"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Banner

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning houdt in dat een ter beschikking gestelde werknemer een vergelijkbare vergoeding krijgt als een werknemer, met dezelfde functie en kwalificaties, die in dienst is van de inlenende opdrachtgever. Het recht op de inlenersbeloning komt voort uit de Waadi en wordt uitgebreider ingevuld en uitgewerkt in de CAO voor uitzendkrachten.

In de Waadi wordt de inlenersbeloning grofweg gedefinieerd als volgt:

De ter beschikking gestelde arbeidskracht heeft recht op gelijk loon en arbeidstijden als werknemers in gelijkwaardige functies in dienst van de inlener.

De CAO voor uitzendkrachten gaat verder dan de Waadi en kent een limitatieve opsomming waaruit de inlenersbeloning bestaat:

het periodeloon in de schaal behorende bij de functiegroep waarin de uitzendkracht is ingedeeld; 
arbeidsduurverkorting (in tijd of geld);
alle toeslagen;
initiële loonsverhoging vanaf hetzelfde tijdstip en met dezelfde omvang als bij de inlener;
alle kostenvergoedingen;
periodieken;
vergoeding van reisuren en/of reistijd;
eenmalige uitkeringen;
thuiswerkvergoedingen;
vaste eindejaarsuitkeringen.

Lees voor meer actualiteiten over dit onderwerp dit overzicht.
Lees meer over de uitwerking van de Inlenersbeloning dit kennisbank artikel van onze partner ‘Pay of People’.
Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht