"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De interim manager is dood! Lang leve de WAT-ters! (deel II)

De klassieke interim-manager verdwijnt in een toekomstige wereld van ‘regelaars’ en ‘WAT-ers’. Aldus Gerke Zalk.

20466519_sUit diverse reacties op deel I van deze serie ‘De interim manager is dood!’ valt op te maken dat interim managers inderdaad niet van hun stoel vallen van zo’n bericht over het verdwijnen die beroepsgroep. “Er zal altijd vraag zijn naar tijdelijke versterking van organisaties, naar tijdelijke inbreng van expertise en organisaties zullen ook in de toekomst behoefte hebben voorkomende problemen op te laten lossen door externen”. Dat was in grote lijnen de inhoud van reacties.

Ik legde een interim manager de volgende stelling voor: “Stel je eens voor dat over enige tijd de vraag naar interim manager inderdaad geheel verdwijnt!” De reactie van de beste Professional, en ik schat in net als veel interim managers; “Een enigszins onzinnige stelling, ik zie dat niet zomaar gebeuren!”

De toekomst: Regelaars & WAT’ters

Ik heb de beste Professional het volgende geschetst:

In de nabije toekomst zijn er in grote lijnen twee partijen.

Aan de ene kant heb je aanbieders van kennis, expertise en arbeid: de ‘WAT-ters’. Waarbij ‘WAT’, met een knipoog naar de zogeheten LAT-relatie, staat voor Working Apart Together. Professionals die bereid zijn zelfstandig, en met eigen verantwoordelijkheid voor inzet en inkomen, diverse samenwerkingsverbanden aan te gaan om in gezamenlijkheid een cluster van kennis en expertise in te zetten.

Aan de vraagkant zijn er de bedrijven en organisaties, die hun bestaansrecht en identiteit halen uit ‘het Merk’, het product en/of de dienst die zij aanbieden. Die bedrijven en organisaties zijn bemand met een relatief kleine groep mensen die ‘het werk’ organiseren. Noem het ‘regelaars’. Deze ‘regelaars’ doen zaken met georganiseerde en flexibele ‘WAT-ters’ voor de uitvoering van het werk. Meebewegend met de tijd en ontwikkelingen zal de samenstelling van de groep in te huren ‘WAT-ters’ zich aanpassen aan de vraag en behoefte.

De organisatie van de ‘WAT-ters’ wordt gevormd door zelfstandige professionals die allen op het eigen terrein flexibel inzetbaar zijn en die bereid zijn gelijktijdig relaties aan te gaan met diverse verschillende organisaties.

Term interim manager verdampt

De beste Professional keek mij aan en in zijn ogen las ik allerlei spontane tegenwerpingen. Ik denk dat in zijn gedachten termen als kwaliteit, continuïteit, verantwoordelijkheid, aansturing, chaos en dergelijke om aandacht smeekten. En ja, die verdienen ook stuk voor stuk aandacht. Maar zijn dat onoverbrugbare belemmeringen of is het simpel gezegd een kwestie van organiseren?

In deze schets verdampen termen als manager en interim. Zou dit de boodschap zijn die Joop Vorst bij de bijeenkomst van de NVIM en Nive op 6 maart jl. de professionals heeft willen meegeven?

Later in deel III: de ‘WAT’, de wederopstanding.

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger

7 reacties op dit bericht

 1. Leuk gevonden, Working Apart Together. De knipoog naar LAT zal veel mensen helpen andere vormen van samenwerken goed te begrijpen. Alles wat verandert vraagt om enige vooroordelen en reflectie. Dat speelde ook bij invoeren van termen LAT (terwijl de vorm al lang uitgevonden was): ‘voorbehouden aan Yups, je kiest niet voor elkaar, ik zou dat niet kunnen/willen’. Voor WAT geldt dat ook.
  Ik denk dat het goed is dat de term interim manager verdwijnt in de oude betekenis. Wat dat betekent dat we nieuwe termen met kwalificaties en competenties kunnen benoemen voor de ondersteuning die organisaties nodig hebben, tijdelijk of minder tijdelijk.
  Ben weer benieuwd naar deel 3!

  • Interim Management is duidelijk aan het veranderen binnen IT. Generalisten, cq de regelaars, te kust en te keur beschikbaar in de markt. Kennis en ervaring differentiëren, onder druk van de technologische ontwikkelingen en diversiteit, in hoge mate. Dit betekent dat professionals kleur moeten bekennen en keuzes moeten maken om nog waarde toe te voegen. Dit is niet alleen kostbaar maar ook niet zonder enig risico maar m.i. wel de weg die gegaan moet worden.

   Opdrachtgevers (vooral onze overheden) vragen in toenemende mate certificering en ervaring.

 2. Interim-management is helemaal niet dood! Het is aan vernieuwing toe: executive interim-management 2.0. Interim-management is een paraplunaam voor een diversiteit aan management professionals die tijdelijk hun werk doen in bedrijven en instellingen: vakspecialisten (voor unieke kennis en vaardigheden), overbruggingsmanagers (bij een lastige vacature), crisismanagers (voor damage control) en veranderingsmanagers. Veranderingsmanagers komen aan zet als het zittende management een negatieve bedrijfssituatie ervaart en geen mogelijkheden meer ziet voor een oplossing. Voor hen geldt dat ze meestal te kort aanwezig zijn om blijvende verbeteringen te realiseren. Hun ROI moet omhoog. Tijd voor vernieuwing van het klassiek interim-managementconcept. Executive interim-management 2.0 is in ontwikkeling. Voor meer informatie: http://www.delta-pact.nl en http://www.zpact.nl

 3. Dat was inderdaad precies de boodschap die ik wilde geven. Interim managers ontleenden hun functie aan het tijdelijk zijn. Nu tijdelijkheid steeds meer de norm aan het worden is in arbeidsrelaties vervaagd de term interim manager. Graag verwijs ik naar het artikel Als je kaas verdwijnt, verdwijn dan mee.

  http://www.joopvorst.com/downloads/Vorst%202011%20Als%20je%20kaas%20verdwijnt,%20verdwijn%20dan%20mee.pdf

  En voor de mensen die blijven vasthouden aan oude beelden zoals blijkt uit het onderscheid maken tussen verander- crisis etc. management als vormen van interim-management het citaat:

  Chaos is nu een voorbode van de toekomst. Maar om de toekomst te aanvaarden, moet men wel veel van het verleden verwerpen.
  • James Gleick 1987

 4. Een van jullie auteurs (Arjan van den Born) legt dat al heel helder uit in zijn artikel http://www.zipconomy.nl/2013/04/traditionele-hrm-systemen-slecht-voor-innovatie/
  Hij heeft het daar o.a. over ‘Teambuilders’ en borduurt daarmee verder op de al veel eerder door Charles Handy (en Peter Drucker) bedachte term ‘Orkestrator’.
  Prof. Matthieu Weggeman toont in zijn presentaties een filmpje van Leonard Bernstein waarin hij ‘zijn’ musici (autonome professionals) orkestreert via minimale en subtiele hoofdbewegingen (het ‘niet managen’). Zijn aanwezigheid is al voldoende. De professionals weten precies wat er van hen wordt verwacht en hoe ze dat (samen) moeten doen. Fantastisch!