"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Regie over werk en ontwikkeling: Het individu aan de macht.

In zijn eerste bijdrage op ZiPconomy gaat Samir ter Lüün in op de individualisering van werk en geeft een aantal mooie voorbeelden hoe organisaties daar op in kunnen spelen.

Individualisering is een megatrend die de wereld van werk blijft veranderen. Als gevolg daarvan krijgen werknemers steeds meer vrijheid om hun baan flexibel in te richten: zelf kunnen bepalen hoe, waar en wanneer je werkt. Met als doel een betere afstemming op de levensfase, de behoefte aan zelfontplooiing en het privéleven. Mensen sluiten vaker een soort persoonlijk contract met het werk in plaats van met hun werkgever. Een leven lang bij één baas komt minder voor, een leven lang leren en nieuwe ervaringen opdoen krijgen meer nadruk. Eindstand voor de werknemer is meer regie over eigen werk en persoonlijke ontwikkeling.

Gemak en efficiëntie

Ik denk dat regie over eigen werk ook voort komt uit de behoefte aan gemak. Werkgevers komen werknemers hierin tegemoet  met self service: vanuit internetportals kunnen werknemers uren invoeren, zichzelf inroosteren, testen doen en gegevens bijwerken. In de flexbranche startte de self service-trend rond 2002 met de online loonstrook. En deze trend zet door. Zelfroosteren leidt tot een hoger commitment en een lagere  no show. Flexkrachten mailen minder heen en weer met de intermediair en regelen alles waar en wanneer ze willen. Het leidt tot foutreductie en de intermediair wordt efficiënter.

De toekomst is dichterbij dan je denkt

Individualisering en gemak kunnen verder worden doorgevoerd. Ik denk hierbij aan een eigen, veilige plek op internet, een digitale identiteit waar jij als individu de eigenaar van bent. Een plek van waaruit je alles op het gebied van werken en persoonlijke ontwikkeling kan regelen en vastleggen. Je bepaalt zelf of partijen als werkgevers en onderwijsinstellingen toegang krijgen tot jouw gegevens of met een applicatie op jouw plek mogen aansluiten. Die partijen komen naar je toe in plaats van dat je het internet moet afstruinen met verschillende inlogcodes op zak. In het ideale geval wordt deze plek gesteund vanuit de overheid om continuïteit en de integratie met publieke diensten als het UWV te garanderen.

Vanuit de technologie zijn er al initiatieven ontstaan op het gebied van werken en leren die focussen op het individu. De toekomst is dus dichterbij dan je denkt!

Het individu aan de macht; voorbeelden van initiatieven

Een voorbeeld is Talent-x waarmee Ixxer Group een persoonlijk ontwikkeldashboard biedt om competenties en ontwikkelpotentieel in kaart te brengen. Het individu kan hier als werknemer, werkzoekende, scholier of student gebruik van maken. Het dashboard wordt gevuld door in de tijd optelbaar en volgens een gevalideerd model testen te doen en feedback te verzamelen. Het dashboard kan worden gedeeld binnen communities gekoppeld aan bedrijven en onderwijsinstellingen en worden gematcht met functieprofielen of opleidingen. Ixxer Group sluit hiermee aan op de Quantified Self-trend: alles van jezelf meetbaar maken, zowel mentaal als fysiek.

Meurs HRM biedt een ePortfolio-systeem waarbinnen het individu met testen zelf een profiel kan opbouwen en kan zoeken in vacatures. Op initiatief van SZW en OCW werkt STOOF momenteel samen met 5 uitzenders en het UWV aan een pilot om de geschiktheid van het ePortfolio voor de uitzendbranche te testen.

CTB Flex stelt de filosofie dat een individu regie moet kunnen voeren over eigen werk centraal in haar oplossingen voor de flexbranche. Daarnaast werkt CTB Flex aan een online werkidentiteit voor alle Nederlanders waarin je centraal alles op het gebied van werk kunt organiseren zoals solliciteren, uren invoeren en competenties beheren en valideren.

Ook  Qiy onderstreept deze filosofie en wil ieder individu een digitale kluis en identiteit geven.  Qiy maakt persoonlijke data die nu online bij verschillende bedrijven ligt overzichtelijk en op een veilige, centrale plek toegankelijk met één inlogcode.

Mijn droom is dat dit soort initiatieven in de toekomst op elkaar aansluiten om gezamenlijk vorm te geven aan de eigen, veilige plek van het individu.

Invloed van deze ontwikkelingen op de flexbranche 

De ontwikkelingen leiden tot zowel bedreigingen als kansen. Bovenstaande initiatieven maken de weg vrij voor een transparante arbeidsmarkt. Werkzoekenden kunnen hun profiel zelf online matchen met vacatures van inleners. Een deel van de inleners en werkzoekenden zal besluiten dat de intermediair overbodig is geworden. Daarbij kan het individu de eigen competenties steeds beter in kaart brengen en koppelen aan functies. Hierdoor wordt de expertise van de intermediair op dit vlak minder noodzakelijk.

Kansen zijn er ook volop. De cv wordt vervangen door een rijk en gevalideerd competentieprofiel. De intermediair kan hierdoor een betere match maken. Dit leidt tot tevreden klanten, gemiddeld langere uitzendingen en de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen. Een beter inzicht in de kandidaat zorgt voor een goede doorstroom tussen het assortiment aan banen en kunnen er carrières worden geboden. Ook het ontwikkelpotentieel van de flexkracht wordt inzichtelijk. Hier liggen kansen in het opleiden van flexkrachten in antwoord op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Als iedere werkzoekende een profiel heeft en iedere intermediair kan beschikken over dezelfde gegevens, liggen de kansen voor het bureau in een onderscheidende dienstverlening richting flexkracht. Zie hier de focus voor de toekomst!

Samir ter Lüün is als trendwatcher markt en maatschappij verbonden aan CTB Flex, leverancier van ICT-oplossingen voor de flexbranche. Hier vertaalt hij veranderingen in de manier waarop mensen werken en leven naar ICT-oplossingen, visie en advies voor de flexbranche. Zijn ruime praktijkervaring als intercedent en vestigingsmanager komen hierbij goed van pas. Belangrijke onderwerpen zijn de invloed van technologie op de flexbranche (waaronder social media), flexibilisering, nieuwe business modellen in de flexbranche en de nieuwe generatie in relatie tot werk. Bekijk alle berichten van Samir ter Lüün

2 reacties op dit bericht

  1. Goed verhaal. Goed ook om aantal voorbeelden te geven hoe je als organisaties toch in die trend van individualisering ondersteuning kan blijven bieden. Zie in de praktijk ook wel organisaties afhaken met zo iets: “okee, als jullie [medewerkers] het zelf willen doen, doe het dan ook maar zelf.” Kortzichtig natuurlijk….

  2. Beste Samir, dit lijkt mij een goede analyse van de nieuwe arbeidsmarkt (bijkans de laatste, meest conservatieve markt die nog moet kantelen). Zelf voorzie ik dat de omkering nog verder doorgezet kan worden in je betoog. Interessant in dit kader is het boek The Intention Economy van Doc Searls. Klanten (van eenmanszaak tot multinational) willen (ook op de arbeidsmarkt!) een volledig en up-to-date inzicht in relevante aanbieders op de markt. Individuele vakprofessionaliteit en expertises als onderscheidende kwaliteiten zullen hierdoor veel belangrijker worden, alsook het denken in projecten in plaats van banen. Veel verandering is mijns inziens ook nodig bij organisaties die hun eigen unieke maar corporate competenties moeten terugvertalen naar die van de bepalende student en vakprofessional. Kansen voor softwareontwikkelaars van semantische matching van professionele relaties. Ook in Eindhoven area zij al vergevorderde plannen voor een neutraal ECO-systeem met serviceproviders als 3rd en 4th parties met volledige data-portabiliteit van bijvoorbeeld profieleigenaren. Daar zie ik de panisch afschermende intermediairs niet gauw instappen! Ik voorspel dat de zeer traditionele bemiddelaars met kalnten aan werkgeverszijde en belangenbehartigers met klanten aan werknemerszijde deze fundamentele transformatie niet bij willen of kunnen houden. Kansen voor volstrekt nieuwe markt partijen die als ‘agents’ zullen opstaan in deze efficiente omgekeerde wereld. Eindelijk…