Monthly Archives: juli 2011

Junior Masterchef, het zeilmeisje en de jeugd

Ik ben niet iemand die veel televisie kijkt en al helemaal geen fan van reality programma’s, waar ik kookprogramma’s ook onder laat vallen. Ben ook zeker geen geweldige kok (ik bak goede pannenkoeken zullen we maar zeggen), maar de laatste weken heb ik zo af en toe toch een (halve) aflevering van Junior Masterchef Australië gekeken. Wat mij vooral intrigeerde, naast het extreme talent van de deelnemers, was hun passie voor het vak. Op zo’n jonge leeftijd al.

(meer…)

Geplaatst in Toekomst visie | 3s Reacties

De Marktplaats verdient meer aandacht in Den Haag!

In deze gemeenschappelijke blog van Linde Gonggrijp en Mark Bassie pleiten zij voor meer aandacht voor het marktplaats concept bij het maken van nieuwe aanbestedingsregels.

Het kabinet is al langere tijd bezig om een nieuw wetsontwerp voor de aanbestedingswet tot stand te brengen. Een van de uitgangspunten die hierin naar voren komt is dat de nieuwe regels, die gelden voor overheidsorganisaties, ZBO’s, de zorg en het onderwijs, vooral ook mogelijkheden en kansen moeten creëren voor kleinere marktpartijen als het MKB en ZZP’ers. Tot nu toe werken aanbestedingen als een grote drempel waar alleen grote marktpartijen goed op kunnen inschrijven en kans maken op daadwerkelijke gunningen. Hoe verlaag je nu die drempel zonder grote partijen te discrimineren?

Kansen

In dit licht bezien is het vreemd te constateren dat Den Haag zo weinig oog heeft voor de oplossing die het Marktplaats-concept voor externe inhuur biedt. Er is nu al zo’n 3 jaar ervaring mee opgedaan in ruim 60 verschillende aanbestedingsplichtige organisaties, waarvan het overgrote deel bij de overheid en ZBO’s. Er zijn nu Marktplaatsen in vele vormen en gedaanten (collectieve of eigen, regionaal, landelijk of lokaal) van diverse tool-leveranciers. Marktplaats-tools zorgen voor een mini-aanbesteding per inhuur-aanvraag die nagenoeg geheel via het web verloopt. Leveranciers van flexarbeid (bemiddelings- en detacheringsbureaus en ZZP’ers) kunnen zich gratis en eenvoudig aanmelden en meedingen naar alle overheidsopdrachten waarbij de gunnings-criteria vooraf bekend zijn. Een recente en interessante ontwikkeling is dat Marktplaatsen ook worden gebruikt om complete projecten ‘aan te besteden’ in plaats van de capaciteiten van één inhuurkracht. Zo experimenteert het UWV met het wegzetten van onderzoeksopdrachten via hun Marktplaats. Ook kunnen Marktplaatsen bijdragen aan het realiseren van MVO-doelstellingen (‘duurzaam’ inhuren), social return en het stimuleren van inhuurkrachten uit de regio. Voor zover bekend zijn de ervaringen van inleners met de Marktplaats zonder meer positief te noemen. Men noemt als sterke punten de grote hoeveelheid goede cv’s tegen relatief lage uurtarieven en de snelle selectieprocedure zonder al te veel werk.

Gelijk Speelveld

Vanuit de kant van de leveranciers is er aanzienlijk meer kritiek te horen op de huidige Marktplaatsen. Ze zetten opdrachten uit tegen te lage maximum-uurtarieven, geven geen goede terugkoppeling over de gedane aanbiedingen en bieden te weinig service en ondersteuning bij het gebruik ervan. De huidige generatie Marktplaatsen zijn ook volgens ons zeker niet het Ei van Columbus op inhuurgebied. Maar door in de aanbestedingsregelgeving rekening te houden met dit soort Marktplaatsen, geef je wel een juridische basis aan het hele concept (die nu ontbreekt) en faciliteer je dat er meer en betere Marktplaatsen ontstaan die eenduidig en transparant zijn in gebruik. En vergeleken met de originele (Europese) aanbestedingen bieden Marktplaatsen daadwerkelijk kansen aan kleine marktpartijen. Op de reeds genoemde Marktplaats van het UWV gaat bijna de helft van de opdrachten inmiddels naar ZZP’ers. Dat is een mooi resultaat en in lijn met de doelstelling van het kabinet Rutte.

Het gaat zeker ook helpen als er bij het maken van de nieuwe aanbestedingsregels rekening wordt gehouden met de ervaringen die er nu al zijn met Marktplaatsen. Daarin moeten centraal staan de behoeften van leveranciers en overheidsinleners. FNV Zelfstandigen gaat vanuit haar verantwoordelijkheid zorgen dat ZZP’ers meer hulp en voorlichting krijgen in het omgaan met Marktplaatsen en wij hopen dat andere maatschappelijke organisaties hetzelfde gaan doen.

Geplaatst in Professioneel inhuren, ZP en Politiek | Tags , , , | 3s Reacties

De boeken van de HNWb Day

In samenwerking met managementboek.nl hebben we voor de HNWb Day op 20 september de afspraak gemaakt dat u als lezer van HNWb alle boeken van de auteurs tot die datum zonder verzendkosten kan bestellen. Dus bij deze een overzicht van de boeken van de auteurs (de eerste 50 inschrijvers krijgen één boek naar keuze gratis van ons) die spreken op de HNWb Day.

(meer…)

Geplaatst in Boeken | Reacties uitgeschakeld voor De boeken van de HNWb Day

Hoe hou je (een beetje) kennis binnen?

In mijn vorige bijdrage aan dit blog, nam ik een uitspraak van Flip Houtman (algemeen directeur van Ventus en mede-oprichter van Peerz) op. “Het is belangrijk om je te realiseren dat het niet alleen om ‘kunnen’ gaat maar vaak ook om ‘moeten’. Puur uit noodzaak omdat de noodzakelijke kennis en ervaring op dat moment niet zelf in huis zijn.” Het gaat hier uiteraard om de noodzaak om freelancers, flexwerkers, interimmers (of hoe je die figuren dan ook wilt noemen) in te huren.

Dat ‘kunnen’ en ‘moeten moet in elke situatie weer gewogen worden om de verhouding tussen vast en flexibel te bepalen. Een handige checklist (waarvan het copyright totaal bij Flip ligt) hierbij is:

 • Hoe veel omgevingskennis en ervaring zijn er nodig?
 • Hoeveel marge is begroot en hoeveel flexibele krachten kan ik me permitteren?
 • Is de gevraagde kennis en kunde zelf voldoende beschikbaar en tijdig inzetbaar?
 • Is de opdracht voldoende duidelijk om uit te besteden?
 • Is de opdracht strategisch van belang en van grote invloed op de toekomst van het bedrijf?

Het meest gehoorde nadeel van een flexibel personeelsbestand is het het behoud van kennis. Of niet dus. Freelancers en ZZP’ers nemen bij hun afscheid hun (opgedane) kennis weer mee naar het volgende project. Flip beaamt dit maar denkt er ook slim mee om te kunnen gaan.“Bedenk in een vroeg stadium welke posities je liever niet ziet ingevuld met een externe. En met het binnenhalen van een externe medewerker komt er heel veel kennis en kunde binnen die veelal is opgedaan bij de concurrent. Hoewel deze vrijwel altijd heeft getekend voor het feit dat deze kennis en kunde de komende x-maanden niet gebruikt mag worden, kan natuurlijk nooit voorkomen worden dat het menselijk brein er voordeel van heeft al eerder in een vergelijkbare situatie te hebben geacteerd. Daar kan geen geheimhoudingsverklaring tegen op.”

De ultieme strategie lijkt dan ook om op een aantal posities externe medewerkers in te huren. Met een boel ervaring. En hen vervolgens te koppelen aan een interne medewerker waardoor kennis wordt overgedragen naar de eigen organisatie.

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , | Reacties uitgeschakeld voor Hoe hou je (een beetje) kennis binnen?

Wat motiveert ons nu echt?

Er wordt erg veel gesproken over motivatie, motivatie-technieken, beloning, bonussen en alles dat daarmee samen hangt. Dan Pink is daar op dit moment waarschijnlijk internationaal de meest aangehaalde persoon over. Wij hebben hier op HNWb al eerder zijn TED talk gepromoot.

Op de terugweg van mijn internetloze werkvakantie heb ik eindelijk zijn boek Drive geluisterd. Het boek waarin Dan Pink keer op keer de nadruk legt op: bedrijven doen niet wat de wetenschap al jaren aantoont. Bedrijven belonen op een manier die contra productief is.

(meer…)

Geplaatst in Beloning, Boeken | 3s Reacties

Het CV: miskend acquisitie instrument van de zelfstandige professional

Iedere zelfstandige professional heeft een curriculum vitae. Een cv. Een overzicht van je carrière, je ervaring, je kwaliteiten. Dat spreekt voor zich. Wellicht dat deze vanzelfsprekendheid er voor zorgt dat er door veel interim professionals maar weinig aandacht wordt gegeven aan een goed cv. En dat terwijl de rol van een cv in het selectieproces zeker niet onderschat mag worden. Niet zelden is een cv de eerste indruk die een potentiële opdrachtgever van u krijgt.

Een deel van de interim opdrachten wordt ingevuld via rechtstreeks contact tussen een opdrachtgever en een interim professional. Dan speelt een cv niet zo’n grote rol. Bij veel opdrachten zitten er echter een aantal schakels tussen een opdrachtgever en een interimmer. De selectie en voordracht wordt bijvoorbeeld gedaan door een bemiddelingsbureau. Of een recruitment afdeling doet een voorselectie. Niet zelden alle twee. Het cv speelt in die situaties een cruciale rol en bepaalt of u de kans krijgt om in een gesprek uw kwaliteiten te laten zien. Die kwaliteiten staan voor u zelf buiten kijf. Komen ze echter ook echter ook scherp, zonder misverstanden, voor het voetlicht van de lezer van uw cv? Een lezer die zeer waarschijnlijk de keuze heeft uit meerdere cv’s.

De eerste indruk

De eerste indruk speelt bewust en onbewust een grote rol bij een ontmoeting tussen mensen. De eerste blik geeft een gevoel en werkt als een filter bij het verwerken de rest van de informatie. Dat werkt zo bij een gesprek, daar bent u zich ongetwijfeld van bewust. Maar dit werkt ook zo bij een cv. De lezer vormt, nog voordat hij het cv daadwerkelijk gelezen heeft, al een eerste indruk. Gaat het hier om een zakelijk type, afstandelijk, of juist wat losser en informeel? To the point? Resultaatgericht, creatief? Details of hoofdlijnen type?

Dergelijke eerste indrukken worden onder andere gevormd door de lay-out van een cv, het lettertype, de opmaak, de indeling, de aanwezigheid (of afwezigheid) van beeldmateriaal als een logo of foto. Zaken dus die u als ‘eigenaar’ van het cv dus kunt beïnvloeden. Van belang is daarbij om zelf een beeld te hebben welke indruk u wilt maken (imago). Wat zijn eigenlijk uw kwaliteiten, wat is uw uitstraling, wat voor type bent u (identiteit)? Een leuke en nuttige exercitie om dat in woorden te vatten. Roep voor input en feedback daarbij ook zeker de hulp in van mensen in uw omgeving. Probeer vervolgens de woorden te vertalen in een goede lay-out en opmaak van uw cv. Zo ontstaat een consistent en persoonlijk beeld, waarbij identiteit en imago dicht bij elkaar liggen.

Een cv wordt nooit gelezen

Na de eerste indruk, gaat de lezer van een cv op zoek naar relevante informatie. Kernwoorden die passen bij het profiel van de opdracht. Bedenk daar bij dat cv’s zelden echt worden gelezen. Ze worden ‘gescand’. Op bepaalde termen, op relevante woorden. Recruiters (van organisaties of van bemiddelingsbureaus) zien per week vaak tientallen cv’s. Maak van een uw cv dus geen zoekplaatje. Ga er niet van uit dat de lezer wel moeite doet om de relevante informatie te filteren van de minder relevante. Zorg dat de essentie van uw ervaring, van uw ‘propositie’ helder, scherp en goed vindbaar is op uw cv. Dat kan met een overzichtelijke indeling, puntsgewijs, en met niet te veel tekst. Zorg dat daarmee de rode draad  in uw cv, en dus uw carrière, goed te zien is.

De opbouw van uw cv hoeft niet per se chronologisch te zijn, zoals bij een ‘normaal’ cv. Denk bijvoorbeeld eens aan een branche indeling of een indeling naar type opdracht. Maak ook een (kort) persoonlijk profiel, dat iets meer zegt dan alleen uw werkervaring. Iets wat uw profiel kleur geeft en een zo een handvat is voor de lezer om een juist en scherp beeld van u te krijgen. Zorg dat deze en andere relevante informatie (samengevat) al op de eerste pagina te vinden is.

Een paar tips

Het mag duidelijk zijn. Een cv is een document dat met zorg moet worden samen gesteld. Het ‘beste cv’ bestaat echter niet. Een cv is vooral een persoonlijk document. De opbouw, inhoud en opmaak is aan u. Deze tips nog ter overweging:
 • Maak een standaard cv die u als basis gebruikt. Pas het vervolgens inhoudelijk aan de specifieke opdracht of opdrachtgever aan. Schrap alle niet relevante zaken, accentueer thema’s die spelen bij de opdracht(gever). Gebruik het jargon en taal die men daar herkent. De uitstraling van uw cv houdt u vanzelfsprekend in stand. U bent wie u bent.
 • Durf ambities te vermelden, zeker als het gaat om een introducerend cv richting een bemiddelingsbureau.
 • Wanneer u een cv heeft met veel verschillende opdrachten en lange werkervaring kan het nuttig zijn om een samenvattende eerste pagina te maken. Focus uw cv op de laatste 5-10 jaar van uw carrière, oudere opdrachten of ervaring kunnen (tenzij relevant voor de opdracht) kort vermeld worden.
 • Vermeld algemene zaken als branche-ervaring, kennis, competenties, vakinhoudelijk ervaring, overzichtelijk en gegroepeerd in het begin van het CV.
 • Voor een interim-professional is zijn (werk)ervaring het beste ‘bewijs’ van zijn/haar kunnen. Begin het inhoudelijke deel van het CV daar dan ook mee. Een lange lijsten opleidingen liever achteraan dan voorin.
 • Hou beschrijving van opdrachten kort en vermeld wat relevant is. Spitst de beschrijving eventueel toe op een komende opdracht. Vermijd te veel jargon en al te ingewikkelde beschrijvingen. Vermeld naast taken vooral ook behaalde resultaten, en dan met name resultaten die te koppelen zijn aan uw rol.
 • LinkedIn heeft een deel van de functie van een cv overgenomen, maar LinkedIn en een cv werken ook aanvullend. LinkedIn is dynamischer en geeft ruimte voor diepte informatie; een cv geeft meer mogelijkheden om de presentatie persoonlijker te maken. Neem in uw LinkedIn profiel daarom een Word of pdf op met uw cv en vermeldt in het cv een verwijzing naar uw LinkedIn profiel
 • Vermeld recente referenties. Liefst met volledige contactgegevens zodat ze direct benaderd kunnen worden. Dat scherpt vertrouwen en geeft transparantie. Een optie is om teksten van uw aanbevelingen op LinkedIn (na toestemming) letterlijk over te nemen in het cv.

Presentatie als ondernemer

Een zelfstandig interim-professional is een ondernemer. Het cv mag er dan ook anders uitzien dan het cv van de doorsnee sollicitant. Laat met uw cv zien dat u voor het ondernemerschap en het interim vak gekozen heeft. Dat straalt professionaliteit uit. Maakt met uw cv een stap(je) richting een bedrijfspresentatie/brochure (houdt het wel overzichtelijk). Vermeldt duidelijk uw bedrijfsnaam, neem het logo op in het cv.  Maak een inhoudelijk statement waar u als interim professional voor staat, wat uw visie is, uw onderscheidende aanpak. Als interim professional levert u een meerwaarde, laat zien waar die meerwaarde uit bestaat.
Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , | 3s Reacties

HNW van visie naar praktijk

Het Nieuwe Werken, van visie naar Praktijk, is het begin dit jaar uitgekomen boekje over HNW van Henny van Egmond.

Henny is nu actief als zelfstandig adviseur op het gebied van HNW, maar is bij Rabobank verantwoordelijk geweest voor de implementatie van ‘Rabo Unplugged’, het HNW project van Rabo. Een ervaringsdeskundige derhalve en dat komt in het boek ook goed naar voren.

Het boek leest super snel weg en staat boordevol eenvoudig toe te passen adviezen. Het is een praktisch handboek voor iemand die in een grote organisatie aan het begin staat van een HNW traject.

(meer…)

Geplaatst in Boeken | Reacties uitgeschakeld voor HNW van visie naar praktijk

Waarom de beloofde banen er niet komen

In een bijzonder goed artikel op de New York Times wordt aangegeven waarom de werkloosheid niet zomaar oplost en de huidige politieke incentives, in de verenigde staten, zo weinig effect hebben op de arbeidsmarkt.

Linkedin oprichter Hoffman, die binnenkort met zijn boek ‘the start up of you’ uitkomt geeft aan hoe anders de wereld van werk is geworden. De grote bedrijven van nu, Facebook, Linkedin, Zynga, Twitter en Groupon, allemaal miljarden waard op de beurs, hebben geen honderdduizenden werknemers meer. Ze bekijken heel slim wat ze door mensen moeten laten doen en wat ze kunnen automatiseren. Ze nemen nog enkel mensen aan die concreet waarde toevoegen, en niet af en toe, maar continue.

(meer…)

Geplaatst in Beleid | 1 Reactie

De kortzichtige kijk van ZZP’ers (als het gaat om hun eigen ontwikkeling)

Soms kan je hele theorieën formuleren om iets proberen duidelijk te maken, vaak spreekt een casus boekdelen.

Ik sprak onlangs met een de manager van een afdeling. Er werkte op die afdeling een paar interimmers om de piek op te vangen waarvan momenteel sprake is. De manager had een opleidingsdag voor haar eigen medewerkers in vaste dienst georganiseerd. Kennisontwikkeling met als doel iedereen weer een beetje op de hoogte te brengen van de nieuwste inzichten en mogelijkheden. In een vlaag van helder denken bedacht de manager dat het ook goed was om de interimmers bij de opleidingsdag te betrekken. Ook zij konden de extra kennis goed gebruiken. Ze mochten dan wel binnenkort de organisatie verlaten, verhogen van hun kwaliteit is goed voor de hele sector, zo was de barmhartige gedachte.

De 3 interimmers werden voor de bijeenkomst uitgenodigd. Wel met de – wellicht overbodige – toevoeging dat de opdrachtgever het wel redelijk vond dat deze dag niet als gewerkte dagdelen werd gedeclareerd. Logisch lijkt me. Tot verbazing, of beter gezegd, ontzetting van de afdelingsmanager gaven 2 van de 3 interimmmers doodleuk terug dat ze die dag liever gewoon werkten (lees: declarabel waren) dan deel te nemen aan een interessant opleidingprogramma samen met hun tijdelijke collega’s. Dom, dom, dom. Niet alleen werken ze zo niet aan hun eigen ontwikkeling (wat hun belangrijkste ‘asset’ is), de reputatie van deze interimmers daalde ook aanzienlijk.

Interim professionals besteden relatief weinig tijd aan hun eigen ontwikkeling. Daarmee snijden ze zichzelf op termijn in de vingers. Opdrachtgevers met een visie die beseffen dat het ook in hun belang is om interimmers te betrekken bij opleiding zijn schaars en verdienen een betere reactie dan zoals hier boven beschreven.

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , | 8s Reacties

Toekomst van stadcentra

De afgelopen maanden ben ik steeds vaker terecht gekomen in discussies over ‘het nieuwe werken’ in de breedste zin van het woord en de toekomst van verschillende elementen, waaronder stadscentra. Eén van de toekomstige ontwikkelingen die een enorme impact gaat hebben op de manier waarop we bijvoorbeeld produceren en consumeren is de 3D printer. Dit zal onder andere tot gevolg hebben dat we heel veel gebruiksartikelen straks zelf maken in plaats van kopen en dat heeft natuurlijk een gigantisch impact op onder andere de stadscentra. Echter, de huidige internetaankopen hebben dat ook al.

De vraag is dus: wat blijft er over van de huidige stadscentra? (meer…)

Geplaatst in Toekomst visie | 1 Reactie