"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Adviescollege: misstanden flexbranche vragen om handhaving, niet om een nieuwe wet

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert om de ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’ niet in te voeren en misstanden in de uitzendsector aan te pakken via de handhaving van bestaande regels.

Het voorstel van het kabinet om via de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) misstanden in de uitzendsector weg te nemen, is niet effectief. De voorgestelde nieuwe administratieve eisen en procedures van dit toelatingsstelsel zullen niet tot minder uitwassen gaan leiden. Bovendien heeft het voorstel onnodige extra regeldruk voor bedrijven tot gevolg. Een consequente en daadkrachtige handhaving van de reeds bestaande regels is veel effectiever en ook nog eens minder belastend. Dat schrijft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) in een advies aan minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Gennip.

Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar behandeld in de Tweede Kamer.

Verplichte toelating bureaus

In het door het kabinet voorgestelde toelatingsstelsel mogen uitzendbureaus en detacheerders en andere bureaus die personeel ter beschikking stellen, dat alleen doen indien ze door de minister zijn toegelaten. Om toegelaten te worden, moeten de bedrijven onder meer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen en een waarborgsom van honderdduizend euro storten. Ook moeten zij aantonen het juiste loon aan hun personeel te betalen en aan hun belastingverplichting voldoen.

Een private inspectie-instelling moet bij toelating en vervolgens ook jaarlijks aan de minister rapporteren dat het bureau zich aan de regels houdt. Omdat de toelating voor de hele sector geldt, leidt dit tot grote administratieve lasten. Ook voor bureaus die ver afstaan van misstanden rond huisvesting, beloning en arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten, de aanleiding van deze wet.

Papier versus handhaving

Volgens de ATR kunnen die misstanden niet effectief bestreden worden met “meer papier en nieuwe procedures.” De bureaus die slecht voor hun personeel – veelal arbeidsmigranten – zorgen, laten zich doorgaans niet door administratieve eisen en procedures leiden, zo stelt de ATR. “Consequente en strikte handhaving is noodzakelijk en ook veel effectiever. Inzetten op handhaving is bovendien een minder belastend alternatief, dat voorkomt dat er voor bedrijven ten minste € 143 miljoen aan extra regeldruk gaat optreden.”

De ATR constateert ook dat de werkbaarheid van het wetsvoorstel niet in beeld is gebracht. “De toelichting op wet en besluit gaat niet in op de werkbaarheid van de voorstellen. Daarvoor is echter wel aandacht nodig, omdat het nieuwe stelsel vrij complex is”, zo schrijft de ATR.  Het college voorziet vooral problemen voor kleinere uitzendbureaus en detacheerders en voor bedrijven waarvoor het uitlenen van personeel een bijkomstige activiteit is.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie