"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

8 experts over de arbeidsmarkt in 2019: ‘Opdrachtgevers hebben weer iets te kiezen’

Hoe ontwikkelt de (flexibele) arbeidsmarkt zich in 2019? Voor de achtste keer laten de vaste auteurs van ZiPconomy en enkele andere experts hun licht schijnen over het aankomend jaar.

 

 War for the zelfstandig professional – Marcel van den Bekerom (Driessen)

We moeten nog zeker tot 2021 wachten op meer duidelijkheid rondom de wet DBA. Maar de vraag naar zelfstandig professionals wordt in 2019 niet minder. Organisaties hebben de capaciteit, flexibiliteit en expertise van professionals hard nodig. Schaarse zzp’ers zelf hebben genoeg aanbod en kiezen de meest interessante opdrachten. Voor zowel intermediairs als organisaties is het zaak om de zzp’er te binden en te boeien. De war for talent geldt zeker voor de zelfstandig professional.

Ondanks dat de economische groei licht afneemt, blijft de arbeidsmarkt krap in 2019. de licht afnemende economische groei. Ik verwacht dat in 2019 organisaties meer de nadruk leggen op strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid van personeel.”

Marcel van den Bekerom, manager Driessen Professionals.

 

 Meer vast en duurdere flex – Stef Witteveen (Uniforce)

“Het aantal vaste dienstverbanden groeit en dat is een puur conjunctureel gegeven. Het wordt moeilijker vacatures in te vullen, waardoor werkgevers eerder vaste banen aanbieden. De flexibiliteit zal in 2019 voor het eerst sinds lange tijd teruglopen. Maar dit is geen structurele verandering, bij een omslag van de conjunctuur zullen die vaste banen weer snel worden afgebouwd.

Flexwerk wordt duurder dan vast werk. Daarmee wordt uitzendwerk minder aantrekkelijk voor werkgevers en voor een deel van de uitzendkrachten. De uitzendkracht die geen vaste baan krijgt, zoekt manieren om netto meer over te houden. Dus nemen het aantal zzp’ers en platforminitiatieven toe. Nog geen evenwichtige arbeidsmarkt, terwijl dat het doel is van de Wet Arbeidsmarkt in Balans.”

Stef Witteveen, directeur van Uniforce.


 Lees ook:


 Betere salarissen en hogere tarieven – Mark Bassie (Flex-Beheer.nl)

“Volgend jaar wordt geen slecht jaar voor zzp’ers. Het personeelstekort is nog zo groot, dat de werkloosheid laag blijft en het aantal opdrachten voor zzp’ers nog steeds goed.

Je kunt volgend jaar nog steeds een vast contract of een beter salaris vinden, en als zzp’er een hoger uurtarief bedingen of succesvol starten. Helaas loopt de wetgever hopeloos achter met de regelgeving zodat er volop ruimte is voor ontwrichtende ontwikkelingen als race-to-the-bottom-platformen, werk via een algoritme op een app en concurrerende robots en mensen uit lagelonenlanden.”

Mark Bassie, directeur Flex-Beheer.nl

 

 Kandidaat blijft de baas – Jurgen Jaarsma (Hays)

“In 2019 blijft er een mismatch in vraag en aanbod, en bedrijven blijven daardoor worstelen met het vinden van talent. In plaats van met meerdere recruiters te werken kan het hele pakket worden uitbesteed aan één bureau. Zelfs voor vaste functies binnen een bedrijf. Wij noemen dat Recruitment Proces Outsourcing (RPO), we zien dit nu al toenemen in populariteit.

Recruitment heeft met vraag en aanbod te maken. Degene die aanbiedt – waar het tekort is – heeft het voor het zeggen. Door de vergrijzing in de komende vijf jaar moeten er sowieso veel vacatures ingevuld worden. In 2019 blijft de kandidaat de baas.”

Jurgen Jaarsma, directeur Hays Talent Solutions Nederland

 

 Koploper NL gaat (nog) meer gebruik maken van buitenlands talent – Rick Schevers (Managing director TCP Solutions)

“Zoals in het afgelopen jaar zien wij het flexwerken en het uit het buitenland halen van specifiek talent alleen maar toenemen in het komend jaar en dit vooral met tijdelijke contracten. Deze ontwikkeling komt hoofdzakelijk voort uit de krapte op de lokale arbeidsmarkt en de vraag naar unieke vaardigheden en specialismen.

Bedrijven worden steeds creatiever om de juiste mensen aan te trekken en staan ook steeds meer open voor alternatieve middelen om hun doel ten aanzien van het aantrekken en behouden van personeel te bereiken. Nederland is hier echt een koploper in en gelukkig voor onze branche, verwachten we dat de door ons omliggende landen en andere EU-landen, Nederland in navolging gaan.”

Rick Schevers – TCP Solutions

 

 Er zijn weer kandidaten beschikbaar – Piet Hein de Sonnaville (Schaekel & Partners)

“De hoogconjunctuur van 2017 en 2018 loopt op zijn laatste benen. Opdrachten worden korter, kandidaten minder schaars en de stijging van de tarieven is voorlopig ten einde. Werk aan de winkel om weer werk in de winkel te krijgen. Is dit erg? Nee, het is juist goed.

Vakmensen zijn meer beschikbaar, er moet moeite gedaan worden om opdrachten te krijgen en opdrachtgevers hebben weer iets te kiezen.”

Piet Hein de Sonnaville, partner bij Schaekel & Partners.

 

 Tegen herverdeling van arbeid en industrie valt niet te beschermen – Leni Minderhoud (coach en auteur)

“Het proces van trend naar werkelijkheid versnelt. In 2019 gaan bedrijven stoppen met openlijk morren over zaken als duurzaamheid en maatschappelijke druk. Omdat dit door de publieke opinie en hun medewerkers keihard wordt afgestraft.

Ook komt er een einde aan de bullshit-economie. Jonge medewerkers accepteren geen onzinwerk. Bedrijven gaan failliet omdat ze geen werknemers aan zich kunnen binden en aan hun producten geen behoefte meer is.

Mavericks en klokkenluiders tegen het systeem, organiseren zich. Mensen zijn niet meer bang om hun baan te verliezen. Herverdeling van arbeid en industrie gaat door. Daar is niet tegenaan te beschermen. Gaan we voor behoud of vernieuwing? Vooral jongeren richten hiervoor een denktank op.”

En tot slot komt er geen verplichte pensioen- en AOV-verzekering voor zzp’ers.”

Leni Minderhoud, auteur ‘Van werknemer naar ondernemer’ en coach 45plusondernemer.nl 

 

 2019 en de jacht op talent – Jan-Willem Maas (Bergler Group)

Januari 2016 beloofde ik het al. De jacht op talent gaat weer los. En dat was de afgelopen twee jaar slechts de prelude op hetgeen zich het komende jaar zal laten zien.

Het wordt dus van groot belang dat bedrijven zichzelf nu eindelijk echt gaan verkopen aan potentiële talenten. Geen korte termijn oplossingen en opportunistische acties, maar een echte duurzame verbinding met het (nog niet) beschikbare talent. Wat geldt voor mijn voorspelling voor 2016, gaat nog steeds op: Organisaties die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in de relatie met mensen uit de flexibele schil, plukken daar nu hun vruchten van. Anderen die daar nu nog aan moeten beginnen, hebben een achterstand in te halen.

Daar ligt de grote uitdaging, hoe zorgen wij ervoor dat we interessant genoeg zijn en blijven voor de professionals die wij zo hard nodig hebben. 

Jan-Willem Maas (Bergler Group)

 Lees ook:

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie