"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

VvDN: “Minister ziet driehoeksrelaties met vast contract (detacheren) over het hoofd”

Detachering als oplossing voor problemen op de arbeidsmarkt komt nergens voor in de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van Minister van Gennip. Sterker nog, de minister wil de driehoeksrelaties – waaronder ook detacheren valt – nog strenger reguleren. Een gemiste kans, stelt de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN).

Minister Karien Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat in haar brief Hoofdlijnen Arbeidsmarkt volledig voorbij aan detacheren als oplossing voor de problemen op de arbeidsmarkt. Hierdoor laat zij de kans liggen om de gewenste wendbaarheid van bedrijven te combineren met de zekerheid van een vast contract voor werknemers.

Dat stelt althans de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) in een open brief aan de minister, waarin de branchevereniging haar oproept dit alsnog recht te zetten.

Vast contract

Zo noemt de minister in de Hoofdlijnenbrief de adviezen van de WRR, de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) en de SER die pleiten voor ‘regels rondom werk die zowel meer zekerheid bieden voor mensen en tegelijk blijven zorgen voor voldoende wendbaarheid van ondernemingen’. Het kabinet stelt in lijn daarmee dat ‘arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd in beginstel de werkvorm vormen voor het organiseren van structureel werk’.

De VvDN wijst erop dat juist detachering precies dat doet; ‘ondernemers de flexibiliteit te bieden die zij nodig hebben om in te spelen op veranderende omstandigheden, door het inzetten van werknemers die langdurig in dienst zijn bij een detacheerder en daar een vast contract hebben’. “Hoe mooi zou het dus zijn als de werknemer een vast contract heeft en tegelijkertijd flexibel kan worden ingezet bij verschillende opdrachtgevers op het moment dat die daar behoefte aan hebben?”, zo stelt de VvDN.

Maar de brancheorganisatie stelt tegelijkertijd vast dat deze oplossing nergens in de brief van de minister wordt genoemd. Sterker nog, de minister wil de driehoeksrelaties – waar ook detacheren onder valt – nog strenger reguleren.

Detacheren is geen uitzenden

Detachering valt door de driehoeksarbeidsrelatie opdrachtgever-werknemer-werkgever onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en wordt daardoor als uitzenden gezien. Dat leidt tot het misverstand – dat kennelijk ook bij de minister leeft – dat het bij driehoeksrelaties altijd om tijdelijke contracten zou gaan. Dat is in geval van detachering (meestal) niet zo.

Volgens de VvDN is detachering niet onderdeel van de problemen die onze arbeidsmarkt kent, het is onderdeel van de oplossing. De minister dreigt door strengere regulering van driehoeksrelaties ‘het kind met het badwater weg te gooien’ door detacheren over een kam te scheren met uitzenden, zo stelt de VvDN in haar brief.

“Door alle driehoeksarbeidsrelaties ‘uitzenden’ te noemen ontstaat, waarschijnlijk ook bij u, het beeld dat het altijd gaat om flexibele arbeidscontracten (met een uitzendbeding). Maar dat beeld is verre van correct. In Nederland werken inmiddels bijna een half miljoen mensen voor detacheerbedrijven, waarvan het grootste deel met vast contract (of tijdelijk met uitzicht op vast). Dit zijn zonder uitzondering driehoeksarbeidsrelaties.”

Onderscheid vast en flexibel

Oorzaak van het misverstand ligt volgens de VvDN in het feit dat in artikel 7:690 BW (uitzendovereenkomst) alle driehoeksarbeidsrelaties ‘uitzenden’ worden genoemd, dus óók die waarbij de werknemer een vast contract heeft.

De VvDN wijst erop dat bij de invoering van art. 7:690 BW in 1997 de Raad van State al adviseerde ‘een nadere regeling voor het meer bestendige in- en uitlenen van personeel door (uitleen- of) detacheerbedrijven in het leven te roepen’. Door dat niet te doen heeft het toenmalige kabinet de mogelijkheid afgesloten om flexibiliteit voor bedrijven te combineren met vaste contracten voor de betreffende werknemers, zo concludeert de brancheorganisatie.

Een gemiste kans volgens die VvDN, die nu de minister Van Gennip oproept dit alsnog te doen; ‘U hebt de mogelijkheid die gemiste kans recht te zetten, door bij de regulering van driehoeksarbeidsrelaties een onderscheid aan te brengen tussen vaste en niet-vaste contracten. Daarnaast adviseren we u de term ‘uitzenden’ voortaan alleen te gebruiken voor echt uitzenden. Dat komt de helderheid ten goede.’

Lees ook: Detacheerders: ‘Geef ons meer (juridische) ruimte’