"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Banner

Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Met de Wet “toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten” (Wet TTA) wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. In het nieuwe stelsel mogen uitleners alleen op de markt opereren als zij daartoe toegelaten zijn. Deze wet is nog niet van kracht.

In het wetsvoorstel van de wet “toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ (Wet TTA) staat onder andere dat bureau een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen, een waarborgsom van honderdduizend euro overmaken, laten zien dat zij het juiste loon betalen en hun belastingen betalen.

Periodiek wordt gecontroleerd of de uitzendbureaus zich aan de regels blijven houden.

Bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus, de zogenoemde inleners, mogen alleen zaken doen met bureaus die toegelaten zijn tot de markt.

De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners.

Het wetsvoorstel bevat ook overgangsrecht om – in aanloop naar de inwerkingtreding van de toelatingsplicht per 1 januari 2026 – uitleners te stimuleren om vóór 1 juli 2025 een toelating aan te vragen en zich, in aanloop daarnaartoe, vrijwillig te laten certificeren door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

De Wet, ingediend voor Min Van Gennip en het kabinet Rutte IV, ligt momenteel voor behandeling bij de Tweede Kamer.

Lees voor meer actualiteiten over deze wet dit overzicht.
Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht