"Exploring the future of work & the freelance economy"

Over FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen is een onafhankelijke vereniging voor zelfstandig ondernemers, die al bijna 20 jaar succesvol de belangen van zzp’ers in polder en politiek Den Haag behartigt. FNV Zelfstandigen biedt hulp en ondersteuning aan zzp’ers, zoals professioneel advies, rechtsbijstand, hulp bij incassoproblemen, kortingen op verzekeringen en een inspirerend netwerk. FNV Zelfstandigen is opgericht in 1999 en aangesloten bij de FNV. Daarmee profiteren leden optimaal van de jarenlange ervaring van de FNV met betrekking tot de arbeidsmarkt. FNV Zelfstandigen heeft geen winstoogmerk.

Professioneel inhuren
Goed opdrachtgeverschap is meer dan het creëren van de juiste randvoorwaarden

In iedere arbeidsrelatie is het van belang dat de werkende en de werkverschaffer goed met elkaar omgaan. Datzelfde geldt voor werkenden onderling: op de werkvloer zijn werkenden collega’s en geen concurrenten. Goed opdrachtgeverschap begint al met de bereidheid te luisteren naar een buitenstaander met hoogwaardige en vaak specialistische kennis. [Lees meer …]