"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Minister wil pensioensparen voor zzp’ers makkelijker en voordeliger maken

Minister Carola Schouten wil zzp’ers net zoveel ruimte geven om fiscaal voordelig pensioen te sparen als werknemers. Maar een eigen huis als pensioenvoorziening, dat ziet ze niet zitten.

Zelfstandigen zonder personeel moeten fors meer ruimte krijgen om fiscaal voordelig te sparen in de derde pijler. Dat schrijft minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in een antwoord op kamervragen van D66.

Evenveel ruimte als werknemers

Schouten komt met een wetsvoorstel om de spaarruimte in de derde pijler te verhogen van 13,3% naar 30%. Het betekent dat zzp’ers en ondernemers net zo veel ruimte krijgen om belastingvrij premie te storten in een lijfrente als mensen met een pensioenregeling via hun werkgever (tweede pijler).

De minister wil 100 miljoen euro reserveren voor de verruiming. “Het kabinet vindt dat pensioenopbouw voor zelfstandigen hierdoor beter wordt gefaciliteerd”, staat in de brief. Het wetsvoorstel was in augustus al aangekondigd, Schouten schrijft nu dat ze het ‘binnenkort’ naar de Tweede Kamer stuurt.

Volgens de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 van CBS/TNO maakt 22% van de ‘zzp’ers eigen arbeid’ gebruik van een specifieke zzp-pensioenregeling als onderdeel van zijn pensioenplan. Zo’n 47% spaart via een pensioenfonds van een (voormalig) werkgever.

Makkelijker aansluiten bij werknemerspensioen

In het voorstel zit ook een zogenaamde ‘experimenteerwetgeving’ die het makkelijker maakt voor zzp’ers om zich aan te sluiten bij pensioenregelingen in de tweede pijler. Nu moeten zzp’ers voor opbouw in de tweede pijler hun inkomen van drie jaar geleden doorgeven.

Dat blijkt vaak een belemmering, schrijft de minister. Na overleg met de sector en zelfstandigenorganisaties stelt zij daarom voor een kortere termijn te hanteren. Dat betekent dat pensioenaanbieders voortaan kijken naar het inkomen van niet drie maar één jaar geleden.

Schouten wil deze experimentwet ‘binnen vijf jaar na invoering’ evalueren. Ze wil dan vooral weten of deze maatregel pensioensparen inderdaad makkelijker maakt.

‘Verspilling van pensioengeld’

Sjaak Zonneveld van BrightPensioen heeft er geen vertrouwen in. “Niemand zit erop te wachten, volgens mij is het verspilling van pensioengeld”, zegt hij.

Bovendien vreest hij dat zzp’ers nog minder vertrouwen krijgen in pensioensparen als het experiment mislukt. Op dit moment heeft 17% van de zzp’ers eigen arbeid geen geen enkele aanvullende pensioenvoorziening bovenop de aow (ZEA 2021).

“Experimenteer daarom in de derde pijler”, suggereert Zonneveld. “Bijvoorbeeld door de pensioenopbouw van de zzp’er te koppelen aan de omzetaangifte.” Hoe dat zou werken, lees je hier. Daarnaast zou hij het beter vinden als zzp’ers hun jaarruimte konden baseren op hun huidige inkomen, in plaats van de omzet van vorig jaar.

“Het is vervelend dat je als zzp’er in een jaar met goede omzet niet direct je pensioenpot stevig kunt vullen, maar dat moet doen op basis van hoe je inkomen het jaar daarvoor was.”

Eigen huis als pensioen?

De brief van Schouten is een reactie op kamervragen van D66-leden Marijke van Beukering-Huijbregts en Romke de Jong. Zij hadden nog een idee om pensioensparen voor zzp’ers makkelijker te maken, namelijk de mogelijkheid om huizenbezit in te zetten als pensioenvoorziening.

De minister ziet dat niet zitten. “Niet iedereen heeft een eigen woning of overwaarde op die woning”, schrijft ze. Daarnaast is een eigen huis niet altijd een goede pensioenvoorziening, vindt Schouten. Het verschilt per situatie of de overwaarde genoeg is om je oude dag door te komen.

Voor zo’n 35% van de zzp’ers die eigen arbeid verkopen is een eigen woning deel van zijn pensioenplan, blijkt uit de ZEA 2021. De minister benadrukt dat een eigen woning niet bedoeld is als pensioenvoorziening. Bovendien vreest ze dat zo’n regeling pensioensparen ingewikkeld maakt, terwijl zij de belastingregels rondom pensioen juist wil versimpelen.

5 reacties op dit bericht

 1. De minister heeft gelijk. Ik gebruikte, op advies van mijn fiscalist, het eigen huis als vorm van pensioenvoorziening. Als gevolg van een zakelijke tegenslag raakt ik het huis kwijt, mijn pensioenvoorziening dus ook… Het is gewoon geen gegarandeerd veilige pensioenvoorziening.

 2. Ik heb tientallen jaren geen pensioen (kunnen) sparen, en ben nu arbeidsongeschikt, dus het gaat ook niet meer lukken. Wel betaal ik het volle pond aan (vermogens)belasting over mijn pensioenpotje. Nu nog sparen gaat niet meer. Sterker nog: ik leef van mijn pensioenreserve, want recht op enige uitkering heb ik niet (zolang ik nog pensioenvermogen bezit). In mijn ogen is dit een heel onrechtvaardige situatie.

  Dus, bij een regeling moet gekeken worden naar wat iemand redelijkerwijs op een bepaalde leeftijd sowieso apart zou moeten hebben voor pensioen, en dat deel van het vermogen ook echt vrijstellen. Pas dan is een vergelijkbare situatie gecreëerd.

  En eigenlijk zou alle belastingpremie die gedurende tientallen jaren over dat bedrag is betaald, ook teruggestort moeten worden. Maar misschien is dat te veel gevraagd.

  Hoe dan ook: het is erg oneerlijk en onevenredig verdeeld in Nederland. Er wordt altijd maar gesuggereerd alsof “die zzp’ers” allerlei aftrekposten hebben, maar we hebben nog veel meer niet.

 3. Dag Johannes,
  Mag ik vragen wat de reden is dat je jouw pensioenpotje in Box3 hebt opgebouwd (want je betaalt vermogensbelasting schrijf je). Als je het in een pensioenvoorziening in Box1 had gestopt – zoals banksparen bijvoorbeeld – was dat niet zo. Was je hiervan op de hoogte? (we hebben hier een paar jaar geleden een onderzoek naar gedaan en 63% van de zzp’ers wist dit niet).

 4. Het nadeel dat je jaarruimte wordt bepaald door je inkomsten van een jaar eerder, ervaar ik nu echt als een groot nadeel. Dan schuif je je inleg gewoon een jaar door. Ook heb je nog reserveringsruimte die je kan benutten. Misschien zou je die iets ruimhartiger kunnen maken om dit probleem, voor zover dat er is, te verzachten. Ik heb vooral veel meer angst dat over 30 jaar als ik mogelijk aan mijn pensioen mag beginnen de belastingtarieven over de inkomsten die je dan ontvangt flink opgeschroefd zijn. Het verruimen van de derde pijler zou dan i.p.v. wat lagere belastingopbrengsten nu, een goudmijn voor de staat kunnen worden als mensen van mijn generatie met pensioen gaan en die pot goed gevuld hebben en hoge rendementen hebben behaald.

 5. Ik bedoelde dat je jaarruimte wordt bepaald door je inkomsten van een jaar eerder NIET als een nadeel ervaar.