"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ZiPtalk: Alles wat je – juist nu – moet weten over de inlenersbeloning

Een deel van de detacheerders is niet actief bezig met de inlenersbeloning. Maar de aanstaande Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) kan een grote impact hebben op de sector van detacheerders, vertelt Alexander Kist van W&RK Advies in de podcast ZiPtalk. Alle aanleiding om nog eens precies te horen wat de inlenersbeloning nu is.

De inlenersbeloning wordt naar verwachting hét struikelblok voor het toelatingsstelsel van de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA), zo vertelt Alexander Kist van W&RK Advies in de podcast ZiPtalk.

Volgens deze regeling moet een ter beschikking gestelde werknemer – bijvoorbeeld een uitzendkracht of een gedetacheerde –  maar ook een consultant die onder leiding en toezicht werkt – een vergoeding krijgen vergelijkbaar met die van een werknemer met dezelfde functie en kwalificaties die in dienst is van de inlener.

Bureaus onder de Waadi

De inlenersbeloning komt voort uit de Waadi (de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) en de CAO voor uitzendkrachten. Waar veel uitzendbureaus de inlenersbeloning op orde hebben, was de noodzaak om hieraan te voldoen minder groot bij detacheerders en consultancybedrijven. De inlenersbeloning, zo was de gedachte, geldt enkel voor lagere lonen. Veel detacheerders richten zich daarentegen op functies met hogere salarissen.

Met de introductie van de WTTA komt daar verandering in. Alle bureaus die onder de Waadi vallen, zullen – voordat ze worden toegelaten – actief moeten aantonen dat ze zich aan Waadi houden. En dus dat ze de inlenersbeloning exact volgen. “Daarom zullen ook zij hiermee in aanloop naar de WTTA veel mee te maken krijgen,” legt Kist uit.

Want zodra deze wet van kracht is, volgens planning op 1 januari 2026, mogen opdrachtgevers alleen arbeidskrachten inhuren van partijen die toegelaten zijn tot dit toelatingsstelsel. Ook detacheerders.

SNA-keurmerk

“Het is daarom van groot belang”, vertelt Kist, “dat detacheerders zo snel mogelijk aan de slag gaan.” Een goed begin is om het keurmerk van de branche te behalen, het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

“De NEN 4400, dus” stelt Kist bondig, verwijzend naar de betreffende norm om het SNA-keurmerk te ontvangen. “Als je dat voor 1 juli 2025 hebt, is het gemakkelijker om toegelaten te worden tot het toelatingsstelsel.”

Maar wanneer dit niet lukt, zal het moeilijker worden om uiteindelijk toegelaten te worden tot het stelsel. Kist: “Als je dit keurmerk voor die tijd niet hebt, dan word je als nieuwe partij in het systeem gebracht. Dat betekent dat je aan een nieuw normenkader moet voldoen. Wat dat nieuwe normenkader zal inhouden, is nog niet duidelijk.”

Kist benadrukt dat dit nieuwe normenkader afhankelijk zal zijn van de politieke wind die op dat moment waait: “Om niet telkens de wet te hoeven aanpassen voor een nieuw normenkader, is er besloten om dit bij de minister neer te leggen. Maar dat betekent ook dat de inhoud van dit normenkader afhankelijk zal zijn van de kleur van de minister op dat moment.”

Flexibel beloningssysteem

Omdat veel gedetacheerden voor meerdere opdrachtgevers werken, zullen hun werkgevers hun beloningssysteem aan moeten passen op de verschillende opdrachtgevers. “In verschillende sectoren wordt dezelfde functie verschillend beloond. Je moet als detacheerder je systemen zo inrichten dat je bij wisseling van opdrachtgever, je medewerkers zo kunt inschalen in de salarissystematiek van de opdrachtgever. Daardoor kun je toetsen of deze persoon al voldoende salaris heeft, op de juiste momenten een CAO loonsverhoging krijgt of niet, wanneer de opdrachtgever vakantiegeld uitbetaalt, enzovoorts.” Daarom adviseert Kist om met opdrachtgevers in gesprek te gaan om inzicht te krijgen in hun beloningsstructuur.

Een neveneffect hiervan zal zijn dat bepaalde sectoren harder geraakt worden. Kist: “In de industrie worden voor IT’ers keurige salarissen betaald, maar die zijn vaak lager dan bij de banken of bij de Rijksoverheid. Het gevolg is dat vervolgens niemand daar meer gedetacheerd wil worden.”

Wanneer detacheerders ook nog aan de CAO van de inlener moeten voldoen, zullen zij snel aan de slag moeten, waarschuwt Kist. “Als je aan de inlenersbeloning van de Waadi moet voldoen, dan zul je enkel het loon gelijk moeten trekken. Maar als je ook aan CAO-eisen moet voldoen, is er een hele lijst aan verplichtingen om aan te voldoen voor de WTTA.”

De Waadi omzeilen?

Indien detacheerders niet willen voldoen aan de Waadi en de inlenersbeloning, dan moeten zij hun businessmodel veranderen. “Dat kan, maar dan moet het wel écht zo zijn”, waarschuwt Kist. “Men dacht voorheen dat men in een onderlinge overeenkomst kon afspreken of je wel of niet aangestuurd wordt in je werk, maar de rechtspraak is hierover de laatste jaren opgeschoven. In de jurisprudentie wordt dit principe ook wel ‘Wezen gaat voor schijn’ genoemd. Dat soort constructies werken niet meer.”


De hele podcast kijken? Dat kan via deze YouTube-link

Liever luisteren? Klik dan op de Spotify link!

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie