"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Duurzame inzetbaarheid: wie pakt welke rol?

In de huidige krappe arbeidsmarkt wil je niet alleen vaste maar ook flexwerkers duurzaam inzetbaar houden, zegt Elcke Jansen, CEO van Brisker Group. Maar welke partij in de keten is daarvoor dan verantwoordelijk?

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema op de krappe arbeidsmarkt. Je moet niet alleen goede werknemers binnenhalen, maar ze ook behouden. Dat is een belangrijke taak van leidinggevenden en de hr-afdeling. Volgens Elcke Jansen, CEO van Brisker Group gaat het dan om bijvoorbeeld verzuimbegeleiding, maar ook om goede opleidingen en om aandacht voor financiële gezondheid.

Bij duurzame inzetbaarheid denken we vaak aan werknemers in loondienst, stelt Jansen. “Werkgevers bieden allerlei opties zoals scholing, thuiswerken en flexibele werktijden om hun personeel binnen te houden. Het gaat dan vaak om de vaste functies.”

Duurzame inzetbaarheid flexkrachten

Maar het is net zo belangrijk invulling aan duurzame inzetbaarheid te geven bij flexibele functies, vindt Jansen. “Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever, intermediair, backofficepartijen, opleiders, verzuimbegeleiders en de flexkrachten zelf.”

“Zijn ze ziek? Ga met hen in gesprek bij verzuim. Wat is er aan de hand? En functioneren ze nog niet goed genoeg of zie je juist meer potentie in hen? Bied hen een goede opleiding aan zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Denk daarbij ook aan een taalcursus.”

Voor een deel van de werknemers is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor de financiële gezondheid. En dan hoeft het niet altijd om loonsverhogingen te gaan, aldus Jansen. “Kijk naar financiële begeleiding en help je flexkrachten met budgetcoaching.”

Wie is verantwoordelijk?

Maar is verzuimbegeleiding, het bieden van opleidingen en aandacht voor financiën nu een rol van de inlener, van het uitzend – of detacheringsbureau of van een andere partij in de keten? Dat legt Brisker Group samen met Stichting Doorzaam uit in een webinar op woensdag 4 oktober om 13.30u, tijdens de webinar week van  ZiPconomy en Werf&.

Jansen: “Wij schetsen welke rol iedere partij in de keten heeft. Want het gaat al goed, maar het kan nog veel beter. Belangrijk is dat je er samen voor zorgt dat je ook flexibele medewerkers een stabiele basis biedt en in hen investeert. Geef zoveel mogelijk dezelfde aandacht aan je flexkracht als de aandacht die je hebt voor je vaste medewerkers.”

Sociaal case management

Ze licht alvast een tipje van de sluier. Bij ziekte ligt de verzuimbegeleiding bij de juridisch werkgever, veelal de uitlener. Maar Jansen pleit ook voor ‘sociaal case management’. “Houd ook als inlener contact met de zieke werknemer. Bekijk hoe iemand kan re-integreren en wat passend werk binnen jouw bedrijf is. Voer zelf proactief het gesprek. ”

Ook bij de keuze voor backoffice partijen, die een bedrijf ontzorgen bij bijvoorbeeld de scholing, moet duurzame inzetbaarheid een belangrijk gespreksonderwerp zijn, meent de CEO van Brisker. “Sommige werkgevers menen dat het gezond en gelukkig houden van werknemers alleen een taak van de werknemer en de uitlener is. Maar het is een taak voor alle partijen in de keten.”

Scholingsbudget voor flexkrachten

Vaste medewerkers krijgen regelmatig een cursus om hun huidige werk beter te kunnen doen of om ander werk te kunnen gaan doen bij het bedrijf of elders. Om ervoor te zorgen dat ook flexkrachten zichzelf ontwikkelen is er een scholingsbudget. Uitzendorganisaties zijn wettelijk verplicht om daar jaarlijks geld voor opzij te zetten. Het gaat dan om 1,02 procent van de jaarlijkse loonsom. 

Dat geld kan direct worden ingezet voor een workshop of cursus, maar wat niet wordt gebruikt, moet worden afgedragen aan de stichting Doorzaam. Die stichting is opgericht om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te bevorderen.

“Zo is in 2022 al aan 11.000 uitzendkrachten hulp geboden bij hun ontwikkeling. Maar de uitzendsector is veel groter. Ook niet alle flexkrachten weten dat ze recht op scholing hebben. Ga met je tijdelijk personeel in gesprek. Waar liggen hun behoeftes? Een gezonde, gelukkige en bekwame flexkracht is goud waard. In de huidige krappe arbeidsmarkt wil je flexwerkers duurzaam inzetbaar houden zodat je continu kunt bouwen op extra capaciteit en up-to-date kennis in je flexibele schil.”


Webinar Week

Het webinar van Elcke Jansen, Michiel Poppelier (Manager Learning & Development) en Jessica Brandwijk (Consultant Duurzame Inzetbaarheid bij Stichting Doorzaam) ging hierover.

Bekijk de webinar: ‘Vitaal flexwerken vraagt om teamwork!’ hier.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie