"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Banner

Payroll

De payrollovereenkomst is een bijzondere vorm van de uitzendovereenkomst waarbij de opdracht tussen de werkgever en de werknemer niet tot stand is gekomen door het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

De payrollovereenkomst is een bijzondere vorm van de uitzendovereenkomst die wordt omschreven in artikel 7:692 BW.

Het verschil met de uitzendovereenkomst ligt in het feit dat de opdracht tussen de werkgever en de werknemer niet tot stand is gekomen door het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een ander verschil is dat de werknemer alleen met toestemming van de inlener door de werkgever uitgeleend kan worden aan een andere opdrachtgever.

In het geval van payrolling wordt de werknemer in alle opzichten behandeld alsof deze in dienst is van de inlener, behalve dat de werkgever (payroller) de administratieve verplichtingen de arbeidsovereenkomsten op zich neemt.

Op payrollovereenkomsten is ook de Waadi van toepassing.

Lees voor meer actualiteiten over dit onderwerp dit overzicht.
Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht