Monthly Archives: januari 2016

Gezocht: Interim communicatie manager – Belastingdienst. #Opdracht i.k.v. #Wet DBA en afschaffing VAR.

18-man-met-toeterDe Belastingdienst, afdeling ‘regelgeving voor  zzp’ers’, is op zoek een (interim) communicatie manager.

Aanleiding:

Staatssecretaris Wiebes heeft akkoord van de Eerste Kamer voor zijn Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Nog voordat deze wet goedgekeurd is, zijn allerlei partijen in het kader van ‘deregulering’ al druk aan het werk gezet door de Belastingdienst om deze majeure stelselwijziging voor te breiden. De Staatssecretaris is echter vergeten om bij deze ‘Deregulering’ aan het polderoverleg heldere kaders vooraf mee te geven.

Het gevolg is chaos in de beeldvorming. Voor iedereen is volstrekt onduidelijk is wat nu precies de reikwijdte en doel van de wet is. Dat zowel de SP als de VVD voor deze wet zijn zegt al genoeg. Adviseurs, journalisten, columnisten schrijven hun vingers blauw met te verkondigen dat deze wet tot doel heeft om zzp’ers te pesten, terwijl de Staatssecretaris het de ‘evidente ondernemers’ juist makkelijker wil maken. Gevolg is veel ruis, desinformatie en onrust in de markt.

Opdracht:

 • Het herstellen van de geloofwaardigheid van de Staatssecretaris.
 • Het overbruggen van het gat van de intenties van Wiebes en de weerbarstige werkelijkheid.
 • Zorgen dat snel duidelijk wordt dat deze wet helemaal niet van toepassing is op het merendeel van de 1,3 miljoen zzp’ers.
 • Zorgen dat snel duidelijk dat deze wet ook voor de rest van de zzp’ers niet het einde van hun onderneming gaat betekenen.
 • Zorgen dat voor opdrachtgevers snel duidelijk wordt dat ze gewoon door kunnen gaat het inhuren van zzp’ers (en hoe), tenzij ze misbruik maken van schijnconstructies.
 • Buiten de officiële opdracht: herstellen van vertrouwen dat de VVD een partij voor (zelfstandig) ondernemers is.
 • Aanvullende ideeën omtrent de doelstelling van de opdracht kunt u kwijt in het reactieveld onder dit bericht.
 • Bij voorkeur ervaring met het organiseren van (werkende webinars…)

Aanvang:

Nog niet bekend.

Verwachting is wel dat het kwartje bij de Staatssecretaris snel valt dat je geen grote stelselwijziging in gang kan zetten zonder goed communicatieplan.

Voorwaarde:

De Belastingdienst doet graag rechtstreeks zaken met zzp’ers, immers  (quote Wiebes): “de  invoering van de Wet DBA mag het proces van desintermediëring niet stokken” . Het vinden van een andere  term voor ‘desintermediëring’ is onderdeel van de opdracht.

Het beleid hoe de Belastingdienst zelf omgaat met de archaïsche wetgeving omtrent ‘gezag’ en ‘persoonlijke arbeid’ vindt u hier.

Reageren:

Open sollicitaties kunt u kwijt op deze website.

ps: voor meer informatie over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie verwijzen wij u graag naar deze informatiepagina. 

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , | 3s Reacties

De VAR verdwijnt. Willen de echte opdrachtgever én opdrachtnemer nu opstaan?

13905590_sHet zal u niet ontgaan zijn. De VAR verdwijnt en maakt op 1 mei plaats voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA, lees daar hier alles over). Of deze wet de markt voor zzp’ers geheel op slot gooit of dat dat allemaal wel los loopt, daarover verschillen de meningen. Duidelijk is wel dat de Wet DBA de verhouding tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en bemiddelaars opschudt.

En dat wordt hoog tijd.

Tijd  om de verhoudingen tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en bemiddelaars naar een hoger plan te trekken. Tijd dat de echte opdrachtgevers en echte opdrachtnemers op staan. De Wet DBA is daar een mooie aanleiding voor.

Professionalisering relatie opdrachtgever opdrachtnemer

Een interessante passage in het debat was het moment waarop staatssecretaris Wiebes zei dat de verschillende partijen van opdrachtgevers, opdrachtnemers, bemiddelaars én de Belastingdienst in de lopende gesprekken over de modelovereenkomsten een professionaliseringsslag aan het maken zijn. Niet iedereen die aan tafel zit in de gesprekken zal dat beeld herkennen. Toch zit in zijn constatering, hoop wellicht, een belangrijk punt.

Dat we met oud arbeids- en belastingrecht te maken hebben in een nieuwe arbeidsmarkt, dat snapt iedereen. Het is zaak om met elkaar uit te vinden wat daarin nu wel en niet kan.

Willen we als opdrachtgever en zelfstandig opdrachtnemer zaken met elkaar te blijven doen, dan moeten we de onderlinge verhouding professionaliseren en naar een volwassen relatie brengen.

Blijf weg uit de veredelde of juist uitgeklede halve werkgevers/werknemers sfeer.

Beste opdrachtgevers:

 • Beschouw zp’ers niet als tweederangswerknemer.
 • Een zelfstandige is geen flexibele kostenpost, maar (tijdelijk) onderdeel van je human capital.
 • Iemand inhuren is wat anders dan iemand laten solliciteren.
 • Geef ze geen flexfunctie, maar een opdracht.
 • Een ‘overeenkomst van opdracht’ is wat anders dan een uitgeklede functieomschrijving.
 • Wees blij dat je een ondernemer in huis hebt gehaald, en handel daar ook naar.

Beste zelfstandigen:

 • Gedraag je niet als verdeelde werknemer. Zeur niet als je geen kerstpakket krijgt, maar geef er een aan je opdrachtgever.
 • Verwacht niet dat je opdrachtgever voor je ontwikkeling zorgt, maar neem zelf verantwoordelijkheid voor je employability.
 • Aas niet op verlenging op verlenging, maar rond je opdracht af. Blijf niet acht jaar bij dezelfde opdrachtgever omdat je je onmisbaar hebt gemaakt.
 • Dat je niet in dienst bent is geen handicap, maar je professionele meerwaarde.
 • Vakmanschap en loyaliteit boven de hoogste bieder.
 • Je bent ondernemer, gedraag dan ook zo.

Beste bureaus:

 • We kunnen het kort houden: op CV schuivers zit anno 2016 niemand meer te wachten.

Kortom: ga elkaar nu eens echt beschouwen als opdrachtgever en als opdrachtnemer.

 • Maak als opdrachtgever helder wat je bereikt wil hebben.
 • Formuleer een duidelijke opdracht.
 • Stel een overeenkomst van opdracht op met respect voor de wederzijdse positie.
 • Monitor, geef tussentijds feedback. Maar laat de professional zelf bepalen hoe hij of zij de opdracht uitvoert. Je hebt een vakman ingehuurd, laat hem of haar zijn vak ook uitoefenen.
 • Stuur op output, niet op input. Richt mogelijk daar ook je beloning op in.
 • Zorg dat je zelf weet wanneer een opdracht ‘klaar’ is en zou moeten zijn.
 • En leer nog een keer iets van die zp’er in een eindgesprek.
 • Wees een goed opdrachtgever.
 • Zorg als opdrachtnemer dat je weet wat je moet doen.
 • Maak zelf de opdrachtformulering als die er niet is, vraag om feedback en rapporteer over je output.
 • Durft eens verder te denken dan ‘uurtje-factuurtje’.
 • Houd jezelf en je opdrachtgever scherp.
 • En als de opdracht klaar is, is het klaar. Houd een eindevaluatie en ga verder naar de volgende opdracht.
 • Wees een goed opdrachtnemer.

Als je zo met elkaar omgaat, dan blijf je ver weg van de heikele discussies over ‘gezag’ en het wel of niet aanwezig zijn van een arbeidsrelatie. Zo wordt de Wet DBA niet meer dan een volgende afkorting of een paar extra artikelen in de overeenkomst van opdracht.

En voor de bureaus? In deze hele professionaliseringsslag naar een volwassen markt ligt alle ruimte om daadwerkelijk extra toegevoegde waarde te leveren.

Goed opdrachtgeverschap

Vorige jaar heeft ZiPconomy met de Tilburg University onderzoek gedaan naar goed opdrachtgeverschap. Daaruit kwamen precies dezelfde punten naar voren, namelijk:  duidelijkere opdracht, veel vrijheid, meer feedback, meer sturen op eindresultaat, elkaar scherper aanspreken op output.

Deze punten zorgen dus niet alleen dat je uit de discussie van wel of geen dienstverband blijft, maar bovenal dat je als opdrachtgever veel meer rendement haalt uit de inzet van zelfstandige interim-professionals. Twee vliegen in een klap.

Nabeschouwing

Het debat in de Eerste Kamer afgelopen dinsdag gaf voor de goede luisteraar een mooi inzicht in de politieke verhoudingen en het krachtenveld van belangenorganisaties.  Lees het liveblog nog maar eens terug, zo werd ons onder meer duidelijk:

 • hoe de zzp-bonden jaren lang meegewerkt hebben aan een vervanging van de VAR, maar steeds meer in een spagaat kwamen rond de DBA (is die nu wel of niet een gevaar voor de zzp-markt?)
 • hoe de ABU het wetsvoorstel in oktober redde, maar vervolgens in het debat van staatssecretaris Wiebes (Financiën) kon horen dat hij met Minister Asscher van Sociale Zaken voor gaat zorgen dat het verdwijnen van de VAR niet gaat leiden tot een toename van het gebruik van arbeidsbemiddelaars. (“het proces van desintermediëring mag door de Wet DBA niet stokken”)
 • dat tegenstanders van de DBA zo hard geroepen hebben dat deze slecht is voor de zzp’ers (o.a. om D66 in het ‘nee’-kamp te krijgen, gelukt) dat ze de SP het ‘ja’-kamp in jaagden (de SP was in de Tweede Kamer de enige tegenstander).
 • hoe de PVV Wiebes aan een meerderheid hielp, zonder dat iemand de PVV ooit op een visie heeft kunnen betrappen over de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
 • hoe Wiebes zichzelf en de markt een boel onrust had kunnen besparen wanneer hij veel meer de regie had genomen en veel meer aandacht had besteed aan communicatie. Een grote verandering zonder strakke communicatie creëert veel onrust. Hij zou beter moeten weten.

Maar goed, dat is vooral voer voor insiders. En voor de eventuele parlementaire enquêtecommissie, die er zal komen als deze Wet inderdaad een combinatie van de WWZ (die leidde tot ongewenste arbeidsmarkteffecten) en PGB (administratief drama) wordt.

Meer achtergrondinformatie over de Wet DBA vindt u in dit ZiPdossier. ZiPconomy heeft een gratis whitepaper opgesteld voor opdrachtgevers, zelfstandigen en bemiddelingsbureaus over de nieuwe situatie per 1 mei. Deze whitepaper is hier gratis te downloaden.

Geplaatst in Professioneel inhuren, ZP en Ondernemen | Tags , , | 14s Reacties

Wiebes overtuigt Eerste Kamer van noodzaak Wet DBA. VAR verdwijnt 1 mei.

wiebes 2
Staatssecretaris Wiebes tijdens debat over Wet DBA

In een debat heeft staatssecretaris Wiebes een meerderheid van de Eerste Kamer achter zich gekregen voor zijn plan om de VAR te vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Naast de VVD en PvdA steunen ook het CDA en de PVV de wet.

De VAR vervalt vanaf 1 mei. Er komt een overgangstermijn voor een jaar tot 1 mei 2017. Een jaar waarin er vooral veel voorlichting komt en nog weinig handhaving.

Bedoeling van de wet is dat opdrachtgevers die zelfstandigen inhuren ‘modelovereenkomsten’ met hen afsluiten. Overeenkomsten die vooraf zijn goedgekeurd door de Belastingdienst.

Anders dan bij de VAR komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij de opdrachtgever om er voor te zorgen dat er geen arbeidsrelatie ontstaan.

De weerstand – en vooral de onzekerheid – over de wet is groot. Blijven opdrachtgevers wel zzp’ers inhuren? Met voorlichting en een ruime transitieperiode wil Wiebes die onzekerheid wegnemen.

Opvallend is dat Wiebes, met minister Asscher, er op gaat letten dat de Wet DBA er niet voor gaat zorgen dat er vaker intermediaire partijen ingezet gaan worden om de risico’s op inhuur voor opdrachtgevers af te dekken.

Veel opdrachtgevers hebben overigens tot op heden een wat afwachtende houding ten aanzien van de Wet. Die gaat er nu toch echt komen, zo veel is wel duidelijk.

Het liveblog over het debat in de Eerste Kamer is hier terug te lezen; meer achtergrond informatie vindt u in dit ZiPdossier over dit onderwerp,

ZiPconomy heeft een gratis whitepaper opgesteld voor opdrachtgevers, zelfstandigen en bemiddelingsbureaus over de nieuwe situatie per 1 mei. Deze whitepaper is hier gratis te downloaden.

Whitepaper 12

Geplaatst in Professioneel inhuren, ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags | 10s Reacties

Zelfstandig vs loondienst

imagesA7534RKKAfgelopen weekend was er weer veel ophef over een artikel in de Volkskrant dat ik hier niet zal linken. Eenvoudigweg omdat het dermate dramatisch en niet onderbouwd was, dat het teveel eer zou zijn. Het standpunt was er één die ik de laatste jaren veel gehoord heb. Zelfstandigen, en dan met name zelfstandige professionals, breken de sociale zekerheid af. Ze zijn niet solidair en ze breken onze verzorgingsstaat af. De dame in kwestie ging op Twitter zelfs nog verder en durfde de stelling aan dan elke zelfstandige die niet de ambitie had om MKB’er te worden een parasiet van de samenleving is.

Ook, wederom een veel gehoord argument, zou er eens serieus gekeken moeten worden naar de vele aftrekposten. Want daardoor betalen ze bijna nooit iets. Elke cijfermatige onderbouwing van dit standpunt (dat er bijna niets betaald werd aan belasting en sociale premies) ontbrak. Het bleef bij zaken als ‘ze betalen pas boven X en daar komt bijna niemand aan’, maar hoeveel ‘bijna niemand’ is bleef een vraagteken. Eenvoudigweg omdat ik weet dat de belastingdienst die cijfers niet vrijgeeft, dus de ‘journalist’ het niet kan weten.

Nu ga ik geen pleidooi houden voor ondernemerschap of het heerlijke leven van zelfstandigen. Enige nuance in de discussie zou echter wel mogen.

(meer…)

Geplaatst in Arbeidsverhoudingen, Overheid | 4s Reacties

Liveblog debat Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Commentaren en reacties. #DBAdebat

Live-blogVandaag debatteert de Eerste Kamer met staatssecretaris Wiebes over de veel besproken Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Deze wet moet de VAR gaan vervangen. Hij raakt daarmee veel opdrachtgevers van zelfstandigen, die zelfstandigen zelf en bemiddelingsbureaus.

Het debat start om 14.05 uur.

We gaan hier op deze pagina het debat op de voet volgen, via

 • Een livestream vanuit de Eerste Kamer (vanaf 14.00 uur).
 • Samenvattingen en reacties hieronder (de laatst updates staan boven aan, verver je scherm voor updates).
 • Commentaren en reacties die u zelf kunt plaatsen onderaan dit blog.
 • Tweets over het debat zijn rechts op het scherm te zien (#DBAdebat).

Reactie Staatssecretaris Wiebes

22:35 uur: Met nog toezegging aan SP dat hij ze zo veel mogelijk tegemoet komt, komt debat ten einde. Stemming volgende week, maar dat is een formaliteit. Einde liveblog ook. Het officiële verslag van de Eerste Kamer staat hier.

22:34  uur: Wiebes ontraadt motie D66 om wetsvoorstel aan het houden. Daar hoeft hij zich ook geen zorgen over te maken.

22:24 uur: Wiebes beweegt zich gemakkelijk in dit debat. Heeft ook geen schorsing nodig voor zijn tweede termijn.

22:21 uur: PVV maakt weinig woorden vuil. Ze gaat het wetsvoorstel steunen, waarmee er zich een meerderheid is, ook los van wel/niet steun van SP.

22:18 uur: SP nog niet helemaal gerustgesteld met uitspraak Wiebes dat hij partijen ‘aanspoort’ tot openbaar maken van alle modelovereenkomsten. Cruciaal punt SP om voor te kunnen stemmen.

22:11 uur: PvdA is voor, vooral ook omdat er die commissie van deskundigen komt (ook wens van o.a. FNV Zelfstandigen) en er meer tijd komt voor professionalisering aan de kant van opdrachtgevers, zzp’ers en belastingdienst zelf.

FNV Zelfstandigen is blij met de toezegging dat de overgangsperiode wordt verlengd tot een jaar. “En het is ook goed dat er een toetsingscommissie van arbeidsrechtdeskundigen komt die toetst of de nieuwe contracten civielrechtelijk in orde zijn”, aldus FNV-beleidsadviseur Josien van Breda. De FNV is ook tevreden met de bevestiging dat er veel aandacht komt voor voorlichting. “Die is hard nodig.”

22:06 uur. GroenLinks is nog niet toe aan definitief oordeel. ChristenUnie is en blijft tegen.

21:52 uur. Rinnooy Kan (D66)  gelooft niet dat Wiebes’ toezeggingen de maatschappelijke onrust zullen wegnemen.

21:45 uur. Van Rij (CDA)  vindt het betoog van Wiebes wel overtuigend en kondigt indirect voor te stemmen.

21:43 Van Rij (CDA) opent tweede termijn,

Marc Nijhuis ( Financieel Directeur van De Staffing Groep en bestuurslid NBBU) reageert alvast en noemt de Wet DBA : “Het medicijn is vele malen erger dan de kwaal. De kwaal: schijnzelfstandigheid. Het medicijn: geen zekerheid meer voor opdrachtgevers dat zij later niet alsnog worden geconfronteerd met naheffingen op de door hen betaalde facturen aan zelfstandige opdrachtnemers. Het doel: betere handhaving en verdeling van aansprakelijkheid bij schijnconstructies tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. De verborgen agenda: maak het opdrachtgevers lastiger om werk in opdracht te geven aan zelfstandigen dan gaan ze vanzelf meer werknemers in (vast?) loondienstverband nemen. De winnaars: géén, misschien de vakbonden die zo een grote groep zelfstandigen in de loop der tijd in beton gegoten CAO’s geduwd zien worden. De verliezers: opdrachtgevend Nederland (zowel overheid als bedrijfsleven), de zelfstandigen die lijdzaam toezien hoe anderen over hun zelfstandigheid bepalen en uiteindelijk de maatschappij zelf die door dit gedrocht met onzekerheid wordt opgezadeld. De toekomst is aan de belastinginspecteurs, de fiscalisten en allerlei andere juridische beroepsgroepen die op termijn objectief mogen betogen dat werkzaamheden wel of niet worden uitgevoerd conform de in de modelovereenkomst opgetekende voorwaarden. Nadat we inzien dat deze wet totaal aan de doelstelling voorbijgaat is de huidige kerngezonde ZZP-er overleden. Het trieste van dit alles is dat het huidige medicijn, de VAR, voldoende geneeskracht heeft om de kwaal effectief en zonder bijwerkingen te bestrijden. Nog treuriger is de constatering dat werkgeversorganisaties en ZZP-belangenorganisaties hier in meegaan waarbij de echte belangen van hun leden ernstig worden geschaad.”

21:33 uur: Wiebes wil nu 1 mei 2016 als invoeringsdatum; met 1 jaar voor transitie (dus tot 1 mei 2017, ipv 1 jan 2017 wat in transitieplan staat). VAR verdwijnt dan per 1 mei, daarna 1 jaar gewenningstijd met milde handhaving.

21:26 uur: Wiebes stelt SP gerust, zo veel mogelijk overeenkomsten worden (al dan niet geanonimiseerd) openbaar gemaakt. Wiebes neemt ook voorstel PvdA over om in transitiefase experts modelovereenkomsten te laten toetsen (ook diegene die niet gepubliceerd worden). Er komt een panel van onafhankelijke deskundigen om bepalingen in modellen ook civielrechtelijk te toetsen (belangrijk punt voor PvdA en CDA).

21:15 uur: Wiebes vindt het onlogisch en onwenselijk dat er meer zzp’ers via intermediair ingehuurd gaan worden als de VAR vervalt. Hij doet opvallend ferme uitspraak. Hij gaat er, samen met Minister Asscher, op letten dat ‘het proces van desintermediëring’ door Wet DBA niet stokt. Interessant want de neiging bij opdrachtgevers is juist om risico’s via bureaus af te dekken. Geen idee hoe hij voor elkaar wil krijgen.

20:58 uur: Wiebes wil ook groots, nieuw stelsel van arbeidsrecht, sociale stelsel, belastingstelsel. Maar weet dat dat nu niet lukt. Dus nu repareren, in afwachting van breder hervorming. ‘Tegenstanders van Wet DBA zijn als mensen die raam niet dicht willen doen als het regent omdat ook het riool vervangen moet worden”.

20:54 uur:  Wiebes: Veel zelfstandigen aan bovenkant markt zijn evident ondernemer; voor hen verandert er niets”

20:52 uur: Wiebes: “ik kan van een leraar geschiedenis die ingeroosterd wordt voor 20 uur per week geen ondernemer maken”.

20:51 uur: Wiebes: “De afschaffing VAR verandert niets aan de wens van opdrachtgevers aan zzp’ers en omdat regels niet

20:48 uur: Communicatie op website Belastingdienst kan stuk beter, zegt Wiebes. Mede oorzaak van onrust. Wiebes wil uitwerking  ook gepubliceerd wordt (had slimmere geweest dat veel eerder te doen.

20:40 uur: Wiebes: Handhaving van Wet DBA kan alleen op ‘werkvloer’, dus in de praktijk kijken of er gewerkt worden conform de vooraf afgesproken modelovereenkomst. Zo controleert Belastingdienst nu ook vaak.

20:25 uur: Ganzevoort (GL) stelt generieke beoordeling op persoon verschuift naar specifieke arbeidsrelatie. Nieuwe aanvliegroute is nieuwe onzekerheid.

20:20 uur: Voordeel van modelovereenkomsten is dat nu proces is waarin werkveld en Belastingdienst steeds beter met elkaar snapt wat wel en wat niet kan en mag, aldus Wiebes.

20:01 uur:  Handhaving nu gericht op de ‘minst geïnformeerde in de keten’, dus de zzp’er en maakt hem brodeloos. Dat kan niet de bedoeling zijn, zegt Wiebes. Dus controle via opdrachtgever. Ook veel efficiënter.

19:56 uur: “Het is Belastingdienst nooit gelukt om een opdrachtgever voor de rechter te slepen die misbruik maakte van VAR”, zegt Wiebes. Het lukt particulieren (casus PostNL) wel om rechter te overtuigen dat er dienstverband is (ondanks VAR), maar de Belastingdienst niet, door verschil in rechtspositie.

19:50 uur: Wiebes stelt dat VAR een paardenmiddel is door vrijwaring vooraf aan opdrachtgever, terwijl vrijwaring (VAR) is afgegeven voordat duidelijk is die de opdrachtgever is.

19:40 uur: Wiebes begint met de zeggen: “Ik droom ook wel eens over anders arbeidsrecht, maar daar ga ik niet over. Mijn beroep is alleen handhaven.”  Bekend onderdeel van zijn verdedigingslijn.

Zzp-expert Pierre Spaninks: “Staatssecretaris Wiebes kan betrekkelijk ontspannen het vervolg van het debat in. Uiteindelijk heeft de Eerste Kamer maar twee harde eisen neergelegd. Het CDA wil is op zich voor de wet maar wil opdrachtgevers en opdrachtnemers meer tijd gunnen meer tijd gunnen om aan het nieuwe regime te wennen. Dus een latere invoeringsdatum. Als Wiebes het CDA dat gunt, kan hij ook makkelijk de PvdA toezeggen dat hij de modelovereenkomsten die tot nu toe zijn ontwikkeld nog een keer laat toetsen door een aantal experts. Die moeten vooral nagaan of er geen problemen worden gecreëerd door mogelijke tegenstellingen tussen fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten. A smalle price to pay, en dan is het volgende week bij de stemming kat in het bakkie”

19:30 uur: We gaan zo weer beginnen. Het is nu aan Staassecretaris Wiebes om te reageren. Kern van punten van senatoren zijn: is de Wet DBA wel nodig (Ja, zegt Wiebes straks: zelfs als het ‘maar’ 15.ooo schijnzelfstandigen zijn); moeten we niet eerst grote zzp-debat voeren (nee, zegt Wiebes straks: we hebben het hier niet over nieuwe regels maar over andere manier van handhaven) en hoe gaat de Belastingdienst handhaven (dat is nog wel interessant, omdat daar mogelijk ook extra info komt over invoeringspraktijk). En dan nog interessant hoe Wiebes omgaat met punt van SP over openbaar maken van alle modelovereenkomsten. Zwaar punt voor SP en Wiebes heeft stemmen SP waarschijnlijk nodig.

19:25 uur: Tussenstand. PvdA en VVD voor. SP ook. PVV waarschijnlijk. D66, CDA, CU en GroenLinks  kritischer, maar dat is nog te weinig om de wet tegen te houden.
De kamerleden 

Eerste termijn is afgelopen. De Kamerleden gaat eten en staatssecretaris Wiebes zich voorbereiden op zijn antwoorden. Ze zijn om 19:30 uur terug. En wij ook…

17:18 uur: PVV maakt zich vooral zorgen over groeiende rol bemiddelaars. Lijken geen al te grote bezwaren te hebben bij de Wet, waarmee een meerderheid zich aftekend. De stemming is overigens pas 2 februari.

17:15 uur: PVV (nu aan het woord) kan coalitie aan meerderheid helpen. Standpunt van de PVV is onduidelijk.

17:07 uur: Kohler wordt uitgedaagd om stelling nemen. Is glas half vol of half leeg? Duidelijk is dat SP neigt naar voorstemmen. Mits Wiebes geen modelovereenkomsten geheim houdt.

16:58 uur:  Voor Kohler (SP) is van ‘deregulering’ allang geen sprake meer. Dat wat precies de reden waarom Tweede Kamer fractie SP tegenstemde.

16:55 uur: Qua stemverhoudingen wordt het met de twee volgende sprekers interessant. SP en PVV. SP wat in Tweede Kamer tegen, maar is mogelijk (met FNV) gedraaid. PVV is de grote onbekende. Samen genoeg om coalitie aan meerderheid te helpen.

16:51 uur: Sent wil ook aanzuigende werkende schijnzelfstandigheid aanpakken door aanpak fiscale scheefgroei zzp’ers en werknemers.

16:40 uur: Sent wijst (ook) op punt dat het nu lijkt een gat lijkt te ontstaan tussen fiscale beoordeling en arbeidsrecht. Ze verwijst naar artikel oud-senator en hoogleraar Westerveld. Sent wil team civielrechtelijke specialisten inzetten om weeffouten aan te pakken.

16:33 uur: nu Sent (Pvda), die het Wiebes waarschijnlijk niet lastig gaat maken.

16:32 uur Ester legt ook link met IBO-zzp onderzoek, de bredere visie op het zzp fenomeen en vooral het ontbreken van een kabinetsreactie op dat onderzoek (zie ook hier)

16:21 uur: Ester (CU) Haalt dit allemaal niet veel te veel overhoop. Terwijl geen budgettair belang is noch omvang schijnzelfstandigheid groot. Kan niet volstaan worden met sectorale aanpak.

16:15 uur: GroenLinks Ganzevoort vraagt zich af of DBAwet niet erger is dan de kwaal. Wil liever uitstel, maar geeft nog geen finaal oordeel.

15:58 uur: Van Ven (VVD) denkt niet dat Wet DBA een verstorende werking gaat hebben op zzp-markt.

15:54 uur: Van Ven (VVD) schetst relevant punt. Hoe kan Belastingdienst als die praktijk situaties controleren. Zeker omdat controle bij administratiekantoren (brokers) geen zin heeft.

15:44 uur: Van Ven (VVD) gunt Staatssecretaris voorbeeld van de twijfel. Met die overeenkomsten komt het wel goed. Het gaat later om de juiste handhaving.

15:39 uur: VVD nu aan het woord. Kritisch in de voorbereiding, maar bijten ze ook door en zitten ze hun eigen Staatssecretaris dwars?

15:34 uur: Toch al kwetsbare positie van bonafide zelfstandigen, die ten dienst staat van de broodnodige flexibiliteit in de arbeidsmarkt, komt met deze wet in de knel.

15:31 uur: Rinnooy Kan wil liefst Wet aanhouden totdat de fundamentele herbezinning over zzp-beleid is geweest. Doet kabinet dat niet, dan lijkt D66 tegen te gaan stemmen (als zegt hij dat nu  nog niet zo hard).

15:28 uur: Deze wet gaat 0 vaste banen opleveren, zegt Rinnooy Kan tegen Minister Asscher die de flexibilisering wil terugtrekken.

15:24 uur: “Verschil tussen fiscaal recht en arbeidsrecht wordt onder DBA nog dunner” stelt Rinnooy Kan. Van Rij (CDA) stelt daarbij de cruciale vraag dat deze wet niet best is, maar is de VAR niet slechter?.

15:18 uur: Rinnooy Kan: Bonafide opdrachtgevers krijgen meer onzekerheid, dus minder inhuren. De modelovereenkomsten staan nu vol met vage omschrijvingen die Belastingdienst makkelijk kan gebruiken. De bloeiende zelfstandigenpraktijk wordt zo de nek omgedraaid.

15:17 uur: Rinnooy Kan denkt dat met name aan onderkant er nieuwe schijnconstructie komen van malafide opdrachtgevers.

15:07 uur: Nu Rinnooy Kan (D66) die wel het meest kritisch is geweest in de voorbereiding.

15.06 uur: Van Rooijen wil nog niet zeggen of hij voor of tegen is.

14:50 uur: Van Rooijen wil samenhang tussen Wet DBA en algemeen standpunt kabinet nav IBOzzp rapport (Kabinet zelf wil nu juist die discussie niet voeren).

14.46: Van Rooijen (50Plus). Begin stevig: fiscale kraan blijft voor zzp’ers blijft wijd open staan. Weet hij wel dat 50plussers over vertegenwoordigd zijn onder zzp’ers ?

14.39 uur: (we lopen nu al flink uit…) Bottum line punt van Van Rij (CDA): waarom kan bestrijding schijnzelfstandigheid niet gewoon huidige regels?

14.34 uur: Uitvoeringspraktijk blijkt inderdaad lastiger; heel veel overeenkomsten zitten nog in de pijplijn. Belastingdienst doet met name moeilijk bij grote sectorale overeenkomsten.

14.21 uur:  Van Rij (CDA) toont zich geen tegenstander, maar roept op tot handhavingsplan. Waarom staan er nog maar zo weinig overeenkomsten op de site van de Belastingdienst, zo vraag hij zich af.

14.14 uur: Van Rij (CDA) is een van de grootste criticasters gebleken in de voorbereiding van dit debat. Nu zegt hij  “Waarom kan lichtere bewijslast dan fraude zware gevallen schijnzelfstandigheid niet aanpakken?  Hij ziet liever samenhangende visie voordat de wetgeving op deelgebied wordt veranderd.

13.47 uur:  De sprekersvolgorde deze middag. Van Rij (CDA), Van Rooijen (50PLUS), Rinnooy Kan (D66), Van de Ven (VVD),  Ganzevoort (GroenLinks), Ester (ChristenUnie), Sent (PvdA), Köhler (SP), Van Strien (PVV) en Ten Hoeve (OSF). Daarna reageert Staatssecretaris Wiebes.

De voorbeschouwingen

13.06:  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, concludeerde in 2015 dat de overheid “niet leert van fouten”, waardoor grote stelselwijzigingen onvoldoende worden voorbereid en uitgevoerd. Dat dreigt volgens Anne Meint Bouma nu weer (lees hier)

13.05: nog een uurtje… Dan start debat.

12.42: De wet DBA raakt natuurlijk niet alle zzp’ers, maar alleen zzp’ers die voor wat langere tijd en/of structureel worden ingehuurd door opdrachtgevers. Dat type inhuur (ook via een bemiddelaar) kan onder de Wet DBA nog steeds, de manier waarop duidelijk wordt dat een zzp’er ook daadwerkelijk zelfstandig is veranderd.

12.32:  Het wachten is nog overigens nog op de ‘modelovereenkomst’ waar de overheid zelf mee gaat werken. Had m.i. slim geweest als Wiebes daar al gelijk mee was gekomen om zo een stuk regie te houden die hij nu kwijt is:  ‘lead by example’.

12.28: Het is natuurlijk wel aardig te zien hoe de Belastingdienst zelf als opdrachtgever omgaat met regels rond wel/niet dienstverband. De Belastingdienst huurt momenteel namelijk 111 zzp’ers in (rechtstreek). Zie hier antwoord van Wiebes op Kamervragen, die daar meer zicht op geeft.

12.08: Enquete onder FNV Zelfstandigen leden:  ruim 40% niet verwacht dat de nieuwe regelgeving een verbetering is, 40% gaf aan geen idee te hebben van de impact. 80% van de respondenten merkt nog niet dat opdrachtgevers vooruitlopen op de naderende wetswijziging. Vooral die ontwetendheid bij zowel zzp’ers als opdrachtgevers is een punt van zorg.

11.54: Rob de Laat, voorzitter van de Bovib, verwacht overigens dat het voorstel het haalt in de Eerste Kamer (tot zijn spijt), omdat Wiebes anders niet zo stellig had geantwoord vorige week in de schriftelijke voorbereiding. Zie video

11.47 uur: De zetelverdeling is dus wel relevant: VVD (13 zetels)CDA (12 zetels)D66 (10 zetels), PVV (9 zetels)SP (9 zetels)PvdA (8 zetels)GroenLinks (4 zetels)ChristenUnie (3 zetels)PvdD (2 zetels)SGP (2 zetels)50PLUS (2 zetels)OSF (1 zetel)

11.40: In de Tweede Kamer stemde alleen de SP tegen. De verhoudingen in de Eerste Kamer liggen heel anders. D66 en CDA zijn zeer negatief. De VVD ook (maar laten zijn hun Staatssecretaris vallen?) De coalitie heeft natuurlijk geen meerderheid in de senaat. Dus zijn er meer partijen nodig voor steun. SP neigt mogelijk juist nu weer naar voorstemmen. Grote onbekende is de PVV die zich niet in het debat heeft gemend. Maar op het laatste moment toch wel spreektijd vanmiddag aangevraagd.

11.05 uur: Pierre Spaninks, zzp-expert en fervent tegenstander van de Wet, begrijpt niets van die opstelling van de zzp-bonden.  Op BNR radio (luister hier) zei hij vanochtend “De zzp-bonden steunen dus de wet van Wiebes. Dat zegt mij niks en dat zou de Eerste Kamer niks moeten zeggen. Samen vertegenwoordigen die bonden namelijk nog gee n 10% van alle zzp’ers. Ze krijgen steeds meer kritiek op de wet, maar ze durven geen ‘nee’ te zeggen. De deal hier is dat zij de zelfstandigenaftrek mogen houden en dat Wiebes de zogenaamde ‘schijnzelfstandigen’ mag aanpakken.  Probleem is dat deze wet in de praktijk niks zal doen tegen die schijnzelfstandigheid, maar dat’ie wel echte zzp’ers en hun opdrachtgevers in de wielen rijdt. Ook als je volkomen te goeder trouw bent blijf je namelijk het risico lopen op naheffingen en boetes. Geen wonder dat ook bonafide opdrachtgevers denken: ‘Werken met zzp’ers, mij niet gezien, doe mij maar een uitzender of een payroller.’ Dat zie je nu al gebeuren. Zo legt deze wet de hele markt voor de inhuur van zzp’ers plat.”

11.00 uur: De verenigde bonden van zelfstandigen (PZO-ZZP, Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en FNV Zelfstandigen) hebben gisteren nog een brief gestuurd naar de Eerste Kamer. “De wet DBA is beter dan de VAR” is hun standpunt. “Mits uitvoeringsrisico’s verder worden beperkt” voegen ze daar nadrukkelijk aan toe.

De bonden zijn vooral bang voor uitvoeringseffecten. Schijnzelfstandigheid aanpakken vinden ze zeer belangrijk, maar ze zijn ook bang dat er een groep zzp’ers straks noch zelfstandig is, noch werknemer (zie ook hier over dat gevaar). Voor de bonden is de Wet DBA geen sluitstuk van de discussie over de positie van de zzp’ers maar slechts het begin. “Het kabinet neemt [met invoering van deze wet]  de verantwoordelijkheid op zich om ook ten aanzien van de échte oplossingen een start te maken. ” Ook Koops (ABU) stelde vanochtend “de arbeidsmarkt moet politieke agenda blijven domineren. We zijn niet klaar met verbouwen alleen wat achterstallig onderhoud gedaan”

10.37 uur: Eerder liet de NBBU (de andere bond van uitzendbureaus) weten te pleiten voor uitstel en wil eerst pilot projecten. De Bovib (intermediairs/brokers) blijft tegen.

10.36 uur: Jurrien Koops van de ABU (bond van uitzendbureaus) liet zich vanochtend ook uit over dit voorstel. Sinds Wiebes akkoord is gegaan dat intermediairs ook onder de Wet DBA mogen bemiddelen, heeft de ABU het verzet tegen de wet getemperd.  “We moeten niet bang worden om zzp’ers in te huren” zegt hij vanochtend in NRCnext. Waarbij ook wel duidelijk is dat Koops wel twijfels heeft over de effectiviteit van de wet.

10.35 uur: In de Tweede Kamer stemde alleen de SP tegen; de Eerste Kamer is een stuk kritischer.

10.35 uur: Waar ging dit ook alweer allemaal over? Zie dit ZiPdossier over de Wet. Met de gehele historie, verwijzingen naar informatie, opinies en een whitepaper.

10.30 uur: Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Deze wet moet de VAR gaan vervangen. Over de impact die dat heeft op de markt voor zelfstandige professionals, daar verschillende de meningen stevig over. Feit is dat die impact heeft op hoe de driehoek opdrachtgevers, opdrachtnemers en bemiddelaars (als die er tussen zit) met elkaar omgaan. Het debat start op 14.00. De stemming staat gepland voor volgende week (2 februari).

10.29 uur: We gaan in de voorbeschouwing alvast wat meningen laten horen van spelers in het veld.

 

Geplaatst in Professioneel inhuren, ZP en Politiek | Tags | 7s Reacties

De Belastingdienst als opdrachtgever van zzp’ers. Inzicht in hoe ze hun eigen regels toepassen.

belastingenveloppeDe Belastingdienst huurt momenteel rechtstreeks 111 zzp’ers in. Naast zzp’ers die via bureaus ingehuurd worden. Ook voor de Belastingdienst is het schipperen met de regels rond inhuur, die ze zelf moeten controleren bij anderen. Zo blijkt wel het  antwoord van Staatssecretaris Wiebes op kamervragen van Kamerlid Norbert Klein (Groep Klein). Een interessante timing, nu net morgen in de Eerste Kamer het debat over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) op de rol staat.

Vrije vervanging

De vragen van Klein spitsten zich toe over de manier waarop de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën omgaan met ‘persoonlijke arbeid’ en ‘gezag’. Heikele punten rond het inhuur van zzp’ers. Immers indien een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gekoppeld is aan één persoon (de opdracht mag dus niet door iemand anders worden uitgevoerd) en de opdrachtnemer (de zzp’er) heeft een gezagsrelatie met de opdrachtgever (moet instructie opvolgen), dan kan die relatie beoordeeld worden als een arbeidsrelatie. Weg zzp status.

Deze discussie wordt relevanter nu de vrijwarende werking die de VAR (de verklaring arbeidsrelatie) mogelijk gaat verdwijnen als gevolg van de Wet DBA.

Des te interessanter dus om te zien hoe de Belastingdienst van Wiebes zelf en het Ministerie met deze heikele punten omgaan. Punten die je ‘rekkelijk’ en ‘precies’ kunt uitleggen.

Wiebes schrijft: “Opdrachtnemers die worden ingehuurd door het Ministerie van Financiën mogen zich slechts bij uitzondering laten vervangen. De mogelijkheid voor een opdrachtnemer om zich bij uitzondering te laten vervangen is geregeld in artikel 6, “Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de Diensten” van de raamovereenkomst ARVODI-2014. Zo kan op grond van dit artikel een opdrachtnemer die belast is met de uitvoering van de diensten zich alleen na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever tijdelijk of definitief laten vervangen.”  Ook voor zzp’ers bij de Belastingdienst geldt deze raamovereenkomst waarin staat dat “Vervanging van personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten, kan door Opdrachtnemer slechts bij uitzondering plaatsvinden.”. Je laten vervangen is dus niet zo gemakkelijk. Dat maakt dat het al snel ‘persoonlijke arbeid’ is.

Interessant is dat Wiebes zelf ook stelt dat gehanteerde voorwaarden van de Belastingdienst “in fiscale zin onvoldoende om te kunnen spreken van vrije vervanging. De verplichting om de arbeid “persoonlijk” te verrichten is net als het betalen van loon aan de werknemer en het bestaan van werkgeversgezag een wezenlijk kenmerk van een arbeidsovereenkomst”.

Maar, voegt hij er aan toe, “aangezien dit cumulatieve voorwaarden zijn, leidt het enkele feit dat een zzp’er zich niet vrij mag laten vervangen niet direct tot de conclusie dat sprake is van een dienstbetrekking. Ook als (echte) vrije vervanging niet is toegestaan zoals in de situatie van de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën en het UWV, maar er bijvoorbeeld geen sprake is van werkgeversgezag, is de arbeidsverhouding geen dienstbetrekking en is er wel sprake van een zzp’er.”

Geen onredelijke uitleg, maar wel een ‘rekkelijke’ uitleg. Logisch, immers een strakke hantering van ‘vrije vervanging’ is zeker bij zelfstandige professionals nauwelijks hanteerbaar. Dus gaan veel opdrachtgevers daar zo mee om. Wel prettig om te weten dat ook de Belastingdienst daar zelf zo tegen aan kijkt voor haar eigen inhuur. Best aardig argument mocht dit ook tot conflict leiden met diezelfde Belastingdienst.

Gezagsrelatie

Deze manier van omgaan met de (beperkte) mogelijkheid van vervanging, maakt des te belangrijker hoe het punt van ‘gezag’ wordt gehanteerd. Immers je kan niet aan alle kanten de marges van de wet op zoeken.

Wiebes schrijft dat de Belastingdienst en het Ministerie momenteel niet heel erg letten op het feit of er een gezagsrelatie is. Immers, ze gaan uit van de vrijwarrende werking van de VAR. “Binnen de huidige VAR systematiek zijn er voor de opdrachtgever geen prikkels om te toetsen of, ondanks de VAR-wuo, feitelijk toch sprake is van een dienstbetrekking.” Om te vervolgen met de constatering dat “de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën en het UWV zullen, net als andere opdrachtgevers, na inwerkingtreding van de Wet DBA in hun processen moeten borgen dat er ook feitelijk geen sprake is van een dienstbetrekking.”  Met een knipoog sluit Wiebes af met de zin “door het nieuwe systeem van (model)overeenkomsten is dit eenvoudiger in te richten en te toetsen.”

Morgen zal in het debat duidelijker worden of dat nieuwe systeem er ook gaat komen.

Nog een kleine nabrander: Het wachten is nog op de modelovereenkomst waar de overheid zelf mee gaat werken. Had m.i. slim geweest als Wiebes daar al gelijk mee was gekomen om zo een stuk regie te houden die hij nu kwijt is:  ‘lead by example’.

Actualiteiten rond de Wet DBA kunt u volgen en teruglezen in dit ZiP-dossier, met daarin onder andere een uitvoerige Whitepaper: 12 punten die elke zelfstandige, opdrachtgever en bemiddelaar moet weten over de Wet DBA. 

 

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , | 3s Reacties

In 2012 waren zzp’ers nog helden volgens de PvdA en de VVD. Vergane glorie door de wet DBA?

supermanBijna twee jaar is VVD staatssecretaris Eric Wiebes bezig om het fenomeen schijnzelfstandigheid te bestrijden. Ondanks zijn vastberadenheid ontbreekt het in zijn voorstellen aan maatschappelijk én politiek draagvlak. Zijn eerste voorstel Beschikking Geen Loonheffing (BGL) werd al snel van tafel geveegd en ook het huidige voorstel, de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) , is onderhevig aan heftige en aanhoudende kritiek. Het wetsvoorstel is in oktober 2015 van stemming onthouden in de Eerste Kamer en ondanks enkele aanpassingen lijkt de Eerste Kamer nog niet overtuigd te zijn van het nut en noodzaak van deze wet.

‘Van oud papier naar nieuw papier’

Volgens Wiebes is het huidige VAR systeem niet langer houdbaar. De Wet DBA moet het voor de Belastingdienst makkelijker maken om controles uit te voeren. Dit kan niet meer bij de huidige 500.000 VAR verklaringen die de Belastingdienst jaarlijks verstrekt. Het oorspronkelijke plan in de wet DBA was om te gaan werken met circa 40 modelovereenkomsten. Ondertussen bestaan er al meer dan 170 modelovereenkomsten, zijn er nog 350 in behandeling bij de Belastingdienst en wordt de door de Belastingdienst beloofde behandeltermijn van 6 weken bij lange na niet gehaald. Alle loonheffing specialisten bij de Belastingdienst maken momenteel overuren schat ik zo in.

Kritiek

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, concludeerde in 2015 dat de overheid “niet leert van fouten”, waardoor grote stelselwijzigingen onvoldoende worden voorbereid en uitgevoerd. De politieke agenda houdt volgens de ombudsman keer op keer onvoldoende rekening met een realistische uitvoeringsagenda. Actal, het adviescollege toetsing regeldruk, stelde in 2015 dat niet kan worden “vastgesteld of het probleem van schijnzelfstandigheid zo groot is dat het overheidsinterventie rechtvaardigt en de Raad van State concludeerde dat het wetsvoorstel DBA tot uitvoeringsperikelen en lastenverzwaring gaat leiden.

De afgelopen maanden neemt de kritiek op het wetsvoorstel toe vanuit politieke partijen, branche organisaties, zzp’ers en opdrachtgevers. De kritiek richt zich vooral op het feit dat de wet DBA in de praktijk lastig uitvoerbaar lijkt te zijn en leidt tot aanhoudende onzekerheid. De geboden vrijwaring in de nieuwe modelcontracten is, in tegenstelling tot de huidige VAR verklaring, voorwaardelijk. Als de fiscus bij controle oordeelt dat er in feite sprake zou zijn van een dienstverband, draait de opdrachtgever alsnog op voor loonbelasting en sociale premies, terwijl de opdrachtnemer zijn fiscale voordelen als zzp’er verliest. In 2013 heeft de overheid zelf voor meer dan € 1 miljard uitgegeven aan externe adviseurs en professionals. Ik ben benieuwd wanneer de Belastingdienst de inkoopvoorwaarden van alle overheidsdiensten gaat beoordelen, welk risico op naheffing dit met zich meebrengt en tot welke continuïteitsrisico’s dit gaat leiden bij de overheid.

98% bewust ondernemer

Ik ben het volledig eens met de visie van minister Asscher dat het oneigenlijk gebruik van flex en onderbetaling niet past in de waarden die wij in ons land aan werk toekennen en een verstorend effect hebben op de economie. Werkgevers moeten niet uit zijn op snelle winsten en gebruik maken van goedkope arbeidskrachten die via allerlei dubieuze constructies ingehuurd worden.

In de recente antwoorden van Minister Asscher op vragen naar aanleiding van het IBO ZZP onderzoek, blijkt dat slechts 2% van alle zzp’ers in Nederland aangeven dat ondernemerschap een gedwongen keuze van de werkgever was en geen eigen keuze (onderzoek SEOR).

Onzekerheid

Het lijkt erop dat alles wat flex is op voorhand besmet is in de ogen van het huidige kabinet en dat 1 miljoen zzp’ers als pseudo-werknemer of uitgebuite zzp’er weggezet worden.  Ik ben een groot voorstander van het aanscherpen van de huidige VAR verklaring en het vergroten van controles, maar zie geen oplossing in het vervangen van ‘oud papier naar nieuw papier’ met als gevolg onzekerheid bij zzp’ers en opdrachtgevers. 

Nieuw solidariteitsvraagstuk vraagt om visie

Het lukt het huidige kabinet maar niet om een standpunt in te nemen ten aanzien van de groeiende groep zzp’ers in de BV Nederland. Ondertussen flexibiliseert de arbeidsmarkt in rap tempo en staat ons sociale stelsel onder druk. Er is sprake van een nieuw solidariteitsvraagstuk. Juist hierin zou je van het kabinet een integrale visie en daadkrachtige aanpak verwachten. De balans is echter teleurstellend.

Hoge kosten en risico’s

Met de komst van de transitievergoeding is het ontslagrecht versoepeld, met als gevolg ‘iets’ meer flexibiliteit voor werkgevers. Dit ‘iets’ valt overigens direct te verwaarlozen want de kosten van het in dienst nemen van mensen zijn de afgelopen jaren over de hele linie alleen maar gestegen.  Deze hoge kosten in combinatie met risico’s bij bijvoorbeeld ziekte of arbeidsongeschiktheid zorgen ervoor dat bedrijven minder snel nieuwe mensen in (vaste) dienst nemen.

Door de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wil de overheid een vast contract voor werknemers stimuleren door maatregelen in te voeren waardoor werkgevers ‘gedwongen’ worden om eerder een vast contract aan te bieden. De praktijk laat zien dat werkgevers juist  7 + 8 + 8 contracten aanbieden, waardoor de totale arbeidsduur op 23 maanden uitkomt. Hierdoor kan de werkgever de ingevoerde transitievergoeding ‘omzeilen’, die vanaf 24 maanden dienstverband betaald dient te worden.

Proefballonnetjes

De vraag is nu op welke wijze de solidariteit op de arbeidsmarkt opnieuw uitgevonden gaat worden. Om te beginnen is er een speelveld nodig waarin de politiek met zzp’ers gaat praten. Het proefballonnetje van CDA leider Sybrand Buma om tegelijkertijd de zelfstandigenaftrek én de loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers aan te pakken is een eerste goede aanzet voor een dergelijk gesprek. Ongeacht of je nu voor of tegen dit voorstel bent.

Landelijke verkiezingen in 2017

Tijdens de landelijke verkiezingen in 2012 riep de PvdA dat zzp’ers de helden waren van de economie van de 21e eeuw. De VVD riep in datzelfde jaar dat zzp’ers ondernemers zijn en dat zij gelooft dat zzp’ers ruimte moeten krijgen om ondernemer te zijn.  Circa 1 miljoen zelfstandig professionals vertegenwoordigen bij de landelijke verkiezingen in 2017 bijna 18 zetels van de in totaal 75 zetels in de Tweede Kamer. Met name D66 en CDA lijken dit kiezerspotentieel te snappen met hun aanhoudende kritische blik op het wetsvoorstel van Wiebes.

De vraag is of de VVD  zijn ‘eigen’ staatssecretaris op tijd kan overtuigen van het feit of het wel op deze wijze moet. Zo niet, dan zullen de helden en bloeiende ondernemers van weleer straks hun stem laten gelden tijdens verkiezingen in 2017.

Wordt vervolgd. Morgen tijdens het debat in de Eerste Kamer, en op 2 februari met de stemming.

Geplaatst in ZP en Ondernemen, ZP en Politiek | Tags , , | 1 Reactie

Flexwerkers in publieke sector nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling dan vaste medewerkers.

WTNSFlexwerkers in de publieke sector meer verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling dan vaste medewerkers. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat TNS Nipo deed in opdracht van HRM dienstverlener Driessen. 83% van de 560 respondenten uit de (semi)publieke sector vindt het (zeer) belangrijk om zichzelf te kunnen ontwikkelen in hun werk. 57% van de vaste medewerkers vinden zichzelf voor verantwoordelijk voor hun ontwikkeling, 43% legt die verantwoordelijkheid neer bij hun werkgever voor 43%. Flexibele medewerkers nemen meer verantwoordelijkheid: hier is de verdeling 66% medewerker en 34% werkgever.

De respondenten hechten veel waarde aan hun eigen ontwikkeling. 83% vindt dit (zeer) belangrijk. Ze vinden daarbij ‘flexibiliteit in het uitvoeren van werkzaamheden’ en ‘krijgen van ruimte tot het nemen van eigen initiatief’ de belangrijkste aspecten voor hun ontwikkeling. Bovenal willen ze dat hun werkgever vaker stilstaat bij hun ontwikkeling. Nu gebeurt dit in de meeste gevallen eens per jaar of helemaal niet, terwijl ze dit het liefst eens per half jaar zouden willen.

Dit biedt aanknopingspunten en kansen voor de afdeling HRM in de publieke sector. Maar erg tevreden zijn de respondenten niet over die afdelingen. Slechts 30% is (zeer) tevreden over de rol van de afdeling HRM. 1 op de 5 is zelfs zeer ontevreden. Tijdens ontwikkelingsgesprekken zijn medewerkers over het algemeen tevreden over de rol die ze zelf uit kunnen oefenen op de te stellen doelen. Over het plan is slechts de helft tevreden. Daarbij mag de afdeling HRM volgens de medewerkers een belangrijkere rol nemen.

“Ontwikkeling van mensen is de sleutel tot flexibilisering”

Prof. dr. Ton Wilthagen
Prof. dr. Ton Wilthagen

In het magazine ‘Werken toen, nu & straks’ dat Driessen naar aanleiding van deze studie opstelde, gaat Prof.  Ton Wilthagen dieper in op flexibiliteit in de publieke sector en de rol van HR afdelingen daarbij. Ook voor de publieke sector is het ‘tijd voor flexibiliteit’, stelt Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University. Maar wel flexibiliteit met zekerheid.

Wilthagen ziet in de publieke sector een verbijzondering in het flexibiliseringsvraagstuk. Vanwege de bezuinigingen worden er zowel binnen de overheid, het onderwijs als de zorg maar weinig mensen aangenomen. De overheid bevindt zich daardoor in een spagaat: het beleid gaat voor vast, maar in de realiteit is flex noodzaak.

Flexibilisering draait om aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt.

De ontwikkeling van mensen is voor Wilthagen de sleutel tot flexibilisering. Hierin zit meer zekerheid dan in een vast contract of wat dan ook. Flexibilisering draait om aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt.

Dat de arbeidsmarkt verandert, maar dat wordt nog niet voldoende erkend, vindt Ton Wilthagen. Ook al wil men, op dit moment is het voor een individu niet eenvoudig om zichzelf te ontwikkelen. Dit geldt vooral als je een werknemer met een flexibel contract of zzp’er bent.  Beroepen in een moderne economie als deze vereisen kwalificaties. Maar wie betaalt om- of bijscholing en wie zorgt voor de tijd om de opleiding te kunnen volgen? De oplossing ziet de hoogleraar in arbeidsvormneutrale regelingen door de overheid, die je ook in Scandinavische landen ziet. Omdat deze regelingen niet afhankelijk zijn van een contract en iedereen eraan mee betaalt via de belasting, kan ook iedereen er gebruik van maken.

“HRM’ers moeten arbeidsmarktmanager worden”

Ton Wilthagen adviseert alle HRM’ers dan ook om de muren tussen de eigen sector en de (commerciële) markt af te breken. “Iedereen die zich nu vooral richt op de eigen organisatie en interne arbeidsmarkt, raad ik aan om zich tot een arbeidsmarktmanager te transformeren. Verbind de interne- met de externe arbeidsmarkt om goede mensen aan te trekken, maar ook om mensen de stap naar buiten de eigen organisatie te laten maken. We moeten af van de instelling om niet op te willen leiden voor de concurrent, want hiermee krijgen we niet de mobiliteit en flexibiliteit die nodig is.”

“Om in de toekomst ambitieuze (jonge) medewerkers binnen te halen, heb je een goed flexibiliteitsbeleid nodig. Zorg ervoor dat je geen arbeidsovereenkomst, maar een arbeidsmarktovereenkomst te bieden hebt. Als je gaat werken in de publieke sector, dan moet je als werknemer weten dat – wanneer er tijdelijk geen werk meer is – je wordt geholpen om elders heen te gaan. Dat is het beste aanbod dat je als organisatie in de toekomst kunt doen.”

De publicatie met het complete onderzoek en het volledige interview met Prof Wilthagen kunt u terugvinden op www.driessen.nl/werken. Het magazine ‘Werken toen, nu & straks’ kan via die pagina kosteloos gedownload of aangevraagd worden.

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Flexwerkers in publieke sector nemen meer verantwoordelijkheid voor eigen ontwikkeling dan vaste medewerkers.

De top 5 verlanglijst voor de zelfstandig professional in 2016

25123822_mBegin van een nieuw jaar. Dan komen er altijd mooie lijstjes voorbij. Maar in tegenstelling tot de lijstjes van voorspellingen over wat er gaat gebeuren heb ik een verlanglijstje gemaakt. Van wat ik hoop dat er gaat gebeuren voor de zelfstandig professional. Want hoop doet leven. Zeker in een tijd waarin toenemende maatschappelijke, technologische en economische verandering veel onzekerheid en verwarring veroorzaken in het landschap van zelfstandige professionals. Dit is dan ook een verlanglijstje om te prikkelen. Om over te mijmeren. Omdat het moet. Kijk maar om je heen. Verandering blijft en vloeit. Alles bij hetzelfde kunnen houden is een sprookje.

 1. Flexdromen waarmaken

Je zal maar dromen willen najagen. Zelfstandig werken. Zelf invulling geven aan je ambities en dat hogere doel in leven. Helaas. De politiek en vakbonden proberen hier al jaren een stokje voor te steken. Terwijl je als werknemer leeft in een tijdperk waarin je steeds meer de vraag kunt stellen of sommige topbestuurders en investeerders nog wel oprecht de bedoeling hebben om gezonde ondernemingen met een maatschappelijke waarde te creëren. Zie het faillissement van V&D en de relatie met haar investeerder, Sun Capital. Een verbijsterende crime passionel. Je wordt bijkans ontmoedigd om je carrière in handen van dit soort bedrijven te leggen. Nee, zekerheid heb je sowieso al niet meer. En dus wil je zelf de regie over je carrière kunnen nemen, toch? Vrij. Autonoom. Naar eigen verlangens. Wanneer gaan politiek en vakbonden dit inzien en faciliteren? Hopelijk in 2016.

 1. Volledige transparantie

Stel: je wil een huis kopen. Hoe raar zou het zijn als je op 100 verschillende sites moet gaan zoeken naar een huis? Dat je geen adres kunt vinden, maar alleen de woonplaats of de omgeving van de woonplaats. Dat er geen prijs bij vermeld staat, alleen dat het huis scherp en marktconform geprijsd is. En dat je niet kunt achterhalen wie de echt verkopende makelaar is? Dat zou je niet accepteren, toch? Als zelfstandig professional wil je kunnen zoeken naar interessante bedrijven waar je wil werken. Met daarbij vermeld wie de directe broker is. Met transparante en directe ketens, tarieven en marges. Dit is echter alleen mogelijk wanneer alle bemiddelaars met echte eindklanten zich gaan verenigen op 1 platform. Een Funda voor flex bijvoorbeeld. Met een kwaliteitskeurmerk voor aangesloten bemiddelaars. Waar je kunt zoeken op eindopdrachten en eindopdrachtgevers. Gaat dit gebeuren in 2016?

 1. Mens voor CV

Het is 2016, maar inhuur vindt veelal nog steeds plaats op basis van het CV. Een onpersoonlijk papiertje met gegevens uit het verleden. De zelfstandige professional is echter geen CV, maar een persoon. Die iets kan, iets wil en iets doet. Die een persoonlijkheid, vaardigheden en drijfveren heeft. En die kun je testen, meten of er gewoon naar vragen. Dan maak je een veel betere match, toch? En feedback geven. Juist als hij niet de match is die wordt gezocht. CV’s zijn om op een stapel te leggen en niet meer naar om te kijken. Hopelijk gaan we niet meer zo om met zelfstandige professionals in 2016.

 1. Van schil naar spil

Voor veel werkgevers is de zelfstandig professional nog steeds een flexibele schil. Die geen kerstpakket krijgt. Een wegwerpartikel. En dus bij veel organisaties in en uit loopt zonder wederzijds feedback te geven, prestaties te meten en kennis over te dragen. Terwijl het steeds belangrijker wordt om elke professional bij je organisatie te betrekken, ongeacht de contractvorm waarin hij werkt. Als spil, geen schil. Betrokkenheid bij de cultuur en het stimuleren van engagement om optimale productiviteit te waarborgen. Om de professional te boeien, aangezien die in de toekomst steeds meer zelf zal bepalen waar hij wil werken. Behandel professionals niet als schil, dat is vragen om er over uit te glijden.

 1. Toegang tot scholing

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat hoe meer tijdelijk personeel werkgevers in dienst hebben, hoe minder ze investeren in opleiding. Niet vreemd, zou je denken. Werkgevers mijden het risico om te investeren in personeel dat de vrijheid heeft om geleerde kennis bij een andere werkgever in praktijk te brengen. Echter, werkgevers genieten zelf steeds meer vrijheid om met minder risico’s afscheid te kunnen nemen van vast personeel. Valt hier geen middenweg te vinden? Een stukje meer risico hier, een stukje minder risico daar? Een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor het opkrikken van het algemene opleidingsniveau in Nederland. Het zal werkgevers meer betrokkenheid van tijdelijk personeel (de zelfstandige professional) opleveren en de aantrekkelijkheid als werkgever en businesspartner vergroten. Hopelijk wordt in 2016 de eerste stap tot omleren hierin gezet.

Zo. Ben je geprikkeld? Ik hoop het. Want er zijn genoeg kansen, mits we anders durven te denken en te doen. Of je nu zelfstandig professional, politicus, bemiddelaar of opdrachtgever bent: laten we samen meer waarde creëren voor zelfstandig ondernemerschap in Nederland!

Geplaatst in ZP en Ondernemen | Tags , , , | Reacties uitgeschakeld voor De top 5 verlanglijst voor de zelfstandig professional in 2016

Nederland heeft wereldwijd beste balans in vrijheid voor flexbranche en bescherming flexwerkers.

Nederland staat fier bovenaan de Smart Regulation Index van de Ciett. De index laat zien welke landen de beste combinatie hebben van vrije regelgeving zodat de bemiddelingsbranche haar werk optimaal kan doen, in combinatie met regels om de rechten van flexkrachten te beschermen.

De Ciett, de Confédération Internationale des Entreprises de Travail Temporale, of te wel een international club die de belangen van private arbeidsbemiddelaars vertegenwoordigd, heeft als doelstelling “het reguleren van nationale en internationale regelgeving die voor de uitzendbranche onnodig belemmerend is”. Het volledige onderzoek is hier te vinden.

Ciett Smart Regulation Index
Ciett Smart Regulation Index

 

Dat Nederland zo hoogt scoort komt volgens het Ciett door hoge ‘sociale acceptatie’ van de uitzendsector in combinatie met de sterke sociaal overlegstructuur (de polder). Ciett ziet wel een gevaar voor Nederland doordat er steeds vaker in cao’s afspraken worden gemaakt over flexwerk.

`Verstandige regelgeving leidt tot meer werkgelegenheid`

Voor Ciett ligt er een logische correlatie tussen de uitkomsten van hun Smart Regulation Index en de World Economic Forum Global Competitiveness Index. Verstandige regulering van de flexibele arbeidsmarkt zorgt volgens Ciett voor een sterke economie. “By balancing flexibility with security for companies and workers alike, these countries enjoy higher levels of agency work penetration which supports job creation and a greater range of employment forms and contracts.”

“It is no coincidence that our findings align with the WEF Competitiveness Index,” zegt Denis Pennel, directeur van Ciett. “Our industry is leading in a changing world of work, and we see that an appropriate balance between flexibility and security in employment regulation is essential if countries are to increase labour market efficiency and drive job creation and employment.”

De index is in 2011 ontwikkeld door de Ciett in samenwerking met de Boston Consulting Group om wet en regelgeving in verschillende landen te kunnen vergelijken.  Voor dit laatste onderzoek werden regels in 35 landen onderzocht.

Geplaatst in Professioneel inhuren | Tags , | Reacties uitgeschakeld voor Nederland heeft wereldwijd beste balans in vrijheid voor flexbranche en bescherming flexwerkers.