Wat is jouw HR strategie voor de flexibele schil?

Wat is jouw HR strategie voor de flexibele schil?

Heeft jullie organisatie een HR strategie waar de flexibele schil volwaardig in wordt meegenomen? In mijn vorige blog stond dat 26% van de arbeidsmarkt mensen met een flexibel contract zijn en dat die hier toch echt in meegenomen zouden moeten worden. Dit blog toont aan dat een HR strategie inclusief flex ' de business'  juist beter ondersteunt met hún strategie. Daarnaast wordt je HR strategie helemaal niet zoveel anders als je flex hierin … [Lees meer...]

HR strategie in turbulente, onzekere, complexe en dubbelzinnige tijden. Preview Human Capital Summit.

HR strategie in turbulente, onzekere, complexe en dubbelzinnige tijden. Preview Human Capital Summit.

Turbulent. Onzeker. Complex. Dubbelzinnig. Een reeks woorden die wel op een treffende manier dit tijdsgewricht duiden. VUCA op zijn Engels (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity). Een acroniem uit het Amerikaanse legerjargon, zoals het Amerikaanse jargon aan elkaar hangt van dergelijke termen. De economische toekomst is binnen veel westerse landen nog onzeker. Klanten wisselen steeds sneller van merk. Marktleiders wisselen zich in … [Lees meer...]

Drie interessante Nederlandse video-interviews over Flexibiliteit, Organisaties en Nieuwe arbeidsrelaties.

Drie interessante Nederlandse video-interviews over Flexibiliteit, Organisaties en Nieuwe arbeidsrelaties.

De afgelopen weken kwam er drie korte video-interviews op 'de markt' over de flexibilisering van de arbeidsmarkt en wat dat betekent voor organisaties en nieuwe arbeidsrelaties. Als je die drie op een rijtje zet een aardig inzicht in dat onderwerp. Belicht vanuit verschillende invalshoeken en een bijpassend verschil in toon. Fuzzy Firms Arjan van den Born heeft onlangs zijn boek The Fuzzy Firm gepubliceerd. De titel is een zalige omschrijving … [Lees meer...]

Input gevraagd. Werk mee aan een e-book over het boeien van de flexibele schil.

Input gevraagd. Werk mee aan een e-book over het boeien van de flexibele schil.

In een eerdere blog op ZiPconomy over het binden en boeien van interim-managers kreeg ik veel respons. De verkregen respons ben ik aan het verwerken in een structureel kader. Sommigen personen moet ik hiervoor nog zien. Dit kader wil ik vandaag met jullie delen, zodat jullie er kritisch naar kunnen kijken en mij van extra input voorzien. Het e-book visueel in gedachte Mijn ambitie is om een e-book te schrijven waarbij de nadruk ligt op het … [Lees meer...]

Drie redenen waarom je de uitstroom van interim managers moet managen.

Drie redenen waarom je de uitstroom van interim managers moet managen.

In veel organisaties wordt er weinig aandacht besteedt aan de vrijwillige uitstroom van personeel. Dit geldt zowel voor vast als flexibel personeel en ongeacht het talent van de vertrekkende persoon. Dit terwijl het managen van uitstroom veel positieve consequenties heeft voor elke doelgroep. Ook financiële gevolgen. In deze blog pleit ik voor een strategie omtrent het managen van uitstroom. Ook voor interim-managers. . Waarom is het … [Lees meer...]

The Fuzzy Firm & Arbeidsrelaties. Verliefd, verloofd of getrouwd: het is allemaal goed

The Fuzzy Firm & Arbeidsrelaties. Verliefd, verloofd of getrouwd: het is allemaal goed

Innovatieve industrieën worden bijna altijd gekenmerkt door informele netwerkstructuren. Dat komt omdat deze informele netwerkstructuren ontstaan in industrieën waar: 1) hoogwaardige kennis noodzakelijk is, 2) professionals veel met elkaar moeten samenwerken, 3) een grote diversiteit aan kennis noodzakelijk is en 4) de omgeving wordt gekenmerkt door verandering en vernieuwing.  In sectoren die worden gekenmerkt door deze vier krachten, zijn … [Lees meer...]

Vast is te vast, flex is te flexibel. Tijd voor één social zekerheidstelsel?

Vast is te vast, flex is te flexibel. Tijd voor één social zekerheidstelsel?

Ben je in dienst bij een werkgever, dan moet de werkgever een bijdrage aan jouw verzekeringen en voorzieningen leveren. Denk aan pensioen, scholing, werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ondanks het feit dat werkgevers deze voorzieningen collectief in kunnen kopen tegen een gereduceerd tarief, ervaren werkgevers deze verantwoordelijkheid vaak als een last. Als flexwerker draag je deze verantwoordelijkheid helemaal zelf. Daardoor zijn … [Lees meer...]

Het Rijk wil inhuur ICT-personeel optimaliseren. Maar hoe? Denken we even mee?

Het Rijk wil inhuur ICT-personeel optimaliseren. Maar hoe? Denken we even mee?

“In het kader van de ontwikkelingen Compacte Rijksdienst en in het bijzonder die om te komen tot een Rijksbrede strategie op de verschillende inkoopterreinen wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor optimalisatie van de inhuur van ICT personeel van het Rijk.” Met deze zin legt de “Dienst ICT Uitvoering” (DICTU) van het ministerie van Economische Zaken uit dat zij deze (on)mogelijkheden gaat onderzoeken. In opdracht … [Lees meer...]