"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

ABU en NBBU en bonden zijn het eens over nieuwe cao uitzendkrachten

Akkoord vlak voor verlopen huidige CAO

De ABU, NBBU en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten.  Deze nieuwe CAO, die nog voorgelegd moet worden aan de leden, kent een looptijd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Met de afspraken wordt verdere invulling gegeven aan goed geregeld uitzenden. Goed werkgeverschap, zekerheid en duidelijkheid voor uitzendkrachten en inleners en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden zijn hierbij leidend.

Karin Heynsdijk, bestuurder FNV Flex: “Op 2 januari 2023 loopt de huidige cao af, dus het is fijn dat we voor die tijd tot een akkoord konden komen. Belangrijk is dat er afspraken zijn gemaakt waarmee de positie van uitzendkrachten in Nederland verder verbetert. We zetten weer een stap naar een gelijkwaardige positie.”

Joop Voesten, bestuurder De Unie, noemt het bereikte resultaat ‘evenwichtig’: “Met dit resultaat ligt een breed pakket aan maatregelen klaar waarmee onder meer belangrijke stappen gezet worden richting  een evenwichtige balans tussen de beloning voor mensen met vaste – en uitzendkrachten met  onzekere contracten. We waren daarmee met elkaar op de goede weg, en door onder andere de toeslagen ook voor iedereen gelijk te trekken, verbeteren we de positie van uitzendkrachten verder.”

Uitbreiding inlenersbeloning

Met het onderhandelingsresultaat zijn verdere stappen gezet om te komen tot gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten door middel van de uitbreiding van de inlenersbeloning. Zo krijgt de uitzendkracht met ingang van 1 juli 2023 onder meer recht op alle toeslagen en kostenvergoedingen en kan relevante werkervaring beter verzilverd worden. De afspraken zijn in lijn met het SER-MLT-advies om werkenden meer werk- en inkomenszekerheid te geven en worden stapsgewijs doorgevoerd, rekening houdend met de verdere uitwerking van de wet- en regelgeving conform het advies van de SER.

Arbeidsongeschiktheidsbepaling aangepast

In de nieuwe cao wordt ook de arbeidsongeschiktheidsbepaling aangepast. Er is momenteel veel te doen omtrent het uitzendbeding en arbeidsongeschiktheid. De afgelopen tijd is de rechtsgeldigheid van de huidige regel, dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding bij ziekte kan eindigen, in enkele gerechtelijke uitspraken ter discussie gesteld. Ook in de politiek is er veel discussie rondom de toepassing van uitzendbeding bij arbeidsongeschiktheid.

Momenteel loopt er een zaak waarin dit aan de Hoge Raad is voorgelegd. De uitspraak wordt in maart 2023 verwacht. In september 2022 bracht de advocaat-generaal (AG) een conclusie (advies aan de Hoge Raad) uit over deze zaak.

Verder zijn in het cao-onderhandelingsresultaat de gezamenlijke ambities opgenomen om te komen tot een prijs/kwaliteitsregeling voor huisvesting voor arbeidsmigranten en worden vervolgstappen gezet naar een marktconform pensioen en de implementatie van de Wet toekomst pensioenen.

Ingangsdatum

De nieuwe uitzend-cao treedt 2 januari 2023 in werking en heeft een looptijd van een jaar. De eerste inhoudelijke wijzigingen vinden plaats per 1 juli 2023. Partijen praten in 2023 verder over een cao vanaf 2024. Mochten partijen hier onverhoopt niet uitkomen, dan wordt de cao in 2024 automatisch met een jaar verlengd.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie