Monthly Archives: maart 2018

Ook in 2017: veel jonge zzp-starters. Maar de gemiddelde zzp’er is juist ouder.

De groep die zelfstandig aan de slag gaat verjongt, concludeerde het CBS gisteren. Van alle startende zzp’ers in 2015 was 16,7 procent jonger dan 25 jaar. Sinds 2008 gezien steeg het aandeel van de zzp-starters die nog geen 35 jaar zijn met bijna een kwart, al was het in 2013 zelfs nog ietsje hoger.

Is de conclusie van het CBS daarmee gerechtvaardigd? 2015 ligt immers alweer even achter ons, de arbeidsmarkt trekt fors aan. Dat zou ook voor de zzp’ers gevolgen kunnen hebben. Actuele cijfers uit de zzp-dynamiek van de Kamer van Koophandel geven gelukkig uitsluitsel. En ja, het aandeel van jongeren onder de starters blijft ook daar wat stijgen.

Opvallender is wellicht wel dat het aantal starters in de leeftijdsgroep 40 tot 44 jaar flink daalt, wat voor een deel verklaart waarom het aandeel van de andere leeftijdsgroepen relatief wat groeit.

Veel zzp starters zijn jong, maar weinig jonge zzp’ers

Het aantal jongeren (onder 25 jaar) onder de startende zzp’ers mag dan groeien; het percentage jongeren in het totaal aantal zzp’ers blijft tamelijk marginaal. En stabiel. Zeker als je meerekent dat het percentage zzp’ers in de leeftijdsgroep van rond de 40 juist hard daalt. Je kunt veronderstellen dat het percentage onder jongere zzp’ers die doorstromen naar een regulier dienstverband dus relatief hoog is. De KvK komt binnenkort met meer cijfers en actuele cijfers over starters en stoppers onder zzp’ers.

Wat verder opvalt is dat de gemiddelde leeftijd van alle zzp’ers juist behoorlijk stijgt. In 2013 was de gemiddeld leeftijd onder alle zzp’ers nog 44,4 jaar. In 2017 was dat 45,3 jaar. Dat is een paar jaar ouder dan de gemiddelde werknemer (ook dat gemiddelde is aan het stijgen).

Bron: KvK zzp dynamiek 2017

Per sector en beroepsgroep zijn de verschillen trouwens aanzienlijk. In de sector ‘Financiële instellingen’ is de gemiddelde leeftijd van zzp-ondernemers maar liefst 52 jaar, zo schrijft de KvK in haar recente ZZP-dynamiek. “De zzp-ondernemers in de sector ICT en media zijn gemiddeld 10 jaar jonger. Dezelfde sectoren staan boven- en onderaan bij de parttime zzp’er, met respectievelijk 56 en 39 als gemiddelde leeftijd. Een startende zzp’er in de financiële sector is in 2017 gemiddeld 45 jaar. Het laagst ligt deze leeftijd in de sector Cultuur, sport en recreatie: 33 jaar. De startende parttime zzp’er is gemiddeld 31 jaar als hij of zij begint in de sector ICT en media. In de sector Gezondheid ligt dit gemiddelde op 42 jaar.”

Als je uit het CBS-onderzoek dus de indruk zou krijgen dat de gemiddelde zzp’er tegenwoordig een millennial is, is dat op zijn minst bezijden de waarheid.

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags | 1 Reactie

Unleash 2018: de ‘Gig Economy’ als grote afwezige

Zoals eerder aangekondigd was ik recent twee dagen in Londen met een paar Nederlandse zzp-collega’s. Ik had beloofd op Unleash 2018 Conference & Expo vooral te kijken naar wat de tientallen aanbieders en sprekers te vertellen hadden over ‘The Gig-Economy’, wellicht over Total Workforce Management en in elk geval over ‘The Contingent Workforce’.

 

Dat viel tegen

Nou, eerlijk gezegd: dat viel nogal tegen. HR Tech World, zoals de conferentie vorig jaar nog heette, was zeker interessant voor mensen die op zoek zijn naar een goed HR-systeem of een Applicant Tracking System. Of voor mensen die geïnteresseerd zijn in de vele HR-apps en platforms en die alle ontwikkelingen qua technologie willen volgen (van Artificial Intelligence en Robotic Process Automation tot Platform as a Service en Data as a Service).

 

Gebrek aan aandacht voor vast & flex

Maar wat mij toch het meeste opviel was het gebrek aan aandacht voor de integratie van vast & flex. Als íets momenteel een buzzword is, dan is het wel Total Workforce Management. En toegegeven; bij een aantal presentaties kwam dit begrip ook wel terloops voorbij. Maar het ging toch vooral over hoe je je personeel in loondienst beter kunt vinden, selecteren, vasthouden, verbeteren en beheren. Vroeg ik door naar hoe het zat met de ‘non-employees’, dan was steevast het antwoord dat het platform, het systeem of de tool zich daar natúúrlijk ook prima voor leende.

 

Term ‘gig economy’ is besmet geraakt

Overigens bleek ook vrij snel dat de term ‘gig-economy’ in Engeland besmet is geraakt. Dit is te wijten aan een reeks schandalen zoals wij die bijvoorbeeld kennen via de Deliveroo-koeriers of de postbezorgers bij Post.nl. Liever praat men in Engeland daarom tegenwoordig over de ‘CWP’, de Contingent Workforce People.

Maar dan nog, het is toch gek dat SAP SuccessFactors op de beurs stond met een enorme stand, maar zonder hun zuster SAP Fieldglass? En Oracle of Workday hadden toch kunnen laten zien in welke mate hun systeem dan te gebruiken is voor externe inhuur? Of liever nog: waarom lieten ze niet zien hoe het al gebruikt wórdt?

Oracle had bijvoorbeeld een mooie presentatie hoe zij met HR-data het werk van een politieagent en een winkelbediende makkelijker konden maken. Zo kon een agent bij een melding van een incident op zijn smartphone opzoeken welke collega’s in de buurt waren en of er in de buurt nog adressen waren waar mensen over een wapenvergunning beschikten. Ook kon hij snel controleren of zijn dienstauto nog recent was nagekeken in de garage. Maar dit soort informatie zou ook de inzetbaarheid van een ingehuurde medewerker enorm kunnen versnellen en zijn output kunnen verbeteren.

 

Niet vooroplopen bij integratie

Is de conclusie wellicht dat de aanbieders van dit soort software niet vooroplopen bij koppeling, integratie en samenwerking? Recent vroeg de Vlaamse omroep in een Europese aanbesteding om aanbiedingen voor een geïntegreerd HR-systeem waarmee de omroep haar grote flexschil én vaste kern kon beheren. Geen enkele inschrijver kon voldoen aan de gestelde eisen.

 

Waar is de recruitmentmarketing in flex?

Ik heb onlangs al eens geschreven dat het me opvalt dat de grote ATS-leveranciers in Nederland druk bezig zijn om een ‘ecosysteem’ te bouwen, met als kern hun eigen ATS en daaromheen tientallen apps waaruit de klant kan kiezen. Bij de aanbieders van VMS-systemen zie ik dit echter nog nergens.

Ook zie ik bij het recruitment van vast personeel en de dienstverlening door RPO-aanbieders dat er veel aandacht is voor een goed ‘employer brand’ en een optimale ‘candidate journey’. Marketing hoort er gewoon bij als het om recruitment voor vast gaat.

Bij de werving van interim-professionals en zzp’ers hoor en zie ik hier echter nooit iets over. Zijn de verschillen tussen deze werelden dan toch nog steeds zo groot?

 

In Amsterdam wel meer flex-integratie?

Terug naar Unleash. Op 23 en 24 oktober is deze conferentie terug in de RAI in Amsterdam. Naar verluidt is deze beurs en expositie nog veel groter dan die in Londen. Gaan we daar dan ook Nederlandse partijen zien die wél vast & flex op één systeem aanbieden (zoals Nétive) of  Staffing Management Services die samen met hun partner Compagnon ‘Total Talent Acquisition’ aanbieden? We zullen het zien!

O ja, nog één ding. In mijn vorige artikel beloofde ik dat ik in Londen zou proberen de recruitment-vaardigheden van robot Vera te onderzoeken? Welnu, dat heb ik gedaan. Voor mij was het zelfs een van de hoogtepunt van Unleash. Het hele verhaal leest u binnenkort op dit platform.

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , | Reacties uitgeschakeld voor Unleash 2018: de ‘Gig Economy’ als grote afwezige

Scandinavische landen: weinig ondernemers maar veel ondernemende werknemers

 

Landen als Denemarken en Zweden hebben een betrekkelijk groot sociaal vangnet. Vaak wordt gedacht dat dit weinig goeds doet voor de ondernemingszin, maar dat blijkt niet zo te zijn…

“In Denemarken en Zweden werken relatief weinig mensen als zelfstandige, maar dat relatief lage ondernemerschap lijkt te worden gecompenseerd door een hogere mate van intrapreneurship. Hiermee wordt bedoeld dat werknemers zich ondernemend gedragen voor hun werkgever.”

 

Was dat een verrassing?

“Er wordt vaak verondersteld dat vooral individualistische, prestatiegerichte en weinig onzekerheidsvermijdende culturen ondernemerschap laten floreren, maar dat ligt genuanceerder.

De cultuur in deze Scandinavische landen is juist erg (institutioneel) collectivistisch en onzekerheidsvermijdend. Toch vinden er veel ondernemende activiteiten plaats, maar dan voornamelijk binnen grote, bestaande ondernemingen. Dit betekent dat een dergelijke cultuur helemaal niet zo nadelig hoeft uit te pakken voor de ondernemende activiteit in de samenleving als doorgaans wordt aangenomen.”

 

Waaraan herken je ondernemende werknemers?

“Ze zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsactiviteiten. Dit gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van een nieuw product of dienst of het opzetten van een nieuw bedrijfsonderdeel. Ondernemende werknemers nemen daarbij zelf het initiatief.”

 

Wat bepaalt of iemand ondernemer wordt?

“In iedere cultuur zijn er ondernemende mensen, maar of mensen ook daadwerkelijk een zelfstandig ondernemer worden, hangt af van verschillende factoren. Het verwachte inkomen is er één van. Wanneer je verwacht als ondernemer hogere inkomsten te genereren, word je eerder ondernemer. En andersom, als je in loondienst meer inkomsten verwacht, dan is de kans groter dat je als werknemer aan de slag gaat. Maar ook factoren zoals het sociale vangnet spelen een rol. Wat je ook wel ziet, is dat inwoners van minder ontwikkelde landen vaak geen andere keus hebben dan het opzetten van een eigen onderneming. Dat komt doordat er weinig grote ondernemingen zijn, dus de kans om überhaupt in dienst te treden klein.”

Denemarken en Zweden hebben een onzekerheidsvermijdende cultuur

 

Wat verklaart de hoge mate van intrapreneurship in Denemarken en Zweden?

“Het zijn landen met een institutioneel collectivistische cultuur. Dat betekent dat er veel vertrouwen is tussen mensen onderling. Tussen familieleden en vrienden, maar ook tussen mensen die verder van elkaar afstaan, zoals collega’s. Binnen bedrijven is er dus ook meer vertrouwen in personen met lagere functies. Die krijgen daardoor meer ruimte en vrijheid om ondernemende activiteiten te ontplooien. Daarnaast hebben Denemarken en Zweden een zogeheten onzekerheidsvermijdende cultuur. Ondernemend talent benut haar vaardigheden daardoor eerder in de meer gestructureerde en zekere context die bestaande bedrijven bieden.”

 

Hoe doen we het in Nederland?

Werner Liebregts

“Ook Nederland brengt relatief veel intrapreneurs voort. We doen het wel iets minder goed dan Scandinavië. Waar dat door komt, laat zich lastig verklaren. Ik dacht op voorhand dat men eerder het werknemerschap zou verkiezen in geval van strikte ontslagbescherming. Echter, hoe hoger de ontslagvergoeding, hoe groter de kans dat iemand zelfstandige is. Dat komt enerzijds doordat het voor werkgevers minder aantrekkelijk is om mensen in dienst te nemen, want bij een toekomstig afscheid gaat het veel geld kosten. Vooral mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden hierdoor gedwongen zzp’er. Anderzijds kan een ontslagvergoeding ook worden gebruikt om een eigen bedrijf mee te beginnen.“

 

In Denemarken is de ontslagbescherming lager dan in Nederland…

“In Denemarken is de ontslagbescherming relatief soepel, maar dit wordt gecombineerd met uitgebreide hulp bij het vinden van nieuw werk. De focus ligt er niet op baanzekerheid, maar meer op werkzekerheid. Een dergelijk ‘flexicurity’ systeem, met veel aandacht voor bij- en omscholing, zou ook goed kunnen werken in Nederland.”

 

Meer bijscholingsmogelijkheden?

Ja, als het gemakkelijker wordt om je baan te verliezen, dan moeten daar moeten ruime bijscholingsmogelijkheden tegenover staan. Dat wordt deels al gedaan met de transitievergoeding, daarmee wordt het makkelijker om opnieuw werk te vinden. Verder zouden studenten niet meer voorbereid moeten worden op een carrière bij één en dezelfde werkgever. Ons onderwijssysteem is momenteel nog te veel gericht op het opleiden voor een bepaalde functie. Er moet nog altijd meer nadruk worden gelegd op het leren van bepaalde vaardigheden, zoals ondernemende of creatieve vaardigheden Daar heb je je hele carrière profijt van, omdat ze toepasbaar zijn in verschillende functies en rollen op de arbeidsmarkt.”

Ondernemerschap gaat voor mij verder dan het hebben van een bedrijf voor eigen rekening en risico

 

Betekent dit onderzoek dat we anders naar ondernemerschap moeten kijken?

“Jazeker! Ondernemerschap gaat voor mij verder dan het hebben van een bedrijf voor eigen rekening en risico. Je kunt ook ondernemend zijn binnen een bedrijf. Er is sprake van vervagende grenzen tussen werknemerschap en ondernemerschap. Van werknemers wordt steeds meer verwacht dat ze zich ondernemend en creatief opstellen. Tegelijkertijd zien we mensen die ‘ondernemer’ zijn volgens de Belastingdienst, maar in de dagelijkse praktijk werk uitvoeren wat ook in loondienst had gekund. Er zijn ook steeds meer mensen die een baan combineren met een eigen bedrijfje. Bij het vormgeven van ons sociale zekerheidsstelsel zou het daarom veel meer moeten gaan om wie er afhankelijk is en wie zelfredzaam. Dat is volgens mij een veel belangrijkere maatstaf dan wie er wel of geen ondernemer is voor de Belastingdienst.”

 

Hoe kun je dit in beleid toepassen? Heb je daar ideeën over?

“Ja, ik heb daar zeker ideeën over, maar die zijn niet nieuw. Je moet het beleid zo inrichten dat het aansluit bij de huidige manier van werken. Het moet makkelijker worden gemaakt om je flexibel te bewegen over de arbeidsmarkt. Een stap naar het zelfstandig ondernemerschap heeft nu bijvoorbeeld nogal wat consequenties voor iemands aanspraak op sociale zekerheid. Dit verstoort iemands keus tussen het ondernemerschap en een baan in loondienst onnodig.”

 

Waar moet je dan mee beginnen?

“Je kunt de rechten en plichten van ondernemers en werknemers meer gelijktrekken. Óf je brengt het beschermings- en verzekeringsniveau van werknemers omlaag óf je verplicht ondernemers tot meer. Daarbij zou je de mogelijkheden op bescherming en verzekering voor ondernemers toegankelijker kunnen maken. Deze beleidsopties zijn al meermaals voorgelegd door diverse adviesorganen, maar de politiek lijkt maar geen knoop te kunnen doorhakken.”

Lees ook: 

 

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , | Reacties uitgeschakeld voor Scandinavische landen: weinig ondernemers maar veel ondernemende werknemers

Planet Interim Index 2017 laat duidelijk krapte op interim-markt zien

Opdrachtgevers zijn bereid flink meer te betalen voor interim professionals. De tariefindicatie die ze met online gepubliceerde opdrachten meegeven steeg tussen 2016 en 2017 voor sommige categorieën opdrachten met meer dan 15%. Opvallend genoeg steeg de tariefindicatie voor zelfstandige IT’ers dan weer nauwelijks. Dit blijkt uit analyse van de cijfers van Planet Interim, het online matchingsplatform voor hoger opgeleiden. “De tarieven die opdrachtgevers meegeven komen iets dichter bij wat interim professionals zelf als gewenst tarief afgeven. Maar het verschil blijft nog aanzienlijk”, zo verklaart Niels van Berkel, oprichter en eigenaar van Planet Interim.

 

55.010 verschillende online interim opdrachten

In heel 2017 publiceerde Planet Interim 55.010 verschillende online interim opdrachten. Een flinke groei ten opzichte van de 37.743 opdrachten in 2016. Tegelijkertijd schreven bijna 20.000 nieuwe interim professionals zich er in, 11 procent meer dan in 2016.

Tariefindicatie van opdrachtgevers met 7,5% gestegen

Opdrachtgevers geven vaak (helaas niet altijd) bij een opdrachtformulering een indicatie van het tarief af. Interim professionals geven op hun buurt bij inschrijving een gewenst tarief af. Zoals al eerder geconstateerd zit tussen de twee een flink verschil. In 2016 lag het gemiddelde ‘wenstarief’ van de interim professionals 30 euro per uur hoger dan het gemiddelde van de tariefindicaties van de opdrachtgevers. Het daadwerkelijk afgesproken tarief zal uiteindelijk afhangen van de onderhandelingsvaardigheid van de gekozen kandidaat .

Het verschil is in 2017 wat kleiner geworden. Als we de IT-opdrachten buiten beschouwing laten, steeg de tariefindicatie van opdrachtgevers met 7,5% terwijl het ‘wenstarief’ van de professionals gemiddeld maar met 1,7% steeg. Vooral bij de opdrachten op het gebied van interim-management en strategisch advies (+ 16,6%) en die van marketing, sales en communicatie(+17,2%) steeg de tariefindicatie van opdrachtgevers fors. Bij finance opdrachten, een van de grotere categorieën, steeg de tariefindicatie slechts 2,9%, terwijl het door professionals gewenste tarief zelfs iets daalde.

 

En de IT-tariefindicatie dan?

Opvallend genoeg bleef de tariefindicatie voor IT-opdrachten, verreweg de grootste groep van online opdrachten, nagenoeg stabiel. De schaarste in deze sector, ook terug te zien in het feit dat het aantal IT-opdrachten veel harder groeit dan het aantal nieuw aangemelde IT-zelfstandigen, vertaalt zich dus blijkbaar niet zichtbaar door in hogere tariefindicaties.  “Mogelijk komt dit doordat de overheid en semipublieke organisaties hun werving hebben uitbesteed aan diverse MSP-partijen en brokers, die alle in clusters opereren”, zegt Van Berkel. “Je ziet daarom veel dezelfde opdrachten tegelijk bij meerdere spelers terug. Dat proberen we te ontdubbelen.”

“Vanwege bijvoorbeeld het grote volume komen brokers en MSP’s er vaak niet aan toe een reële tariefindicatie aan de markt te verstrekken. Of ze willen dit uit concurrentieoverwegingen niet. De kans op een plaatsing is voor bureaus per opdracht immers maar 10 tot 20%, omdat veel publieke organisaties of hun MSP’s met 5 tot 10 of zelfs meer preferred suppliers werken. Hierdoor wordt de tariefindicatie vaak helemaal niet of te algemeen ingevuld met een te ruime indicatie waar alles in past. Zo wil een bemiddelaar de kaarten tegen de borst houden. Vervolgens zullen veel IT-professionals door de gebrekkige informatievoorziening zonder tariefindicatie, niet of niet snel op de opdrachten reageren. Zo dient zich een negatieve spiraal aan, bij een toch al krappe IT-markt.”

 

Algemene krapte tekent zich af

Terwijl het aantal opdrachten op Planet Interim vorig jaar met 46 procent groeide, nam het aantal nieuwe inschrijvingen met ruim 11 procent toe. Het verschil was relatief het grootst binnen de vakgebieden ‘IT’, ‘Bouw & Techniek’, ‘Onderwijs’ en ‘Zorg, Medisch en Welzijn.’

“Hier tekent zich de grootste krapte af”, zegt Van Berkel, die hiervoor een aantal oorzaken ziet. “Met name in het laatste kwartaal nam de groei in aanmeldingen af. Mogelijk is dat omdat men en masse aan het werk is. Dan is het een teken van naderende krapte. Het kan ook te maken hebben met het gedoe rondom de Wet DBA. Ook uit de KvK-cijfers blijkt de groei van nieuwe zelfstandigen wat af te nemen. Er zijn meer vaste banen in de aanbieding. De verborgen werkloosheid onder zzp’ers loopt terug in het hogere segment waarop Planet Interim zich richt. We ontvangen ook afmeldingen van leden die met pensioen gaan.”

 

2018

Voor 2018 is Van Berkel echter nog steeds zeer positief gestemd. ‘Omdat de diversiteit aan opdrachten verder zal toenemen. Daarnaast, veel professionals zijn het zat dat ze de afgelopen jaren afgewezen werden zonder kans op succes en vaak zonder toelichting. Als dit verandert, zal dit hen weer interesseren om zich in te schrijven. Zo zien we bijvoorbeeld steeds meer commerciële opdrachten online, dat was een aantal jaar geleden ondenkbaar.”

Een meer selectieve inzet van leveranciers met meer commitment is een stuk gezonder voor de markt

Het online aanbod zal nog aantrekkelijker worden als inhurende partijen ontdekken dat ze ook zelf makkelijk hun opdrachten online kunnen zetten, voordat ze alles over te veel voorkeursleveranciers uitsmeren en eenieder op kosten jagen, stelt Van Berkel. “Een meer selectieve inzet van leveranciers met meer commitment is een stuk gezonder voor de markt. Het scheelt een berg energie, frustratie en kosten voor allen, terwijl leveranciers dan meer kans hebben om het mindere aantal opdrachten, maar wel opdrachten met meer commitment, met een kwalitatief beter proces in te vullen. Meer rendement voor iedereen. Maar ik geef toe dat dit een stokpaardje van me is”, lacht hij.

Met meer dan 50 duizend online opdrachten voor interimmers in het hogere segment, mag duidelijk zijn dat online een stevige rol speelt in de bemiddeling van interim professionals. “Het gaat hierbij ook om echte interim opdrachten. Geen korte klussen”, zo vult Van Berkel aan.

De website van Planet Interim werd onlangs verder gemoderniseerd, waarmee het bedrijf klaar is om zich onder andere ook op de Belgische markt te richten. Van Berkel, goedgemutst: “Dat proces van continu verbeteren houdt nooit op. We zullen blijven aantonen dat ons model veel waarde en transparantie toevoegt voor alle stakeholders op de interim markt, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Het enorme potentieel, mede door de uitstekende schaalbaarheid van dit platform, zal nog beter zichtbaar worden in 2018!”

 

 

 

Geplaatst in Professioneel inhuren, ZP en Ondernemen | Tags , , | 1 Reactie

Nieuwe baan: bio-mimicker

Bio-Mimickery is het nabootsen van de natuur voor optimaal resultaat. Leren van miljoenen jaren evolutie in plaats van het wiel opnieuw uitvinden zogezegd. Een vakgebied waar we op veel gebieden nog veel van kunnen leren en daarmee een baan van de toekomst.

Een mooi voorbeeld van Bio Mimickery hoorde ik van een facilitair directeur bij een fabriek. Hij haalde tientallen procenten meer energie (dan de fabrikanten aangaven) uit de zonnepanelen op zijn dak doordat hij een enorme vijver voor het pand had laten aanleggen. Immers verbrand je veel sneller op het water dan het land, omdat de zon steeds weerkaatst. Het nabootsen van de natuur met menselijke middelen.

(meer…)

Geplaatst in nieuwe banen | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe baan: bio-mimicker

De Amstelveense menukaart voor inhuur: “Waarmee kan ik u van dienst zijn?”

Van decentraal inhuren van externen naar een centrale inhuurdesk en een dynamisch aankoopsysteem. Het verhaal dat Welmoed Jongkind, coördinator inhuur, recruitment en mobiliteit van de Gemeente Amstelveen, vertelt op de ‘Dag van de Inhuur’ van Driessen HRM zal veel collega’s bij andere gemeenten bekend voorkomen. Afdelingsmanagers die elk zo hun eigen manier van inhuren hebben. Een gemeenteraad die zich daar tegenaan bemoeit en vindt dat het slimmer, beter en goedkoper kan. En een gemeentesecretaris die ook wil inzetten op duurzame inzetbaarheid.

 

De menukaart

Jongkind startte met haar team een traject waarin ze intern de samenwerking zocht met inkoop, finance, control, juridische zaken en ICT. Met een regie vanuit HR. Vervolgens een roadshow om alle afdelingsmanagers mee te krijgen in de voordelen van een centraal geleid inhuurproces.

Zo ontstond Amstelveenhuurtin.nl, een portal met interim opdrachten openbaar voor zowel leveranciers als zelfstandigen. In heel 2017 werden er ruim 100 opdrachten op de marktplaats gepubliceerd. Daarvan ging  ongeveer 10 procent naar een zzp’er en een deel ging naar lokale leveranciers, een expliciete wens van de gemeenteraad. Over de eerste 2,5 maand van dit jaar waren het er alweer 36. “Inhurende managers weten ons steeds beter te vinden, dat is leuk om te merken. Men is tevreden en dat toont ons succes aan.”

“Inhurende managers weten ons steeds beter te vinden, dat is leuk om te merken”

Het is niet de eerste marktplaats van een gemeente. En vast ook niet de laatste. Maar voor Amstelveen was het eerder een beginpunt van een traject dan een doel op zich. Een dynamisch aankoopsysteem is een prima oplossing voor vrij reguliere opdrachten. Maar andere smaken op het inhuurpalet vragen om een andere oplossing.

Dus bedacht Welmoed met haar team een menukaart met inhuurvariaties. Redelijk eenvoudige voorafjes zijn geschikt voor reguliere vacatures en payroll. Het dynamisch aankoopsysteem is het hoofdgerecht. Raamovereenkomsten met preferred suppliers en uitzendbureaus gelden als de ‘specialties’. En als bijgerecht expertise en uitleg over onder andere de Wet DBA, door een intern juridisch adviseur. Voor elke behoefte dus een eigen antwoord. Waarmee de gemeente Amstelveen beter in staat is om op een kwalitatieve manier grip op alle inhuur te krijgen.

 

Next Step: ook recruitment en duurzame inzetbaarheid

The proof of the eating is in the pudding’, om maar bij de terminologie van de menukaart te blijven. Een strategie en leuke ideeën zijn prachtig, afdelingsmanagers laten zich alleen maar overtuigen door resultaat en kwaliteit. Na een eerste fase zijn daar bemoedigende resultaten in behaald, vertelt Jongkind. Succesvolle werving, prima cijfers qua invulling en bovendien een besparing van ongeveer 6 procent op de totale kosten van ingehuurde externen.

“We worden nu echt als arbeidsmarktexperts gezien”

De inhuurdesk van Amstelveen staat niet los in de organisaties maar is onderdeel van Next Step: een eigentijds ‘full service’ mobiliteitscentrum, met de focus op duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning.  ‘We worden nu echt als arbeidsmarktexperts gezien. Ook de reguliere werving  komt meer en meer bij ons te liggen. Dit allemaal vanuit de visie dat de optimale inzet van ‘Human Capital’ de werkgever en werknemer samenbrengt en versterkt’, zo zegt een trotse Welmoed Jongkind.

Deze visie is bij Amstelveen vertaald in drie labels: Talent Step, dat zich richt op talentontwikkeling, Match Step, voor inhuur en matching en Fit Step voor integratie en duurzame inzetbaarheid. Next Step is overkoepelend en zoekt de verbinding als het gaat om mobiliteit in elk mogelijk opzicht. Met de specialistische kennis van de arbeidsmarkt zijn de teamleden van Next Step een belangrijke aanvulling op de bestaande HR-structuur.

Een mooi voorbeeld van een stap-voor-stap-aanpak. Stap voor stap de interne dienstverlening uitbreiden en verrijken. En stap voor stap richting een integrale benadering van mobiliteit.

 • Lees ook dit interview dat Maud van Boxtel had met Welmoed Jongkind 
Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De Amstelveense menukaart voor inhuur: “Waarmee kan ik u van dienst zijn?”

Gemeenten wijzen de weg naar nieuwe democratie

vertrouwen-team-afstandVandaag in Trouw: het zakencollege wint terrein. De versplintering zet door en meer en meer colleges moeten bakken met partijen bij elkaar brengen om een meerderheid te krijgen. Dat is onwerkbaar zegt men, dus kiest men voor een alternatief.

Men werkt aan een ‘raadsbreed akkoord’. Als ze de uitgangspunten voor het gemeenschappelijke nieuwe beleid eenmaal hebben vastgesteld, kunnen op basis daarvan weer zakelijke profielen van nieuwe wethouders worden geschreven. Iedereen mag daar vervolgens op solliciteren. Of de kandidaten lid zijn van een politieke partij of woonachtig zijn in de desbetreffende gemeente, doet niet ter zake.

(meer…)

Geplaatst in Toekomst visie | Reacties uitgeschakeld voor Gemeenten wijzen de weg naar nieuwe democratie

Bewustwording cyber security is een must. Ook voor zelfstandige professionals.

In een maatschappij met snelle ontwikkelingen, nieuwe technologieën en veranderende wet- en regelgeving op het gebied van beveiliging, is cyber security belangrijker dan ooit. Emil Pilecki, Security Specialist bij Rootsec, vertelt in het ZP Radio programma HoofdZaken aan Sebas Krijgsman en Paul van Leeuwen hoe hij als ethisch hacker hulp kan bieden door bijvoorbeeld data-lekken te onderscheppen en de te ondernemen maatregelen in Jip en Janneke taal uit te leggen.

Ethisch hacken

Van zijn hobby zijn werk maken, zo is het voor Pilecki allemaal begonnen. Inmiddels bekommert hij zich, samen met zijn team, om de informatie en data van vele organisaties. Hoe? Door te hacken. Ondanks dat dit letterlijk ‘het vinden van toepassingen die niet door de maker van het middel bedoeld zijn’ betekent, heeft Pilecki geen kwaad in de zin. Daarom is zijn bedrijf Rootsec gespecialiseerd in ethisch hacken. Pilecki: “Onze belangrijkste boodschap is, vertrouw nooit volledig op techniek als het aankomt op beveiliging. Er spelen namelijk altijd factoren als cultuur, mensen en organisatie mee. Wij testen de beveiliging van bedrijven, zowel digitaal als fysiek.

“ZP’ers hebben veel belang bij veilige informatie. Het is tenslotte zijn/haar eigen data.”

Kijk vooruit

Niet iedereen binnen een organisatie ziet Pilecki graag binnenwandelen. Het resultaat van een onderzoek kan namelijk nog wel eens een ontslag als gevolg hebben. “Ik ben er niet op uit om iemand zijn werk kapot te maken, maar wil mensen bewust maken van de gevaren”, aldus Pilecki. Toch is Nederland op dit gebied al een stuk verder dan andere landen. Volgens Pilecki werkt de media daar voor een groot deel aan mee. Bijvoorbeeld door de ophef rondom de AVG of het Sleepwet referendum.

Op de man af

Naast externe penetratietesten op software, vinden hackers steeds vaker hun weg naar binnen via personen. Pileci: “Het lek zit hem dan niet in de persoon, het gaat om de bedrijfsvoering en het bijbehorende proces.” Ter illustratie vertelt Pilecki over een Social Hacking opdracht bij de klantenservice van een hypotheekverstrekker. Daarbij deed hij zich voor als klant richting de organisatie om achter gegevens te komen. Met een privé-telefoon belde hij medio april om een jaaropgave op te vragen, zodat hij deze met spoed kon doorsturen naar de boekhouder. Met een aantal basisgegevens – die door de persoon in kwestie beschikbaar waren gesteld op het internet – kon hij de beveiligingsvragen beantwoorden. Verder gebruikte hij Schiphol-geluiden op de achtergrond als extra pressiemiddel en binnen nog geen 10 minuten had hij een uittreksel in zijn e-mail. “Wij zijn te servicegericht in Nederland en daardoor niet meer bezig met veiligheid”, aldus Pilecki.

“Je staat ervan te kijken hoe gemakkelijk je bij bedrijven kan binnenkomen, zowel via laptop als personen!”

Veilig worden én blijven

Het 300 pagina’s tellende PDF-document over de nieuwe AVG heeft Pilecki niet eens gelezen. Veel organisaties vragen RootSec om een keurmerk of certificaat. Pilecki: “Wij rennen allemaal naar één deadline en willen AVG-proof zijn. Het gaat veel verder dat dat.” Het gaat hem er ook niet om hoe iemand zijn data gebruikt, maar om de veiligheid daarvan. “Dure firewalls en abonnementen zijn niet de oplossing. Iedereen vertrouwt hier volledig op, terwijl de rest dan zo lek is als een mandje. Ik kom graag aantonen dat ik alsnog binnen kan komen”, zegt Pilecki. Volgens hem is het beste advies: laat omgevingen 24/7 monitoren.

Beluister hier de volledige radio-uitzending met Emil Pilecki.

 

Geplaatst in ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags | Reacties uitgeschakeld voor Bewustwording cyber security is een must. Ook voor zelfstandige professionals.

Hoe maak je een winnende offerte?

De eerste stap richting een goede offerte is al gemaakt

In het verkoopgesprek met jouw klant heb jij al een eerste stap richting de overwinning gemaakt. Een goede eerste indruk is van groot belang. Met een goed gesprek heb je de voorzet gegeven voor het winnende doelpunt. Door een professionele offerte op te stellen is de kans groot dat jij de voorzet afmaakt en de klant binnenhaalt. Maar hoe maak je een goede offerte? Dat vertellen wij jou in dit artikel.

Welke gegevens staan er in een offerte?

Het maken van een offerte is zo simpel nog niet. Vanaf het moment dat jouw klant de offerte accepteert, wordt dit namelijk gezien als een juridische overeenkomst. Daarom moet jij ervoor zorgen dat je in ieder geval de volgende gegevens vermeldt in jouw offerte:

 • Eigen bedrijfsgegevens
 • De gegevens van jouw klant
 • Het offertenummer
 • Een uitgebreide specificatie van de prijs
 • Een uitgebreide opdrachtomschrijving
 • De vervaldatum van de offerte
 • De datum van uitgifte

Naast deze gegevens, is het belangrijk dat jouw klant in één oogopzicht kan zien dat de offerte van jou afkomstig is. Door de offerte te maken in de huisstijl van jouw bedrijf, is de kans groot dat je toekomstige klant de offerte herkent. Verder kun je in de offerte refereren naar de aanleiding van de offerte.

Extra tips voor de beste offerte

De tips en must haves in deze blog zijn onderdelen die in elk geval in iedere offerte aanwezig moeten zijn. Daarnaast kun je nog een aantal extra acties ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw offerte de beste is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je schrijfstijl. Zijn jouw gesprekken met de klant meestal formeel? Kies er dan voor om jouw klant aan te spreken in de u-vorm en vice versa.

Te weinig ruimte? Voeg een begeleidende brief toe aan je offerte

Een andere tip is het toevoegen van een begeleidende brief. In sommige gevallen kan het voorkomen dat je niet genoeg schrijfruimte hebt op de offerte. In dat geval kun je uitgebreide beschrijvingen vermelden in een begeleidende brief. Zo weet jij zeker dat je zo veel mogelijk informatie vermeldt op jouw offerte.

Laat je offerte controleren

Het kan de beste overkomen, een kleine (spel)fout in de gemaakte offerte. Fouten in een offerte wekken geen professionele indruk. Daarom is het verstandig om jouw offerte nog een keer te laten nakijken door een ander persoon met een frisse blik.

Een winnende offerte met een voorbeeld offerte

Nu je alle tips voor het maken van de beste offerte gelezen hebt, is het tijd om de offerte daadwerkelijk te maken. Met een gratis offerte voorbeeld kun je snel offertes opstellen en versturen. Het werkt heel simpel. Via het internet zoek je een geschikt offerte voorbeeld die je vervolgens kunt gebruik in Excel of Google Spreadsheets. In Excel of Spreadsheets kun jij het offerte voorbeeld compleet maken door jouw gegevens in te vullen. Als jouw offerte voorbeeld klaar is, kun je snel offreren door slechts enkele gegevens in te vullen. Verder voldoet een offerte template altijd aan de regels van de Belastingdienst.

Geplaatst in ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags , | 1 Reactie

Hoe maak ik mijn inhuurproces klaar voor AVG/GDPR? Handige podcast.

De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG , of in het Engels de GDPR) wordt vanaf 25 mei gehandhaafd. De AVG dwingt organisaties het verwerken van persoonsgegevens tot een minimum te beperken én zorgvuldig om te gaan met systemen en processen rondom de verwerking van persoonsgegevens.

Aanleiding genoeg voor Brainnet om samen met BNR Nieuwsradio  uit te pluizen wat de AVG betekent voor de arbeidsmarkt, HR en meer in het bijzonder de inhuur van deskundigen. Rens de Jong van BNR ging in gesprek met Aleid Wolfsen (voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens) en experts. Nuttige informatie te beluisteren.

.

Podcast : Hoe maak ik mijn inhuurproces klaar?

 

De AVG dwingt organisaties het verwerken van persoonsgegevens tot een minimum te beperken én zorgvuldig om te gaan met systemen en processen rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de sectoren die zich bezighouden met zzp’ers, uitzenden, detachering, payrolling en arbeidsbemiddeling worden persoonsgegevens op velerlei manieren verwerkt. Vaak worden méér gegevens opgevraagd van personen dan strikt noodzakelijk. Belangrijk is dat u goed inventariseert welke gegevens er precies worden opgevraagd en wie die gegevens met welk doel verwerken.

Start met de privacy checklist:

 • Welke gegevens hebben we?
 • Wat doen we met die gegevens?
 • Waar staan de gegevens, waar komen de gegevens vandaan en waar gaan ze naartoe?
 • Hoe lang bewaren we de gegevens?
 • Wie in de organisatie heeft toegang tot de gegevens?

Meer over dit hoe je je inhuurproces AVG proof maakt in deze podcast

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , , | Reacties uitgeschakeld voor Hoe maak ik mijn inhuurproces klaar voor AVG/GDPR? Handige podcast.