"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Rijkswaterstaat start marktplaats voor inhuur project en technisch personeel. Ook toegankelijk voor ZZP’ers.

Rijkswaterstaat heeft een nieuw beleid geïmplementeerd voor het inhuur van interim professionals. Doel van dat beleid, dat van toepassing is op heel Rijkswaterstaat, is de kwaliteit, beschikbaarheid en marktwerking van project- en technisch personeel te verbeteren. Vooralsnog beperkt dit beleid zich toch project en technisch personeel.

ZZP’ers worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de (mini)aanbestedingen. Per benodigde interim professional wordt nu een aparte aanbesteding gestart, zodat de ZZP’ers ook in staat zijn zich rechtstreeks aan te bieden.

Procedure: eerst aanmelden, later reageren per opdracht

Om in aanmerking te komen voor opdrachten bij RWS dienen leveranciers en ZZP’ers zich wel vooraf aan te melden. De aanmelding wordt vervolgens beoordeeld en bij een positieve beoordeling komt men op een longlist. Die lengte van de longlist is ongelimiteerd.

Opdrachten worden gepubliceerd op de marktplaats van RWS en op de aanbestedingskalender. Leveranciers en ZZP’ers die op de longlist staan kunnen vervolgens online reageren op tijdelijke inhuurvacatures (zoals bij alle marktplaatsen van overheden dient een ZZP’er dus zich al aanmeldt zijn voordat de opdracht gepubliceerd is!). Rijkswaterstaat maakt uit de binnengekomen reacties een selectie. Op de site van RWS wordt hier verdere uitleg gegeven plus de mogelijkheid om aan te melden en te reageren op opdrachten (opdrachten die overigens op dit moment nog niet te vinden zijn op de site).

Flexchange, het expertisecentrum van de Rijksoverheid op het gebied van tijdelijk personeel, verzorgt voor Rijkswaterstaat het totale traject van uitvraag, selectie, tariefonderhandeling en orderbevestiging. De verwachting is dat begin 2012 heel Rijkswaterstaat op een uniforme manier via Flexchange werkt.

Groeiend aantal marktplaatsen

Een groeiend aantal overheden maakt gebruik van dergelijke Marktplaatsen. Een concept dat op deze site regelmatig (kritisch) besproken is (zie hier voor overzicht artikelen over marktplaatsen). Marktplaatsen zijn vooral populair bij gemeenten en decentrale overheden. Omdat er maar beperkt wordt samengewerkt tussen overheden zijn er al veel verschillende marktplaatsen waar geïnteresseerde ZZP’ers en leveranciers zich bij elk apart moet registeren. Zo heeft de Gemeente Amsterdam tegenwoordig al twee verschillende marktplaatsen voor inhuur personeel. ZiPconomy houdt een actueel overzicht bij van alle marktplaatsen (zie hier voor non-profit sector en en hier voor profit sector).

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts