"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Recruitment van schaarse professionals bij Reijn: “Geen bulkwerk, maar maatwerk”

Brian Holtrop en Justin Schouten zijn verantwoordelijk voor de werving en selectie van interim-professionals binnen Reijn, platform voor hoogopgeleide professionals in de publieke sector. Door hun eigen benadering van zowel de opdrachtgever als de professional doen zij er alles aan om toch die geslaagde match te maken op de krappe arbeidsmarkt. “Als dat lukt, voelt het alsof we gescoord hebben.”

Ook op de markt voor hoogopgeleide professionals in de publieke sector, waarop Reijn zich begeeft, heerst schaarste. Tegelijkertijd neemt de vraag naar werving en selectie van professionals voor een opdracht juist toe, merkt Justin Schouten. “Dat heeft te maken met het feit dat wij als Reijn steeds meer naamsbekendheid krijgen, maar zeker ook met het feit dat de arbeidsmarkt zo krap is. Bedrijven kunnen vaak in hun eigen netwerk geen geschikte mensen meer vinden.”

“Wij krijgen als recruiters steeds meer een adviserende rol”, stelt Brian Holtrop. “Klanten zijn niet elke dag met recruitment bezig. Zij denken nog altijd dat er veel professionals beschikbaar zijn en zijn lage(re) tarieven gewend. Die klanten moeten we echt uitleggen dat de arbeidsmarkt op dit moment anders is dan in 2017. Dat besef is nog niet overal doorgedrongen.”

“Professionals hebben momenteel de opdrachten voor het uitkiezen.”
Justin Schouten

“Professionals hebben momenteel de opdrachten voor het uitkiezen”, vult Justin aan. “We merken dat veel werkgevers nog vertrouwen op hun eigen werkgeversmerk – wij zijn toch een bekende gemeente of grote onderwijsgroep – maar als het tarief niet goed is, komt die professional niet.”

Het is volgens Justin overigens een misvatting dat de zelfstandige professional altijd puur voor het geld gaat. “De maatschappelijke betrokkenheid van een organisatie speelt bij hun keuze voor een opdracht zeker een rol. Zij werken in de publieke sector en doen dat ook omdat ze iets terug willen doen voor de maatschappij. En als het een mooie klant is voor hun profiel, zijn zij ook bereid iets te zakken met hun tarief.”

Intensieve gesprekken

Het kost de recruiters van Reijn meer tijd en energie op de huidige arbeidsmarkt om professionals te vinden. “Voorheen kregen we meerdere reacties na het online zetten van een opdracht. Dat is nu niet meer zo. De tijd dat je een uitvraag doet en gewoon kunt afwachten is echt voorbij”, zegt Brian.

Dus moeten zij zich als Reijn onderscheiden. Dat begint met een intensieve benadering van de opdrachtgever. “Bij een uitvraag gaan we uitgebreid het gesprek aan met de klant;  welke pull-factoren hebben jullie? Wat maakt het interessant voor een professional om voor jullie te werken? Welke mogelijkheden voor thuiswerken bieden jullie? Misschien kun je de opdracht langer maken dan voor een maand, want dat is wellicht voor de professional niet zo interessant?”

Ook voeren de recruiters uitgebreide gesprekken met professionals. Brian: “Het gaat meestal om hoogopgeleiden (WO-geschoolden), waarbij je veel meer de diepte in gaat. Waar zit jouw expertise? Voor wat voor soort opdrachten ben je inzetbaar? Dat is geen bulkwerk, zoals bij uitzenden, maar maatwerk.”

Justin: “We proberen het gesprek persoonlijk te maken, luisteren naar de ambities en wensen van een professional. En we zijn heel transparant in communicatie, van elke actie die we nemen houden we hem of haar op de hoogte.”

“Als wij een professional voorstellen bij een opdrachtgever, dan is hij of zij altijd op de hoogte van het eindtarief.”
Brian Holtrop

Die transparantie geldt ook voor het tarief. Als een bureau een professional voorstelt bij de klant, weet die professional meestal niet wat het uurtarief is dat de klant moet gaan betalen. Bij Reijn wel. Brian: “Als wij een professional voorstellen bij een opdrachtgever, dan is hij of zij altijd op de hoogte van het eindtarief.” Ongebruikelijk in de bemiddelingswereld en juist door die openheid ontstaat het vertrouwen volgens Brian.

Het persoonlijke gesprek gaat volgens hem ook door als een professional door een opdrachtgever wordt afgewezen. “Dan vragen wij de klant naar de reden om die professional een duidelijke terugkoppeling te kunnen geven. Dat hoort ook bij goed opdrachtgeverschap.”

Drie opties bij lastige klussen

De krapte op de arbeidsmarkt zal de komende tijd alleen maar toenemen. Toch zijn er wel degelijk manieren om die schaarse professional te blijven vinden en binden, zo stellen Justin en Brian. Zij geven drie opties:

  1. Traineeships; niet voor niets investeren veel specialistische bureaus in jonge professionals. Zij leiden hen op en vervolgens gaan zij aan de slag via traineeships. Zo’n trainee werkt tegen een lager tarief en wordt in de praktijk vaak gekoppeld aan een senior in een organisatie. “Wij vragen onze klanten ook of zij daar open voor staan.”
  2.  Het opbouwen van een talentenpool; bijvoorbeeld via LinkedIn, zo blijf je op de hoogte van statussen. “Als een professional zijn status aanpast, krijgen wij daar een melding van en kunnen wij direct schakelen met die persoon.”
  3. Forecasting; vaak heeft de klant inzicht in welke de projecten eraan zitten te komen of men weet dat aan het eind van het jaar een piekdrukte is. “Als wij dat weten kunnen wij eerder meer tijd steken in de werving en selectie. Daar moeten wij de klant nog wel eens in meenemen. Maar als wij dat kunnen voorbereiden, kunnen wij die klant ook echt op het juiste moment ontzorgen.”

Dat de arbeidsmarkt ‘lastig’ is en dat er dus ook meer ‘lastige klussen’ zijn, schrikt de recruiters overigens niet af. Brian:  “Als we er alles aan doen en alle middelen inzetten, en de opdracht wordt door ons ingevuld, waarbij de klant echt blij is, dat geeft echt een kick. Dat voelt alsof we gescoord hebben.”

 


Kop koffie drinken

Brian Holtrop

Brian Holtrop volgde de opleiding Human Resource Management en kwam via zijn stage bij Driessen Groep terecht op de salarisadministratie voor flexkrachten. Hij kwam er al snel achter dat de ‘de achterkant van HR-werk’ niet past bij zijn ambities. In de wandelgangen trof hij binnen Driessen de recruitment manager. Die gaf hem de kans als intercedent in de wereld van de arbeidsbemiddeling te rollen. Koen de Rooij en Marcel van de Bekerom (directeuren van Reijn) waren inmiddels bezig het uitbreiden van de broker dienstverlening. Na een kop koffie besloten ze dat Brian de ideale kandidaat was om de bemiddeling van interim-professionals voor Reijn op zich te nemen.

Justin Schouten

Ook Justin Schouten werkt al jaren bij Driessen en ook hij is binnen Reijn door gesprekken bij de koffie in zijn huidige functie van recruitment adviseur gerold. Justin heeft een sportopleiding en fysiotherapie gevolgd. Tijdens een banenbeurs kwam hij in contact met Driessen. Gestart als fulltime oproepkracht is hij doorgegroeid naar de functie van consulent Mens en Werk, dat aanbestede diensten levert op het gebied van uitzenden en payroll in de publieke sector.