"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Reacties brancheorganisaties op val kabinet en arbeidsmarktplannen

Hoe moet het nu verder, na de val van het kabinet, met de hervorming van de arbeidsmarkt en het langslepende zzp-dossier? ZiPconomy inventariseerde de reacties en verwachtingen van belangenbehartigers en brancheorganisaties.

Belangen- en brancheorganisaties reageren verbaasd en teleurgesteld op de val van het kabinet. Geplande hervormingen van de arbeidsmarkt, onder andere rond het zich voortslepend zzp-dossier, blijven waarschijnlijk liggen. Toch zien enkele organisaties kansen en roepen een volgend kabinet alvast op om nog verder door te pakken om de arbeidsmarkt klaar voor de toekomst te maken.

  • Zie dit artikel voor een overzicht van de plannen van Van Gennip en de huidige status nu het kabinet gevallen is.

Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin was het kabinet Rutte-IV goed op weg om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken. “Nu het kabinet demissionair verder gaat, dreigen deze goede plannen in gevaar te komen. We roepen daarom het demissionaire kabinet op om de ingezette arbeidsmarktplannen verder met ons uit te blijven werken.”

VNO-NCW en MKB-Nederland doen een oproep om beleid door te zetten: “We mogen (…) onder geen beding verdere vertraging oplopen. Zowel burgers als ondernemers moeten erop kunnen blijven rekenen dat de problemen die er spelen – van koopkracht en arbeidsmarkt tot woningbouw en stikstof – niet tot het aantreden van een nieuw kabinet blijven liggen.

Ook AWVN betreurt de val van het kabinet en wijst in een verklaring op de noodzaak van bredere arbeidsmarkthervormingen. “Voor het toekomstige verdienmodel van Nederland hebben we een beter werkende arbeidsmarkt nodig met werkenden van wie de competenties aansluiten op de vraag van werkgevers.” AWVN wil de arbeidsmarkthervormingen als één pakket behouden.

Bovib

De Bovib betreurt de val van het Kabinet Rutte IV. “Veel belangrijke dossiers blijven nu liggen, terwijl deze gebaat zijn bij daadkracht en duidelijkheid. In het bijzonder verwijst de Bovib naar nieuwe wetgeving rond het Zelfstandig Ondernemerschap en de certificeringsplicht voor ondernemingen in het domein van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten”, aldus voorzitter Marc Nijhuis.

De brancheorganisaties voor brokers en intermediairs ziet in deze nieuwe werkelijkheid ook een kans. “Het blijft van groot belang politieke partijen te doordringen van grootschalige hervormingen op de arbeidsmarkt. Als Bovib willen we daar graag een bijdrage aan leveren en wij zijn als geen ander in staat de partijen van de juiste informatie te voorzien als het gaat om de inzet van flexibele werkvormen.”

VvDN

“Voor de VvDN stond ook voor de val van het kabinet al vast dat de voorliggende arbeidsmarktplannen nog ver staan van wat er echt nodig is. Zowel de zzp-plannen als het certificeringspakket zijn sleepnetten waardoor er teveel goeden onder de kwaden zouden gaan lijden. Zowel de uitvoerbaarheid als de handhaafbaarheid zijn in beide plannen van onvoldoende peil. De val van het kabinet is wat de VvDN betreft dan ook een kans om te vereenvoudigen en in elk geval recht te gaan doen aan het feit dat detacheerders onderscheidend goede werkgevers zijn”, zo laat Stef Witteveen van de Vereniging van Detacheerders Nederland weten.

Netwerk Zelfstandig Ondernemers

Cristel van de Ven van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers, en namens dat netwerk lid van de SER, vindt het zonde dat het kabinet gevallen is. “Nu blijft het nog langer onduidelijk hoe we in Nederland de arbeidsmarkt gaan hervormen, met ruimte voor zelfstandig ondernemerschap en eigen initiatief. Het is wachten op verkiezingen voor de ruim 1 miljoen zzp’ers die ons land kent. En dan is het aan een nieuw kabinet om hierop door te pakken.”

Werkvereniging

Roos Wouters van de Werkvereniging vindt dat in ieder geval de voorstellen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering controversieel verklaard moet worden. “De voorgestelde aov-plicht is op deze manier niet uitvoerbaar en lijkt te veel op de WAZ die niet voor niets afgeschaft is. Bovendien wordt er geen ruimte gelaten voor alternatieven als crowdsurance oplossingen. Beter gaat het nieuwe kabinet kijken hoe ze een aov voor alle werkenden kunnen optuigen. Hiervoor is wel een breed draagvlak, zeker bij de zzp’ers zelf.”   

Ook het vaste contract tot de norm maken, is inmiddels achterhaald, zo vindt Wouters. “Er is een dusdanige krapte op de arbeidsmarkt dat we alle vormen van werk moeten faciliteren. Vormen die het mogelijk maken om flexibel te kunnen werken, waardoor men ook in staat is meer uren te draaien, doordat er dan meer mogelijkheden zijn om het werk om de andere verantwoordelijkheden heen te organiseren. Het is dan ook tijd om echt werkt te maken van een contractvormneutraal zekerheidsstelsel. Dan zorg je ervoor dat iedereen die werkt, in welke vorm dan ook, deelneemt aan het stelsel, zodat dit ook weer inclusief en solidair wordt. Door de enorme vergrijzing, de ontgroening en de veranderende behoefte aan de invulling van het werkleven, is het noodzakelijk om de wil van de werkenden centraal te stellen. Stop met het oplappen van een conservatief systeem dat niet meer aansluit bij de behoeften en de praktijk van werkenden.”

PZO

“De val van het kabinet is voor de voortgang van een aantal belangrijke dossiers zorgwekkend”, vindt Margreet Drijvers van PZO. “Echter, een nieuw kabinet biedt ook een kans voor verbetering. Vooral de plannen van dit kabinet voor de wet DBA zijn PZO een doorn in het oog, zeker de plannen voor de aanscherping van het arbeidsrecht met “inbedding” als aanwijzing voor een arbeidsovereenkomst. Een volgend kabinet moet (de vrijheid van) het ondernemerschap beter vormgeven om daadwerkelijk duidelijkheid te geven aan alle zelfstandigen en hun opdrachtgevers.”

Uitzenders

ABU-directeur Jurriën Koops noemt de val van het kabinet op twitter ‘roekeloos’.  Marco Bastian (NBBU) heeft de val van het kabinet een nieuwe wending gekregen met het aangekondigde vertrek van premier Mark Rutte. “In de komende periode aan ons de taak om de wetgevingstrajecten die nu lopen nog eens zorgvuldig te bekijken. Kwaliteit van wetgeving die werkbaar uitpakt voor werkenden én werkgevers speelt hierbij voor ons een belangrijke rol. We houden scherp in de gaten hoe de situatie op het gebied van arbeidsmarktbeleid zich de komende periode ontvouwt en blijven in de tussentijd het gesprek met de betrokken partijen aangaan.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie