"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin implementeert innovatief project voor verbindende samenwerking met partners

Het Belgische waterzuiveringsbedrijf Aquafin won de eerste Total Talent Management Award met een innovatief co-creatieproject. Ineke Van Severen, Manager Project Management bij Aquafin, vertelt over hun aanpak, resultaten en toekomstvisie.

Het Belgische waterzuiveringsbedrijf Aquafin streeft naar werkbaar werk voor alle mensen met wie het samenwerkt. Aquafin zuivert al meer dan 30 jaar huishoudelijk afvalwater van de Vlaamse gezinnen tot het weer de natuur in kan. Het milieubedrijf werkt aan een leefomgeving in harmonie met water. Zo werkt het bijvoorbeeld hemelwaterplannen op maat van gemeenten uit. Dat betekent onder meer schoon water in stadskernen, duurzame omgang met regenwater om droge bodems te helpen voorkomen en de gevolgen van zware buien te beperken.

Het bedrijf heeft jaarlijks een 200-tal projecten in uitvoering en werkt hiervoor samen met verschillende externe partners. De diversiteit aan partners, met elk hun eigen insteek en stem en cultuur, zorgt dat hartelijk samenwerken al eens een uitdaging durft te zijn, zeker in een snel veranderende, complexe markt.

Waarderende benadering voor betere samenwerking

In 2022 vatte Aquafin het plan op om de samenwerking met meer dan 30 ingenieursbureaus naar een hoger niveau te brengen, mét een gelijkwaardigheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Met als resultaat een duurzaam partnerschap met de ingenieursbureaus.

Ineke Van Severen, Manager Project Management bij Aquafin, licht toe. “De rode draad door dit hele traject was de waarderende benadering: aandacht geven aan wat goed loopt en wat in de toekomst nog beter kan. Zowel aan de zijde van Aquafin als aan de zijde van het studiebureau (de Vlaamse naam voor ingenieursbureau, red.) . Dit ondersteunt het aantrekken en de retentie van talent én het realiseren van succesvolle projecten.”

“De rode draad door dit traject was de waarderende benadering van alle betrokkenen.” – Ineke Van Severen

Van wij-zij naar duurzaam partnerschap met een gemeenschappelijke visie

Bij aanvang van het traject was er geen vastgelegde agenda. “Vanuit Aquafin vonden we het belangrijk om in dit project weg te stappen van een wij-zij-benadering. Het doel was dit verhaal samen met de studiebureaus vorm te geven en te implementeren.”

Alle betrokken partijen werden samengebracht in workshops, werkgroepen en overlegmomenten, zodat iedere partij haar stem kon inbrengen. Deze aanpak leidde tot een gedeelde toekomstvisie van wat een duurzaam partnerschap is én tot een brede gedragenheid binnen alle betrokken organisaties.

“Het nieuwe samenwerkingstraject en de gezamenlijke opleidingen zorgen voor gedeeld eigenaarschap en stimuleren kennisdeling.” – Ineke Van Severen

Van theorie naar praktijk

De visie werd niet enkel op papier neergeschreven. Volgende zaken worden, in het kader van deze nieuwe visie, concreet geïmplementeerd:

 • Een bilateraal evaluatiesysteem dat de ‘goesting tot samenwerken’ aan beide zijden meet en opvolgt.
 • Een charter met 7 leidende principes, dat dient als referentiepunt wanneer het even wat stroever loopt.
 • Een duidelijke definiëring van rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen zodat een verantwoordelijkheid kan neergelegd worden bij de juiste persoon.
 • Een opleidingstraject met focus op relationele intelligentie voor de betrokken medewerkers. Dit traject wordt geïmplementeerd in gemengde groepen van interne en externe medewerkers.
 • Een partneracademie rond technische aspecten van het werk. Hierbij gaat aandacht naar onderlinge kennisdeling en het versterken van een gemeenschappelijke taal. Het is een streven om alle betrokkenen tegen eind 2026 een certificaat te laten behalen.

“Het nieuwe samenwerkingstraject en de gezamenlijke opleidingen zorgen voor gedeeld eigenaarschap en stimuleren kennisdeling”, vat Van Severen samen.

Uitbreiding naar de toekomst

Ze kijkt tevreden naar de tot op heden gerealiseerde resultaten. De open aanpak van Aquafin naar de ingenieursbureaus kon op veel bijval bij deze laatsten rekenen. “Er weerklonk doorheen het ganse proces van idee, over vormgeving naar implementatie een dankbare stem over het engagement en de betrokkenheid van alle partijen.”

Het project stopt hier niet. Volgens Van Severen is uitbreiding mogelijk naar andere partijen met wie zij samenwerken. Zo voorziet ze in eerste instantie een uitrol naar de aannemers met wie Aquafin samenwerkt. Daarnaast hoopt de organisatie een verdere beweging te kunnen maken naar mede-opdrachtgevers en andere stakeholders, zoals lokale overheden.

Apart kader

Dialoog en gemeenschappelijk overleg tussen alle partijen leidden bij aanvang van het project tot zes thema’s voor een succesvolle samenwerking tussen Aquafin en ingenieursbureaus. Opmerkelijk hierin is dat er heel wat aandacht ging naar mensgerichte thema’s. Ook werden vijf toetsstenen geformuleerd waaraan de partnerschappen getoetst kunnen worden.

Zes thema’s voor succesvolle samenwerking

 1. De begripvolle relatie tussen partners
 2. Projectsamenwerking
 3. Verbinding van mens tot mens
 4. Kennis co-creatie
 5. Nieuw samenwerkingsmodel
 6. Beloningsmodel

Vijf toetsstenen voor een succesvol partnerschap

 1. Evenwaardig partnerschap
 2. Op zelfde niveau van verantwoordelijkheid
 3. Win-Win
 4. Samen naar oplossingen groeien
 5. Wendbaarheid – inspelen op externe invloed

Tekst: Barbara Uyttendaele, redacteur NextConomy

Foto: StudioFossiel

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *