"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

“De hele inhuurketen moet zich voorbereiden op de Wet Toelatingsstelsel”

Per 1 januari 2026 geldt volgens de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) een inleenverbod voor alle intermediairs die niet officieel zijn toegelaten tot de markt. Patrick Tom (Bureau Cicero) doet een dringend beroep op zowel de intermediairs als de inleners om nu te beginnen met de voorbereidingen. 

Het wetsvoorstel moet nog behandeld worden door de Tweede Kamer, maar dat de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) er komt, is vrijwel zeker. Elke organisatie die doet aan terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (conform de WAADI) moet op 1 januari 2026 officieel zijn toegelaten (of vóór 1 juli 2025 in het SNA-register zijn ingeschreven). Dit geldt niet alleen voor uitzendbureaus die hun eigen uitzendkrachten plaatsen bij opdrachtgevers, maar ook voor doorleners, payrollers, detacheerders en soms zelfs intermediairs van zzp.

Impact groot, ook opdrachtgevers

Patrick Tom van Bureau Cicero geeft aan dat de impact op de flexbranche groot zal zijn: “De bestuurlijke boetes kunnen oplopen tot € 90.000,- per overtreding. En die boetes gelden voor de hele keten, van uitlener, doorlener tot inlener. De arbeidsinspectie kan zelfs bij recidive de onderneming preventief stilleggen. Ook schijnconstructies met zzp’ers, waarbij feitelijk onder leiding en toezicht van de klant wordt gewerkt, vallen hieronder.”

De impact kan ook groot zijn voor de opdrachtgevers van ingehuurd personeel. Ten eerste moeten die kunnen controleren of de bureaus die onder de wet vallen straks toegelaten zijn. Daarbij moeten ze er ook rekening mee houden dat leveranciers van soms cruciaal extern personeel mogelijk weg kunnen vallen als ze niet aan de WTTA voldoen. Met alle bezettingsproblemen vandien.

Uitlener moet aan veel eisen voldoen

1 januari 2026 lijkt ver weg, maar dat is het niet. Want er komt nogal wat bij kijken voordat een intermediair wordt toegelaten tot de markt. Om een goedgekeurd inspectierapport te krijgen, moet je als uitlener sowieso voldoen aan het verplichte normenkader. Dit omvat onder meer een uitbreiding van het (Stichting Normering Arbeid) SNA-keurmerk met het toepassen van het juiste loon op basis van het loonverhoudingsvoorschrift. Maar ook anti-discriminatiebeleid bij werving en selectie, waarborging veiligheid en voldoen aan het (Stichting Normering Flexwonen) SNF-keurmerk (indien relevant). Nog afgezien van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en waarborgsom (€ 100.000,-)

Overgangsrecht bij SNA-registratie

Uitleners die nog niet SNA-gecertificeerd zijn, moeten er snel bij zijn. Want het inspectietraject kan de nodige tijd in beslag nemen, niet alleen vanwege het implementeren van eventuele nodige verbeteringen, ook omdat er waarschijnlijk lange wachtlijsten zullen ontstaan bij inspectiebedrijven in de aanloop naar de Wtta.

Uitleenbedrijven die al voldoen aan het SNA-keurmerk, zullen relatief eenvoudig worden toegelaten tot het nieuwe stelsel. Voor hen geldt namelijk overgangsrecht. Intermediairs die vóór 1 juli 2025 in het SNA-register zijn ingeschreven, kunnen bij de aanvraag voor toelating gewoon hun SNA-registratie overleggen in plaats van een inspectierapport (gebaseerd op het verplichte normenkader).

Het voordeel van het overgangsrecht is dat je als intermediair na 1 januari 2026 kan blijven uitzenden, detacheren en payrollen, ook als je nog geen positief inspectierapport op het verplichte normenkader hebt. En dat laatste is zeker een reële optie, gezien de enorme bulk werk die inspectiebedrijven in korte tijd moeten uitvoeren. Ga maar na, van de 20.000 uitleenbedrijven zijn op dit moment slechts 4.000 SNA-gecertificeerd.

Belangrijkste advies van Patrick Tom is dan ook: “Zorg dat je tijdig (vóór 1 juli 2025) positief bent gecertificeerd op het SNA-keurmerk en ook in het register van gecertificeerde ondernemingen van SNA bent opgenomen.”


Interessant webinar voor in- en uitlener

Bekijk onderstaande video (een opname uit de WebinarWeek) met gedetailleerde uitleg over de wet en hoe je je daar op kunt – nee, moet – voorbereiden.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *