"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

PZO sluit aan bij werkgeversorganisaties. ZZP-belangenbehartigers in beweging.

ZZP-vertegenwoordiger PZO bundelt haar krachten met werkgeversclubs VNO en MKB. Hoe weten belangenbehartigers de ZZP’ers te vangen…

PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers) gaat nauwer samenwerken met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Deze samenwerking zat er al langer aan te komen. Vandaag is hij officieel bekendgemaakt en hebben de drie voorzitters een overeenkomst getekend.

Afbeelding ondertekening transitie 1
Voorzitters Esther Raats-Coster (PZO), Michael van Straalen (MKB-Nederland) en Bernard Wientjes (VNO-NCW) bij ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

Zo is al gevestigd in het ‘ondernemershuis’ van beide ondernemingsorganisaties, ‘De Malietoren’ in Den Haag. De samenwerking tussen de clubs moet de belangenbehartiging en de dienstverlening van het zzp-platform effectiever en efficiënter maken. PZO blijft een zelfstandige vereniging, maar de beleidsmedewerkers van PZO worden wel opgenomen in het team van VNO NCWen MKB

Wie vertegenwoordig ‘de’ zzp’er?

PZO is met 20.000 leden een van de grotere belangenbehartigers van de zzp’ers in Nederland. PZO neemt ook een van de twee SER-zzp stoelen in. Maar PZO is zeker niet de enige belangenbehartigers van zzp’ers. PZO heeft – net als FNV Zelfstandigen – maar beperkt kunnen profiteren van de groei aan zzp’ers in de afgelopen jaren. Daar waar PZO ontegenzeggelijk haar invloed heeft kunnen uitoefenen in politiek Den Haag, groeiden andere, nieuwe, verenigingen – met veelal een heel andere propositie naar haar leden – veel harder. Ook in het afgelopen jaar kwamen er weer nieuwe clubs bij.

Het heeft zowel PZO als FNV Zelfstandigen, de twee ‘gevestigde belangenorganisaties’, er toe gebracht de afgelopen jaren druk op zoek te gaan naar wat nu precies haar dienstverlening naar ‘de’ zzp’er is en op welke groep zzp´ers ze zich richten. De 800.000 zzp’ers zijn – als onafhankelijken – sowieso lastig te vangen. Daarbij kan je gezien de diversiteit aan achtergronden en vooral ook belangen moeilijk spreken over ‘de’ zzp’er.

In een recentelijke bestuurswisseling kwam er binnen het PZO bestuur al meer ruimte voor de ‘non-white colar’ zelfstandigen. Met de samenwerking met VNO/NCW en MKB is in ieder geval een stuk continuïteit in leden ondersteuning gewaarborgd. De vraag is in hoeverre de eenpitter zich voldoende zal blijven herkennen nu PZO zo dicht aanschuift bij de lobby van het groot bedrijf. PZO voorzitter Ester Raats geeft desgevraagd aan niet bang te zijn dat de belangen van zzp’ers ondergesneeuwd raken onder die van de grote broers, meestal ook de opdrachtgevers van haar achterban: „De afspraak is dat in de thema’s die ons aangaan, wíj leidend zijn.”

Kersverse FNV Zelfstandigen interim directeur Henk Wesselo heeft ondertussen de opdracht om te beoordelen of een plek binnen de FNV familie nu een vloek of een zegen is voor die andere belangenbehartiger van zzp’ers die in de SER zit.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts