"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Banner

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst is het fundament van het Nederlandse Arbeidsrecht. In de arbeidsovereenkomst komt de werknemer met de werkgever overeen om tegen loon arbeid te verrichten, in dienst van de werkgever. Belangrijk is dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege kan ontstaan.

In de arbeidsovereenkomst komt de werknemer met de werkgever overeen om tegen betaling van loon, voor een zekere tijd, in dienst van de werkgever arbeid te verrichten, aldus artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. 

Belangrijk is om op te merken dat een arbeidsovereenkomst niet alleen ontstaat door het schriftelijk opstellen en ondertekenen van een document, maar dat deze ook mondeling of van rechtswege kan ontstaan.

De arbeidsovereenkomst bestaat uit vier elementen:

Arbeid: de werknemer spreekt af arbeid te verrichten. Deze arbeid is persoonlijk en kan de werknemer niet door een ander laten uitvoeren;
Gezag: de werknemer verricht de arbeid “in dienst van” de werkgever. Dit betekent dat er een bepaalde gezagsverhouding bestaat tussen werkgever en werknemer;
Loon: de werkgever betaalt de werknemer voor werkzaamheden. Dit loon kan bestaan uit geld, maar ook kost en inwoning, effecten, opties, goederen etc.;
Zekere tijd: een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd (dagen, maanden, jaren), voor de duur van een project (seizoen, ziektevervanging) of voor onbepaalde tijd (zonder einddatum). 

Op grond van artikel 7:610a BW kan een arbeidsovereenkomst ook van rechtswege ontstaan. Dit speelt als er sprake is van:

Arbeid voor de werkgever;
Tegen beloning;
Wekelijks of ten minste 20 uur per maand;
In een periode van 3 maanden.

Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, bestaat er een arbeidsovereenkomst, zelfs als daar geen afspraken over zijn gemaakt.

Sterker nog: als aan bovenstaande criteria voldaan is, maar de werkgever en de werknemer hebben afgesproken dat hun overeenkomst géén arbeidsovereenkomst is, dan is er alsnog sprake van een arbeidsovereenkomst. Deze doctrine wordt ook wel “wezen gaat voor schijn” genoemd.

Lees voor meer actualiteiten over dit onderwerp dit overzicht.
Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht