"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wetgevingskalender arbeidsmarkt. Een update

Welke arbeidsmarkthervormingswetten zitten er ook alweer in de pijplijn? En vooral: waar in die pijplijn zitten ze eigenlijk? In de ZiPconomy podcast ZiPtalk gaven Narada Bouwland en Hugo-Jan Ruts een overzicht.

Ondanks haar demissionaire status blijft minister Karien van Gennip (SZW) ambitieus in haar wensen om een flink pakket aan hervormingen van de arbeidsmarkt door te voeren. Tal van wetten zijn in de maak. De eerste ligt nu ook bij de Tweede Kamer om te gaan behandelen. 

Door de veelheid aan wetten, die elk een flinke impact hebben, en de onzekere politieke situatie, is het niet altijd even duidelijk in welke fase de verschillende wetten zitten. 

Immers, elke wet wordt eerst ambtelijk voorbereid, met daarin vaak ook een stevige ronde onderhandelingen met sociale partners. Dan mag een ieder via de internetconsultatie reageren op een concept. 

Dat leidt vaak tot aanpassingen. Een nieuwe wet wordt dan ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer voor behandeling daar. 

Een aangenomen wet, al dan niet aangepast via amendementen, gaat vervolgens naar de Eerste Kamer. Tussen publicatie in het Staatsblad, waarmee een wet officieel is, en de datum waarop de wet ook ingaat, zit een overgangsperiode, zodat de markt zich kan voorbereiden op nieuwe regels. 

In deze editie van ZiPtalk lopen Narada Bouwland en ZiPconomy hoofdredacteur Hugo-Jan Ruts langs de verschillende aangekondigde wetten. Wat is, kort, de inhoud ervan, plus waar zitten ze in het proces?

Dat wordt ook duidelijk in dit overzicht. 

De Wet rond het toelatingsstelsel voor uitzenders en detacheerders (de Wet TTA) ligt dus al bij de Tweede Kamer en die heeft (vooralsnog…) gepland daar in de week van 20 mei over te gaan debatteren. Over de Wet VBAR, die nieuwe zzp-wet, is aangekondigd dat er nog dit kwartaal een adviesaanvraag naar de Raad van State gaat. Dan wordt ook duidelijk hoe de minister reageert op de forse kritiek op de eerdere conceptversie van die wet. 

Haagse Onzekerheid 

De redactie van ZiPconomy zal in de komende maanden dit schema met regelmaat updaten. Dat is ook nodig, wat niets is zeker in Den Haag. 

Neem de formatie. Mocht die vorderingen maken, dan kan dat impact hebben op de politiek meer controversiële wetten als de VBAR en AOV-zelfstandigen.  

En door die formatie weet Van Gennip dat haar tijd er bijna op zit. Dus wil ze haast maken. Zie de ambitieuze planning in het bovenstaande schema. Maar het is de vraag of dat haalbaar is. De puzzel rond de wet VBAR is achter de schermen nog niet gelegd. Onzekerheid of uitvoeringsinstanties klaar zijn om de Wet TTA uit te voeren, maakt dat ook de behandeling van die wet voor de zomer nog niet geheel zeker is. 

Rol in de Eerste Kamer 

Tot slot gaat Hugo-Jan Ruts in de podcast ook in op de houding van de Eerste Kamer. Die blijkt met regelmaat een andere mening toegedaan dan de Tweede Kamer. Dat bleek bijvoorbeeld bij de behandeling van het wetsvoorstel recht op thuiswerken en het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving & selectie.  

“Met de steun van NSC haalt de Wet TTA mogelijk een meerderheid Tweede Kamer. Maar NSC zit niet in de Eerste Kamer. De weerstand tegen deze, maar ook andere voorstellen van Van Gennip, zou wel eens stevig kunnen zijn”, voorspelt Ruts in de podcast. 

Meer weten: 

Of lees meer artikelen op ZiPconomy over de verschillende wetsvoorstellen: 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *