"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De eerste (niet verrassende) gevolgen van de Wwz worden zichtbaar

De Wet werk en zekerheid (Wwz) wordt op verschillende momenten ingevoerd. 1 juli jl. was de belangrijkste datum. Toen zijn nieuwe bepalingen ingevoerd die, naar mijn mening, de grootste gevolgen zullen hebben voor werkgevers en vooral voor werknemers.  Zo moet nu bijvoorbeeld na 2 jaar en 3 contracten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd worden aangeboden.  Op de site van de rijksoverheid staat het mooi omschreven:

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is onder andere de positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers) versterkt. Zo wordt het verschil tussen hun positie en die van werknemers met een vast contract kleiner. Bijvoorbeeld door sneller door te stromen naar een vaste baan. “

Maar klopt dat eigenlijk wel?  Is het niet zo dat werknemers na  twee jaar toch vriendelijk bedankt worden voor de geleverde diensten?  De eerste berichten die dit vermoeden bevestigen, druppelen langzaam binnen.  Er zijn al veel voorbeelden van werkgevers die afscheid hebben genomen van personeel dat anders na 1 juli 2015 twee jaar in dienst zou zijn.

Dit is overigens niet per se omdat de werkgever dat wil. Bij een aantal grote bedrijven, bijvoorbeeld in de zorg, is vastgelegd dat er in het kader van de bezuinigen geen arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd meer bij mogen komen. Dergelijke afspraken zijn vaak al gemaakt voordat de exacte maatregelen van de Wwz bekend waren.

Niet onverwacht

Zo bereikte mij het verhaal van een werknemer die al twee jaar bij een zorginstelling op de administratie werkte. De werkgever wilde haar maar wat graag behouden, maar vanwege de flexbepalingen en transitievergoeding bleken er geen mogelijkheden te zijn.  Of het andere verhaal van een jonge moeder die in het hotelwezen werkte. Voorheen kon in de horeca-cao nog afgeweken worden van de flexbepalingen, dat is nu zo goed als onmogelijk geworden. Ook deze vrouw kreeg geen verlenging, terwijl het drukke zomerseizoen voor de deur stond en de werkgever haar graag in dienst wilde houden.

Deze keerzijde van de Wwz komt natuurlijk niet onverwacht. Zodra de plannen van de regering bekend waren, kwam van diverse kanten kritiek. De Koninklijke Horeca Nederland heeft van meet af aan gesteld dat de Wwz niet één op één  toegepast kan worden op bedrijfstakken zoals de horeca, die erg afhankelijk zijn van het seizoen.

Critici zullen stellen dat minister Asscher (Sociale Zaken) een branche kan toestaan waarop de ketenregeling niet van toepassing is. Dat klopt, opgemerkt moet worden dat de minister hiervan slechts een voorbeeld heeft gegeven: het profvoetbal.

Hoe positief de berichten over de toegenomen werkgelegenheid in de uitzendbranche ook zijn (zoals hier), ze moeten wel in het licht van het bovenstaande gezien worden: Veel werkgevers hebben de contracten met hun tijdelijke werknemers beëindigd, maar hebben wel personeel nodig. Het zal geen verrassing zijn waar ze dat personeel vinden.

ZiPconomy geeft ruimte aan auteurs die eenmalig een artikel willen plaatsen op ZiPconomy. Naam en functie van deze gastbloggers worden onder het artikel vermeld. Bekijk alle berichten van Gastblogger

Eén reactie op dit bericht

  1. Goed stuk Barbera, hopelijk voert de regering nog de nodige wijzigingen door om de regeling wat beter uit zijn verf te laten komen. De bedoelingen zijn natuurlijk wel goed, alleen het was te verwachten dat het op deze manier niet werkt.