"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zes tips voor goed opdrachtgeverschap

Externe medewerkers verdienen vaak minder dan interne medewerkers die dezelfde taken hebben. De Responsible Contracting Standard beschrijft zes dingen die je als bedrijf kan doen om die loonkloof te dichten en het werkgeluk van alle werkenden te verbeteren.

Organisaties huren steeds vaker externen in via uitzendbureaus. Uit onderzoek blijkt dat deze externe medewerkers vaak dezelfde taken hebben als interne medewerkers, maar minder verdienen, minder secundaire arbeidsvoorwaarden hebben en baanonzekerheid ervaren. De Responsible Contracting Standard bespreekt zes manieren die bedrijven kunnen gebruiken om werkgeluk te verbeteren, bedrijfsrisico te beperken en de (loon)kloof tussen intern en extern personeel te dichten.

Gezinsondersteunend loon

Alle werknemers zouden een gezinsondersteunend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden moeten ontvangen. Door expliciet te zijn naar uitzendbureaus over hoeveel je verwacht dat externen betaald worden, kun je ervoor zorgen dat extern personeel een gezinsondersteunend loon krijgt, vaak zonder dat je je budget hoeft te verhogen. Andere best practices zijn van uitzendbureaus eisen dat ze gezinsondersteunende secundaire arbeidsvoorwaarden bieden, voorspelbare roosters, duidelijke communicatie over contractverlengingen en meer.

Gelijk salaris voor gelijk werk

Alle beschikbare onderzoeken tonen aan dat extern personeel vaak minder betaald krijgt voor dezelfde baan dan vaste medewerkers. Je kan zorgen voor gelijk salaris door transparante en responsieve systemen te bieden voor salarisverhogingen en promoties, uitzendbureaus te vragen betalingsgegevens te delen, tarieven te vergelijken met je vaste personeelsbestand en gelijke inhuurpraktijken te implementeren.

Veiligheidsprotocollen op de werkvloer

Externen hebben vaak de keuze tussen hun mond opentrekken over problemen op de werkvloer en ontslagen worden of niets zeggen. Duidelijke kanalen om problemen te rapporteren en externen betrekken bij de communicatiekanalen van het bedrijf, kunnen positief bijdragen aan werkgeluk voor je interne en externe medewerkers.

Gelijke recruitment

Een oorzaak van een loonkloof tussen interne en externe medewerkers is vaak dat uitzendbureaus een groter deel van het salaris opeisen dan wat er was afgesproken. Vaak denken bedrijven dat ze externen hetzelfde tarief betalen als andere medewerkers en realiseren ze zich niet dat uitzendbureaus een aanzienlijk deel van het salaris innemen. Je kan transparantie creëren door uitzendbureaus te verplichten hun mark-up of tarieven voor werkers te delen. Hiermee voorkom je ongelijke beloningsstructuren zonder je kosten te verhogen.

Wegen naar vaste aanstelling

Een manier om beroepssegregatie tegen te gaan, is het aanbieden van loopbaanpaden van externe posities naar een vaste aanstelling. Sta externe medewerkers toe om hun werkervaring bij je bedrijf te delen op hun cv, geef ze toegang tot interne vacaturebanken, schaf concurrentiebedingen af voor externe medewerkers en bied professionele trainingen aan voor ontwikkeling. Door echte kansen te creëren voor loopbaanmobiliteit kan je bedrijf gebruik maken van een al gekwalificeerde, diverse talentpool, die niet alleen gelijkheid bevordert, maar ook de recruitmentkosten verlaagt.

Transparantie over verantwoord contracteren

Laat de waarden en doelen van je bedrijf zien aan aandeelhouders, werkenden en het publiek door transparant te zijn over verantwoord contracteren. Meten in hoeverre deze praktijken worden geaccepteerd onder leveranciers, het controleren van de implementatie van de nieuwe standaard en direct contact met werkenden om meer over hun ervaring te weten te komen, kunnen ervoor zorgen dat je voorgeschreven beleid correct wordt toegepast door de uitzendbureaus.

Je merk versterken

Verantwoord contracteren gaat niet alleen om het beperken van risico. Naast “het juiste ding doen” als een bedrijfswaarde, is verantwoord contracteren een investering die talent aantrekt en laat groeien, werknemersmoreel omhooghaalt, rendement oplevert en je merk versterkt. Een investering vooraf zal je bedrijf helpen personeelsdoelen te halen.

Dit is een samenvattende vertaling van het artikel A More Ethical Approach to Employing Contractors in de Harvard Business Review.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Interessant om een Amerikaans onderzoek hier op te nemen. Enige toelichting dat het Amerika betreft en de daar geldende mores kan voorkomen dat lezers op het verkeerde been worden gezet.