"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Banner

Wet arbeidsmarkt in balans

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) richt zich op de balans tussen flexibele en vaste arbeid. Belangrijke punten omvatten onder andere vaste arbeidsomvang voor oproepkrachten, transitievergoeding vanaf dag één, ketenregeling van drie jaar, gedifferentieerde WW-premie op basis van contracttype, en gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers.

Het doel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is het aantrekkelijker te maken voor werkgevers om vaste contracten aan te bieden en door flexwerkers meer zekerheid te geven. 

De WAB heeft betrekking op verschillende vormen van flexibele arbeid, zoals oproepcontracten, uitzendovereenkomsten en payrolling.

Werkgevers moeten oproepkrachten minstens vier dagen van tevoren oproepen. Als de werkgever de oproep binnen vier dagen annuleert, heeft de oproepkracht recht op loon over de oorspronkelijke oproep.

Werkgevers moeten na twaalf maanden een aanbod doen voor een vast aantal uren aan oproepkrachten. Dit aanbod is gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren in het voorgaande jaar.

Werknemers hebben vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding bij ontslag. 

De hoogte van de WW-premie wordt gedifferentieerd op basis van het type contract. Werkgevers betalen een lagere premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een tijdelijk contract.

Werknemers die op basis van payrolling werken, hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij het bedrijf waar ze werken. Dit geldt ook voor de secundaire arbeidsvoorwaarden. Zie ook inlenersbeloning.

Lees voor meer actualiteiten over deze wet dit overzicht.
Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht