie van Polare gooit met modder naar het Centraal Boekhuis, het CB geeft hun visie. En dan is er nog de ‘complottheorie‘ dat Procures (die eerder ook Free Record Shop overnam) dit allemaal expres heeft gedaan. De waarheid over de ‘technische details’ van het faillissement? Die komt misschien nog boven, maar daar wil ik het nu niet over hebben. Ik wil het nu hebben over achterliggende reden van de ondergang.

(meer…)

Geplaatst in business modellen, Organisatiemodellen | 3s Reacties

Wapen je als ZZP’er tegen het faillissement van je broker (deel 1)

3999553_mHet faillissement van de IT-bemiddelaar Corso deed afgelopen november veel stof opwaaien. Het is zeldzaam in Nederland dat een gerenommeerde bemiddelaar failliet gaat. Toch zijn er in 2013 maar liefst 250 van dit soort bemiddelaars, ook wel ‘brokers’ genoemd, failliet gegaan of uit zichzelf gestopt. Vaak gaat het om lokale, kleine of onbekende bedrijven. Door het faillissement van Corso werd in de media duidelijk dat een groot aantal ZZP’ers duizenden Euro’s gingen verliezen, omdat ze de vele gewerkte uren niet meer betaald krijgen.

Hoe werkt zo’n ‘broker’?

De dienstverlening van een broker kan in twee categorieën worden verdeelt: 1. Een opdrachtgever werft en selecteert zelf zijn kandidaten en laat een broker het contractmanagement verzorgen. 2. Een opdrachtgever geeft de broker opdracht om een kandidaten voor een opdracht te zoeken. Een broker beschikt over een uitgebreid netwerk aan leveranciers en ZZP’ers en is daardoor meestal in staat snel een geschikte kandidaat te vinden. Als de juiste kandidaat is gevonden dan biedt de broker de kandidaat een contract aan en gaat de kandidaat aan de slag bij de opdrachtgever. In beide gevallen wordt de opdrachtgever verlost van het administratieve proces en de juridische risico’s rondom inhuur. Meestal worden zaken als screening en facturatie door de broker uitgevoerd. Het soort contract dat tussen een broker en kandidaat wordt afgesloten varieert van een tijdelijk arbeidscontract, een oproepcontract tot een payrollcontract. In die gevallen wordt de kandidaat een werknemer in dienst van de broker. Als de kandidaat over een VAR beschikt is het ook mogelijk dat hij via de broker als ZZP’er aan de slag gaat. Dan wordt er een bemiddelingscontract afgesloten waarbij de ZZP’er als zelfstandig ondernemer wordt gezien.

Hoe verdient een broker zijn geld?

De broker ontvangt een vergoeding van de opdrachtgever of de kandidaat óf allebei. Voor alleen de contractuele afhandeling betaalt de opdrachtgever aan de broker een vaste opslag op het uurtarief, bijvoorbeeld € 2,50 per gewerkt uur. Voor zoekopdrachten betaalt de opdrachtgever een procentuele opslag op het uurtarief. Een vergoeding van 10% komt regelmatig voor in de markt. Steeds vaker betalen kandidaten ook een vergoeding aan de broker en zien daarmee hun tarief dalen. Let goed op want niet alle brokers zijn even transparant of zij hun vergoeding bij zowel de opdrachtgever als bij de kandidaat in rekening brengen en dus van ‘twee walletjes eten’. Volgens de wet mag dit maar het is goed om dit op voorhand te weten, voor zowel de opdrachtgever als voor de kandidaat.

Is er een faillissementsrisico aanwezig?

Door de crisis en de verminderde inhuur, is er een grote onderlinge concurrentie losgebarsten en zijn de marges voor de brokers dunner geworden. Deze dalende marges invloed kunnen hebben op de liquiditeit als de broker geen voldoende eigen reserves heeft. Dat is één van de redenen dat steeds meer brokers de kandidaat pas betalen als de opdrachtgever de factuur heeft betaald. Door de toegenomen risico’s bij de brokers is het voor zowel opdrachtgever als kandidaten belangrijker geworden om na te gaan hoe groot het risico is dat de betalingstermijn regelmatig wordt overschreden of dat er een faillissementsrisico aanwezig is. En wat ertegen te doen valt.

Dit artikel omvat een inventarisatie van preventie- en beschermingsmogelijkheden en de opsomming van een aantal concrete punten. Het artikel bestaat uit twee delen en in dit eerste deel wordt beschreven wat er bij een faillissement gebeurt.

Een faillissement. En nu?

Wat gebeurt er als een broker failliet gaat? Door de rechtbank wordt een curator (een gespecialiseerde advocaat) als bewindvoerder aangewezen. De curator heeft als taak de boedel van de broker zo goed mogelijk te verkopen en de opbrengst op de wettelijk voorgeschreven wijze onder de schuldeisers te verdelen. De curator zelf wordt tevens uit de opbrengst van de boedel betaald. Helaas bestaat er een vaste rangorde bij de verdeling van de opbrengsten. De fiscus, het UWV en werknemers met een loonvordering van vóór het uitspreken van het faillissement, zijn preferente schuldeisers en hebben voorrang bij de verdeling. Het geld dat overblijft wordt vervolgens verdeeld onder de overige schuldeisers.

In veel gevallen is er nauwelijks of niets meer om te verdelen. Aangezien de broker of als werkgever of als opdrachtgever optreedt voor de kandidaat, heeft deze een probleem als de broker failliet gaat. In beide gevallen komt de betaling van gewerkte uren in de failliete boedel terecht en behoort niet tot de preferente vorderingen. Gewone schuldeisers, waaronder de kandidaat, kunnen naar hun geld fluiten. Hier zit het risico voor de kandidaat; wel uren gewerkt en één of meer facturen gestuurd maar niet betaald krijgen. Volgens reacties van ZZP’ers ging het bij Corso soms om meer dan € 10.000 wat ze tegoed hadden. Een forse schade waar je je als ZZP’er noch als werknemer niet tegen kunt verzekeren.

Wapenen tegen faillissement

Kun je je als ZZP’er wapenen tegen een faillissement? Hoe doe je dat?  Hier gaan we in het tweede deel op in.

Heb je een dergelijk faillissement van dichtbij meegemaakt? Deel deze ervaring en laat een reactie achter.

Auteurs: Peter Bargon (Director Managed Services Yacht) & Mark Bassie (Zelfstandig Professional Flex-Beheer)

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags | 1 Reactie