"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Banner

Ketenregeling

De ketenregeling houdt in dat er slechts een beperkt aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten gesloten kan worden tussen werkgever en werknemer en volgt uit artikel 7:668a.

Er is volgens de wet sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (ongeacht wat er tussen partijen is afgesproken) als:

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen en deze bij elkaar langer duren dan 36 maanden (korte onderbrekingen inbegrepen);
Er meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten na elkaar worden gesloten.

Na een periode van zes maanden wordt de klok weer op nul gezet en begint de keten opnieuw.

Een uitzondering hierop vormt een verlenging van maximaal drie maanden, als de eerste tijdelijke overeenkomst 36 maanden of langer heeft geduurd.

In het wetsvoorstel “Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten” wordt voorgesteld de ketenregeling strenger te maken. 

Lees voor meer actualiteiten over dit onderwerp dit overzicht.
Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht