"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“Europabreed zijn freelancers de innovatoren die worden ingezet om disruptie het hoofd te bieden”

Tijdens een webinar gaat Dustin Robinson uitgebreid in op de voornaamste trends en ontwikkelingen op de Europese markt van freelancers. Hij biedt interessante inzichten in de overeenkomsten en verschillen tussen diverse landen en ziet ‘Europabreed’ een sterke rol voor de zzp’er: “Waar andere mensen vaak bang zijn voor alle veranderingen en nieuwe technologieën, zijn freelancers degenen die de veranderingen omarmen.”

Malt is de grootste freelance marketplace in Europa. De organisatie gebruikt haar grote bereik regelmatig om onderzoek te doen naar trends op de Europese markt. “Een van de interessante trends die wij recent ontdekten, is dat freelancers zich Europa-breed best zeker voelen over hun toekomst”, aldus Dustin Robinson, Head of Marketing and Community bij Malt Nederland.  “Dat is interessant. De perceptie is dat mensen door onzekere economische vooruitzichten heel nerveus worden en dat dat vooral voor freelancers geldt. Maar dat blijkt juist niet zo te zijn.”

“Wij spreken van de Skills Disruption Index; die meet hoe kwetsbaar bepaalde beroepsgroepen zijn voor digitalisering. De opkomst van AI brengt natuurlijk veel disruptie met zich mee. Veel banen worden geschrapt en je zou denken dat de freelancers daar als eersten heel onzeker van worden. Maar het tegendeel blijkt waar: freelancers worden juist het minst geschaad door die disruptie. In plaats daarvan zijn zij de innovatoren die het eerst worden ingezet door organisaties om die disruptie het hoofd te bieden. Aan de ene kant zijn ze kwetsbaarder omdat ze geen vast contract hebben, maar aan de andere kant zijn ze juist minder kwetsbaar omdat zij al over nieuwe inzichten en nieuwe tools beschikken.”

“Europabreed zijn freelancers de mensen die dingen oppakken en adopteren. Waar andere mensen vaak bang zijn voor alle veranderingen en nieuwe technologieën, zijn freelancers degenen die de veranderingen omarmen.”

Temperatuurmeting

Door de grote omvang van haar database kan Malt een hele goede temperatuurmeting doen over onderwerpen als sentiment, skills en trends, aldus Dustin. In zijn webinar zal hij uitgebreid op de bevindingen uit die onderzoeken ingaan. 

Hij licht alvast een tipje van de sluier op: “We hebben het vaak over de opmars van freelancers in Nederland, maar ook in de landen waar freelancen minder een begrip is, neemt het toe. Dan hebben we het voornamelijk over kennisfreelancers, dat is opvallend. Ook voor freelancers in Nederland is het interessant om te weten dat er in andere landen een hoog niveau van talent is.”

Gedeelde waarden

“We gaan ook toelichten hoe freelancers hun opdrachtgever uitkiezen, wat de meest bepalende factor is en wat ze belangrijk vinden nadat ze een relatie hebben opgebouwd.”

We gaan toelichten hoe freelancers hun opdrachtgever uitkiezen.

“Dat freelancers het vooral voor het geld doen, is een mythe die niet meer van deze tijd is. Bij het kiezen voor een opdrachtgever blijken gedeelde waarden enorm belangrijk te zijn. Concreet betekent dat onder meer dat een organisatie zijn werken bij-site ook in de richting van freelancers goed op orde moet hebben en de waarden duidelijk moet uitdragen. Als freelancers het gevoel hebben dat een bedrijf hun waarden niet deelt, hebben ze geen belangstelling om daar te gaan werken.”

“Interessant genoeg zien we dat die waarden geen rol meer spelen nadat de freelancer aan de slag is gegaan. Het is meer een screening factor; als die oké blijkt te zijn, kijken ze vooral naar de relatie met de opdrachtgever. Dat wordt dan de nummer 1 reden waarom ze zin hebben om voor die klant te werken.” 


In zijn webinar ‘Europese freelance trends 2024’ ging Dustin Robinson uitgebreid in op de voornaamste freelance-trends in Europa. Welke trends zullen de komende jaren een blijvend effect hebben en wat zijn de verschillen tussen Europese landen? Malt, de grootste freelance marketplace van Europa, doet elk jaar uitgebreid onderzoek naar de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van freelancen. Daarnaast bespreekt hij de hoe freelancers kunnen bijdragen aan innovatie. 

Zie ook het e-book “Freelancers: de flexibele kracht achter innovatie”dat in de video ter sprake komt.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie