"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Webinar Week: “Goed opdrachtgeverschap is ook: zzp’ers vragen hun sociale zekerheid te regelen”

Mag je als opdrachtgever van zelfstandigen vragen, nee eisen, dat ze hun sociale zekerheden goed geregeld hebben? Maudie Derks, CEO Acture Groep, vindt van wel. Tijdens de webinar week gaat ze hierover in gesprek met Florine Onderwijzer, Managing Director Professionals & Partners services HeadFirst Group.

Ideeën over goed opdrachtgeverschap zijn volop in ontwikkeling. Een wettelijke basis hiervoor ontbreekt nog. Dat geeft organisaties de ruimte om er zelf invulling aan te geven en er invloed op uit te oefenen.

Wat is de visie van Maudie Derks, CEO van de Acture Groep, op goed opdrachtgeverschap? We leggen haar een aantal vragen voor, ter voorbereiding op het webinar van vrijdag 10 februari.

Derks: “Ik vind dat je best als voorwaarde mag stellen dat een ingehuurde zelfstandige een sociaal vangnet heeft. En ook dat jouw toeleveranciers daarop toezien. Goed opdrachtgeverschap betekent ook dat je je zelfstandigen beschermt.”

Als je zelfstandigen wil verplichten zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid moet je ook bereid zijn om meer te betalen. De zzper moet de kosten van de verzekering immers in het tarief verwerken. 

“Volgens mij moeten opdrachtgevers dit jaar sowieso meer gaan betalen voor zelfstandigen. Dat heeft te maken met de arbeidsmarktkrapte. Zeker als je kijkt naar de zelfstandigen waar we het over hebben. We hebben het nu niet over de maaltijdbezorgers, maar over mensen die werken bij de ABN AMRO’s van deze wereld.”

Terwijl de maaltijdbezorgers dat sociale vangnet waarschijnlijk nog wel meer nodig hebben, omdat ze door lage uurtarieven weinig buffer kunnen opbouwen?

“De maaltijdbezorgers gaan zich denk ik veel meer ontwikkelen naar een uitzendconstructie en daar zijn sociale voorzieningen wel geregeld.”

Zelfstandigen verplichten zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid staat haaks op de behoefte van zzpers aan autonomie en keuzevrijheid. Bovendien, als een zelfstandige uitvalt hoef je als opdrachtgever niet door te betalen, dan is het toch aan die zelfstandige zelf om dat wel of niet te regelen?

“Klopt. De zelfstandige moet dat ook zelf regelen, maar is het maatschappelijk verantwoord dat een steeds groter wordende groep van de beroepsbevolking niet bijdraagt aan ons sociale stelsel en hier ook geen gebruik van kan maken? Die bescherming is toch juist een van de verworvenheden van onze maatschappij? De vraag is dus: kijk je als organisatie breder dan de een-op-een relatie met een zelfstandige?”

Waarom ga je tijdens het webinar in gesprek met HeadFirst Group? 

“Wij delen het geloof in High Tech en High Touch. High Tech houdt in dat het heel eenvoudig moet zijn om voorzieningen te regelen. High Touch betekent contact en zorg op de momenten dat het belangrijk is. Dat klanten niet in een anoniem, groot systeem, terechtkomen. Wij willen juist heel benaderbaar zijn. Dat zit ‘m al in eenvoudige dingen: zoals zorgen dat er prominent een telefoonnummer op de website staat en niet alleen een chatbox-functie. Of dat iemand een persoonlijke case manager krijgt toegewezen op het moment dat hij of zij arbeidsongeschikt raakt, om zo samen te werken aan herstel.”

Goed opdrachtgeverschap, het lijkt zo eenvoudig maar is nog zo weinig vanzelfsprekend. Waar komt dat door?

“De marktmacht – een naar woord – lag lange tijd bij de opdrachtgever. Dan is goed opdrachtgeverschap belangrijk, maar een kostenafweging. Die marktmacht is verschoven naar de opdrachtnemer. Goed opdrachtgeverschap is geen luxe meer. Opdrachtnemers kunnen nu uit meerdere partijen kiezen, dus kunnen ze hogere eisen stellen. Ik merk dat zelf ook als mensen bij ons komen voor een sollicitatie. Het voelt soms alsof ik geïnterviewd word.”

Over Acture Groep en HeadFirst Group

Acture Groep is een collectief van innovatieve specialisten op het gebied van sociale zekerheid. Elk label binnen de groep bedient een eigen marktsegment. Zo bieden ze onder het label Tulpenfonds betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen voor zelfstandigen.

HeadFirst Group is een internationale full-service HR-tech dienstverlener. Met hun Select Professionals services kunnen zzpers ondernemerszaken, waaronder een arbeidsongeschiktheidsvoorziening, in één keer regelen.


Schrijf je in voor de webinar week

Wil je meer weten, schrijf je dan in voor het webinar met Maudie Derks en Florine Onderwijzer op vrijdag 10 februari van 11.30-12.00 uur tijdens de de Werf& en ZiPconomy Webinar Week 2023.


 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

  1. Wij van wc eend vinden wat van de zzp’er.
    Is het maatschappelijk om keuze vrijheid van de zelfstandige onder het mom van de opmerking: “is het maatschappelijk verantwoord?” geweld aan te doen?

  2. Ik denk dat het tijd wordt om een waterscheiding aan te brengen in wat we zzp-er zijn gaan noemen. Je hebt er die opportunistisch aan de slag gaan en zich laten verleiden door het hogere uurtarief of roostervrijheid (in vergelijking met een werknemer). Je hebt er die geen andere kans hebben en zzp-er worden tegen wil en dank. En je hebt echte ondernemers. Met echte ondernemers bedoel ik mensen die echt simultaan meerdere opdrachtgevers hebben, meestal een uurtarief van boven de 100 euro, vaak ook met een BV, die forse bedragen investeren in hun ontwikkeling en gereedschappen. Die kun je niet over een kam scheren. Ik zie mezelf natuurlijk als ondernemer. Ik stel me ook op als leverancier, niet als externe medewerker, al wordt ik wel vaak zo behandeld. Als ondernemer wil ik graag keuzevrijheid in hoe ik mijn inkomen en pensioen zeker stel. Ik zou wel graag zien dat de overheid beter en gevarieerder aanbod stimuleert, maar ik voel niets voor een verplichting. Vooral omdat er standaard alleen een oplossing wordt geboden via de financiële sector; je weet wel, die van de woekerpolissen en rommelhypotheken. Ik investeer liever in vastgoed. Ik weet dat huisjesmelkers er in deze tijd niet goed op staan, maar het is voor mij de enige acceptabele vorm van inkomen- en pensioenvoorziening omdat ik dit helemaal in eigen hand heb. Dat past bij mij als ondernemer.