"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Elcke Jansen, CEO Brisker Group: ‘Wij moeten het voor ondernemers gemakkelijker maken’

Van payroller naar specialist flexibele arbeid en fullservice HR dienstverlener. Elcke Jansen, CEO Brisker Group, vertelt over de transformatie van haar bedrijf. Alles om werkgevers en flexondernemers op maat te ondersteunen. En dat is hard nodig, want wet- en regelgeving maakt ondernemen heel complex.

‘Werkgeverschap as a service’, dat is wat de Brisker Group wil bieden aan haar klanten. CEO Elcke Jansen vertelt in dit interview over hun transformatie van payrollbedrijf naar een ‘specialist flexibele arbeid en full service HR dienstverlener’.

Je bent eind 2021 CEO geworden van de Brisker Group, maar ‘nieuw’ ben je niet in het bedrijf?

“Dat klopt, ik heb jarenlang gewerkt als (zelfstandig) strategie consultant en heel veel bedrijven in verschillende branches gezien. En vanuit die rol ben ik in 2017 ook bij de Pay for People groep terechtgekomen, zoals destijds het payrollbedrijf heette.”

Veel payrollbedrijven hebben hun dienstverlening aangepast na de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) op 1 januari 2020. Onder meer doordat niet meer kon worden geprofiteerd van het verlichte uitzendregime (verruimde ketenregeling) zijn veel payrollers omgekat naar uitzenders en/of hebben hun dienstverlening uitgebreid. Pay for People was ook een echt payrollbedrijf. Hebben jullie de dienstverlening ook aangepast vanwege de Wab?

“Nee, wij hebben al ruim voor de Wab de transitie naar verbreding en verdieping van onze HR-dienstverlening ingezet. Door de Wab is onze strategie alleen maar versneld. Wij geloven in ondernemerschap, de persoonlijke binding die ondernemers hebben met hun (lokale) markt. Tegelijkertijd maakt wet- en regelgeving ondernemen complex. En daar ligt onze rol; ondernemers ondersteunen om het leven en werken gemakkelijker te maken, zodat zij kunnen doen waar ze goed in zijn en zo groei realiseren.”

Hoe ondersteunen jullie die ondernemers?

“Dat doen we door ‘werkgeverschap as a service’ te bieden. Wij zijn de grootste verloningsspecialist van Nederland, hebben de technologie en kennis van alle flexvormen in huis en stellen de ondernemer centraal. Dat zeggen misschien veel bedrijven, maar onder de motorkap blijkt dat dan lang niet altijd zo te zijn.

“Wij hebben een heel breed pallet aan producten en mogelijkheden die we kunnen bieden, waarmee we kijken naar een oplossing die echt past bij die ondernemer. Als we met een ondernemer aan tafel zitten kijken we hoe hij het werkgeverschap op dit moment heeft ingericht, met welk vraagstuk hij zit en adviseren wij hierin. Dan gebruiken wij onze enorme toolbox aan mogelijkheden vervolgens om die ondernemer daarin te ondersteunen. Die dienstverlening reikt van verloning (volgens alle flexvormen, waaronder uitzenden), het helpen invullen van goed werkgever- en opdrachtgeverschap tot bijvoorbeeld juridische of HR-vraagstukken, waarvoor wij binnen ons Expert Center ook specialisten in huis hebben.”

Schaalgrootte is belangrijk voor het managen van (werkgevers)risico’s en het delen van netwerken.

Waarom is het belangrijk ‘de grootste verloner van Nederland te zijn’ en alle technologie en kennis van alle flexvormen in huis te hebben?

“Onze klanten profiteren van de kracht van schaalgrootte. We leveren als full-service HR-dienstverlener operational excellence; strakke, foutloze processen. Schaalgrootte is daarbij belangrijk. Daarnaast is schaal belangrijk voor het managen van (werkgevers)risico’s en het delen van netwerken. Daarom hebben we ook overnames gedaan, zoals Nextpayroll (in 2018). Sinds 2015 is Brisker uitgebreid naar vijf merken die zijn nu teruggebracht naar drie labels (zie kader).

“Technologie is voor ons cruciaal – wij zijn een ook digitaal bedrijf – om de juiste oplossing te kunnen bieden aan de klant. Wij hebben onze eigen maatwerksoftware, van front- tot backoffice. Dat is uniek, de meeste partijen die claimen eigen software te leveren, leveren in feite alleen een eigen front-end-schilletje. Wij ontwikkelen alles zelf en kunnen dus echt het hele proces afstemmen op de behoefte van de klant, naast andere tooling natuurlijk (bijvoorbeeld voor matching).

Jullie adviseren bedrijven over goed werkgever- en opdrachtgeverschap. Hoe geven jullie daar zelf invulling aan?

We hebben een eigen scholingsplatform, Academy for flex. Al onze flexkrachten kunnen gebruik maken van onze trainingen, webinars en micro-learning faciliteiten. Naast betaalde opleidingen is een groot deel gratis toegankelijk. Op die manier willen wij investeren in het duurzaam inzetbaar houden van onze flexkrachten. Payroll nieuwe stijl gaat verder dan puur de verloning.

“En bij goed opdrachtgeverschap hoort ook risicomanagementondersteuning. Zo bieden we freelancers ook verzekeringen aan, zoals beroepsaansprakelijkheid.”

Hoe onderscheiden jullie je van andere HR-dienstverleners?

“Waar veel partijen zich richten op een specifieke vorm van flex, bedienen wij als een van de weinigen alle flexvormen, van uitzenden, payroll, freelance, zzp, oproep, detachering, zelfs verloning van vast personeel (loonstrookverwerking). Het gaat ons erom voor elke klant de juiste flexvorm en ondersteuning in te zetten. Uit het brede pallet aan producten en mogelijkheden kiezen wat de klant nodig heeft. Dat kunnen wij doen doordat de Brisker Group zich de afgelopen jaren met verschillende merken heeft ontwikkeld. En in het investeren in kennis en technologie gaan wij steeds verder.”

En wij bedienen andere (flex)bedrijven, van kleinere en grote uitzenders, digitale platformen, MKB’ers tot grote corporates. Wij zijn onlangs gestart met Brisker Network. Opdrachtgevers kunnen nu ook van het netwerk van onze intermediairs gebruikmaken op het moment dat zij een vacature hebben die moeilijk te vervullen is. Corporates werken vaak met grote uitzenders, maar die merken ook dat in bepaalde regio’s, bepaalde specialisten moeilijk te vinden zijn, zeker in de krappe arbeidsmarkt. MKB-uitzenders waar wij veel mee werken kunnen dat vaak beter; zij hebben lokale netwerken en hun eigen specialismen. Wij brengen die opdrachtgevers en ‘onze’ intermediairs via ons netwerk bij elkaar.

De trend is flexibilisering en platformisering. Hoe kijk jij aan tegen deze ontwikkeling?

“De gevestigde orde (politiek, red.) denkt er misschien anders over, maar werk wordt nu eenmaal flexibeler. Het vaste contract is niet langer het ideaal. De wereldwijde trend is globalisering en remote werken. De maatschappij, de economie, heeft die flexibiliteit ook nodig. In plaats van vasthouden aan het vaste contract kun je beter flex omarmen en in goede banen leiden.”

“Daarnaast is platformisering onvermijdelijk. De technologie maakt het mogelijk 24/7 vraag en aanbod bij elkaar te brengen, processen efficiënter te maken. Wij bieden zelf ook dat platform, brengen ook partijen bij elkaar. En we werken samen met andere platforms, verzorgen bijvoorbeeld de backoffice voor hen. Net hebben we een grote digitale intermediair als klant mogen verwelkomen, die wij ondersteunen door voor hun flexkrachten invulling te geven aan goed opdrachtgeverschap en binding te houden met hun opdrachtgevers en –nemers.”

Hoe kijk je tegen de politiek/maatschappelijke discussie over uitzenden en zzp’ers aan? En de plannen van de overheid voor de flexmarkt?

“De zzp-wereld groeit hard. Uiteindelijk is er een heel grote groep van zzp’ers die kiest voor flexibel werken, maar voor zichzelf niets geregeld heeft (bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid). Dan zou het goed zijn als de overheid kiest voor een integrale aanpak van de arbeidsmarkt. Ik denk dat er uiteindelijk nieuwe vormen van het sociale stelsel het oude gaan vervangen.

De timing van invoering van die maatregelen loopt niet synchroon. Dat leidt tot een verschuiving van uitzenden naar (ongereguleerde) zzp.

“Eerlijk en compliant belonen is de norm. Dat past bij de huidige maatschappij en  daar sta ik helemaal achter. Ongelijkheid moet bestreden worden. De achterliggende intentie van de overheid om de kwetsbare werkende de beschermen, is goed. Maar de huidige plannen zullen niet zo uitpakken als beoogd. Neem uitzenden. Meer, complexere wet- en regelgeving om die paar partijen aan te pakken die het niet goed doen, heeft impact op de hele uitzendmarkt, waarvan het gros echt heel goed werk doet.

“En de timing van invoering van die maatregelen loopt niet synchroon. Dat leidt tot een verschuiving van uitzenden naar (ongereguleerde) zzp. Je moet alle vormen van flex tegelijkertijd aanpakken om dit waterbedeffect te voorkomen. Want Den Haag wil de positie en beloning van werknemers en zelfstandigen gelijker maken, maar op dit moment wordt het onderscheid steeds groter.

“De (beoogde) wet- en regelgeving draagt in de praktijk bij aan de groei van zzp. Wij zien dat ook uitzendbureaus zich steeds vaker afvragen of de uitzendconstructie nog toegevoegde waarde blijft houden, of dat zij meer richting zzp-bemiddeling zouden moeten gaan.

“In plaats van complexere regelgeving die de markt beklemt, kan de overheid beter in gesprek gaan met deze intermediairs om samen te kijken hoe je de arbeidsmarkt beter kunt laten functioneren.”


Brisker Group: werkgeverschap as a service

De Brisker Group is de overkoepelende naam voor drie merken:

  1. Pay for People, dat de volledige backofficedienstverlening (verloning, facturatie, juridisch werkgeverschap) voor uitzenders verzorgt;
  2. Tentoo, dat de administratie en verloning voor werkgevers (directe eindklanten) bij de inhuur van flexkrachten, waaronder freelancers, op zich neemt;
  3. Holland Employment Experts, dat alle administratieve en juridische zaken regelt bij complexere inhuur van personeel, zoals kennismigranten.

Brisker is na meerdere grote overnames enorm gegroeid naar een omzet van 277,9 miljoen euro in 2021. Bij het Rotterdamse bedrijf werken ongeveer 200 professionals (intern) en op jaarbasis circa 20.000 flexkrachten.

Het bedrijf heeft zich ontwikkeld van payrollbedrijf naar een ‘specialist flexibele arbeid en full service HR dienstverlener’. Al ruim voor 2019 heeft het bedrijf al een professionaliseringsslag ingezet naar een digitaal – IT-gedreven – organisatie.

Brisker claimt de grootste verloner van Nederland te zijn, alle benodigde techniek en kennis van alle flexvormen in huis te hebben, waarbij de ondernemer (klant) centraal staat. Brisker omschrijft dit als ‘werkgeverschap as a service’.

De filosofie: een zo breed mogelijke HR-dienstverlening, zo specifiek mogelijk afgestemd op de ondernemer, van MKB-intermediairs tot digitale platformen, van de bakker op de hoek tot corporates.