"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Banner

Uitzendovereenkomst

De uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst. Er kan sprake zijn van een uitzendovereenkomst als de werknemer wordt ter beschikking gesteld aan een inlener. In een uitzendovereenkomst kan worden opgenomen dat deze eindigt, als de opdracht tussen werkgever en inlener eindigt.

De uitzendovereenkomst is geregeld in artikel 7:690 BW. Er is sprake van een uitzendovereenkomst als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

De werknemer wordt ter beschikking gesteld aan een derde, de inlener;
De werkgever handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (het ter beschikking stellen van personeel);
De inlener heeft een opdracht verstrekt aan de werkgever;
De werknemer werkt onder leiding en toezicht van inlener.

Door het verlichte arbeidsrechtelijke regime voor uitzendwerk is het mogelijk om een uitzendbeding op te nemen in een uitzendovereenkomst. Op basis van een dergelijk beding kan een arbeidsovereenkomst per direct worden beëindigd als de opdracht bij de inlener eindigt. 

De ketenregeling is pas van toepassing nadat de werknemer meer dan 26 weken arbeid heeft verricht.

Op uitzendovereenkomsten zijn ook de bepalingen met betrekking tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uit  de Waadi van toepassing.

Lees voor meer actualiteiten over dit onderwerp dit overzicht.
Zie voor een overzicht met alle wetten en vaktermen relevant voor uitzenders, payrollers, detacheerders en zzp-bemiddelaars dit overzicht