"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gewijzigde aanbestedingswet scherpt regels inhuur personeel aan

Op 1 juli is de nieuwe aanbestedingswet van kracht geworden. Niels Hoppenbrouwers legt uit wat de de gevolgen van de aangescherpte regels zijn, ook voor het inhuren via marktplaatsen.

Op 1 juli is de nieuwe aanbestedingswet van kracht geworden. Na de Wet DBA weer een nieuwe wet die impact heeft op het inhuren van personeel. Al zullen de gevolgen van deze wet een stuk minder groot zijn. Voor iedereen die publiek geld uitgeeft aan inhuren van personeel is het wel zaak de aangescherpte regels goed voor ogen te hebben. Of de gewijzigde aanbestedingswet voor zelfstandigen voordelen zal bieden, is nog maar zeer de vraag.

In aanloop naar een ochtendseminar over de nieuwe aanbestedingswet op 12 juli spraken we alvast met Niels Hoppenbrouwers, ‎ aanbestedingsjurist bij Aeves/Benefit.

Inhuren via marktplaatsen anders

‘Sinds 1 juli 2016 is de gewijzigde aanbestedingswet 2012 van kracht. Voor wat betreft het inhuren van personeel zijn er verschillende zaken gewijzigd’, zo legt Hoppenbrouwers uit. ‘Tot nu gold er een uitzonderingsregel voor het inhuren van personeel. Die uitzondering is  verdwenen. Gevolg is dat het inhuren van personeel in eerste instantie nu ook onder de Europese aanbestedingsregels valt. Dat stelt nieuwe eisen en voorwaarden aan procedures rond inhuur van personeel, wat ook gevolgen zal hebben voor leveranciers van personeel en voor zelfstandigen.’

‘Een van de meest zichtbare veranderingen is dat de gewijzigde aanbestedingswet het veelgebruikte marktplaatsconcept in de wet opneemt, zij het in een wat andere vorm. Bestaande marktplaatsen zullen namelijk omgebouwd moeten worden naar een zogenaamd ‘Dynamisch Aankoopsysteem’, kortweg DAS. Dat vergt wat aanpassingen, zowel in de procedure als in het systeem. Zaak dus om goed op de hoogte te zijn van de eisen die de gewijzigde wet hieraan stelt’.

Voor eenieder die via een DAS  wenst in te schrijven op een overheidsopdracht, veranderen er verschillende zaken. In een DAS dienen bijvoorbeeld alle stappen van de aanbesteding digitaal te verlopen. Bij de DAS moeten leveranciers zich  vooraf aanmelden om mee te dingen naar nieuwe opdrachten. De verwachting is dat opdrachtgevers zwaardere voorselecties zullen inrichten dan bij de huidige marktplaatsen.  De verplichting van een ‘indicatieve inschrijving’ verdwijnt. Daarnaast wordt de termijn waarbinnen op aanvragen gereageerd mag worden korter, wat meer past bij de dynamiek van inhuur.

Zelfstandigen

Bij de invoering van de aanbestedingswet in 2012 was een van de wensen om zelfstandigen meer kans te geven bij aanbestedingen. Via marktplaatsen wil dat nog niet erg lukken. Uit nieuw onderzoek van ZiPconomy blijft dat nog geen 5% van de opdrachten rechtstreeks naar zelfstandigen gaat. Er zal met de aangescherpte richtlijnen minder onderhands gegund gaan worden, wat mogelijk meer ruimte geeft voor zelfstandigen om de concurrentie aan te gaan.

Hoppenbrouwers ziet niet direct dat de aanpassingen voordelen opleveren voor zelfstandigen. ‘De aanbestedingswet 2012 heeft destijds zwaar ingezet op ‘proportionaliteit’, zodat ook het MKB een gerede kans had om mee te dingen naar overheidsopdrachten. De gids proportionaliteit was hier het praktische resultaat van. De gewijzigde aanbestedingswet borduurt hierop voort, al zie ik deze versoepeling niet in die mate dat het tevens interessant is voor zelfstandigen.’

Tijdens het ochtendseminar ‘Nieuwe Aanbestedingswet: wat betekent dit voor het rechtmatig inhuren van extern personeel?’ op 12 juli aanstaande gaf Niels Hoppenbrouwers , samen met andere experts,  dieper in op de nieuwe regels en de gevolgen voor inhuur van extern personeel.   (LET OP: dit seminar wordt herhaald op 13 september, zie hier) 

 

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

 1. De 5% opdrachten direct naar Zelfstandige Professionals bij Marktplaatsen zal bij DAS alleen maar dalen.
  Uit de eerste mails die binnenkomen om me aan te melden voor de nieuwe DAS als marktplaats opvolger kan ik maar een conclusie trekken:
  Een groot bureaucratisch circus dat is opgetuigd.
  Een compleet PvE wat niet meer is dan een lege huls: genoemde aantallen zijn volledig vrijblijvend!
  Het vragen van een kvk uittreksel bij aanmelding jaagt inschrijvers onnodig op kosten.

 2. @Robert: Ik kan je helaas geen ongelijk geven, te vaak en te veel worden er allerlei drempels opgeworpen door aanbestedende diensten waardoor veel leveranciers tijdens de aanvraagprocedures afhaken of zichzelf niet eens meer registreren.
  En de overheid snijdt hiermee ook in haar eigen vlees, omdat er dan minder aanbod en minder topkwaliteit wordt aangeboden op een marktplaats/DAS.