"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Recruiter actiever op de krappe arbeidsmarkt, HR-professional wordt vaker zzp’er

Recruiters en HR-professionals zijn nog altijd zeer schaars en lastig te werven. De zzp-markt verschuift wel; de explosieve groei van het aantal zzp’ers onder recruiters is voorbij. HR-professionals kiezen juist wel weer vaker voor het zzp-schap. Deze (en meer) opvallende uitkomst(en) komen uit het rapport ‘Arbeidsmarkt HR en recruitment in cijfers’.

Vanaf afgelopen zomer hadden recruiters en HR-professionals het iets ‘lastiger’ op de arbeidsmarkt, maar de vraag naar hen is aan het eind van het jaar al weer hersteld. De schaarste aan zowel HR- als recruitmentprofessionals is en blijft dus groot. Maar er zijn ook duidelijke verschillen tussen beide doelgroepen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport Arbeidsmarkt HR en recruitment in cijfers 2023 van Compagnon, op basis van cijfers van Intelligence Group.

Minder zzp binnen recruitment, meer binnen HR

Het verschil in ontwikkeling van de zzp-markt voor recruitment en HR is opmerkelijk. De recruitmentprofessional wordt gemiddeld jonger, maar het aandeel zzp’ers binnen de totale doelgroep (20.000 – 30.000) neemt af. Met 11% zzp’ers in 2023 en 13% in 2022 is de zzp-explosie van 2022 binnen recruitment over, zo concludeert het rapport.

Binnen de groep HR-professionals (100.000) is het aandeel zzp’ers juist sterk gegroeid (+34%) – van 8,5% in 2022 naar 11,4% in 2023, zo stelt het rapport. In 2023 zijn dus meer HR-professionals zzp’er geworden

Recruiters nog altijd zeer schaars

Met bijna 3.000 unieke vacatures per maand is er nog steeds voldoende vraag naar recruiters. Toch stelt het rapport dat de arbeidsmarkt voor recruiters in een ‘iets rustiger vaarwater is gekomen dan de kolkende gekte in 2022’.

De krapte op de arbeidsmarkt voor recruitmentprofessionals neemt naar verwachting af, van ‘extreem schaars’ (6:1) in 2023 (2022 zelfs: 13:1) naar ‘zeer schaars’ (4:1) in 2024. (Dit laatste betekent dat één actief werkzoekende recruitmentprofessional de keuze heeft uit 4 openstaande vacatures.)

Hogere sourcingsdruk

Iets minder spanning op de arbeidsmarkt dus. Daarbij is er wel degelijk sprake van een hoge arbeidsmobiliteit; ruim een kwart (27%) van de recruitmentprofessionals is afgelopen jaar voor een nieuwe werkgever aan de slag gegaan. Ruim de helft (55%) is slechts latent op zoek, maar mede door de hogere sourcingsdruk – 81% van de recruiters werd zelf in 2023 minimaal één keer per maand benaderd – is er veel beweging op de arbeidsmarkt. Recruiters oriënteerden zich in 2023 minder op vacaturesites dan in 2022, zochten meer via bekenden en hun netwerk en worden tegenwoordig dus ook zelf vaker actief benaderd.

Salaris voorop

Recruiters gaan voor een goed salaris. Het is de belangrijkste reden om van baan te veranderen (met 52% pullfactor nummer één) – daarin verschilt de recruiter overigens nauwelijks van de rest van de beroepsbevolking. En salaris is voor de overgrote meerderheid van de recruiters (72%) dan ook het belangrijkste onderhandelingsaspect bij hun sollicitaties. Werksfeer is de tweede pullfactor voor recruiters (47%), gevolgd door de behoefte aan een vast contract (36%).

Geert-Jan Waasdorp, Intelligence Group

Dat voor iets meer dan 7 van de 10 HR-en recruitmentprofessionals salaris het belangrijkste onderhandelingsitem is geworden, verklaart Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group, als volgt: “Aangejaagd door de inflatie, de krapte (..) en door de kennis over de arbeidsmarkt weten HR- en recruitmentprofessionals heel goed wat ze waard zijn op de arbeidsmarkt. Tussen 2022 en 2023 zijn ze dit gaan verzilveren door onder andere van werkgever te wisselen of het zzp-schap te kiezen. Een goed salaris is niet meer weg te denken voor deze professionals anno 2024.”

Bron: Intelligence Group

Geen ICT-skills, wel creatieve skills gevraagd

Door automatisering binnen recruitment is het aantal vacatures met gevraagde ICT- en software gerelateerde skills in 2023 gegroeid ten opzichte van 2022, maar toch worden IT-vaardigheden nog relatief weinig gevraagd in vacatures. Het is opvallend dat ICT-vaardigheden nauwelijks gevraagd worden in deze functieprofielen, omdat zij wel steeds meer te maken krijgen met AI, tools en digitalisering.

Bob Roders, Compagnon

“Voor beroepsgroepen die essentieel zijn in de transitie die organisaties door moeten maken, zijn de vacatures en skillsprofielen opvallend klassiek”, zegt Bob Roders, Marketing Manager bij Compagnon. “De ICT- en skillstransitie is een domein waar HR en Recruitment een belangrijke rol hebben, alleen kunnen we daar het bewijs in hun eigen profielen nog niet van terugvinden.”

Professionele en sociale vaardigheden komen wel steeds meer als eisen in vacatures voor recruiters. Kunnen verkopen, goed kunnen werven en ondernemend zijn vinden werkgevers blijkbaar het belangrijkst. ‘Werkgevers lijken dus op zoek te zijn naar aanpakkers die een creatieve twist kunnen geven aan recruitment’, zo concludeert het rapport.

HR-professionals meer honkvast

Ook de arbeidsmarkt voor HR-professionals is nog altijd krap. De vraag naar HR-professionals ligt rond de 4.000 vacatures per maand.

HR-professionals zijn honkvaster dan recruiters. Slechts 8% was in 2023 actief op zoek naar een andere baan. Toch is 18% vorig jaar bij een nieuwe werkgever aan de slag gegaan. HR-professionals werden in 2023 ook meer benaderd door bureaus en andere werkgevers dan in 2022. De loyaliteit van de HR-professional is – wellicht mede hierdoor – afgenomen. Bleef een HR-professional in 2022 gemiddeld nog 6,5 jaar bij een werkgever, in 2023 is dit gedaald tot 5,5 jaar.

Bron: Intelligence Group 

Salaris, maar ook werksfeer belangrijk

Hoewel ook voor HR-professionals geldt dat een goed salaris de belangrijkste pull factor is (47%) en dit (net als bij recruiters)voor hen het belangrijkste onderhandelingsaspect bij sollicitaties is (70%), hechten HR-professionals relatief meer belang aan de inhoud van het werk en de werksfeer. HR-professionals wensen vooral voor een goede werkomgeving. Zij ambiëren zelfstandigheid in de functie en willen een ‘gelijkwaardige gesprekspartner’ zijn van de werkgever.
Voor HR-professionals (en recruiters) geldt daarnaast dat zij het belangrijk vinden om flexibele werktijden hebben en de mogelijkheid om thuis te werken.

Nog krappere arbeidsmarkt

In tegenstelling tot recruiters is de arbeidsmarkt voor HR-professionals juist krapper geworden. In 2022 bedroeg de schaarste 3:1, wat staat voor een zeer schaarse doelgroep. Uit de data van 2023 dat HR-professionals nog schaarser zijn geworden (naar 4:1). Dit betekent dat één actief werkzoekende HR-professional de keuze heeft uit vier verschillende vacatures. De verwachting is dat deze schaarste ook in 2024 blijft bestaan.

Download de voorpublicatie van het rapport HR & Recruitment in cijfers van Intelligence Group en Compagnon.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *