"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De werkgever als opdrachtgever: Roger Muys (PostNL) herdefinieert goed werkgeverschap.

Roger Muys, HR-directeur PostNL betoogt een verregaande innovatie van arbeidsverhoudingen en professionalisering van de omgang met flexkrachten

Roger Muys, HR-directeur van PostNL voorspelt het einde van het traditionele arbeidscontract. In een analyse in Management Scope betoogt hij een verregaande innovatie van arbeidsverhoudingen en de professionalisering van de omgang met flexibele arbeidskrachten.

“Lenigheid, verandervermogen en flexibiliteit” zijn volgens Muys sleutelwoorden die een succesvolle relatie tussen werknemers en werkgevers in de huidige markt bepalen. In een veranderende tijd waarin zestigers langer doorwerken en Nederland bijna één miljoen zelfstandigen telt, is het van belang dat arbeidsverhoudingen opnieuw worden vormgegeven. Het vaste werknemerschap zal hierbij steeds vaker plaatsmaken voor de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Muys ziet dat de matching tussen vraag en aanbod steeds complexer wordt.

Goed opdrachtgeverschap

Dit vraagt ook om een herdefiniëring van het begrip “’goed werkgeverschap”, stelt Muys. Aandacht voor de innovatie van arbeidsverhoudingen is er volgens hem in Nederland nog te weinig. Te vaak wordt goed werkgeverschap nog geassocieerd met “de beste werkgever”. In het huidige landschap vervult de werkgever echter steeds vaker de rol van opdrachtgever. De flexibilisering van arbeidsrelaties is terug te zien in een toename van juridisch lossere arbeidsvormen, door de inhuur van zelfstandigen, uitzendkrachten of seizoensmedewerkers.

Van beide kanten neemt deze vraag naar flexibele arbeid toe. Vernieuwende en krimpende organisaties doen vaker beroep op de flexibele inzet van het arbeidspotentieel, waarbij met een minimale vaste kern wordt gewerkt. Voor de ‘klassieke’ werknemer zorgt een veranderende maatschappij voor een toenemende vraag naar wisselende inzetbaarheid. Muys noemt hier het overhevelen van zorgtaken van de overheid naar de burger als potentiële aanjager.

Ook bij flex investeren in arbeidsrelatie en betrokkenheid

Muys betoogt dat organisaties met name op sociaal gebied nog een “een flinke inhaalslag” moeten maken in hun visie op goed werkgeverschap. Hoe gaan werkgevers en werknemers om met vraagstukken rondom inkomenszekerheid, nu vaste contracten plaatsmaken voor flexibele en tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Volgens Muys ligt hier voor werkgevers een nieuwe uitdaging: wat kun zij aan hun personeelsbestand bieden, zodat mensen een normaal en duurzaam inkomen verwerven?

Een goed antwoord op deze vraag komt wederom van twee kanten: “Werkenden zullen zich de komende jaren geleidelijk bewuster worden van afnemende zekerheid die bij klassieke arbeidsverhoudingen hoort. De werkgever zal bij het invullen van de behoefte aan resources steeds meer rekening moeten houden met gedeeltelijke beschikbaarheid van mensen.”

Werkgevers moeten er tot slot voor waken naast goede arbeidsvoorwaarden ook het opdrachtgeverschap te faciliteren. Muys pleit ervoor ook bij tijdelijke werknemers te blijven investeren in goede arbeidsrelaties en betrokkenheid. “Als tijdelijkheid de standaard wordt, zal er een sterkere differentiatie ontstaan in investeringen in opleidingen en ontwikkeltrajecten: enerzijds functie-gebonden opleidingen en anderzijds employability-gerichte opleidingen. Goed werkgeverschap wordt een kwestie zowel van aantrekkelijk werkgeverschap als goed opdrachtgeverschap.” 

Lees het volledige artikel van Roger Muys op Management Scope.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie